Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 513. Hvidbjerg og Lyngs,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 77; L. S.; L. P. B. 498; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 153; M. S. III.; Lkm. 4/324;
Vahls M. 203; L. S. v. W.; Aagaard: Om Thye, S. 122; Kbg. 1730.
———————————

1. 1520. Jørgen Nielsen; [† 1560].

2. 1560 [p. Cap.* (50)] Anders Lauritsen; Pr. (60); [† c. 1562; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 15 Bøger; maaskee den »Hr. Anders Lauritzen«, der 6/11 1559 fik Brev med Tilladelse, »at faa de Gangklæder og Bøger, som tilhørte hans afdøde Morbroder M. Jacob [Jensen], Prior i Dueholms Kloster, hvorfor Hr. Niels Lange ikke maa gjøre ham nogen Hinder paa dem«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 333, 505 (register).

3. 1562. Niels Christensen Riber, f. c. 25; St. Ribe . . ; 1 ~ 64 F. E.? Christine Poulsdtr.; 11 S., 2 D.; 2 ~ Dorothea Svendsdtr., f. c. 65, † 43; 5 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see P. N. Foss i Ø. og V. Assels; [† P. 1602; Lgst.].

KlitVen s. 214; PT 11:3 (1942), s. 237-38 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 746 (se nedenfor).

4. 1602 [p. Cap. Ingstrup-H.-A. (98)] Niels Larsen Juul* af Galtrup-J., f. 69; St. i Kbh. (92); Pr. c. 29; ~ F. E., † før 48; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 1666; Lgst.].

F-P s. 124 (»Nicolaus Laurentii Morsianus«); PT 11:3 (1942), s. 237-38 (se nedenfor); KlitVen s. 214; DanKir bd. 12, s. 746-747 (se nedenfor).

5. 1639**. F. S. Niels Nielsen Juul, f. 06; St. Vibg. 30; ~ Lisbeth Pedersdtr. Nørkjær, f. Hindtzels 17, † 64; 1 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see P. N. Hvidberg her; [† 1660; Lgst.].

KUM I, s. 100 (»Nicolaus Nicolaj f. Iulius«); Sixhøj nr. 7; PT 11:3 (1942), s. 238 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 746 (se nedenfor).

6. 1660**, o. 11/12, Jens Nielsen Lundsgaard, f. Lundsgd., Vorde S., 18; St. Vibg. 38; ~ F. E., † 74; 1 D.; 3 ~ Etm.; see A. N. Lyngbye i Nors-T.; A. F. Bruun i Høislev-D.-L.; [† 10/1 1665].

KUM I, s. 142 (»Iohannes Nicolai Lundsgaard«); Sixhøj nr. 64; PT 8:4 (1925), s. 318; 8:6 (1927), s. 51; FAaW, s. 16; DanKir bd. 12, s. 747 (se nedenfor).

7. o. 15/3 1665. Christopher Nielsen Sperring; F. N. Ibsen S., Herredsfoged i Hundborg Hrd.; St. Kbh. 56; ~ F. E.; [† 17/1 1674; den sidste, som kaldtes af Menigheden; hans Initialer pa en Dørfløi i Kirken 68].

KUM I, s. 265 (»Christophorus Nicolai Sperring«); Sixhøj nr. 404b; PT 8:6 (1927), s. 52, 235 (Bircherods dagbøger); DanKir bd. 12, s. 740 (se nedenfor).

8. 30/1 1674, o. 15/4, F. Sts. Peder Nielsen Hvidberg el. Juul, f. her 47; St. Vibg. 67; C. 16/2 70, illum.; Pr. 95; ~ Martha Andersdtr. Lyngbye af Nors-T., f. c. 72, † Holstebro •/8 43; 3 S., 3 D.; 2 ~ N. J. Smith, r. Cap. i Holstebro-M.; see M. A. Thorup i Rær-H.-V.; [† 1719; Ejer af Søgd. i Nors].

KUM I, s. 342 (»Petrus Nicolai Albimontanus«); Sixhøj nr. 475; FAaW, s. 32;.

9. 25/8 1719 [Fp. og Skp. i 8–9 Aar, o. Kbh. 27/5 11] Niels Corneliussen, f. Nybg. 5/11 76; St. Nybg. 00; C. 11, n.; ~ 18 Marie Rasmusdtr., † 22; mindst 1 S.; 2 ~ 23 Hilleborg Sørensdtr, f. c. 72, † 5/2 31; [† 25/6 el. 27/6 1728; han var den første Fremmede i Kaldet. Alle de Foregaaende vare beslægtede sammen].

KUM II, s. 260 (»Nicolaus Cornelij«).

10. 13/9 1728, o. 20/10 [Rtr. Nykjøb. p. M., i. 13/10 24; Præd. for det kgl. Herskab paa Clausholm 8 Trin. (18/7) 28] Mag. Vilhelm Poulsen Rogert af Nakskov-B. r. Cap., f. 20/5 97; St. Aalbg. 16; C. 24/8 22, l.; Hør. Aalbg. 24; Mag. 26; 1 ~ 13/7 29 Maren Hansdtr. Jentoft af Nykjøb.-L.-E., f. Nykjøb. p. M. c. 09, † 2/2 43; 3 S., 3 D.; 2 ~ 44 Anna Rebekka Johansdtr. Kneyln, f. Hors. 17/4 20, † Kbh. 29/5 70; F. J. Philip K., Major i Cavalleriet; M. Hedvig Sabina Prentzl; 3 S., 2 D.; see J. N. Høstmark i Anst-G.; [† 20/5 1750; lærd; Wille Høibjerg siger, at han var en af de dygtigste Lærere (Hundrup: Lærerstanden v. Hjørr. Sk., S. 21); Eptph.].

KUM II, s. 399 (»Wilhelmus Rogert«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 18, 24; i Kbh. amt, København, nr. 22; Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 12, s. 742 (se nedenfor).

11. 4/9 1750, o. 26/10, Mag. Laurits Kjærulf Sørensen Bentzen, f. Haunø 15/1 20; F. Jstrd. S. B.; M. Anna Lauritsdtr. Kjærulf; St. Fred. 40; C. 12/2 43, l.; Mag. 52; ~ 14/5 51 Johanne Marie Jochumsdtr. de Poulson, f. 9/8 25, † Holstebro 2/11 93; (Sstr. t. Maria Elisabeth J. de P. ~ C. H. Hjelmcrone i Borbjerg og t. Clementine M. P. ~ P. P. Bering i Farstrup-A.); F. Jstrd. J. de P. til Vaar; M. Karen Bentzen; 1 S., 3 D.; see J. C. Schønheyder t. Kbh. Frue K.; [† 4/5 1759; Eptph.].

KUM III, s. 2 (»Laurentius Kierulf Bentzon«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 511; DanKir bd. 12, s. 742-43 (se nedenfor), s. 537 (Hassing kirke).

12. 3/8 1759 [r. Cap. Dronninglund 13/9 54, o. 15/11] Laurits Albertsen Thura af Leirskov-J., f. 27; St. Kold. 46, Bacc. 47; C. 49, l.; Alumn. p. Borchs Coll. 48-53; 1 ~ Kjetterup 11/6 62 Karen Fogh Jørgensdtr. Clementin af Kjetterup-G., f. 24/7 42, b. 28/4 67; 3 S., 2 D.; 2 ~ Hvidbjerg 14/3 69 Charlotte Cathrine Pedersdtr. Brøchner af Karby-H.-R., d. 31/7 44, † 14/4 71; 3 D.; 3 ~ Selde 11/12 72 Dorothea Maria Olesdtr. Westergaard af Selde-Aa., d. 11/8 45, † Nykjøb. p. M. 7/9 87; [† 20/5 1781; W. 2/490 og 3/495].

KUM III, s. 63, 71 (»Laurentius Thura«, 20 år gl.); KoldStud s. 338-339; Borchs K. nr. 258; Nygaards sedler: 1. vielse, børn; ; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 41.

13. 25/7 1781 [Hassing-V. 16/8 65, o. 25/10] Peder Andersen Winding af Vestervig-A., f. 9/5 26, d. 1/7 27; St. pr. 47; C. 19/11 50, n.; Skoleholder v. Nic. Sk. i Kbh. 52; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 28/10 65 Elisabeth Cathrine Jacobsdtr. Kaalund, f. 20/9 20, † 30/7 73; F. Jstrd. J. K., Krigscomm.; M. Maria de Benzon; 2 ~ 8/3 74 Maria Overgaard, f. 22/1 50, † Løgstør 19/2 31; F. Jens Jørg. O. t. Helligkildegd.; M. Anna Cathr. Hansdtr.; 4 S., 2 D.; see Andreas F. W. i Himmelev-R.-Kl.; [† 7/3 1786; 1. Hustrus Eptph. i Hassing K.; W. 3/595; N. 666].

HiThi 1929, s. 1 (i pdf-udg.); DanKir bd. 12, s. 537 (Hassing kirke).

14. 19/5 1786 [Miss. v. Jacobshavn 11/3 73, o. 26/3; v. Umanak •/7 77 – 5/10 83; Hjelpep. . .] Christian Gjerløff, f. Kbh. 26/8 47; F. Poul G., Kbmd.; M. Marie el. Maren Fussing el. Füsing; St. pr. 65; C. 22/6 68, h.; Pr. 6/6 03; 1 ~ Kbh. Trin. K. 21/4 73 Anna Cathrine Blom, f. 40, † 26/4 84; 3 S.; 2 ~ Kbh. Frue K. 14/7 86 Barbara Sophie Warberg, f. Kbh. 5/3 51, † Nykjøb. p. M. 24/3 29; F. Niels W., siden Tolder i Norge; M. Barb. Cathr. Smith; 1 S., 2 D.; see Carl C. H. G. i Aardestrup-B.-G.; [† 22/11 1821].

15. 8/5 1822 [Gjedsted-F. 21/7 09] Christian Hans Winther af Veile-H. r. Cap., f. 8/4 81; St. pr. 97; C. 29/4 03, n.; p. Cap. Gjedsted-F. 26/9 06, o. 19/12; 1 ~ Testrup 10/6 12 Johanne Rosine Amalie Seeboth, f. c. 87, b. 12/11 28; F. Vilh. S., Cant. ved Kbh. Garn K.; M. Johanne Elisab. . . . ; 3 D.; 2 ~ •/3 30 Mette Marie Schmidt, f. 94, † 8/3 42; F. Christ. Quist S., Chordegn i Hobro; 2 D.; [† 9/12 1851].

16. 27/2 1852 [Hundborg-J. 28/9 39, o. 11/12] Mentz Rynning Thaarup, f. Lier v. Kongsvinger 16/3 02; F. Frederik T., dengang Foged i Solørs og Odalens Fogderi, Aggersh. St., siden Amtmand p. Bornholm; M. Christine Cold Rønning; St. pr. 19; C. 13/7 30, l.; Anden Underbibl. ved Universitets-Bibl. 18/12 30; første do. 29/10 31; ~ 4/12 35 Jacobine Emilie Thrane, f. Kbh. 9/8 14, levede i Kbh. 68; F. Johan Jørgen T., Koffardi-Cpt.; M. Maren Pedersen; 3 S., 4 D.; [† 1/12 1856; E. 3/321 og S. 3/365].

17. 5/3 1857 [Veirum 2/6 30, o. 7/7] Jens Lind* af Eltang-V., f. Naur 20/10 00; St. Aarh. 23; C. 29/4 28, h.; ~ 26/6 30 Sophie Charlotte Karite Krarup af Gjerlev-D., f. Veirum 10/4 09, † 11/12 52; 2 S., 6 D.; see Knud P. L. i Dollerup-F.-R.; [# 20/12 1883; boer i Struer].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Hvidbjerg Kirke paa Tyholm, s. 727-748, Lyngs Kirke, s. 749-754.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Hvidbjerg s. 237-38).