Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 69. Asminderød, Grønholt og fra 1726 Fredensborg Slotscapel,

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/208; L. P. B. 285; K. M. 65; Lkm. 1/142; M. Nr. 497; M. 117;
Kbg. Asminderød 1685, Grønholt 1693, Fredensborg 1733.
Anm. Humlebæk Capel indviet 29/12 1868.
———————————

1. k. 1519. Søren Torndal, i 40 Aar; see Søren S. T. t. Helsing. St. Olai K.; [† c. 1559].

2. c. 1559. Anders Caspersen, i 27 Aar; [fmtl. † før 1584].

2b. (1584), maaskee Søren Jensen; der er i 1584 to P. i Lynge Hrd., der ikke sikkert lader sig plassere i et Pastorat (see ogsaa Hveen); Søren Jensen er ført sidst, hvilket betyder, at han er den yngste og sidst kaldede P. i Herredet.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. c. 1585. Anders Poulsen, i 9 Aar; [† c. 1593].

4. c. 1/7 1593 [Hør. Helsing. 90– 1/7 93] Hans Andersen Mesler, i 13 Aar; [† c. 1607].

KS 3:4 (1882-83), s. 352; HEB s. 230.

5. c. 1607. Niels Pedersen, i 8 Aar; [† c. 1616; var her 08 og 10].

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

6. 1616. Frederik Jørgensen Quist, i 31 Aar; Sanger i Kongens „Cantori“; i Sorø Skole 04–08; St. i Wittenberg 10; ~ Margrethe Lunht(?); see Etm.; [† c. 1646; havde i 1632 været P. her i 16 Aar; han krævede Kvægtiende af Bier, men tabte Sagen ved Landstinget 27/3 32 og ved Rettertinget 5/6 s. A.].

KS 6:2 (1936-38), s. 461; Helk I, s. 352; SB s. 121; Kopskatten 1645, opsl. 118.

7. k. 24/1 1646 [p. Cap.*, o. 29/9 43] Rasmus Jørgensen Munck, f. c. 15; St. Hlh. 35; ~ (45) F. D. Margrethe Frederiksdtr. Quist, b. Helsingør 10/8 70; 4 S.; Sønnen Frederik ble Sp. i Hommedal (Landvig), Christiansands St.; Sønnen Jørgen blev Degn ss.; [† 1661, Skifte 16/9 s. A.; slog 1652 en Pige paa Munden i Skriftestolen, og ærgrede sig tildøde over, at hun reiste til Biskoppen, for at klage].

KUM I, s. 127 (»Erasmus Georgij Munkius«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Rasmus Jørgensen Munch«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 1 og 6; Landgraff s. 129 og 304-05; Kbg. Helsingør Skt. Olai (1645-1695), s. 43, opsl. 94; Kopskatten 1645, opsl. 118.

8. 25/6 1661, o. 26/7, Søren Pedersen Tuxen af Ø. Egesborg; St. Vordingbg. 55; ~ 64 (Bev. 11/7) Kirstine Johansdtr.; 2 ~ Etm.; 2 S., 4 D.; see S. J. Kaalund, r. Cap. Nakskov-B.; Peder S. T. i Kornum-L.; Johan S. T. i Ramme; N. J. Søborg og M. C. Yttericht i Bloustrød-L.; [† 13/2 1678].

KUM I, s. 259 (»Severinus Petri Tuxenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 12; PT 3:5 (1896) s. 260-271 (Slægten Tuxen).

9. 1678 [Cap.(?) Græsted-M. 2/10 71] Jens Jacobsen Vind; St. Helsingør 59; Hør. Helsingør 68-71; 1 ~ 79 (Bev. 6/12) F. E., † 28/12 83; 2 D.; 2 ~ 85 (Bev. 12/5) Anna Nielsdtr., † c. 18/12 95; F. N. Enevoldsen, Stadshauptmd. i Kbh.; 2 S., 2 D.; [† 1694, Skifte 5/1 95; hans Navn paa en Alterstage 81; gav 93 Alterkalk til Grønholt K.].

KUM I, s. 275 (»Ianus Iacobi Vind«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 14, 20 og 30 (3. ægteskab m. Ingeborg Tuxen udgår); HEB s. 232-33; DanKir bd. 2, s. 775, 870 (se nedenfor); PT 7:1 (1916) s. 37; 7:2 (1917) s. 137.

10. 6/11 1694. Mag. Laurits Lauritsen Grøngaard, f. Kbh. 11/2 63; (Bdr. t. Iver L. G. t. Helsing. St. Olai K.); F. Laurits Ibsen; M. Dorothea Sørensdtr.; St. Kbh. 84; Mag. 96; Pr. 19; ~ Anna Dorthea Meller, f. 18/2 77, † Ø. Egede 16/11 60; F. Cfrrd. Johannes Christensen M., Præsident i Kbh.; M. Anne Henriksdtr.; 2 S.; 2 ~ 22 Niels Thøgersen, Forv. p. Jægersborg (1 ~ Elisabeth Nielsdtr. Knoph, E. e. C. Glob og B. Clausen i Bringstrup-S.); 3 ~ Capt. Nic. Espen Povelsen; [† 18/6 1721; købte 97 det første Orgel til Kirken; Lgst.].

KUM II, s. 130 (»Laurentius Grøngaard«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 34, 41 og 67; DanKir bd. 2, s. 785, 791-92 (se nedenfor); bd. 5, s. 440 (Sigersted kirke).

11. 23/7 1721 [Prof. theol. et philosophiæ designatus 10/1 18] Hans Just Sørensen Sevel af Kbh. Frue K., f. Vibg. 1/2 94; St. Vibg. 09, Bacc. 10; C. 9/5 12; udenlands: St. Rostock 13 m. fl. St., i Leiden, Oxford, London m. fl. St. 14, Jena, Halle, Wittenberg m. fl. St. 15; ~ 19/8 22 Anna Beate Hansdtr. Dreier, f. 7/11 91, † 18/9 71; F. Cmcrd. H. D.; 3 S., 3 D.; see Søren H. S. i Egeslevmagle; [† 7/5 1728; W. 2/377; N. 554; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 338, 345 (»Iohannes Iustus Sevelius«); Sixhøj nr. 798; Helk II, s. 246; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246; DanKir bd. 2, s. 789-90 (se nedenfor).

12. 21/6 1728. Peder Jacobi, tillige Slotsp. p. Fredensborg, f. 1/4 91 ved Løgumkloster; St. i Kiel 07, pr. i Kbh. 13; C. 6/7 22, l.; ~ Kbh. Petri K. 17/1 31 Elisabeth Charlotte Scheffer (Schäffer), f. c. 12, b. 11/6 89; F. Justitsrd. Henrik S., Livmedicus i Kbh.; M. Marie Cathrine Lobedanz; 2 D.; [† el. b. 21/11 1738; Enken blev Kammerfrue hos Dronning Juliane Marie].

KUM II, s. 370 (»Petrus Iacobi«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 4430; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 81, Københavns Hofret nr. 27; K. Carøe: Den danske Lægestand 1479-1788, Kbh. 1909, s. 110.

13. 21/11 1738 [Sorø 19/8 38] Mag. Johannes Christophersen Friedenreich, tillige Slotsp. p. Fredensborg; [22/3 1743 Stege; see der].

14. 22/3 1743 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 5/4 38, o. 23/7] Christian Jensen, tillige Slotsp. p. Fredensborg, f. Bedsted i Sl. 10; F. Jens Jessen, Gdmd.; M. Maren Jepsdtr.; St. pr. Kbh. 31, i Halle 33; C. 4/7 37; ~ Maren (Maria) Møiniche, d. Stubbekjøb. 22/9 13; (Halvsstr. t. R. C. Mønich i Vordingbg.-K.); F. C. Rasmussen, Skomager; M. Maren Nielsdtr.; 2 S., 5 D.; see Johannes J. i Hjørlunde; G. J. Fangel i Rise; C. Fangel i Tikjøb-H.-H.; [† 27/7 1769; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 533 (»Christianus Iani filius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5299; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 108, 157; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 131; Kbg. Stubbekjøb. (1700-53), opsl. 86; DanKir bd. 2, s. 786 (se nedenfor); Bed-1600 s. 18, 20-21.

15. 1/9 1769 [Slotsp. p. Christiansborg 27/9 65] Christian Hansen Schmidt; [16/7 1772 Hofpræst; see der].

16. 5/11 1772 [r. Cap.* 4/7 66] Frederik Jørgensen Abelschou, f. Ribe 29; F. J. A.; M. Mette Wedsted; St. Ribe 50; C. 57; p. Cap. 10/4 61, o. 15/5; ~ Eleonora Bødtker, d. 19/11 19, † 10/9 91; F. Henrik B., Rdmd. i Ribe; M. Abigael Johannesdtr. Wandel; u. B.?; [† 1792].

17. 12/10 1792 [2 r. Cap. Kbh. Holmens K. 9/1 89] Prof., Dr. th. Laurits Hansen Smith, f. Kbh. 12/4 53; F. Hans Jørgen S., Toldbetj.; M. Anna Christiane Schytte; St. Kbh. 72; Lærer v. Landcad.-Acad. 76; paalagt at holde Forelæsninger for Landofficiererne; s. A. tit. Prof. philos.; Fritagen for theol. Examen; Lærer f. Søcadetterne 80; Rtr. Nykjøbing p. F. s. A.; Rtr. Trondhj. 81; Sp. Veile-H. 3/6 85, o. 28/9; Pr. 86; Frederiksberg-H. 8/2 88; Dr. th. i Göttingen s. A.; ~ 79 Christiane Frederikke Speerfeldt, f. Pyritz, Pommern; u. B.; [† Kbh. 22/5 1794, hvor han opholdt sig, for stedse at kunde have dygtige Læger om sig; hans Charakteer ædel, hans Temperament fyrigt og lidenskabeligt, hvorfor han idelig attraaede Forandring; overordentlig afholdt for sine Taler; hans mange Skrifter vidne om sund og grundig Tænkning; han prædikede kuns 2 Gange her formedelst Svaghed; Holmens Menighed reiste ham en Æresstøtte af norsk Marmor; N. 561; Pg. br. 93].

VejAar 1947, s. 49-50 (Petersen: Vejleborgere og deres By ca. 1780-1828).

18. 25/4 1794 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 20/4 85] Peder Hansen Paludan af Kallundborg, f. 12/7 55; St. Roesk. 73; C. 29/5 74; Tømmerup 5/1 80, o. 16/6; ~ 80 Margrethe Benedicte Thillerup af Frederiksberg-H., f. Magleby 5/12 62, † Kbh. 28/7 33; 8 S., 3 D.; (see H. V. Dahlerup i Ørbæk; Hans J. P. D. P. i Holeby-B.; Harald P. i Beder-M.); [† 24/10 1799; heldig Taler; Kirkegaardsmonument; W. 3/589; N. 449].

DanKir bd. 2, s. 793 (se nedenfor).

19. 3/1 1800 [Korsør-T. 15/4 96] Frederik Carl Gutfeld; [16/7 1811 Kbh. Holmens K.; see der].

20. 5/11 1811 [P. t. Frederiks Hosp. og Fødselsstiftelsen i Kbh. 13/11 01; tillige Citadellet Frederikshavn 24/6 08] Nicolai Esmark Øllgaard; [28/5 1824 Kbh. Trin. K.; see der].

21. 1/9 1824 [Varde 22/11 15] Gert el. Gerhard Johan Brøndsted af Horsens, f. Fruering 24/4 73; St. Hors. 91; C. 23/1 97, h.*; Sp. Askø 31/10 00, o. 10/11; Hviding 19/1 08; Pr. 1/9 24; ~ Ribe •/12 00 Charlotte Hedvig Fridsch, d. Ribe 12/1 77, † 7/7 63; F. Jstrd. Dr. med. Andreas Frausing F., Stiftsphys.; M. Charlotte Hedvig Mathiesen; 4 S., 8 D.; see Andreas C. B. i Skovlænge-G.; see P. Jürgensen i Hesselager; [# 12/1 1840; † Fredensborg 17/5 46; Kirkegaardsmonument; N. 101; E. 1/246 og S. 1/268].

DanKir bd. 2, s. 793 (se nedenfor).

22. 22/3 1840 [Kjerteminde-D. 7/9 32] Vilhelm Bartholomæus Bentzien, f. Kbh. 4/3 00; F. Johan Christ. B., Bager; M. Helene Frederikke Benthien; St. Kbh. 16; C. 13/10 20, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 19–24; Insp. v. Efterslægtens Realsk. 24; r. Cap. her 20/2 29, o. 14/3; Pr. 7/9 36; Pr. her 23/4 40; R.* 28/6 s. A.; Medlem af Amtsraadet 14/1 51; 1 ~ 31/10 28 Marie Sophie Elisabeth Nagel, f. Kbh. 11/6 11, † 21/12 33; F. Peter N., Gross.; M. Regine Frederikke Muus; 2 S., 1 D.; 2 ~ 4/5 35 Marie Sophie Plum af Kbh. Frue K. (F. Biskop i Fyens St.), f. Kbh. 17/8 10, 1 S., 2 D.; [† 8/10 1857; E. 1/104 og S. 1/114].

23. 22/1 1858 [Bregninge-B. 4/12 54] Ole Wiedemann*, f. Kbh. 17/8 02; F. Jacob Gustav W., Skrædermester; M. Inger Marie Lundgreen; St. Kbh. 20; C. 14/1 25, l.; Cat. Ringsted 31/10 27, o. 11/1 28; Sp. Sal-E. 4/7 34; Ebeltoft-D. 23/1 44; Folkethingsmand (Rand. A. 5) 4/9 52– 13/1 53; R.* 21/6 76; Jub. 31/10 77; 1 ~ Ousted i S. 1/3 29 Anna Rosine Antonette Hansen, f. 1/1 09, † 2/8 43; F. Conrad H., Havneskrvr. i Kbh.; M. Juliane Hansen; 1 S., 6 D.; 2 ~ 25/7 45 Clara Eveline Juel, f. Frdhavn 19/9 25; F. Etrd. Niels J., Amtsforv. i Hjørring; M. Elise Henr. Landt af Olsker-A.; 3 D.; see H. Skovgaard i Sæby; [# 8/11 1878; † Kbh. 86; Der blev •/6 72 frastjaalet ham 1,200 Rdlr. i Obligationer. Gav ved sit Jub. 300 Kr. til Fredensborg Asyl].

Elvius s. 46-47; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173.
———————————

 

 

 

No 70. Sognecapellaner i Asminderød, Grønholt og Fredensborg.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 21/6 1728. Johan Samuel Mentzer; [25/7 1732 Haarlev-H.; see Kvislemark-F.].

2. 14/1 1735, o. 20/4 [Hør. Helsingør 30] Hans Frederik Nielsen Thams el. Tambs; [31/11 1738 Sorø; see der].

3. 17/4 1739, o. 17/7 (p. Cap.), 22/3 43 (r. Cap.), Erik Sørensen Lemming; [5/7 1743 N. Nissum; see Ude- og Oppe-Sundby].

4. 12/8 1743, o. 4/9, Christian Berntsen Lohmann; [19/6 1750 N. Snede-E.; see der].

5. 18/9 1750, o. 1/10, Andreas Severin Pedersen Balle; [24/5 1754 Tjæreby-A.; see Vemmelev-H.].

(1754. Didrik Pedersen Top; see Slag. St. Mikkels K.)

6. 22/11 1754, o. 12/2 55, Laurits Christophersen Brøndlund, f. Grytten i Romsdalen 23; F. C. Larsen B., Cpt.; M. Mille Melchiorsdtr. Riiber; St. Fdbg. 41; C. 44; ~ Kbh. Nic. K. 1/8 55 Maren Wulf, f. c. 34, † p. Kasset i Stadsbygden 31/1 06; (Sstr. t. Johanne Marie W. ~ C. F. T. Høyer i V. Ulslev); F. Ulrik Christian Lauritsen W., kbmd., siden Forp. i Kalundborg; M. Anne Marie Sørensdtr. Møller; [2/3 1759 Sp. t. Stadsbygden, Trondhjem St.; † 11/11 1766].

NST 4 (1934), s. 222-23; 10 (1946), s. 155; Erl I, s. 243 (her fejlaktigt kaldet Lorentz); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 212; Kalundborg byfoged nr. 525; KlitVen s. 57.

7. 2/3 1759. Peder Flesborg, f. c. 19; St. Fdbg. 42; ~ Kbh. Frelsers K. 18/6 60 Alette Clausen; F. Claus Jensen, Seilmager Chrhvn., senere tillige Stadscpt.; M. Barbara Marie Wasserdunck; 2 ~ Kbh. Frue K. 2/7 73 L. Høyberg, r. Cap. Thisted o.s.v., og † Thisted 18/9 95; [† 27/3 1766].

8. 4/7 1766 [p. Cap.* 10/4 61, o. 15/5] Frederik Jørgensen Abelschou; [5/11 1772 Sp.*; see der].

9. 5/11 1772, o. 13/8 73, Frederik Christian Hansen Scheffer (Schæffer), f. 15/11 37; F. Cclrd. H. Vilh. S., Secr. v. Overretten p. Gottorp; M. Christine Vilhelmine Wigandt; St. Hors. 55; C. 59, n.; ~ Margrethe Marie Brøstrup, † Steenløse 3/9 22; [† 29/7 1776; N. 528].

KUM III, s. 154 (»Fridericus Christianus Schefferus«, 21 år gl.); Achelis II, nr. 6197; EM 7, s. 205-206; Richter I, s. 100.

10. 5/9 1776, o. 1/11, Henrik Ussing; [10/3 1779 r. Cap. Ringsted-B.; see L. Lyngby-Ø.].

11. 27/10 1779 [p. Cap. Karlebo 12/11 77, o. 26/11] Johannes Jensen; [1/8 1781 Karlebo; see Hjørlunde].

12. 1/8 1781, o. 9/11 [Insp. p. Kbhs. Waisenhuus] Claus Pedersen Bierring, f. Kbh. 24/12 53; F. P. B., Kvarteermstr.; M. Fred. Charl. Ebbesen; St. Fdbg. 71; C. 74, h.; ~ Mariane Als, f. 61; 2 S.; [b. 2/5 1785; N. 62].

13. 21/10 1785, o. 25/11, Johannes Bruun; [?; see Frederiksberg-H.].

14. 21/7 1786 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 15/7 85] Johan Paludan; [12/9 1788 Fanefjord; see der].

15. 29/5 1789, o. 5/6 (p. Cap.), 12/10 92 (r. Cap.), Frants Dorph; [22/10 1795 Endeslev-V.; see der].

16. 9/10 1795, o. 6/11, Jacob Hansen Bang; [5/2 1802 Nykjøb.-R.; see Roesk. Dk.].

17. 5/2 1802 [r. Cap. Korsør-T. 7/12 98] Christian Saxtorph; [25/5 1808 Borre; see der].

18. 6/1 1809, o. 1/3, Johan Salomon Færs Schreiber; [5/9 1814 Melby; see der].

19. 5/9 1814 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 20/8 10] Christian Neess; [12/11 1817 Slaglille-B.; see Strøby-V.].

20. 15/4 1818, o. 10/6, Johannes Dorph; [† 31/10 1828 Vigersted-K.; see der].

21. 20/2 1829, o. 13/3 [Insp. v. Efterslægtens Realsk. 24] Vilhelm Bartholomæus Bentzien; [7/9 1832 Kjerteminde-D.; see Sp. her].

22. 5/12 1832, o. 13/2 33 [Adj. Nyborg 9/8 31] Hans Peter Bisted; [2/6 1844 Tjustrup-H.; see Gjerlev-D.].

23. 25/7 1844, o. 21/8, Carl Otto Schmidt-Phiseldeck; [24/9 1850 c. t. Michaelis K. i Sl.; see Brøndshøi-R.].

24. 21/7 1851, o. 3/9 [Adj. v. Aarh. Realsk. 7/6 44] Emil FrederikVilhelm Warburg; [15/4 1859 Svendborg Nicolai K.; see der].

25. 23/7 1859, o. 10/9, Ole Jørgen Sadolin; [1/11 1865 Valløby-T.; see der].

26. 12/1 1866 [Michaelis K. i Slesvig 20/2 63, afsat af den tydske Regjering 64; # af den danske Regjering 28/10 s. A.] Bernt Christopher Wilkens Lind Hjort af Tømmerup, f. Præstkjær 2/9 30; St. Kbh. 48; C. 19/1 54, l.; Adj. Od. •/8 57; Slotsp. p. Glücksborg 6/5 59, o. 6/7; ~ Kbh. 29/12 57 Anna Sophie Mathilde Jacobsen, f. Kbh. 17/3 33, † 30/5 1919; F. Vilh. Carl J., Galanterihandler; M. Julie Vilhelmine Marie Nansen (Nathanson); (75) 3 S., 3 D.; [12/11 1870 Nyborg; # 1907; † Nyborg 11/12 1911].

Arends I, s. 354: M.-H. II. 249. 328; M. 256. 259; Elv. 366 f.; Gr. & H.-F. I. 750 ff.; Patr. Sl. I. 150; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

27. 24/1 1871, o. 19/2, Jacob Peter Mynster Paulli; [18/5 1876 Kbh. Frue K., 2. r. Cap.; see der; Afskedspræd. 11/6. Kostbart og smagfuldt Taffeluhr med Fod samt et Par elegante Kandelabrer; see D. T. 76/58].

28. 25/9 1876 [Ord. Till. 13/9 72 som d. Præst i Newcastle og Hartlepool, o. Kbh. 23/10] Andreas Christian Hansen, f. Billund, Jægerum S., 29/12 42; F. Hans Trøllund H., Gdeier.; M. Sindet Duborg; St. Fdbg. 65; C. 22/6 71, h1.; ~ Kbh. Garn. K. 25/10 72 Emilie Eleonora Hansine Cathrine Friis, f. Nykjøb. i S. 20/5 48; F. Hans Fred. Joh. F., Borgholder i Kbh.; M. Christ. Mortensen; (77) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Asminderød Kirke, s. 758-796, Grønholt Kirke, s. 858-879, Fredensborg Slotskirke, s. 797-853, Humlebæk Kirke s. 854-857.