Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1256. Vallekilde og Hørve,

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/160; L. P. B. 130; K. M. 129; Lkm. 1/962; M. 143; L. S. v. W.; Kbg. 1660.
———————————

1. 15 . . Hans Stud; havde været Munk i Holbæks Kloster.

2. o. 1561. Mikkel Hansen Callundborg*, i 52 Aar; f. Kallundbg.; ~ Mette Clausdtr., † 18/3 11; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 7/8 1613; T. 300; hans Navn p. et Kalkmaleri i Hørve K. 1575 og paa Prædikestolen i Hørve; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146; s. 154 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 2491, 2507, 2537, 2547 (se nedenfor).

3. 1613 [p. Cap.*, o. 91] F. S. Claus Mikkelsen; see Etm.; [† 1620; hans Navn paa Prædikestolen i Hørve].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 4, s. 2507, 2547 (se nedenfor).

4. k. 6/8 1620, o. 23/8, Mads Mikkelsen, f. Jydld. c. 95; vist St. 15; ~ F. D. Kirstine Clausdtr., f. c. 00, † 2/7 1672; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 3/4 1650; Lgst.].

KUM I, s. 17, 45 (»Matthias Michaëlius Rodstedius«); PT 8:6 (1927), s. 186; KS 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); Kopskatten 1645, opsl. 25; DanKir bd. 4, s. 2506-07 (se nedenfor).

5. o. 5/6 1650. F. S. Mikkel Madsen Wallekilde, f. c. 25; St. Roesk. 47; Vice-Pr. . . ; ~ Valborg Rasmusdtr., f. 20/10 24, b. 20/10 94, »som i Klogskab overgik Manden, i Dannelse Kvinden og i Fromhed og Menneskekærlighed dem begge«; [† 12/5 1692; fik 8/12 88 Hørve Kirketiende; gav 50 Rdlr. til de Fattige; Mindetavle: »stærk i Lærdom, brændende i Nidkærhed, enestående i Veltalenhed og storartet i Veldædighed«; hans Navn paa Alterkalken i Hørve K. 1690].

KUM I, s. 205 (»Michaël Matthiæ Wallekilde«); DanKir bd. 4, s. 2505, 2542 (se nedenfor).

6. 27/10 1685** [p. Cap.* 82] Morten Jespersen Aarbye af Aarby, f. c. 54; St. Roesk. 72; Rtr. Kors. 79; Vallekilde-H. 10/9 81*; Pr. 04; ~ Sara Pedersdtr., † c. 17; see Etm.; V. H. Eegberg i Lysabild; [† 14/7 1706].

KUM II, s. 32 (»Martinus Caspari Aarbyensis«).

7. 6/8 1706, o. 18/8, Svend Nielsen Ryberg, f. p. Dronninglund 2/6 79; F. N. Svendsen (Ryberg) »af Dronninglund«, Ridefgd. og Forv. p. Dronninglund; M. Margrethe Christensdtr. Mule; St. Aalbg. 97; 1 ~ F. D. Maren Mortensdtr. Aarby, f. c. 89, b. 17/6 17; 2 ~ Else Margrethe Hellegaard, f. c. 82, † 31/10 20; [† 19/2 1722].

KUM II, s. 228 (»Sveno Nicolai Ryberg«); PT 10:1 (1934), s. 56; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 13, Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 19, 54; Nygaards sedler: Forældre, fars halvbror.

8. 28/2 1722. Johan Hartvig Ulriksen Helt af Glostrup, f. 22/2 85; St. Roesk. 04, Bacc. 05; C. 4/7 12, n.; [frasagde efter 4 ½ Mdr.; † 21/5 49; gav 50 Rdlr.].

KUM II, s. 297, 300 (»Ioh. Hartvigus Helt«, 19 år gl.).

9. 29/8 1722 [Viskinde-A. 7/12 16**] Oluf Pedersen Schytte af Viskinde-A., f. 24/8 91; St. Slag. 11; C. 15/1 14, h.; ~ 20/6 18 Mette Dorothea Pedersdtr. Reenberg af Aalbg. Bud. K., d. 28/11 84, b. 5/8 31; 4 S., 1 D., som alle døde før Faderen; 2 ~ Anna Margrethe Lidøe (Stemann) af Hersted Ø. og V., E. e. J. H. Gerner i Tjæreby-A., f. c. 87, b. 30/3 51; [† 16/12 1759; gav Sølvæsken og 100 Rdlr. til de Fattige; siden ved Testamente, kglt. conf. 59, endnu 100 Rdlr. (Hfm. 8/226–29); gav Oblatæske til begge(?) K. 1752; Lgst.].

KUM II, s. 358 (»Olaus Schytte«, 20 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2497, 2507, 2542 (se nedenfor).

10. 1760 [Seierø 26/1 32, o. 20/2] Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig af Kregome-V., f. 16/4 04; St. Roesk. 23, Bacc. 24; C. 7/8 26; Vallekilde-H. 18/7 55*; 1 ~ (32) Marie Elisabeth Lauenstein, f. 26/12 06, † Seierø 14/2 55; (Sstr. t. Anne Ingeborg L. ~ S. Jacobsen i K. Hvalsø-S.); F. Lieutn. Johan Justsen L. i Kbh. (Bdr. t. Gjertrud J. L. ~ J. J. Monrad i Aastrup og Morbdr. t. A. C. H. Fohlmann ~ N. M. Hommel i Skjelby-Gj.); M. Trone Pedersdtr. (Justesen); 6 S., 5 D.; 2 ~ her 20/10 72 Anna Margrethe Jensen, f. c. 25, b. Draaby 3/6 10, E. e. K. A. C. Friis i Sæby-G.; u. B.; see H. C. D. From, r. Cap. til Vibg. Sortebr. K.; Jørgen O. G. i Ledøie-S.; N. E. Balle i Kjetterup-G.; Enoch O. G. i Ude- og Oppe-Sundby; Christian O. G. i Gladsaxe-H.; Johan G. i Udby-Ø.; [† 29/11 1772; hans og 1. Hustrus Initialer paa Alterskranken i Seierø K. 1732].

KUM II, s. 454, 460 (»Ottho Grundwiig/Gruntwig/Grundtwig«, 19 år gl.); Kbg. Sejerø (1724-1814), opsl. 36 (1. hustrus begr.), 11 børn: opsl. 11 (2), 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28; Kbg. Vallekilde (1700-74), opsl. 176 (2. vielse og dødsdato), opsl. 107 (begr.); Kbg. Dråby (1796-1816) opsl. 181 (enkens død); PT 1998, s. 75, 78; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 1, 2; F. L. Grundtvig: s. 33-79 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 2030 (Sejerø kirke).

11. 12/6 1760*, o. 26/3 73, Søren Rasmussen Nejgaard (Neygaard), f. Salten, Them S., 15/10 34; F. R. Sørensen N., Tømrer; M. Johanne Marie Sørensdtr.; St. Roesk. 57, Bacc. 59; C. 60; O.; [b. 6/5 1773].

KUM III, s. 170, 194 (»Severinus Neigaard/Neygaard«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 3.

12. 30/6 1773, o. 13/8, Mag. Jens Bech, f. Venslev, Horns Herred, 20/11 45; F. Andreas B., Degn paa Ourø; M. Anne Kirstine Nielsdtr.; St. Kbh. 65; C. 18/12 71, h.; Mag. 73; Pr. 83; 1 ~ 20/11 73 Anna Dorothea Margrethe Fürsmann, f. 28/2 45, † 18/1 86; F. Cclrd. Gotthard F., advocatus regius i Vestindien; M. Else Christine Horrebow; 6 S, 4 D.; 2 ~ 20/10 86 Frederikke Westengaard af Sverborg, f. 19/5 59, † Kbh. Hel. G. S., 17/5 18; 2 S., 3 D.; see Andreas F. B. i Alsted-B.; (A. F. Schjødte, r. Cap. t. Aarh. Dk.; J. G. Schiødte i Ørslevkloster; C. S. Nyegaard i Blidstrup; J. C. Schjødte i St. og L. Fuglede); [syg ved Landemødet i Roesk.; † Kbh. 16/10 1806; W. 3/61].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 36 og 39, i Kbh. amt, København nr. 1077.

13. 19/12 1806 [Asnæs 29/8 s. A.] Jens Krag Walther; [22/9 1824 Ballum; see Bjært].

14. 22/9 1824 [Ballum 18/8 s. A.] Honoratus Bonnevie*, f. Kbh. 6/12 95; F. Jstrd. Immanuel B., Toldinsp. i Kallundbg.; M. Anna Olea Gundersen; St. Aarh. 14; C. 20/4 21, l.; p. Cap. Farum-V. 19/9 s. A., o. 5/10; R.* 10/9 71; ~ 19/9 24 Martha Reline Jonanine de Svanenskjold, f. 27/4 97, † 16/6 66; F. Hofjægermstr. Peter de S. til Svanholm, senere til Farumgd.; M. Regine Dorothea Cathrine Quistgaard; 3 S., 3 D.; Datteren Elisabeth Marie Emilie B. ~ J. V. Hoff, Cand. th. 57/2, p. Cap. her, siden Valgmenighedsp. i Ubberup; [„I Tirsdags (3/10 71) feirede Sognepræsten for V. og H., Past. B., sit 50aarige Embedsjub., idet han paa denne Dag for 50 Aar siden ansattes som Cap. for Farum Menighed, hvorefter han i de sidste 47 Aar har virket i sit nuværende Embede. Paa Festdagens Morgen hilsedes Jubilaren af en Deel af Sognets Beboere med Afsyngelsen af en Psalme og om Formiddagen var han med sin Familie til Herrens Bord i den smukt prydede Kirke, hvorefter en anden Familiehøitid fandt Sted, idet en Datterdatter af Jubilaren blev døbt“. „Fra alle Sider modtog Jubilaren de umiskjendeligste Beviser paa Høiagtelse og Hengivenhed, og ved en Deputation blev der fra Sognets Beboere overrakt ham et Par Sølv-Lysestager, en Søv-Viinkande og et Sølv-Bæger. I Anledning af Dagen lod han samtlige Fattige bespise og skjænkede desuden 300 Rdlr. til Forøgelse af et i Communen værende Legat for Fattige, samt 100 Rdlr. til Skippinge Asyl og 50 Rdlr. til Sognets Sparekasse“. See Berl. Tidende 71/139; # 31/1 1873; † 6/7 s. A.; „Ikke blot i den Kreds hvori han virkede, hvis hele Befolkning han saa godt som saae voxe op, og hvor han baade som Præst og som Menneske var agtet og afholdt i ualmindelig Grad, men ogsaa i den store Vennekreds, hans elskværdige og til det Sidste ungdomsfriske Personlighed havde samlet om sig, vil Budskabet om hans Død blive modtaget med Veemod og hans Minde blive bevaret i kjærlig Erindring“. See Berl. Tid. 73/155; E. S. 1/198].

15. 30/4 1873. Ferdinand Emil Binzer; see Laasby-D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Vallekilde Kirke, s. 2475-2510, Hørve Kirke, s. 2515-2555.
Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af "Den danske Højskole", 1901-1904, s. 33-79 (Om nr. 10).