Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 197. Dronninglund (Hundslund Kloster),

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Lkm. 4/86; A. H. N.; V. 14; E. M.; M. S. III.; P. M. 46; L. P. B. 221; Kbg. 1717.
Anm. Præsten boer i Lunderager, tidligere i Nygaard.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1536. Svend Staverskov; Adelsmand; ei reen Lutheraner; frasagde sig Kaldet, byggede sig et lidet Huus og lagde sig efter Havedyrkning (et Sted kaldes endnu Hr. Svends Have); havde været Nonnernes Præst i Klostret.

2. 15 . . [Munk i Vestervig Kloster] Gabriel . . . ; [levede vist endnu 1553; † i Nygaard, hvor Præsterne tidligere boede; forargeligt Levnet].

3. c. 1555. Søren . . . , var vist kun Cap.*

4. 1554. Mads Ibsen (Jacobsen) Finger (Værfingerskalt); ~ Maren . . . , E. e. Biskop L. N. Riber i Børglum (tidl. Sp. t. Ribe Dk.), † 83, Skifte 85; [afsat 1587 fordi han blev beskyldt for at have beligget sin Tjenestepige og derfor maatte staa aabenbart Skrifte; levede endnu 92; hans Maal og Mæle foregik ham].

KS 3:3 (1881-82), s. 413-414 (Rørdams biografi over L. N. Riber). Hans hustru var ikke enke efter Biskop Ole Chrysostomus.

5. 1587 [r. Cap.* c. 71**] Jens Pedersen Hugger (Colding), f. Kold.; Huslærer hos Hans J. Lindenov p. Hundslund Kloster; ~ Maren Pedersdtr., som overlevede ham, † i Tolstrup; 2 S., 1 D.; see C. C. Holm i Tolstrup-S.; Peder J. H. i Seierslev-E.-J.; [† 1606; fik Lunderager til Pg.].

6. 1606 [r. Cap.* c. 87**] Christen Jensen Boje Hestkjær el. Horsekjær, f. p. Hestkjær, Rær S. p. Hanstholm; [# 1632; † Asaa 1/3 1648; Lgst.].

7. 1631**. Oluf Clemensen, f. Horsens; St. Od. 25; ~ Anne Lauritsdtr, som 60 boede i Hellevad; [† 1644; gav en Chr. IV Bibel til sin Etm., som nu findes i Kirken].

KUM I, s. 72 (»Olaus Clementis Hottersnensis«).

8. 1643**. Mag. Mikkel Pedersen Zimmermann el. Bundtmanger, f. Kbh. 12; St. pr. 29; Rtr. Stege c. 34; Crtr. Lund 36; udenlands flere Aar i Tydskland, Frankrig, Spanien og Italien; blev Catholik 39, efter at være blevet presset under Sygdom, men blev atter luthersk da han kom hjem 41; Mag. Kbh. 15/5 43; Pr. 64; ~ Maren Nielsdtr. Ryberg af Middelfart-K., (Sstr. t. E. N. R. i Lerup-T.), E. e. Svend . . . (Farforældre til Svend N. Ryberg i Vallekilde-H.), levede endnu 90; 3 S., 4 D.; see Etm.; H. J. Bjerre i Kjetterup-G.; Claus M. Z. i Hjortdal; Peder M. Z. i Ulsted; (H. N. Hjerrild i Kjøge-Ø.); [† 28/10 1678].

KUM I, s. 97, 180 (»Michaël Petræus Hafniensis«); Helk I, s. 430; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 19, 54.

9. o. 18/12 1678. Johan Johansen Budtz*, f. Aalbg. 18/2 49; (Bdr. t. Mette J. B. ~ G. C. Assels i Ø. og V. Assels); F. J. Jørgensen B., Bgr.; M. Maren Johansdtr. Brandt; St. Aalbg. 66; C. 69, illum.; Aman. hos Biskop H. Bornemann i Aalbg. 76; ~ 79 F. D. Lisbeth Sophie Mikkelsdtr. Zimmermann, f. c. 52, † •/1 15; 1 S., 2 D.; see Mikkel H. B. i Bælum-S.; Etm.; (Farbdr. t. Johan H. B. i Sal); [† 22/6 1730].

KUM I, s. 336 (»Iohannes Iohannis Busius/Buttius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 218, 655, 1434 (1941), Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 203.

10. 6/7 1716**, o. 17/7 [Hør. Aalbg. 12] Laurits Andersen Lederthoug, f. Aalbg. 13/12 84; (Bdr. t. Michael A. L. i Hundborg-J.); F. A. Mikkelsen L., Kbmd.; M. Margrethe Lauritsdtr.; St. Aalbg. 05; C. 19/3 08, h.; ~ 17 F. D. Mette Johansdtr. Budtz, f. c. 83, b. 29/8 46; 2 S., 1 D.; [† 1727].

KUM II, s. 304 (»Laurent. Andreæ fil.«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1759.

11. 4/8 1727** [p. Cap. Hassel (Hadsel i Vesteraalen), Trondhj. St., 23/4 22, o. 15/5, – 25, da han tog til Kbh.] Peder Lorents Christiansen Frauen, f. Trondhj. 96; (Bdr. t. Johan C. F., kgl. Confess.); F. C. F., Læge; M. Elisabeth Maria Dalhuus; St. Trondhj. 17; C. 3/7 19, h.; Hør. Trondhj. s. A.; Pr. 13/10 34; ~ 3/6 33 Anna Sørensdtr. Ware, f. Aalbg. c. 93; F. Mag. S. Jensen W., Rtr. ss.; M. Marg. Elisab. Würger; 2 ~ Mag. P. V. Hovedstrup til Aalbg. Frue K.; [† •/1 1749].

KUM II, s. 411 (»Petrus Laurentij Frauen«, 21 år gl.).

12. 25/10 1748*, o. 8/1 49, Broder Brodersen Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Medolden 18/5 el. 25/5 24; St. Aalbg. 42; Pr. 24/5 58; 1 ~ Sæby 23/9 49 Anna Nielsdtr. Lindam; F. Cpt.; M. Karen Sørensdtr.; 6 B.; 2 ~ Karen Stenfeldt, f. 38, † Holbæk 6/3 08; (Sstr. t. Regitze Dorthea P. S. ~ T. P. Tødsleuf i Mosbjerg-H. og t. Elisabeth Cathrine S. ~ S. S. Aspach t. Aalbg. Hosp.); F. Peder Mathiassen S. til Klavsholm, Hellevad S.; M. Dorthe Gundesdtr. Torup; 1 S.; [† 2/11 1775].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 429; Kbg. Holbæk (1778-1815) opsl. 148 (enkens død).

13. 21/12 1775 [r. Cap.* 25/11 73, o. 23/12] Christian Ulrik Clausen af Aalbg. Frue K., d. 13/9 49; St. Aalbg. 66; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 68 – 13/10 72; C. 23/9 72, h.; Hør. Aalbg. s. A.; ~ 16/4 77 Gjertrud Maria Kraft, d. Aalbg. 9/1 53, † Aalbg. 17/12 10; F. Simon K., Kbmd.; M. Susanne Christensdtr. Lemmich; u. B.; [† 24/1 1804; en brav Mand; W. 3/151].

Borchs K. nr. 332.

14. 16/3 1804 [Cap. p. l. Aalbg. Bud. K. 14/2 98] Andreas Lowson Mørch af Gjerding-B., f. 5/10 61; St. Aalbg. 81; C. 23/1 94, h.*; p. Cap. Aalbg. Frue K.-T. 28/8 95, o. 23/9; ~ Mov 22/10 98 Elisabeth Dorothea Lorentzen, d. Valløby 21/11 64, † Kbh. 18/4 32; F. Niels L., Forp.; M. Marg. Elisab. Fergusson; 3 S., 3 D.; [† 4/1 1826].

15. 22/2 1826 [Tolstrup-S. 3/7 89] Ole Frederik Obel af Sennels, f. 10/10 58; St. Aalbg. 78; C. 84; p. Cap. Aaby-B. 23/2 87, o. 28/3; Pr. 03; tillige Pr. i Børglum og Jerslev HH. 21/4 19; Apr. 5/5 s. A.; ~ 12/8 89 Christence Thura af Jelstrup-L., f. c. 61, † 31/3 23; 4 S., 1 D.; see Palæmon F. O. i Fanefjord; Bertel L. O. i Hillerslev-K.; Holger A. B. O. i Jetsmark; (A. L. Bruun i Vium-S.-A.); [† 29/3 1831].

16. 4/6 1831 [Kornum-L. 26/10 99] Thomas Lund*, f. Lund p. M. 69; F. Cclrd. Thomas L.; M. Birg. Sophie Friis; St. Aalbg. 88; C. 22/1 93, l.; Sp. Tostrup-R. 31/3 94, o. 4/6; Pr. i Aars-Slet og Gislum HH. 8/10 28; Pr. her 4/6 31; R.* 15/2 44; 1 ~ Kbh. Nic. K. 9/4 94 Anna Christine (el. Kirstine) Fischer, d. Kbh. 3/2 75, † 27/9 26; F. Friderich Lud. F., Slagter; M. Ellen Kirst. Petersen; 5 S., 2 D.; 2 ~ 19/9 37 Elisabeth Dorothea Hjaltelin, f. c. 85, † Aalbg. •/12 74, Sstr. t. hans Søns Kone, altsaa sin egen Søns Svoger; see J. H. Rostrup i Mosbjerg-H.; Vilhelm E. L., P. t. Kbhs. Ladegaard; [# Pr. 10/3 1849; # P. 3/10 50; † Aalbg. 25/5 60].

17. 23/12 1850 [Skallerup-V. 23/11 32] Peter Manderup Due Wissing, f. Veilø 27/11 99; F. Rasmus W., Degn; M. Karen Manderup; St. Hlh. 18; C. 22/7 26, l.; Miss. i Ostindien 24/10 26, o. 1/11; ~ 16/3 33 Henriette Emilie Edsberg af Svallerup, f. 2/11 05, † Kors. 28/11 75; 3 S., 5 D.; see N. A. Buchwaldt paa Hirtsholmene; [# 27/5 1868].

18. 12/9 1868 [p. Cap. Vig-A. 27/4 58, o. 12/5] Jørgen Bang Biering af Vig-A., f. Tingsted 22/7 27; St. Nykjøb. 48; C. 23/1 55, h.1; ~ 26/5 55 Anna Marie Petersen, f. Aalbg. 8/8 26; F. Johan Henrik P., Bryggerkudsk; M. Ane Johanne Jensdtr. Hassing; 5 S., 3 D.; [1/2 1883 Vigersted-K.].

———————————

 

 

 

No 198 a. Sognecapellaner i Dronninglund
(fra 18/7 1749 residerende efter Rescr. 2/3 1742).

[Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 15; L. P. B. 221; M. S. III.; Lkm. 4/90; P. M. 48; Kbg. 1717.
———————————

0. (c. 1555). Søren . . . ., see Sp.*

1. (1566). Lauge Frost.

2. (1570). Niels Jensen; [1571 Flade-G.; see der].

3. c. 1571**. Jens Pedersen Hugger (Colding); [1587 Sp.*; see der].

4. c. 1587**. Christen Jensen Boje Hestkjær el. Horsekjær; [1606 Sp.*; see der].

———————————

5. 6/7 1716, o. 17/7, Laurits Andersen Lederthoug, tillige succ. Sp.*; see der.

6. 4/8 1727. Peder Lorents Christiansen Frauen, tillige succ. Sp.*; see der.

7. 30/10 1739, o. 13/11, Lars Hansen; [27/4 1742 Frøslev-M.; see Hals].

8. 18/7 1749, o. 12/9, Christian Jørgen Thomsen Vestrup; [8/11 1754** N. Sundby-H.; see der].

9. 13/9 1754, o. 15/11, Laurits Albertsen Thura; [3/8 1759 Hvidbjerg-L.; see der].

Efter Rescr. 19/10 1759 Ingen til

10. 9/12 1768, o. 16/12, Peter Christian Olsen Steenvinkel; [27/5 1773 Herringe-F.; see Assens-Kj.].

11. 25/11 1773, o. 23/12, Christian Ulrik Clausen; [21/12 1775 Sp.*; see der].

12. 19/6 el. 19/7 1776 [r. Cap. Klim-T.-V. 20/12 74] Cay Burchard Zwerg Hansen Thambs; [28/4 1779 Vreilev-H.; see der].

13. 28/4 1779, o. 11/6, Johan Frederik Poulsen Møller; [1/11 1780 Børglum-V.-F.; see der].

14. 3/1 1781, o. 17/1, Damascus Klauen; [16/4 1788 Aalbg. Hosp.; see der].

15. 24/10 1788, o. 26/11, Gyntelberg Abel; [31/12 1789 Understed-K.; see K. Stillinge].

16. 12/3 1790, o. 26/3, Herman Treschov Borch; [16/7 1790 S. Gjørding-V.; see der].

17. 24/9 1790 [p. Cap. Torslev-L. 26/6 89, o. 7/8] Carsten Friis Weyrum, f. Aalbg. 15/7 61; F. Peder W., Kbmd.; M. Elisab. Johanne Carstensdtr. Friis af Astrup-R.-A.; St. Aalbg. 82; C. 87, h.; var tillige Degn; 1 ~ 20/7 91 Anna Christine Hinning, f. Kbh. 24/1 64, † 14/3 12; F. Carl Gustav H., Skræder; M. Anna Johanne Arneth; 2 ~ 11/9 12 Dorothea Cathrine Kastbech el. Kortbech, f. c. 63, † 2/4 31; [# 18/11 1837; † 25/12 38].

Nedlagt efter Rescript 26/8 1803.

———————————

 

 

 

No 198 b. Capellan pro loco i Dronninglund.

[Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 29/4 1873 [Cap. p. p. Tæbring-O.-R. 17/9 66, o. 24/11] Niels Peter Christensen; [2/12 1875 Ryde-H.; see der].

Henstaaer ubesat, saalænge Pensionen til den forrige Sp. Varer.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 74-80.