Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1284. Veilby,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 374; M. S. 1-a/95; L. P. B. 355; L. S.*; B. M. 344; Lkm. 2/468; St. M.; Kbg. 1658.
———————————

1. (1533). Jørgen Bang.

2. (1555). Jørgen Mortensen; [† 1563].

3. 1563 [p. Cap.* . .] Hans Pedersen; see Etm.; [† c. 1585].

4. 1585. F. S. Peder Hansen, f. c. 61; 1 ~ . . . , f. Kbh. („in puerperio periit“)(1); 2 ~ Marine Hansdtr. af Brenderup; (89) 1 D.; see M. P. Arctander i Gjelsted-R.; [† c. 1610 el. 24 (Rugd. 2/73). „Imberbis; vocalis; non bene studuerat; ex inopinato adveni“(2) (J. M. l. c.). Var 1610 med til, at give en Klokke].

5. c. 1610 [r. Cap. Od. Frue K. (08)] Søren Olufsen Middelfart, f. c. 73; St. 04; Hør. Od. . . ; Rtr. Bogense . . ; [† 13/8 1613; hvis Formanden først † 24, har han været ham adjungeret].

FS nr. 729 (»Severinus Olai Medelfardensis«).

6. 1613 [Rtr. Nakskov (10)] Niels Rasmussen Bredal el. Weile, vistnok af Vinding v. Veile; St. Bogense 06, Bacc. 08; Rtr. Bogense . . ; [† 8/1 1625; Lgst.].

FS nr. 584 (»Nicolaus Erasmi Bogonianus«); F-P s. 221.

7. o. 2/2 1625. Otto Pedersen, f. 99; St. Od. 22; [† 1645].

KUM I, s. 55 (»Ottho Petreius Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Otto Petri«, 26 år gl.).

8. o. 21/3 1645 [Rtr. Nestved (37)] Mag. Mikkel Nielsen Mule af Besser-O., f. 25/1 09; St. Od. 28; Mag. Kbh. 16/5 37; ~ Pernille Hansdtr. Backer af Nestved St. Pet. K., f. 26, † P. 28/1 51; 3 S.; [† 7/4 1653; Lgst.].

KUM I, s. 92, 140 (»Michaël Nicolai Mulenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»M. Michaël Mule«).

9. k. 1/6 1653, o. 3/6 [Crtr. Od. 52] Mag. Hans Clausen Mule; [1660 Nyborg; see der].

10. 1660 [Gamborg, o. 1/4 53] Mag. Hans Hansen Aalborg, f. Kbh. 13/8 09; St. t. Wittenberg 23; St. i Kbh. 31; Mag. 16/5 37; Rtr. Slangerup 39; ~ 54 Anna Nielsdtr. af Gamborg, b. 15/3 86; 1 S., 5 D.; see 3 Etm.; Niels H. Aa. i Balslev-E.; [† 8/11 1685].

KUM I, s. 108 (»Iohannes Iohannis Alburgius«); KS 4:2 (1891-93), s. 680; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 334, Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 4; Kbg. Vejlby (1658-1701) opsl. 223 (enkens død).

11. 1681**. Jacob Nielsen; maaskee St. Od. 57; ~ F. D. Anna Hansdtr. Aalborg; 2 ~ Etm.; [b. 26/2 1685].

KUM I, s. 268 (»Iacobus Nicolai Middelfardensis«).

12. 1685, o. 28/5, Anders Jensen Bast, f. Od. 51; St. Od. 76; ~ 10/11 85 F. E.; 4 S.; 3 ~ Etm.; [b. 14/6 1694].

KUM II, s. 63 (»Andreas Ioannis Bastius«).

13. 23/6 1694 [Hør. Ass. . .] Anders Andersen Fugl, f. Assens el. Holbæk; St. Holbæk 71; 1 ~ F. E., † 99; 2 ~ 00 Bodil Johansdtr. Sommer af N. Næraa-H., levede 22 i Stavanger hos sin Faders Broder Poul S., fordum Veier og Maaler; 2 ~ 26/8 11 Mag. Hans Seehusen, Sp. i Helleland, Christiansands Stift († 4/4 12); [† •/3 1702].

KUM II, s. 28 (»Andreas Andreæ Fugelius«); Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents. Christiania 1897, s. 242; E. S. Gundersen: Samlinger til Stavangers historie, bd. 3, Stavanger 1953, s. 434-36; PT 1:2 (1881), s. 356 note 1.

14. 22/4 1702. Knud Henriksen Werchmeister, f. Od. 70; Bdr. t. Cathrine H. W. ~ K. P. Rosenvinge i Fjelsted-H.; F. H. W., „en fornemme Kbmd.“; M. Dorothea Knudsdtr.; St. Od. 86; 1 ~ Anna Elisabeth Christophersdtr. Wielandt af V. Skjerninge-U., f. c. 85, b. 5/12 12; 3 S., 3 D.; 2 ~ Ingeborg Margrethe Olufsdtr. Bang af Skydebjerg-O., † 14; 1 S.; 3 ~ Fred. Mich. K. 19/2 15 Silche Andersdtr. Herbst, vist f. Fred., b. Middelfart 21/11 37, E. e. 1) Frederik Hülsenberg, Bgmstr. i Fredericia, 2) Iver Nielsen Erritsø i Fredericia; see Henrik K. W. i Føns-Ø.; Etm.; [b. 19/4 1729].

KUM II, s. 145 (»Canutus Henrici Werkmeisterus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 44; Nygaards sedler: 3. vielse.

15. 23/5 1729. Hans Christiansen Riisbrigh af Udby i F., f. 9/6 99; St. Od. 17; C. 7/6 25, l.; ~ F. D. Petronella Dorothea Knudsdtr. Werchmeister, f. 08; 6 S., 3 D.; 2 ~ Fred. 48 (trol.) Andr. Rachløw, Tolder i Kold., og † Kbh. 82; bl. Børnene var Prof. Børge R. († 18/4 1809); [† 17/4 1746. Lever i velsignet Erindring; Eptph.].

KUM II, s. 408 (»Ioh. Christianus Riisbrichius«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 80.

16. 20/5 1746, o. 26/8, Jesper Larsen Kildgaard, f. Kogtved v. Svendbg. 11; F. L. Pedersen, Selveier; M. Sophie Sørensdtr.; St. Svendbg. 30; C. 21/11 43, h.; ~ Kbh. 28/10 46 Ida Johanne Gram, f. c. 15, † Karlsmølle i Assens 21/5 99; 1 D.; [† 20/12 1773; havde et godt Hjerte, som ei var slebet ved Verdens Omgængelse; bortaccorderede Tienden i 12 Aar for en Trediedeel af dens Værdie i Sæd, som Følge i slette Omstændigheder, og hans Sjæl og Legeme blev nedbrudt af Græmmelse].

KUM II, s. 522 (»Casparus Laurentii Kildgaard«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 122.

17. 6/1 1764**, o. 2/3, Johan Jørgen Hansen Jensenius, f. Tønder 29/6 31; F. H. Christ. J., Amtschir.; M. Christine Schmidt; St. Aalbg. 52; C. 13/9 56, h.; 1 ~ Maria Gregoria Schmidt, d. 9/11 35, † 22/6 81; F. Christoffer S., Degn i Tommerup; M. Birgitte Kirstine Pedersdtr. Melkop; 4 S., 3 D.; 2 ~ 20/6 83 Anna Barbara Petersen; 1 S., 1 D.; see Christian C. J. i Hørby; I. F. V. H. Maaløe i Barløse; J. C. Strøyberg i S. Broby; [† 12/6 1788. Retskaffen, nøiagtig og ordentlig; N. 290].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 176.

18. 22/8 1788 [Allerup-D. 6/5 85, o. 27/5] Hans Thomsen, f. Fred. 29/10 58; (Halvbdr. t. M. A. Thomsen i Herslev-V.); F. Thomas T., Bgmstr. og Rdmd.; M. Cathrine Dorothea Fenger; St. Fred. 76; C. 1/3 80, n.; (Bredstrup 13/8 83*); Pr. 10/7 93; ~ 23/9 85 Sara Hvalsøe, f. Fred. . . , † 11/6 39; F. Cclrd. Hans Jørgen H., Tolder; M. Marie Boldt Godske; see Thomas H. T. i Gamtofte; (H. A. Bøhmer i Maibølle); [† 6/2 1818; fik Opreisning 26/5 86 under en Mulkt af 20 Rdlr.].

KUM III, s. 352 (»Iohannes Thomsen«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Nygaards sedler: Dåb; VejAar 1923-24, s. 12 (Stamtavle).

19. 3/6 1818 [c. Adj. Rand. 6/3 13; Adj. ss. 12/8 14; tillige p. Cap. 7/5 13] Henrik Christian Ascanius, f. Lund p. Mors 9/2 88; F. Saxo Johs. A., senere Eier af Eskiær; M. Martzen Marie Erling, norsk Præstedatter; St. Rand. 05; C. 25/4 11, l.; ~ 12/10 18 Anna Johanne Bork af Borup, f. 97, † Middelfart 20/4 60; u. B.; Pleiedtr. ~ H. A. L. Hansen i Hatting-T.; [† 26/2 1857. En herlig og Dygtig Mand].

20. 21/5 1857 [Bogø 15/3 44] Nicolai Edinger Balle Clausen af Assens-Kj., f. Stubbekjøb. 6/12 01; St. Hlh. 20; C. 4/11 25, l.; Sp. Adslev-M. 8/10 28, o. 21/1 29; ~ 28/4 29 Johanne Frederikke Schjødte, f. 28/12 07, † 18/12 61; F. Søren S., Hof- og Slotsp. i Kbh.; 4 S., 3 D.; see Johannes C. E. C. i Ryslinge; L. S. Boberg i Astrup-R.-A.; [† 13/7 1865].

21. 16/10 1865 [Middelfart-K. 23/12 40] Holger Lorents Basse Fønss af Feldballe-N., f. 8/11 07; St. Aarh. 24; C. 13/7 29, l.; Adj. Aarh. 25/12 30; o. Cat. Aarh. 6/9 33, o. 6/11; 2 r. Cap. Aarh. Dk. 13/7 39; Pr. 31/3 62; R.* 7/5 74; # Pr. 26/6 (1/7) 76; ~ 1/2 34 Laura Frederikke Schumacher, f. Aarh. 14/11 12, † 19/9 77; F. Cclrd. Jens Leegaard S., Herredsfoged i Voer og Nim H.H.; M. Anna Kirstine Borchsenius; 3 S., 4 D.; see Hans Pet. F. i Meelby; C. F. E. Jørgensen i Herslev; V. C. H. Guldberg i Rimsø-K.; [# 27/12 1884; † Fred. •/10 94; fik 25/1 74 af Lærerne et Skrivebord, en Reol og et Album, indeholdende Lærerne; E. S. 1/530].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 78.
———————————

Noter:

(1) »in puerperio periit« = døde i barselseng.
(2) »Imberbis; vocalis; non bene studuerat; ex inopinato adveni« = Skægløs; Klangfuld Stemme. Han var ikke vel forberedt, jeg kom uventet.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.