Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 145. Bredstrup og indtil 1657, da Kirken ødelagdes, Kongsted,

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 1/279; M. S. III; Lkm. 6/190; Kbg. 1814.
———————————

1a. (1584). Mads Pedersen, vist af Ø. Starup-N.; (Bdr. t. Jens P. i Ø. Starup-N.).

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

1b. (1601). Poul Ibsen; see N. khist. S. 6/438; [var her endnu 1619, vist † 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 549, 640 (nævnes her 2/10 1601), 666.

1c. 1624. Niels Nielsen Alslev; St. 15; [† Verst 4/8 1635; blev dræbt (skudt) af Mads S. Buch i Verst-B., da han var paa Besøg].

KUM I, s. 18 (»Nicolaus Nicolai Alslevius«); Fra Ribe Amt, 1950, s. 444-447 (se nedenfor); Viborg Langstings Dombøger C. 9/9 1635.

1 (d). fmtl. 1635. Iver Nielsen Bækbølling af Føvling-H.; St. Ribe 24; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Kolding 22 Trin. (2/11) 56 Anna Christensdtr.; [† Bjerre Hrd. 1659].

KUM I, s. 66 (»Ivarus Nicolai f. Beckbøling«); ON-Malt, s. 120.

2. E. f. B. 2/9 1660. Niels Christensen Toft el. Warde; maaskee St. Roesk. 54; ~ c. 60 Karen Madsdtr., † før 86; 7 S., 1 D.; see C. N. Bredstrup i S. Gjørding-V.; Etm.; [† c. •/1 1686; fik 25/9 61 Tilgivelse fordi hans Hustru var kommet i Barselseng 8 Uger for tidligt efter Brylluppet; Bredstrup led meget under Krigen, Kirken blev ødelagt og Pg. br. 61, han fik af den Grund Kongebrev paa at maatte oppebære 1 Rdl. af hver Kirke i Aarhus og Aalborg Stifter m.m. for at opbygge Kirken, samt Egetømmer for at opbygge Pg.].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Christierni«); KS 2:5 (1869-71) s. 133-137; Nygaards sedler: Pg. br., tilgivelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 2.

3. 25/7 1685** [Hør. Middelf. (85)] Theus Stephansen Meyer, vist f. i Middelfart; (Bdr. t. Anne S. M. ~ H. S. Hjortsvang i Linnerup-H.); St. Od. 65; ~ 87 F. D. Lene Kirstine Nielsdtr. Toft, der overlevede ham; 1 S., 1 D.; [† c. 30/1 1701].

KUM I, s. 326 (»Mathæus Stephani Mejerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 13, 15; i Skanderborg amt, Vrads hrd. nr. 101; Nygaards sedler: Hører, død.

4. 12/2 1701 [Rtr. Middelfart] Just Hansen Majoner, d. Vibg. Sortebr. K. 25/7 58; (Bdr. t. Cathrine H. M. ~ H. T. Svendborg og N. N. Krog i Skive-R. og t. Anne Marie H. M., Svigermdr. t. O. L. Franch i Hørup og L. S. H. Rhode i Solbjerg-S.); F. H. Jørgensen M., Kbmd.; M. Hylleborg Jensdtr. af Tjele-F.; St. Aarh. 78; ~ Anna Hansdtr. Bang af Bogense-S., d. 18/1 54, Skifte 7/1 29; u. B.; [† 1712].

KUM II, s. 86 (»Iustinus Iohannis Majonerus«); F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 37.

5. 31/12 1712. Morten Thomsen (Bredsdorff); [6/4 1736 Lunde-Ou.; see der].

6. 21/7 1736, o. 6/10 [Hør. Sorø 30] Christian Johan Andersen Lunde, f. Kold. 27/6 06; F. Mag. A. Nielsen L., Rtr.; M. Barbara Maria Winding (Sstr. t. Karen P. W. ~ C. C. Barfod i Fraugde, F. Ass. Peder W. t. Lammehave); St. Od. 25, Bacc. 26; C. 8/3 29, l.; ~ 2/5 37 F. D. Mette Mortensdtr. Bredsdorff af Lunde-Ou., f. 1/8 18, † V. Skjerninge 26/5 83; 1 D.; see D. R. Fog i Faaborg-D.; [† 27/3 1759; lærd, og hans Levnet svarede dertil].

KUM II, s. 470, 476 (»Christianus Lundius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 180; Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 29.

7. 20/7 1759 [p. Cap.* 21/10 57, o. 4/3 58] David Rasmussen Fog; [13/1 1764 Ribe Cathrine K.; see Faaborg-D.].

8. 13/1 1764 [P. p. St. Croix 17/8 55] Hans Rasmussen Schousboe; [7/6 1765 Gauerslund; see der].

9. 7/6 1765 [p. Cap. og Cat. Kbh. Trin. K. 26/10 59, o. 2/11] Jens Pedersen Juul af Assens-Kj. r. Cap.; f. 10/7 25; St. Od. 46; C. 18/10 49, n.; 1 ~ (56) Anna Margrethe Johansdtr. Lange af Ulkebøl, f. 12/9 22; u. B.; 2 ~ Kbh. Nic. K. 12/12 60 F. Halvsstr. Dorothea Friderica Vilhelmina Johansdtr. Lange af Ulkebøl, f. 8/12 25, b. Taulov 17/6 85; 1 D.; [† •/9 1779].

KUM III, s. 64 (»Ianus Petri Iuul«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 72; KS 6:6 (1948-50) s. 61-83 (se nedenfor); Kbg. Ulkebøl 1691-1728, opsl. 96 (1. hustrus dåb), 100 (2. hustrus dåb); Kbg. Taulov 1753-1812, s. 201, opsl. 103.

10. 17/11 1779, o. 19/1 80, Frederik Jensen Trellund, f. Fredensborg Gjæstgivergd. 27; F. J. Jørgen Mathiassen T.; M. Sophie Byssing; St. Fdbg. 45; C. 51; informerede siden hos Bgmstr. Richter i Fredericia; O.; [† 6/12 1798].

Nygaards sedler: Ft. 1787 (ugift); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 86, 80; PT 14:6 (1964-65) s. 151 (Peder Jensen Trellund); 2004, s. 72.
(13/8 1783*. Hans Thomsen; see Veilby i F.)

11. 25/1 1799, o. 14/5 [Hør. Fred. 96] Marcus Andreas Thomsen; [26/11 1802 Herslev-V.; see der].

12. 31/12 1802, o. 26/4 03 [Hør. Fred. (01)] Poul Fenger af Fred. Mich. K.-E. r. Cap., d. 26/11 74; St. Fred. 92; C. 4/5 98, h.; ~ Cathrine Dorthea Buhl, d. Fred. Mich. K. 15/1 82, † Fredericia 18/9 46; F. Hans B., Byfgd.; M. Mette Thomsen; 1 S., 4 D.; [† 27/2 1827].

KUM III, s. 455 (»Paulus Fenger,«, 18 år gl.); Nygaards sedler: døbt, hører, børn, død, ft. 1834, hustrus forældre, enkens død.

13. 13/7 1827, o. Od. 14/9 [Adj. Nybg. 18/3 23] Christen Møller Holst; [30/12 1829 Maibølle; see Magleby-H.].

14. 5/3 1830 [r. Cap. Thisted o.s.v. 23/2 27] Hans Agerbek; [12/2 1834 Espe-V.; see Ø. Hæsinge-H.].

15. 4/6 1834 [Ø. Nykirke-G. 11/4 20]; Johan Arent Adolph; [5/11 1839 Hesselager; see der].

16. 24/1 1840 [Cat. Svendborg 17/8 31] Andreas Jørgen Nielsen; [16/4 1849 Gloslunde-G.; see der].

17. 4/6 1849. Nissenius Claus Wedel; [6/1 1860 Himmelev-R. Kl.; see der].

18. 9/3 1860 [Hvornum-S. 23/9 54]; Frederik Siegfried Friis af Østbirk-Y., f. Assels 23/5 13; St. Aarh. 33; C. 8/7 39, h; Institutbst. i Hobro; p. Cap. Voldum-R. 30/12 50, o. 5/3 51; ~ 5/2 37 Mette Johanne Faurschou, f. Brendstrup 16/4 11, † 16/1 68; F. Rasmus F., Gaardeier; M. Joh. Cathr. Bache; 3 D.; 2 ~ 3/2 69 Sophie Ludovica Dau, f. 10/4 11; F. Cpt. Niels Lud. v. D., v. Kongens Rgmt.; M. Soph. Hermiche Platou; [# 15/5 1877; boer i Kbh.; frækt Indbrud 6-7/10 75; Tab c. 1600 K.; see D. T. 75/273].

19. 23/8 1877 [Cap. p. l. Raklev 13/5 74, o. Od. 17/7] Albert Schack af Hersted Ø. og V., f. Ring 3/3 49; St. Kbhs. Bgdsk. 66; C. 22/6 72, l.; Lærer v. Roesk. Bgr.- og Realsk. 2/9 73; ~ 7/6 76 Louise Augusta Olivarius af Ude- og Oppe-Sundby, f. Roesk. 17/8 54.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rønnebech, Erik F.: Sogne- og hjælpepræster i Bredstrup sogn, hovedsaglig optegnet af Jørgen P. Clausager.
Hansen, Georg: Et Levnedsløb fra Pietismens Tidsalder. Præsten Jens Pedersen Juuls Selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger 6: 6 (1948-1950), s. 61-83, 84-90.
Kvist, John: Et præstedrab i Veerst. Fra Ribe Amt, 1950, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 444-447.
Slumstrup, Dagny: Bredstrup gamle præstegård. Vejle Amts Aarbog 1972, s. 221-224.