Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1114. Sundby (Ude- og Oppe-),

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S, 1-a/49; L. P. B. 310; K. M. 74; Lkm. 1/217; M. 120; Kbg. Ude Sundby 1703, Oppesundby 1813.
Anm. Ude-Sundby er ifølge Lov af 12/4 1867 indlemmet under Frederikssunds Kjøbstad, hvorefter Kirken benævnes.
———————————

1. 15 . . Niels . . .

2. 15 . . Jacob . . . ; boede først i Oppe- siden i Ude-Sundby.

3. (1584. 1610). Mag. Mikkel Andersen Colding; St. i Wittenberg 80; Mag. ss. 81.

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148; Helk I, s. 281.

4. (1628). Jørgen Hansen; maaskee St. 14; [† 2/4 1637; nævnt 28 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; Hans Navn på Kirkeklokken 1632].

KUM I, s. 14 (»Georgius Iohannis«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; DanKir bd. 2, s. 2303 (se nedenfor).

5. 27/4 1637 [r. Cap. Slangerup-U. før 37] Claus Bertelsen Stenderup, f. c. 96; St. Od. 16/4 27; Skp., o. 3/8 27; ~ Karen Christensdtr., f. c. 07; 2 ~ Etm.; [† 13/10 1657; Eptph.].

KUM I, s. 82 (»Clavd. Bartolin. Stænderup«); PT 8:6 (1927), s. 189, 193; DanKir bd. 2, s. 666, 668 (se nedenfor).

6. 1657 [r. Cap. Slangerup-U., o. 27/11 56] Kjeld Mogensen Nørholm (Wingaard) af Nørholm, f. c. 30; St. Aarh. 52; ~ F. E., † c. 79; [suspenderet 1663 for at have viet en fraskilt Kone, skrev 15/7 64 til Kongen om Naade, men blev kort efter forrykt. Flyttede 1666 til Nibe, hvor han endnu levede 81].

KUM I, s. 237 (» Chilianus Magni Nørholmius«); PT 7:4 (1919) s. 219; KS 3:3 (1881-82), s. 30, 35-38, 82-90.

7. 20/2 1666 [p. Cap. Bringstrup-S. . .] Henrik Jørgensen Bentzen el. Næsbye af Næsby-T.; St. Hlh. 56; ~ 66 (Bev. 6/9) Maren Mogensdtr. Baahr; F. M. B., Bgmstr. i Nestved; 2 ~ Etm.; [† c. 1671].

KUM I, s. 265 (»Aurelius Georgii Bentzonius Nesbye«); KS 3:3 (1881-82), s. 90-93.

8. 3/6 1671 [Hør. Maribo og Slangerup 69] Christian Brochmann Gudmansen af Hjørlunde, f. 40; St. Fdbg. 60; 1 ~ F. E., † 78; 2 ~ 79 (Bev. 2/1) Mette Danielsdtr. Mandix, † 21/10 28; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 27/5 1705, 64 ½ Aar gl.; gav 87 en Lysekrone til Kirken i Oppe Sundby].

KUM I, s. 287 (»Christianus Gudmandi«); PT 2009, s. 140; DanKir bd. 2, s. 2301 (se nedenfor).

9. 21/3 1696**. Laurits Pedersen Jordhøy; St. Slangerup 85; ~ F. D. Birgitte Cathrine Christiansdtr. Brochmann; 3 S., 7 D.; 2 ~ 19 Amdi Trampe, Sygetrøster i Kbh. (Forældre til L. M. Trampe ~ P. Egberg i Brøndshøi-R.); see H. K. Trochmann i Odden; Sønnen Peder blev P. i Bamble, Telemark; [† 1710].

KUM II, s. 141 (»Laurentius Petri Iordhøy«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 78, i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 112.

10. 22/3 1710 [r. Cap. i Helsingborg, o. 17/3 82] Hans Jacobsen Helsingborg; F. J. Lauritsen Kjøge, Sp. i Helsingborg; M. Søster Hansdtr.; Hør. Helsingborg c. 78; ~ Anna Primroos; see Etm.; H. H. Fritz i Alleslev; L. Hansen i Hals; [† 1711].

Caw. III, s. 339-340, 364-365.

11. 13/4 1711. Sigvard Lauritsen Lycke (Lykke) af Pedersker, f. 2/3 84; St. Roesk. 06; C. 7/11 10, h.; ~ Sundby 26/6 12 F. D. Mette Marie Hansdtr. Fritz, † •/4 51; 5 S., 5 D.; Sønnen Laurits L., Rtr. Kbh.; [† 16/5 1735; N. 358].

KUM II, s. 313 (»Sigvardus Laur. Lyche«, 23 år gl.).

12. 17/6 1735, o. 10/6, Jens Zeuthen Jensen Skaarup af Od. Frue K. r. Cap., f. 21/1 03; St. Od. 20, Bacc. 21; C. 31/8 23, l.; udenlands 31–34; O.; [† 7/9 1737].

KUM II, s. 431, 435 (»Ianus Zeuthen«, 20 år gl.).

13. 18/10 1737 [r. Cap. Nybg. 4/2 29] Hans Sørensen Lemming; [28/7 1752 Kbh. Frelsers K.; see Kbh. Nic. K.].

14. 28/7 1752 [N. Nissum 5/7 43] F. Bdr. Erik Sørensen Lemming, f. Tøistrup 17/5 12; (Bdr. t. Ingeborg S. L. ~ P. Schonning i Nyborg og t. Hans S. L. i Kbh. Nic. K.); F. S. Poulsen, Transportforv. og Kbmd. i Nybg.; M. Regine Hansdtr. Hensky; St. Nybg. 32; C. •/9 38, n.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 17/4 39, o. 17/7; 1 ~ 20/8 43 Johanne Henrica Hansdtr. Langemach af Skjævinge-G., f. 24/8 28, † 2/8 50; 2 ~ Sophie Christiane Spärck, f. Hirschholm Slot 34, opdraget paa Fdbg. slot, † 11/5 56; 3 ~ 7/3 58 Anna Lucie Lindberg, f. c. 39, † 58; 4 ~ 3/11 58 Christine Marie Elisabeth Mouritsdtr., f. c. 21, † Kbh. 98, E. e. Peder Sørensen Torp, Forv. i L. Hedinge (Forældre t. A. M. E. Torp ~ P. Egberg i Brøndshøi-R.); [b. 30/7 1778; lod 57 Sundhedskilden, St. Olufs Kilde, paa Byens Mark sætte istand med Træværk].

KUM II, s. 539 (»Ericus Lemming«, 20 år gl.); Sundbo II, s. 189; DanKir bd. 2, s. 2304, 2306 (note 45) (se nedenfor).

15. 22/10 1778 [p. Cap.* 12/1 75, o. 31/3] Enoch Ottesen Grundtvig af Vallekilde-H., f. p. Seierø 44; St. Slag. 64; C. 8/11 67, h.; Pr. . . ; ~ Bolette Marie Nielsdtr. Heining af Gladsaxe-H., f. Fensmark 50, † 26/5 85; 1 S., 1 D.; see J. B. Krarup i Gjerlev-D.; [† 4/2 1785].

16. 1/4 1785 [Esbønderup-N. 20/12 70] Peder Pedersen Fønss, f. Ølgod 10/12 25; F. P. Lauritsen, Bde.; M. Lene Marie Marcusdtr. Listoe el. Listve (2 ~ 24/6 36 Hans Jensen Bruun, Degn i Borris); St. Vibg. 45; C. 4/12 47, l.; (Gjesing-N. 18/2 57*); r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 16/10 61, o. 4/11; 1 ~ . . . Weise; F. Ludvig Timotheus Heinrichsen W., Kass. ved Øresunds Toldkammer; M. Ursula Catharina Heinrichsdtr. Zwitzer (Schweitzer); u. B.; 2 ~ Helsing. Mariæ 20/10 62 Lovise Frisch, f. 17/11 44, † Holbæk 7/10 16; F. Etrd. Hartvig Marcus F., Toldinsp i Helsing.; M. Sophia Barbara Henrici fra Haderslev; 6 S., 8 D.; see Hans F. i Feldballe-N.; (T. A. Schønheyder p. Tunø; P. A. Colding i Kobberup-F.-G.); [† 9/7 1809; Lgst.; W. 3/313].

KUM III, s. 56 (»Petrus Føns«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1112; Kbg. Helsingør Skt. Marie (1733-1814), f. 313b, opsl. 312 (1. svigermors død), f. 56b, opsl. 61 (2. hustrus dåb), opsl. 232 (2. vielse); Kbg. Holbæk (1813-34), opsl. 253 (enkens død); HEB s. 94, 152, 156; DanKir bd. 2, s. 669 (se nedenfor).

17. 30/12 1809 [r. Cap. Nykjøb.-S. 24/4 98] Peter Holm Borch; Pr. 1/9 24; [6/10 1830 Ledøie-S.; see der].

18. 7/8 1830 [Sjelle-S.-L. 7/8 22] Johan Thomas Neergaard, tillige Pr.; [13/7 1839 Frederiksborg-H.-H.; see Faxe].

19. 24/9 1839 [Græse-S. 29/9 24] Hans Daniel Kopp, f. Kbh. 20/3 96; F. Jstrd. Rasmus Nielsen K. af Ullits-F., Magazinforv. ved det milit. Klædeoplag; M. Charlotte Amalie Naur; St. Kbh. 14; C. 20/10 20, l. egr.; Sp. Vorde-F.-R. 7/8 22; ~ 4/10 22 Christine Martine Spang, f. Kbh. 30/7 98; F. Johan Caspar S., Lysestøber, siden Meubelhandler; M. Bente Larsdtr. Svendsen; 4 S., 3 D.; see Caspar M. K. i Sandby-V.; Rasmus K., Cand. th. 50/1; [† 10/5 1865; E. S. 2/84].

20. 2/8 1865 [Bregninge 2/6 54] Carl August Olivarius, f. Rønne 27/9 13; F. Henrik Elias O., Rgmtchir. ved Bornholms Militse; M. Adelheid Marg. Rømer; St. Slag. 31; C. 24/11 36, l.; c. Adj. Slag. 21/4 38; Adj. ss. 19/11 39; Cat. Roesk. 24/1 48, o. 24/3; Pr. 3/4 69; ~ Kbh. 7/6 50 Anna Margrethe Rømer, f. Rendsborg 10/2 24; F. Ludvig Ferd. R., Auditeur; M. Therese Adela Mourier; 2 S., 4 D.; see A. Schack i Bredstrup; [24/4 1872 Aagerup-K.].

21. 10/7 1872. Laurits Jürgensen; Pr. 21/3 77; see Ø. Mariæ.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1964. Frederikssund Kirke (Ude Sundby), s. 652-670, Oppe Sundby Kirke, s. 2285-2306 (1975).