Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1224. Tømmerup,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/158; Ussing: Arts Herred; K. M. 16; Lkm. 1/958; M. 112; L. S. v. W.; Kbg. 1737.
Anm. Valgmenighedskirke i Ubberup.
———————————

0. 21/9 1526. Jacob Pedersen.

FR s. 116.

1. 15 . . Jacob Nielsen; [† 8/9 1574].

2. 1574. Jens Pedersen; [† 24/12 1588; Pg. br. 84].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; KS 2:5 (1869-71), s. 159 (se nedenfor).

3. 1589. Peder Olufsen; [† 26/7 1611].

KS 2:5 (1869-71), s. 146.

4. k. 19/8 1611 [Hør. Kallundbg. . . .] Hans Lauritsen*; ~ Anne Mogensdtr.; [† 1658].

Kopskatten 1645, opsl. 93.

5. o. 16/6 1658**. Laurits Mortensen, maaskee af Skjørpinge-F.; vist St. Kbh. 42; Pr. . . ; ~ Anne Boesdtr., levede 90 i Ubberup; [† 15/12 1682].

KUM I, s. 170 (»Laurentius Martini Scørpingius«).

6. 24/4 1677**. Christen Willumsen Lemvig; St. Kbh. 70; 2 (?) ~ Uby 26/5 84 Birgitte Rasmusdtr., Skifte Viby 21/12 21; [† 1697].

KUM II, s. 19 (»Christianus Wilhelmj Lemvicus«).

7. 1/6 1697. Jacob Christensen Birk el. Birch; St. Roesk. 81; ~ Mette Sørensdtr.; F. S. Jespersen Rachløv, Kbmd. i Kallundbg. (Farbdr. t. J. R. Rachløv i Græse-S.); M. Abelone Christensdtr.; 1 S., 1 D.; [† 17/1 1703].

KUM II, s. 109 (»Iacobus Christiani Birch«); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 174; PT 15:1 (1966), s. 181-182; DanKir bd. 4, s. 3315 (Kalundborg: S. Olai Kirke).

8. 20/2 1703. Johannes Pedersen Nørholm; [6/7 1703 Østbirk-Y.; see der].

9. 23/7 1703. Peder Manasse Johansen Monrad af Kettinge, f. 19/1 69; St. Od. 89, i Wittenberg 92, Jena 93, Halle 94; ~ Gunild (Gunelle) Pedersdtr. Børkop, † 20; F. P. B., Brygger i Kbh.; 3 S., 2 D.; see 2 Etm.; Peder E. P. M. til Aarh. Dk.; [† 24/2 1741].

KUM II, s. 167 (»Manasse Iohannis Monrad«); Achelis I, nr. 3737a.

10. 15/5 1741 [p. Cap.* 9/5 39, o. 21/6] F. S. Frederik Pedersen Monrad, f. 20/11 09 St. Helsing. 26; C. 12/5 38, n.; ~ Cathrine Adelgunde Johansdtr. Hess el. Hesse; F. J. Henrik H., Operateur og Chir. i Kbh.; M. Maria v. Alpern; 3 S., 4 D.; see H. Amundin i Svallerup; L. B. Rhoed, r. Cap. i Skjelskør; Johan A. F. M. p. Refsnæs; [† 13/10 1757; udmærket nidkjær og afholdt].

KUM II, s. 481 (»Fridericus Manassis Monradus«, 18 år gl.).

11. 11/11 1757 [r. Cap. Skjelskør 11/5 42, o. 6/6] F. Bdr. Johannes (Manasses) Pedersen Monrad, f. 12/8 07; St. Helsing. 26; Cant. paa Vallø 14/5 38; C. 28/5 42, n.; ~ 43 Kirstine Marie Hjorth, f. c. 15, b. Bregninge 21/5 79; 1 S., 4 D.; [† 24/3 1772].

KUM II, s. 481 (»Iohannes Manassis Monradus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 8.

12. 20/1 1769*, o. 30/10 72, Hans Nicolai Joachimsen Paasche, f. p. Jægerspriis 25/9 35; F. Generalauditeur J. Barner P. t. Bøstrup; M. Marg. Christine Bruun; St. Slag. 55; C. 16/12 60, n.; 1 ~ Anna Cathrine Birgitte Nissen, † 75; F. Cclrd. N. til Tjørnelund; 3 B.; 2 ~ 9/9 79 Else Margrethe Hjorth; [† 16/9 1779].

13. 5/1 1780, o. 16/6, Peder Hansen Paludan; [20/4 1785 r. Cap. til Kbh. Frelsers K.; see Asminderød-G.-F.].

14. 29/7 1785. Johan Frederik Dame; [19/11 1802 Svallerup; see Uby].

15. 26/11 1802 [p. Cap. Uby 20/6 00, o. 27/6] Carl Ulrik Amundin; [11/6 1813 Rørby; see der].

16. 24/9 1813, o. 6/10, Poul Johan Lakjer; [10/6 1818 Sverborg; see der].

17. 23/12 1818 [Cat. Kbh. Holmens K. 25/6 17, o. 3/7] Peter Johansen el. Johannes Kattrup, f. Hors. 16/11 75; F. Joh. K., Væver; M. Mette Cathr. Hjernøe; St. Hors. 97; C. 7/10 05, h.; uord. Cat. ved Kbh. Holmens K. 21/7 16; ~ Kbh. Hel. G. K. 1/8 18 Bolette Elisabeth Bergeschou, f. Kbh. 22/5 88, levede 68 i Kbh.; F. Isak Johansen B., Brygger og Hørkrmr.; M. . . . Lassen; 1 S., 2 D.; see H. L. Petersen, o. Cat. i Grenaa; [† 20/12 1834].

18. 22/4 1835 [Brørup-L. 4/5 27] Niels Schjørring Hjort af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop i Ribe), f. Kbh. 10/6 98; St. Ribe 16; C. 12/1 21, l.; Adj. Ribe 13/2 s. A.; ~ 9/8 22 Karen Cathrine Lind, f. Kbh. 4/12 98, † ss. 23/3 49; F. Jstrd. Jens Mathias L., Bank-Administrator og Curator ved Waisenhuset; M. Anna Marie Nimb; 4 S., 2 D.; see Jens M. L. H. i Elmelunde; Bernt C. W. L. H., r. Cap. Asminderød-G.-F.; N. V. Hunderup i V. og Ø. Vandet; [† 2/6 1842; „var elsket og agtet af sin Menighed, en Hyrde med christelig Tro, Nidkjærhed og Levnet, en livlig Aand, kundskabsriig“; see B. D. G. 1/149; E. 1/663 og S. 1/802; Støbejernskors paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1434-35 (se nedenfor).

19. 25/8 1842 [Grimstrup-Aa. 6/5 36] Mag. Frederik Ludvig Bang Zeuthen; [16/2 1849 Sorø; see Fred. St. Mich. K.-E.].

20. 23/4 1849 [Kbhs. alm. Hosp. o.s.v. 25/11 35] Marcus Clod Rønne; [5/2 1862 Magleby i S.; see der].

21. 14/4 1862 [Høirup, Ribe St., 8/10 55, o. 14/11] Valdemar Adolph Thisted af Gyrstinge-F., f. Aarh. 28/2 15; St. Aarh. 33; C. 29/4 40, h.*; Institutbest. i Skanderbg. 42–44; udenlands 44–46; c. Adj. ved Aarh. videnskabelige Realsk. 25/8 46, Adj. ss. 6/11 47; igjen udenlands 49–50; # som Adj. ved Realskolens Nedlæggelse 6/12 (3/8) 53; 1 ~ 28/10 40 Henriette Hansen, f. 7/3 15; F. Hans H., Portraitmaler og Lector ved Kunstacad.; 2 ~ 23/7 53 Elisa Otilia Rasmussen, f. Aarh. 13/4 30; F. Niels R., Rgmtdyrlæge. ved 3die Dragon-Rgmt.; M. Jacobine Lovise Amalie Bisted; u. B.; [# 26/3 1870; boer i Kbh.; bekjendt Digter; E. 3/334 og S. 3/374].

22. 18/6 1870, o. Od. 31/8 [Andenlærer v. Jonstrup Sem. 21/10 63] Caspar Frederik Dahlerup; [13/3 1877 Damsholte; see der].

23. 19/5 1877 [Torslev-S. 5/5 1874] Johan Peter Jørgen Engholm; see Christiansø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Tømmerup Kirke, s. 1405-1438.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.