Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 332. Glostrup,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/78; K. M. 142; Lkm. 1/45; M. 29; Kbg. 1676.
———————————

1. c. 1569. Augustinus Lydicksen, i 12 Aar; [afsat ved Kapitelsdom 31/5 1581 for at have skjældt sine Sognefolk ud for Tyre og Horer, med meget mere, Dommen stadfæstet ved Rettertinget 13/6 82; „priveret officio ecclesiastico ved Dom og Ret for sin Forseelse“] .

KS 6:2 (1936-38) s. 470-71.

2. 1580. Simon Jensen, f. c. 45; ~ c. 81 Karen Hansdtr., f. c. 47, † 5/9 19; 5 S., 4 D.; see N. S. Glostrup til Helsingørs St. Olai K.; [† 29/9 1619; hans Navn paa et Glasvindue i K. 1588; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 471, 476 (se nedenfor).

3. o. 3/11 1619 [Rtr. Holbæk (16. 19)] Mag. Morten Clausen (Gislinge), f. c. 90; Mag. Kbh. 10/5 19; Pr. 10/10 39; ~ 20 Birgitte Bentsdtr., f. c. 05, † 4/8 39; 1 S., 1 D.; 2 ~ (45) Margrete Christensdtr., f. c. 17, † 2/3 76; [† 2/5 1659; hans Navn paa Prædikestolen 1641; Lgst.].

KUM I, s. 38 (»Martinus Claudi, scholæ Holbeccensis rectorem«); KS 4:3 (1893-95) s. 189, 193 (provst); PT 1:3 (1882), s. 140; 1:4 (1883), s. 248; 8:6 (1927) s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 33; DanKir bd. 3, s. 475, 476-77 (se nedenfor).

4. o. 24/7 1660 [Hør. Roesk.] Henrik Gossmann, f. c. 25; St. Roesk. 50, Bacc. 56; ~ Magdalene Sibylle Luft; 2 ~ Etm.; [† 1669].

KUM I, s. 224, 263 (»Henricus Gusmannus/Gosman«).

5. 12/6 1669 o. 4/8, Iver Jochumsen Først el. Fürst; St. Hlh. 60; ~ F. E., † 08; [fmtl. † c. 1673].

KUM I, s. 286 (»Ivarus Ioachimi Først«).

6. 6/12 1673. Ulrik (Huldrig) Pedersen Helt, f. 8/8 45; (Bdr. t. Nicolai P. H. i Thorslunde-I.); F. P. H., Ridefoged p. Møen; M. Johanne Hansdtr. Merkel; St. Roesk. 68; ~ Kbh. 26/5 74 Dorothea Esaiasdtr. Fleischer, Skifte 18/11 97; F. E. F., kgl. Hof-Apoth. i Kbh.; 4 S., 2 D.; see Esaias U. H. i Vitten-H.-H.; K. A. Friis i Sæby-G.; Johan H. U. H. i Vallekilde-H.; [† 4/6 1715; hans Navn på Kirkeklokken 1708].

KUM II, s. 6 (»Uldaricus Helt Petri fil.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 17, i København amt, Smørum hrd. nr. 24; PT 8:6 (1927) s. 237 (Bircherods Dgbg.); DanKir bd. 3, s. 475 (se nedenfor).

7. 19/1 1711**. Knud Arrild Friis; [18/5 1714 Sæby-G.; see der].

8. 7/8 1714** [Tunø 29/12 03, o. 6/2 04] Mag. Jørgen Christiansen Gantzel, f. Kbh. 75; F. C. G., Hans Majestæts Musicanter; M. Christiane Hollænders; St. Kbh. 97; Mag. 16; 1 ~ Anna Marie Lange; F. Gotfred L., kgl. Bundtmgr. i Kbh.; M. Anna Hansdtr.; 2 ~ 1/9 06 Anna Cathrine Stephansdtr. Lindemann, f. 90, † Kbh. 62; F. S. L., Kbmd. og Pstmr. i Kbh.; M. Magdalene Kellinghusen; 4 S., 7 D.; see J. N. Blicher i Gauerslund; [† 1/9 1746].

KUM II, s. 225 (»Georgius Gantzel/Gantzeler«).

9. 3/10 1746, o. 23/11, Peder Andreas Olsen Aagaard, f. Kbh. 12/3 18; F. O. Hansen Aa., Kbmd.; M. Anna Dorothea Høegh; St. pr. Kbh. 35; C. 3/7 38, l.; udenlands 40–43; Glostrup 5/2 46*; Pr. 70; 1 ~ Kbh. 24/8 48 Lucie Emerentze Sørensdtr. Bloch af Kbh. Frue K., f. Hors. 9/3 30, † 6/9 51; 2 S., 1 D.; 2 ~ Høie-Taastrup 17/5 54 Sophie Margrethe Jacobsdtr. Heerfordt af Boeslunde, f. c. 25, b. 27/10 81; 2 S., 2 D.; [† 3/12 1779; Eptph.].

KUM II, s. 561 (»Petrus Andreas Aagard.«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 173; Kbg. Glostrup (1779-1815) opsl. 122 (enkens begr.); DanKir bd. 3, s. 476 (se nedenfor).

10. 29/12 1779 [Vallensbæk 23/12 78] Hans Jørgen Pedersen Birch; [18/11 1791 Middelfart-K., see der].

11. 16/12 1791 [Vallensbæk 7/8 82] Christopher Nyrop; [14/12 1804 N. Vedby-A.; see der].

12. 15/2 1805 [Vallensbæk 2/11 98] Niels Janussen Schouboe af Bøvling-F., f. 57; st. 75; C. 19/1 02, l.; Informator i Kbh. (81), ved Opfostringshuset (87); Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 2/8 93, o. 22/10; Apr. 15/11 20; # Apr. 29/10 24; 1 ~ (81) Vibeke Hansdtr. Lorentsen, † Kbh. før 87; F. H. L. paa Proviantgaarden i Kbh.; 1 S.; 2 ~ 15/5 99 Anne Cathrine Emerentzia Niese, f. ca. 70, † 5/4 29; 2 S., 2 D.; see L. Feilberg i Kverndrup; [† 17/12 1831].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 211, i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 83; Kbg. Glostrup 1814-1846, opsl. 459 (2. hustrus død); Kbg. Kbh. Holmens K. (1776-83) opsl. 226 (informator); Ft. 1787 (enkemand).

13. 25/4 1832 [Torup 19/5 26] Jacob Ludvig Hansen, f. Kbh. 3/2 85; F. Svend H., Handelsgartner; M. Johanne Dorothea Quist; St. Kbh. 02; C. 8/1 08, l.; Lærer ved Frue Sk. 05; Adj. ss. 29/8 15; Sp. Vreilev-H. 14/5 17, o. 25/6; ~ 26/12 13 Henrikke Nannestad af L. Lyngby-Ø., f. St. Hedinge 2/4 93, † 16/8 52; 4 S., 5 D.; see P. A. Schrøder i Veierslev-A.-T.; [# 12/7 1858; levede i Frederiksberg 68; funden død i sin Have 18/9 74; E. 1/574; S. 1/686].

Kbg. Glostrup (1846-69) opsl. 148, s. 302.

14. 21/9 1858 [Vallensbæk 22/11 41] Carl Frederik Stub, f. Kbh. 10/5 05; F. Johan Fred. S., Hørkræmmer, siden Stadsvrager; M. Pauline Nicolette Aulum af Karlslunde-K.; St. Kbh. 26; C. 19/1 32, h.; i 6 Aar ansat i Universitets-Directionens Secretariats-Contoir.; Cat. Holbæk 10/3 38, o. 30/3; ~ Kbh. Frue K. 14/6 38 Nicoline Frederikke Kieler, f. Assens 23/6 16; F. Overkrigscomm. Jens Benzon K.; M. Lene Marie Just; 4 S., 3 D.; E. S. 3/302.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Glostrup Kirke, s. 467-477.