Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 123. Boeslunde,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/10; M. S. 1-a/144; L. S.; K. M.138; Lkm. 1/754; Nævnet hos M., men ingen Præster anførte; Kbg. 1731.
———————————

1. 15 . . Niels Mortensen; [† 1539].

2. 1539. Niels Mikkelsen; [† 1553].

3. 1553 el. 54. Mikkel Andersen Rafn el. Raffe; Pr. (61. 84); [† 1598].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1598. Thomas Mouritzen (Mogensen?); maaskee St. i Kbh. (81); [† 1602; Eptph. over Thomas Mogensen, † 18/9 1620].

F-P s. 97 (»Thomas Mauritii«); DanKir bd. 5, s. 764 (se nedenfor).

5. c. 1602. Hans Iversen af Stege, f. c. 81; ~ Else . . . , f. c. 73; see Etm.; A. H. Boeslund i Skjelskør o.s.v.; [† efter 1645].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; Kopskatten 1645, opsl. 81.

6. (1652) [p. Cap.*, o 26/2 37] F. S. Iver Hansen Munk, f. 9/12 09; St. Sorø 29; ~ 18/10 40 Else Frederiksdtr. Ammerbach fra Fyen, f. c. 20; 17 B.; see Etm.; [† 24/1 1684; bekjendt for sin fædrelandskjærlige, forstandige Opførsel under den svenske Krig; Pg. br. 20/5 72].

KUM I, s. 96 (»Ivarus Iohannis Boëslund Selandus«); SB s. 145; PT 8:6 (1927) s. 193; Kopskatten 1645, opsl. 81.

7. 13/12 1676**. Oluf Haagensen; F. Haagen Olufsen, Brygger i Kbh.; St. Kbh. 72; ~ 19/6 78 F. D. Else Iversdtr. Munk; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see I. O. Boeslund i Lundforlund-G.; [† 4/8 1691].

KUM II, s. 30 (»Olaus Hagæus«); KbhMet s. 661 (»Olaus Haggeus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 18, 39 og 122; Københavns byting nr. 76; Ramsing bd. 4, s. 30; PT 6:6 (1915), s. 301 (ægtesk.bev. 1678).

8. 5/9 1691. Hans Pedersen Weiløe af Veilø-E., f. c. 58; St. Sorø 78; ~ F. E., † før 31; u. B.; [b. 5/1 1711].

KUM II, s. 86 (»Iohannes Petri Weilovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39.

9. 23/3 1711 [Hør. Hlh.] Mag. Alexander Poulsen Grønnevald, f. Nybg. 12/6 82; (Bdr. t. Anne E. P. G. ~ G. N. Kabel i Hodde-T. og t. Birgitte P. G. ~ H. R. F. Monrad i Hesselager); F. P. G., Amts- og Proviantforv. i Nybg.; M. Øllegaard Poulsdtr. (Sstr. t. Anne P. ~ H. J. Sperling i Aunslev-B. og t. Sigvard P. i Haslund-Ø.); St. Nybg. 03; C. 16/3 11, h.; allerede som Stud. Hører; Mag. 12; ~ Eggeslevmagle 20/9 11 Anna Elisabeth Dideriksdtr. Grubbe af Kvislemark, d. 11/3 95; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 16/5 1724].

KUM II, s. 288 (»Alexander Grønnewald«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 62 og 77; Odense amt, Båg hrd. nr. 6; Nyborg byfoged nr. 528; PT 14:6 (1964-65), s. 157-158 (Didrik Grubbes efterslægt).

10. 21/7 1724. Jacob Johansen Heerfordt af Holbæk-M., f. 29/8 96; St. Sorø 16, Bacc. 17; C. 2/3 18, l.; 1 ~ F. E., b. 10/12 32, Skifte 20/4 33; 3 S., 1 D.; 2 ~ Dorothea Nielsdtr. Holm af Nykjøb.-L.-E., f. c. 91, † Skjelskør 16/12 42; 2 S., 1 D.; see P. A. Aagaard i Glostrup; Johan J. H. i Ferslev-D.-V.; [† 10/4 1741].

KUM II, s. 400, 406 (»Iacobus Heerfordt«, 20 år gl.); SB s. 237; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 77, i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 72.

11. 5/5 1741, o. 10/5, Herman Dominicus Didriksen Beckman, f. Kbh. 6/12 12; F. D. Barthold B., Kbmd. og en af de 32 Mænd(1); M. Anna Marie Kønemann; St. pr. 30, Bacc. 31; C. 1/11 33; udenlands 35–37: Wittenberg 35, Dresden, Jena, Halle og Leipzig s. A., Leiden s A., Oxford 36, Helmstedt 37; Pr. 70; ~ 43 Maren Haagen, † 86 (Sstr. t. Jacob H. H. i Nestved St. Mortens); F. Hans H., Bgr. i Chrhvn.; M. Susanne Haagen; 5 S., 3 D.; see H. G. Keutel i Vemmelev-H.; J. A. Rehling i Frederiksborg-H.-H.; [† 7/9 1772; Eptph.].

KUM II, s. 520, 542 (»Hermannus Dominicus Bechmann«, 18 år gl.); Helk II, s. 69; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 154; DanKir bd. 5, s. 764 (se nedenfor).

12. 29/10 1772 [Tjele-V. 22/3 60] Peder Lorents Evensen Kraft, f. Nedenæs Lehn, Christiansand Stift, 9/7 16; F. E. K., siden Commandant p. Munkholm, en Præstesøn fra Enebakk; M. Maren Kylstrup, Præstedtr. fra Mandal; St. Sorø 35; C. 43; p. Cap. Qvikne og Insæt, Østerdal, Aggersh. St., 47; Skp. og Vicepr. p. Flaaden 56; Pr. 69; 1 ~ 27/4 59 Maren Elisabeth Evertsen, E. e. Niels Christensen Lime, f. c. 29, † Tjele 11/3 63; 1 S., 1 D.; 2 ~ Tjele 19/12 65 Sophie Kock, f. c. 34, † 21/8 71; F. Christoffer K.; M. Sophie Dorothea v. d. Lühe; 1 S., 2 D.; 3 ~ 74 Elisabeth Gottfriedsdtr. Becher, f. Kbh. 2/3 26, † Skjelskør 23/1 10; F. G. B., Hof-Apoth. i Kbh.; M. Johanne Henrica Nørck; [# 1787; † i Skjelskør 20/12 88].

KUM II, s. 560 (»Petrus Laurentius Brinck-Kraft«, 19 år gl.); SB s. 254; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1009; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 93.

13. 19/1 1787*, o. 12/9, Henrik Beckman, f. Kbh. 9/10 61; F. Jstrd. Joh. Didriksen B., Rdmd.; M. Elisabeth Dürkop; St. Hlh. 78; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 82–87; C. 3/10 86, n.; C. philol. 10/7 82, h.; ~ 28/8 88 Pouline Marie Gustava Engmann, f. 4/9 67, † 3/9 31; F. Kmrd. Carl Gustav E.; M. Ellen Lorense Lyno; 3 S., 2 D.; [† 11/12 1830; særdeles dygtig, men myndig og stridbar mod Lige- og Overmænd; N. 49; E. 1/91 og S. 1/98].

Borchs K. nr. 395.

14. 19/1 1831, o. 8/4, Christen Schou Quistgaard; [16/10 1840 Gimlinge; see der].

15. 16/10 1840 [Gimlinge 17/5 33, o. 19/6] Lic. theol. Emil Theodor Clausen af Kbh. Frue K., f. 12/2 02; St. Kbh. 19; C. 19/7 24 l. egr.; Lic. th. 24/9 31; 1 ~ 33 Maria Elisa Jensine Petrine Storm, f. p. Aggersø 5/11 10, † 1/12 35; F. Major Hans Tvede S.; M. Francisca Marg. Hjersing; u. B.; 2 ~ 39 Elisabeth Monrad, f. 16/3 13; F. Cfrcrd. David M., Generalpostdrctr.; M. Clara Jørgensen; 1 S., 2 D.; see T. L. Rørdam i Norup; [† Kbh. ved Badning 31/8 1851; en herlig og blid Mand; E. 1/297 og S. 1/319].

16. 16/11 1851 [Vrensted-T. 15/8 34, o. 19/11] Hans Christian Ingerslev af Saxild-N., f. 16/11 98; St. Aarh. 18; C. 12/1 24, l.; ~ 17/11 39 Vilhelmine Sophie Diderikke Barfred, f. 20/9 17; F. Jens Laur. B., Cpt. i Søetaten, Toldinsptr. i Fdhvn.; M. Marie Margrethe Didrichsen; u. B.; [# 3/11 (30/11) 1873; fik 18/1 74 en Sølvbordopsats, navnligt som Erkjendtlighed for hans Omhu for Sognets Syge og Fattige; see D. T. 74/21].

17. 3/2 1874. Jonas Christian Richter; see Slag. St. Mik. K. r. Cap.

———————————

Noter:

(1) De 32 mænd var et byråd i det københavnske bystyre, der blev oprettet 1659 omkring enevældens indførelse i Danmark. Som navnet siger, bestod forsamlingen af 32 mænd valgt blandt det bedre borgerskab i byen. Under enevælden havde de 32 mænd ingen formel politisk magt, men forhandlede med og rådgav Københavns Magistrat. De 32 mænd blev fra 1840 udvidet til 36 mænd, og efter enevældens afskaffelse udviklede rådet sig til den egentlige Borgerrepræsentation i Københavns kommune.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Boeslunde Kirke, s. 753-767.