Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1027. Sognepræster i Skjelskør (St. Nicolai K.),

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/43 og 1-c/19; L. S.*; L. P. B. 435; Friis: Skjelskør 311; K. M. 207; Lkm. 1/775; M. 57; Kbg. 1689.
Anm. Til 1555 hørte Boeslunde til Skjelskør; derefter Aggersø og Omø (uden Kirker) til 1574, fra 1598 til 1622 var Faardrup annex; siden 1676 (efter Rescr. 9/9 72) Skjørpinge og Faardrup til 1765. Disse sidste bestyredes af en r. Cap.
———————————

0. 30/10 1526. Mads Hansen, maaskee identisk med næste; maaskee St. 20.

F-P s. 15 (»Matthias Johannis Clericus Otthoniensis Dioec.«); FR s. 119.

1. 1530. Mads Jensen; maaskee St. Fyn 23; [† 1560].

F-P s. 18 (»Matthias Joannis, tunc Presbyter.«).

2. 1560. Hans Jacobsen (Pedersen), f. c. 30; Pr. (84); ~ 63 Margrethe Olufsdtr., † 20/9 75; 2 ~ c. 81 Maren Pedersdtr.; see Etm.; [† 9/12 1593; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (»Hans Persen«); DanKir bd. 5, s. 260 (se nedenfor).

3. 1593. F. S. Jacob Hansen, f. senest c. 68; Pr. (20. 22); 1 ~ Metilla (Mechtilde) Knudsdtr. Seeblad, f. c. 74, † 13/2 20; F. K. Jørgensen S., Bgr. og Rdmd. i Od.; M. Karen Richertsdtr.; 2 B.; 2 ~ . . . Pedersdtr. Damph; (Sstr. t. M. P. Damph i Skjørpinge); [† efter 1622; Lgst. over 1. Hustru].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); 5:4 (1907-09), s. 559 (ca. dec. 1621: »sognepresten i Schiellschør Her Jacop haffuer Her Mortens søster«); SL II, s. 38, 49, 50; DanKir bd. 5, s. 260, 262 (se nedenfor).

3b. 1615** [Od. Hosp.-P. 11] Peder Pedersen Hindsholm af Dalby-S.; maaskee St. Od 98; [maaskee † eft. 1620, i hvilket Tilf. N. Villadsen ikke kan være kommen her a. c. I F. S. 6/30 kaldes han Hans P. Hindsholm].

FS, nr. 124 (»Petrus Petri«); DanKir bd. 9, s. 1566, 1576 (note 31, 32) (Od. Gråbrødre K.).

4. o. 8/7 1631. Mag. Niels Villadsen af Aversi-T.; St. Hlh. 23; Mag. Kbh. 24/5 31; Pr. 41; [† 3/7 1642].

KUM I, s. 60 (»Nicolaus Vilhadi Aversi«), s. 106 (»Nicolaus Vilhadi Aursinus«); PT 1:3 (1882), s. 265; 1:4 (1883), s. 248; 8:6 (1927) s. 191.

5. o. 17/5 1642** [Rtr. Ringsted 39] Augustinus Hansen (Boeslunde) af Boeslunde, f. c. 12; St. Sorø 29; vist Hør. Sorø 35–37; ~ Kbh. Frue K. 43 Inger Hansdtr., † c. 80; u. B.; [† 1670; fik L. Fuglede Kongetiende tillagt 12/4 56].

KUM I, s. 96 (»Augustinus Iohannis Boëslund Selandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Augustinus Hansen Boeslund«, 30 år gl.); 5:4 (1907-09), s. 562-63; SB s. 145-46.

6. 17/9 1669*, 28/8 70**, o. 10/3 71, Mag. Jens Lauritsen Nygaard; St. Hlh. 61, Bacc. 66; Mag. 69; ~ 71 (Bev. 17/12) Margrethe Arentsdtr.; (Sstr. t. Arent A. i Storvorde-S. og t. Herman A. i Ølsted); F. A. Berentsen, Rdmd. og Raadstueskriver i Kbh., Forf. af „Danmarks og Norges frugtbare Herlighed“; 2 S.; 2 ~ C. B. Buchwald i Sørbymagle-K.; [† 1693; en god Bde. og Agermand; levede mere af sin Ploug end af sin Pen].

KUM II, s. 298, 332 (»Ioannes Laurentij Neopidan./Ianus Laurentij Nygardus«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 39.

7. 14/10 el. 18/10 1693 [Fp. i England 89] Mag. Frederik Andersen Claudianus, f. Trondhj. c. 52; (Bdr. t. C. A. Trondhjem i Aarh. Dk.); F. Mag. A. Clausen, Rrt. og Lect. th.; M. Anna Pedersdtr. Alfsen; St. Trondhj. 71; Mag. 80; ~ Kbh. Frue K. 16/1 94 Kirstine Hansdtr., f. c. 75, b. 25/8 15; M. . . . Pedersdtr. Calundan af Veilø-E.; 1 D.; [b. 2/3 1716; brav og retsinding; W. 3/150].

KUM II, s. 27 (»Fridericus Claudianus«); STD, s. 46; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39.

8. 14/11 1716 [Fp. 11] Mag. Frederik Henriksen Flindt; [22/7 1720 Nykjøb.-S.; see der].

9. 31/7 1720 [Skp. 20/5 16] Mag. Peder Edvardsen Friis*, f. p. Løitved i Fyen, Stenstrup S., 23/10 91; F. E. F., Bgmstr. i Svendbg.; M. Kirsten Poulsdtr.; St. Fdbg. 10, Bacc. 11; C. 23/1 13, l.; Mag. Kbh. 30/7 16; Pr. •/3 53; ~ Aarh. Frue K. 26/6 22 Dorothea Elisabeth Althalt Olufsdtr. Kryssing, f. 31/10 91, † 31/10 61, E. e. Jacob Mejer, kgl. Ctrlr. ved Vester-Port i Kbh.; F. O. Sørensen K., Rdmd. og Kbmd. i Aarh.; M. Dorthe Johansdtr. Althalt; 3 S., 4 D.; (see J. P. J. Aagaard i St. Jørgensbjerg-I.); [† 28/7 1765; Forf. af Skjelskørs Beskrivelse; W. 1/333; N. 180; Lgst.].

KUM II, s. 348, 354, 404 (»Petrus Edvardi Friis«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 273; PT 8:6 (1927) s. 106; FWDP 1027,09; H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Stenstrup, Aarhus 1955, s. 1-2; DanKir bd. 5, s. 261 (se nedenfor).

10. 29/11 1765 [Chinap., o. 29/12 58] Peder Baggesen Lakjer; [18/8 1769 Ramløse-A.; see der].

11. 29/11 1769 [r. Cap.* 30/12 57, o. 8/3 58] Frederik (Friederich) Lütkens Thanch* af Rønne-K., f. Herlufmagle 21/2 29; St. Roesk. 46; C. 4/6 53, n.; Hør. Slag. 49; tit. Apr. . . ; ~ Bodild (Bolette) Sophie Nold, f. Skjelskør 16/4 43, † 11/6 13; F. Peder Christiansen N., Kbmd.; M. Maren Carstensdtr. Haagens; u. B.; [# 19/4 1815; † 12/2 20; blev Medeier af Aggersø og Omø, samt Egholm og Helholm, 19/10 74; Eneeier 14/6 82; N. 604; E. 3/326 og S. 3/367; Kirkegaardsmonument].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 318; DanKir bd. 5, s. 263 (se nedenfor).

12. 4/10 1815 [Grevinge 7/3 06] Morten Johansen Biilmann, f. Vonsild v. Kold. 10/11 63; F. Johann B.; Væver i Kold.; M. Anne Cathrine Olufsdtr. (Mikkelsen) fra Vonsild; St. pr. 84, Bacc. 85; Huslærer i Eising 85-86, derefter i Kbh.; C. 20/1 92, n.; Hør. Kbh. s. A.; Sp. Tunø 25/9 95, o. 4/11; Eilby-M. 2/2 98; Snøde-S. 15/4 03; ~ Kbh. 10/4 89 Jacobine (Hansdtr.) Jacobsen, f. Kold. 21/6 64; † Kbh. 16/5 36; (Sstr. t. Peter J. i Brendekilde-B.); F. Hans J., Farver i Kold.; M. Anne Jensdtr.; 11 S., 5 D.; see Christian L. B. i Meelby; [† 15/10 1828; E. 1/125 og S. 1/143].

Achelis II, nr. 7210; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 863, 1031, 1123; KoldStud s. 52-53.

13. 31/12 1828 [Sæby 7/4 09] Dr. phil. Christian Gorm Limkilde, f. Od. 15/8 71; F. Lars L., Degn til Graabrødre Hosp. og Paarup; M. Anna Cathr. Gormsdtr. Biering; St. Od. 89; C. 23/4 93, l.*; r. Cap. Ærøskjøb. 30/5 00, o. 1/8; Dr. phil. i Kiel 01; 1 ~ 28/1 06 Cathrine Petermann, E. e. Harke Ingwersen, Told- og Licentforv. i Ærøskjøb., f. Kbh. 2/8 70, † 15/2 11; F. Vice-Brandmajor Melchior Heinr. P, Muurmstr.; M. Anna Justine Jansen; u. B.; 2 ~ 29/11 21 Tabitha Augusta Kragh, f. Kbh. 11/6 84, † Skjelskør 9/12 56; F. Cornelius K., Styrmd. el. Cpt. i det ostindiske Comps. Tjeneste; M. Johanne Camradt; 1 S.; [† 30/8 1840; Digter; N. 345; E. 2/140 og S. 2/218].

14. 10/12 1840 [Karrebæk 13/1 32] Jens August Brasen af Veiby-T., f. Karrebæk 14/4 02; St. Hlh. 20; C. 17/1 26, l.; Cat. Od. 9/1 29, o. 24/4; Pr. 1/10 36; R.* 6/10 52; 1 ~ 20/5 30 Cathrine Margrethe Emilie Ibsen, f. Kbh. 26/9 10, † 26/5 37; F. Kmrd. og kgl. Kammerfoureer Fred. Julius I.; M. Elisabeth Christine Sørensen; 1 S., 1 D.; 2 ~ 9/10 40 Vilhelmine de Høegh-Guldberg, f. 22/10 10, † 2/10 77; F. Generallieut. Chr. de H.-G.; M. Anna Dorothea v. Munthe af Morgenstjerne; 2 S.; [† 20/11 1869; E. S. 1/231].

15. 22/1 1870. Troels Frederik Plum Smith; see Svendbg. Frue K.

———————————

 

 

No 1028. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Skjelskør.

[V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/43 og 1-c/19; Lkm. 1/778; M. 57.
———————————

(1. 15 . . Hans Pedersen Hintzholm see Nr. 5b.)

2. (1550. 83) Villum Ibsen (Vosen?).

3. 15 . . 16 . . Peder . . . ; ~ Gjertrud . . . , som nævnes 1610 blandt Byens Fattige og fik 4 Mk.; [fmtl. † 1606]

4. 1606. Jacob Olsen; [1610 Pedersborg-K.; see der].

5. 1610. Jens Pedersen Lerche; [1615 Tjustrup-H.; see der].

5b. 1615. Hans Pedersen Hintzholm af Dalby-S.; St. Od. 88.

FS, nr. 484; DanKir bd. 9, s. 1566, 1576 (note 31, 32, Od. Gråbrødre K.).

6. o. 16/1 1616 [Rtr. her 12] Jørgen Christophersen Mariboe, f. Maribo; St. i Kbh. (04); ~ Lisbeth . . . . , levede 52; 1 D.

F-P s. 204 (»Georgius Christophori Mariebo«); PT 8:6 (1927) s. 184.

7. 16 . . Jens Legge; ~ Sidsel Jørgensdtr.; 1 D.

8. E. f. B. 23/1 1641 [Skp. 36] Jens Olufsen Riis; f. c. 03; maaskee St. Roesk. 24; p. Cap. Egeslevmagle, o. 1/7 35; [† el. forflyttet 1644; fik 8 Sk. for, at prædike over et Hospitalslem].

KUM I, s. 70 (»Ioannes Olai Crusius Selandus«); PT 8:6 (1927) s. 193 (»Jens Olufsen Riis«); KS 2:1 (1857-59), s. 505 (»Hans Olufsen Riis«, 38 år gl.).

9. k. 8/1 1645 [p. Cap. paa Aggersø-O., o. 31/5 44] Søren Nielsen Corsøer, f. c. 11; St. Slag. 27; ~ (45) . . . . ; [† •/1 1647].

KUM I, s. 82 (»Severin. Nicol. Kaarsoræ«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Søren Nielssen«, 33 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 27.

10. 18/2 1647. Mourits Sørensen; St. Slag. 41, Bacc. 42; ~ Ellen . . . , † c. 78; [† 1670; var elsket; fik Offer til Michaelis].

KUM I, s. 165, 174 (»Maueritius/Mauritius Severini Slaglosianus«).

11. 7/11 1670, o. 18/11 [Rtr. her 67] Oluf Jacobsen Spjelderup af Hyllested-V.; St. Kallundbg. 56; ~ Elisabeth Andersdtr. Bech, f. c. 40, † •/12 11; see Jacob O. S. i Mov; [† 1679].

KUM I, s. 267 (»Olaus Iacobi Spielderup, Hyllinge«).

12. 31/1 1679 [Rtr. her 26/3 74] Rasmus Nielsen Smal, tillige Møller og Rtr.; St. Slag. 60; ~ c. 80 Cathrine Jacobsdtr. af Korsør-T., f. c. 43, † •/5 17, E. e. Christoffer Nielsen; 1 S., 2 D.; [† 1689; maatte engang betale en Mulkt paa 100 Rdlr. for ulovlig Malen og Consumtionssvig].

KUM I, s. 292 (»Erasmus Nicolai Nachschoviensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 26; Skælskør byfoged nr. 57, 19.

13. 11/6 1689. Herman Jørgensen Hass, tillige Rtr. 90–97, f. 59; St. Roesk. 78; ~ Cathrine Margrethe Jørgensdtr.; 4 S., 2 D.; [† 12/7 1708; slet Levnet med Spil og Drik; Man sagde om ham, at, naar han kom op paa Prædikestolen, var det Synd, at han skulde komme ned igjen, og omvendt].

KUM II, s. 83 (»Hermannus Georgii Hasius«).

14. 8/8 1708. Caspar Pedersen Müller; [2/5 1721 Høve-F.; see der].

15. 12/5 1721 [Klokker i Kors. 01] Christian Olufsen Hassel, f. Hessel v. Skjelskør 74; St. Slag. 96, Bacc. 97; C. 98 og 18/2 12, h.; ~ Korsør 19/10 01 Maren Arentsdtr. Dam, † Kjerte c. 40; (Sstr. t. Iver A. D. i Udby-Ø.); F. Arent Jansen i Korsør; M. Cathrine Jacobsdtr. Danholm; see Arent C. H. i Huusby-V.; [† 10/6 1737].

KUM II, s. 221, 225 (»Christianus Olai Hassel«); Kbg. Korsør (1685-1753) opsl. 14; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 46; Skifte efter hustruens forældre i AOL: Korsør byfoged, (prot. 1695-1708), fol. 121a, opsl. 120; PT 1973, s. 131-146.

16. 12/7 1737, o. Od. 30/10, Laurits Hjort Knudsen Klarschou; [21/4 1742 Magleby i S.; see der].

17. 11/5 1742, o. 6/6 [Cant. p. Vallø 38] Johannes Pedersen Monrad; [11/11 1757 Tømmerup; see der].

18. 30/12 1757, o. 8/3 58 [Hør. Slag. . . .] Frederik (Friederich) Lütkens Thanch, tillige p. Cap. i Skjørpinge-F.; [18/8 1769 Sp.*; see der].

19. 24/11 1769 [p. Cap. Raklev 15/11 54, o. 12/2 55; Bregninge-B. 30/3 59] Lauge Baggesen Rhoed, f. Kallundbg. 30/9 16; (Halvbdr. t. N. T. P. Windekilde i N. Lyndselse); F. B. R., Rdmd.; M. Gjertrud Marie Nielsdtr. Hviid; St. pr. 35; C. 6/12 38, n.; ~ Cathrine Marie Frederiksdtr. Monrad af Tømmerup, der overlevede ham; 2 S., 1 D.; [# 1784; † Haldagermagle, Krummerup S., 18/10 97].

KUM II, s. 565 (»Lago Baggonis Rhod«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 451, 243, 295, 147, 129; Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 183.

20. 22/10 1784, o. 17/12, Christian Frederik Bang; [15/3 1792 N. Omme-B.; see der].

21. 15/3 1792, o. 5/4, Henrik Pontoppidan Bøtcher; [20/6 1794 Kvislemark-F.; see der].

22. 29/8 1794, o. 24/10, Laurits Urne Fischer; [12/7 1805 Sandby; see Vestenskov-K.].

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803.

———————————

 

 

No 1029. Ordinerede Catecheter i Skjelskør.

[V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 12/1 1825 [p. Cap. Sandby-V. 8/5 22, o. 3/8] Christian Conrad Sophus Andresen; [3/8 1832 Hals; see Selde-Aa.].

2. 12/12 1832 [p. Cap. Ballerup-M. 25/9 29, o. 8/10; Dalby-S. 9/5 32] Jacob Jørgen Lambert Hvalsøe; [5/4 1845 Ryslinge; see der].

3. 30/6 1845, o. 24/9, Nis Christian Kattrup; [24/4 1850 Torning-L.; see Voldum-R.].

4. 5/7 1850, o. 11/9, Otto Marsvin Laurberg; [14/12 1855 Veilby, Aarh. St.; see der].

5. 5/3 1856, o. 23/4, Theodor Julius Dorscheus; [28/3 1866 Malt-F.; see der].

6. 5/9 1866, o. 19/9 [Skolebest. i Tønder 61–64] Jacob Severin Deichmann Branth, f. Nykjøb. p. M. 7/12 31; F. Niels Cajus Behr B., Postcontr. i Kbh.; M. Charl. Justiniane Deichmann af Torslev-L.; St. Aalbg. 49; Alumnus p. Borchs Coll. 21/5 51 – •/7 56; C. 19/1 57, l.; udenlands s. A.; Huslærer paa Bregentved 58–61; 1 ~ Hasle, Sjæll., 20/4 62 Sophie Fanny Conradine Dumreicher, f. Bregentved 25/6 39, † Sneptrup 13/12 87; (Sstr. t. Georgine M. S. D. ~ J. V. C. Skram i Grønbæk-S.); F. August Fred. D., Avlsforv. paa Bregentved; M. Elise Georgine Boethe (Sstr. t. Vilhelm J. J. B. i Karby-H.-R.); u. B.; 2 ~ Kbh. St. Math K. 17/1. 89 Emmy Boldsen af Flade-G., f. 4/2 64; [23/10 1871 Elling-T.; Ovsted-T. 11/6 80; # 22/11 1905; R.* 13/7 08].

Borchs K. nr. 635; Elvius s. 389; G-HF II, s. 3-4.

Nedlagt 26/2 1872.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Skelskør Kirke, s. 241-264.