Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 803. Nakskov (St. Nicolai) og eft. Rescr. 17/4 1688 fra 20/6 1691 Branderslev,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/98; M. S. 2-b/1; S. i K.; Lkm. 2/676; L. P. B. 1; Kbg. Nakskov 1638, Branderslev 1764.
Anm. Branderslev var tidligere et Pastorat for sig. Krogsbøl (el. Krogsby) Kirke blev nedbrudt 1539 og Sognefolkene henviste til Nakskov Kirke.
———————————

0. 15 . . Søren Olsen, fik Stadfæstelse paa Kaldet 26/4 1530.

FR s. 249.

1. 19/10 1536. Peder Boesen, f. af Bønder i Skovbølle v. Kjøbelev; Pr. (60); [† 8/1 1565; han havde studeret i Wittenberg og optraadte imod Hr. Søren Olsen, den sidste cath. Præst; hvorefter Folket valgte ham].

DKR s. 23, 96-97; KS 4:3 (1893-95), s. 576, 5:3 (1905-07), s. 583-84.

2. 1565. Gert Oldenborg, f. Bremen; Pr. . . ; ~ Karen . . . , † 17/12 71; [† 19/12 1571. Man sørgede ikke meget over ham].

3. k. 25/1 1572 [Kjøbelev . . .] Just Poulsen, f. Nakskov c. 27; Pr. . . ; [† 20/12 1590; stille og lærd].

4. 1591 [Dannemarre 77] Peder Jensen, f. p. Ærø; udenlands: St. i Rostock 69; r. Cap. Vestenskov-K. . . ; [† 15/12 1591].

Helk I, s. 266.

5. 1592 [Rtr. og r. Cap.* . . .] Diderik Augustinussen Keiler af Hunseby; Org. Kbhs. Frue K.; [† 1602].

6. 1602 [Rtr. og r. Cap.* c. 92 el. 99] Niels Jørgensen Bartskjær, f. Od.; vist St. Od. 88; [† P. •/8 1603].

FS nr. 102 (»Nicolaus Georgii«).

7. 1603 [Rtr. og r. Cap.* 02] Laurits Rasmussen Smed el. Smidt, f. Bogense c. 67; (Bdr. t. C. R. Schmidt i N. Lyndelse); Rtr. Bogense 00; ~ Cathrine Justdtr., b. Nakskov 28/6 50; 3 D.; 2 ~ 17/11 24 Laurits Hansen Skriver, Bgmstr. i Nakskov; [† 2/8 1616; Skifte 13/3 17].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 109 og 402.

8. 1616 [Rtr. og r. Cap.* c. 13] Anders Andersen Krag, f. Od.; St. Od. 08; 1 ~ Kirsten Hansdtr., Skifte 6/7 38; 1 S., 1 D.; 2 ~ Anne Jacobsdtr.; u. B.; 2 ~ A. P. Nakskov, r. Cap. her; [afsat 7/9 1617 formedelst Skjørlevnet, fik Oprejsning 6/11 20, siden Cap. her; † Nakskov 26/1 41].

FS nr. 138 (»Andreas Andreæ Kragius«); F-P s. 241; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 242, 292; FWDP 803,08; Perlestikker, s. 369 m.fl.

9. 2/2 1618, E. f. B. 6/3 [Rtr. og r. Cap.* 17] Anders Pedersen Perlestikker (Mavorm), f. Svendbg. 24/11 86; F. P. A. P. (Mavor) fra Haderslev, Bgr. i Svendbg.; M. Dorothea Hansdtr. Worm fra Hesselager; Hør. Od. 13 førend han blev Stud.; St. Od. 13, Bacc. 16; ~ 20/9 18 Johanne Andersdtr., f. 29/8 97; 1 S., 1 D.; 2 ~ Hans Boesen, Bgmstr. i Nakskov; 3 ~ Niels Jensen i Tjennemarke, Stokkemarke S.; [† P. 15/10 1629; efterlod en med Flid og Nøiagtighed affattet Ministerialbog, som indeholder værdifulde Bidrag til Byens og Kaldets Historie; en god Huusholder; ikke ringe Midler].

KUM I, s. 13, 23 (»Andreas Petri Suenburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Andreas Petrejus Svenopolitanus«, 30 år gl.); Perlestikker, s. IX, 330-374, 380.

10. k. 20/10 1629 [Branderslev, o. 27/12 20] Jørgen Christensen, f. Rudkjøb. 95 (altsaa maaskee af Horslunde); St. Slag. 15; Pr. 11/12 31; ~ Karen Nielsdtr., vist af Sandby; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 24/7 1633; fornemme, lærd, exemplarisk; eft. Rh. † 37].

KUM I, s. 21 (»Georgius Christierni Lalandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Georgius Christierni«, 25 år gl.); PT 3:5 (1896), s. 35 (her opgives fejl børn); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 253; PT 11:6 (1945), s. 28 (Poul Danchels Optegnelser).

11. k. 12/8 1633 [r. Cap. Faaborg-D., o. 17/3 24] Peder Hansen, f. Faabg. c. 97; St. Od. 19; ~ F. E.; 1 S., 2 D.; 3 ~ Etm.; [† P. 14/8 1638; Skifte 19/3 39].

KUM I, s. 37 (»Petrus Iohannis Foburgensis,«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 253; KS 3:5 (1884-86), s. 120; PT 11:6 (1945), s. 28 (Poul Danchels Optegnelser).

12. o. 5/10 1638. Mag. Laurits Mortensen Widsted el. Wedsted, f. Vedsted, Aaby S., Aalbg. Amt, c. 12; (vist Bdr. t. Dorothea M. W. ~ K. C. Bruun i Rødby-R.); F. M. Ibsen, Bde.; M. Karen Jensdtr.; St. Aalbg. 34, Bacc. 38; Mag. Kbh. 1/6 41; Pr. 20/6 62; 1 ~ 25/8 39 F. E., † 21/2 53; (mindst) 2 S., 2 D.; 2 ~ Nakskov 4/6 54 Margrethe Lauritsdtr. Thura af Nykjøb.-S., † Nykjøb., b. Nakskov 26/7 95; 3 S.; see L. H. Fiil i Landet-Aa.-R.; C. K. Friis i Ry; Laurits Thura t. Aarh. Dk.; Christian S. L. W. i Sønderup-N.; [afsat •/6 1666 eft. Høiesteretsdom formedelst Yttringer om sin Broder, Peder Mortensen, Bgmstr. i Nakskov; † Nakskov 8/3 74; først nidkjær, forstandig, velvillig og nød udeelt Agtelse; siden mistænksom, pirrelig og trettekjær; Cap. Korseberg (see St. og L. Fuglede) antages, at have været Skyld i hans Ulykke; Portrait i Kirken; W. 2/582; N. 661].

KUM I, s. 122, 145, 167 (»Laurentius Martini Vidstadensis, Cimber«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Laurentius Martini Widstedius«, 26 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 705, 737; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 27; Skanderborg rytterdistrikt nr. 1953; HT-Sadolin s. 541-542, 543, 545, 550; DBL; DanKir bd. 8, s. 117 (se nedenfor).

13. 3/8 1666 [r. Cap. Nykjøb.-S., o. 12/9 55] Hans Thomsen Rostorph el. Rostrup, f. 27; (vist Bdr. t. Hans T. R. i Faxe); F. fmtl. T. R., Foged i Nordland og Troms; St. Trondhj. 47; Pr. . . ; 1 ~ F. E. i Nykjøb., Mette . . . ; 1 S., 1 D.; 2 ~ Anna Sørensdtr., f. 37, b. 15/3 98; 1 S., 4 D.; see Thomas H. R. Vaalse; P. A. Rogert, r. Cap. her; B. H. Grimeton i Aastrup; Hans H. R. i Aggersborg; [† 4/3 1684; en god Huusholder; den kjærligste Ægtefælle og beviste al mulig Tjenstagtighed mod sin afsatte Formand; eiede Steensø og et riigt Bibl.; W. 2/293; N. 506].

KUM I, s. 207 (»Iohannes Thomæ Rosdorphius«); KS 5:3 (1905-07), s. 713; PT 1:4 (1883), s. 68-70; FG s. 39; KH-STD s. 35, 77 og 90; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 410 (død og begr.).

14. 4/3 1684 [Nybg. 14/7 80**; tillige Rtr. ss. fra 75] Mag. Frants Olsen el. Olufsen Thestrup; Pr. 85; [16/4 1698 Kbh. Hel. G. K.; see der].

15. 1698. Mag. Frederik Christian Carlsen Rodriquetz (Rodrigues); Pr. 06; [11/11 1712 dansk og tydsk P. t. Christiansborg Slotsk.; see Kbh. Trin. K.].

16. 1713 [P. v. den danske Kirke i London 02] Mag. Jørgen (Georg) Lauritsen Ursin af Jerslev-B., f. 19/12 70; St. Aalbg. 89, Bacc. 90; D. p. C.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 94 – 11/5 98; Crtr. Kbh. 96; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ Kbh. Hel. G. K. 23/1 04 Anna Sophie Friederichsdtr. Eisenberg, f. Kbh. 30/12 82, † 20/9 27; (Sstr. t. Anne F. E. ~ M. H. Cassel t. Slag. St. Pet. K.); F. F. Pedersen E., Bfgd. i Kbh.; M. Anna Didriksdtr.; 1 S., 7 D.; see J. F. J. Stemann i Magleby v. Skjelskør; [† Kbh. 12/8 1727. Stor lingvist. „Berømt for sin forbausende Lærdom. Kunde gjøre Vers i 18 Sprog. Havde lagt sig efter næsten alle Videnskaber“ (Helvig: d. Khist. 1/533). Skulde have været Confessionarius for Prinds Jørgen med 1500 Pd. St. aarlig Løn, men vilde ikke. Gav 50 Rdlr. til den danske Skole i Nakskov. W. 2/531; N. 634].

KUM II, s. 169, 172, 235 (»Georgius Laurentij Ursinus«); Borchs K. nr. 25; Kbg. Kbh. Hel. Geist K. (1702-1735), opsl. 12.

17. 8/9 1727 [Vibg. Dk. 21/8 17] Absalon Finde, f. Gloppen, Bergens St., 23/6 87; F. Rasmus Pedersen F., Sp. ss.; M. Anne Jensdtr. Schreuder; St. pr. 07; C. 19/10 13, l.; Skp. (15); Pr. 17; Cons.-Rd. . . ; ~ Hillerød 7/7 18 Helene Andreasdtr. Hof af Frederiksbg.-H.-H.; 2 S., 1 D.; [† 1732].

KUM II, s. 326 (»Absolon Finde Erasmi f.«, 21 år gl.); Lampe II, s. 183-184; KlitVen s. 181-82; Kbg. Hillerød (1697-1766), opsl. 46 (vielse).

18. 4/4 1732 [p. Cap. K. Helsinge-D. 6/12 29] Jacob Christiansen Ullits, f. Lime Sogn i Salling 14/6 02; F. C. Nielsen, siden Forp. p. Nørhedegd., Rørbæk S.; M. Sophie Mouritsdtr. Køning (F. blev Biskop i Aalbg.); St. Vibg. 24; C. 28/10 27, l.; Pr. . . ; ~ 22/4 39 Dorothea Sophie Fibiger, f. 10, † 75; F. J. F. F.; M. Anna Marie Born; 6 S., 1 D.; Sønnen Johan Frederik blev res. Cap. i Nannestad i Norge; Sønnen Morits var Cap. i Fredrikstad i Norge, siden i Fredrikshald (Halden); [b. 17/8 1759].

KUM II, s. 462 (»Iacobus Ullitz«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 923; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2214; NST 5 (1936), s. 166.

19. 22/3 1760 [Ønslev-E. 15/3 43] Ole Frantsen Dorph, f. Krummerup 13/2 11; F. F. Olufsen D., St. og Degn; M. Bente Nielsdtr. Winding; St. Nestved 30, Bacc. 32; C. 31/5 35, n.; P. t. Christiansborg i Guinea 6/12 37, o. Od. 18/12; Pr. 51 og 67; 1 ~ 13/12 37 Anna Elisabeth Pantlitz, f. •/11 17, b. 16/5 60; F. Myntmstr. i Kbh; 4 B.; 2 ~ 14/12 61 Charlotte Amalie Berntsdtr. Suhr af Kjøbelev-V., E. e. Rasmus Tønnesen, Tolder, f. 14, † 93; u. B.; [† 28/11 1777; blev falskeligt beskyldt af Jfr. Faske og blev derfor kjed at sit Embede i Ønslev; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 522, 535 (»Olaus Francisci Dorph«, 20 år gl.); DanKir bd. 8, s. 117 (se nedenfor).

20. 28/1 1778 [Od. St. Hans K. 22/4 63] Andreas Borch, f. Od. 30/3 29; F. Jacob Eriksen B., Snedker; M. Anne Marie Olufsdtr. Holm; St. Od 50; C. 21/4 54, l.; Fp. 16/6 56, o. 28/6; Pr. 93; ~ Od. 23/5 64 Else Dorothea Jørgensdtr. Hee af Kbh. Holmens K., f. c. 44, † Gloslunde 20/3 23; 1 S., 3 D.; see Jørgen B. i Gloslunde-G.; D. C. Prior i Hundstrup-Ø.-H.; L. Balslev i Kjettinge-B.; [† 25/10 1803].

Kbg. Gloslunde (1814-34) opsl. 159 (enkens død); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 45 (forældres trolovelse); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 3459.

21. 17/2 1804 [r. Cap.* 5/12 88, o. Kbh. 17/3 89] Jens Brask Obel af Gudum-V., f. 8/8 59; St. Aalbg. 76; C. 1/4 83, h.; Lærer v. Waisenhuset . . ; ~ 2/10 89 Anna Elisabeth Jensen, E. e. Amtsforv. Henrik Smith; F. Henrik J., Kbmd. i Nakskov; M. Inger Marie Jessen; u. B.; [† 7/10 1808].

22. 3/5 1809 [Seierø 2/10 01, o. 13/11] Jørgen Raffenberg, f. Nysted 66; F. Mads R., Farver; M. Hedvig Teisen; St. Od. 85; C. 15/1 95, l.; Degn i Sæby-H. 26/6 93; ~ Finderup 19/3 02 Anna Vincentine Kjær af Frederiksborg-H.-H., f. Kallundbg. 6/8 76, † Kbh. 16/3 51; 2 S., 1 D.; see V. J. J. Boethe i Karby-H.-R.; [† Kbh. 16/9 1812].

(11/6 1813. Dr. phil. Einar Gudmundsen; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 1/2 89 – 1/2 94; Sp. Holme i Mandal 94; Sørum i Hedmark 1802, Læten i Hedemarkens Provstie 14; † 1817)
            Borchs K. nr. 423.

23. 24/6 1814 [r. Cap. Kallundbg. 3/1 00] Jacob Hersleb Holst af Kbh. Trin. K., f. 23/4 71; St. pr. 89; C. 7/5 93, h.; Cat. og p. Cap. Kbh. Trin. K., o. 8/7 96; ~ Kbh. Trin K. 4/12 98 Ingeborg Müller af Ousted-A.-L., f. 73, † her 23/6 46; 3 S., 2 D.; [† 6/5 1820; efterlod sig et agtet Minde, som en elskelig og nidkjær Præst].

24. 20/9 1820 [Herredskirke-L. 15/3 11] Andreas Christian Thonning, f. Kbh. 5/9 72; F. Rasmus Andersen T., Chir.; M. Dorothea Kjersgaard; St. pr. 91; C. 20/7 95, n.; (Miss. t. Skjervø i Nordlandene 13/10 97, o. 2/3 98); p. Cap. Ballerup-M. 25/5 98; Sp. Louns-A. 10/7 01; ~ Kbh. 5/1 97 Ingeborg Cathrine Schmidt, f. Kbh. 12/5 73, † 22/1 28; F. Jørgen Larsen S., Koffardicpt., senere Brbr.; 1 S., 4 D.; [† 22/7 1838].

25. 3/11 1838, o. •/12, Severin Claudius Wilken Bindesbøll af Ledøie-S., f. 16/2 98; St. Roesk. 16; C. 26/4 21, l. egr.; Alumnus p. Borchs 11/11 24 – 11/11 29; Notarius v. det theol. Facultet •/10 22 – •/1 31; udenlands 32–34; Medlem af Østifternes Provindsial-Stænderforsamling 4/4 48; R.* 21/1 50; ~ 8/9 43 Anna Caroline de Løwensøn, f. Kbh. 16/11 13, adopteret Datter af Grev Carl Woldemar Danneskjold-Løwendal; u. B.; [Biskop over Aalbg. St. 16/11 1851, o. 22/2 52; C.* 18/6 52; Biskop over Lollands-Falsters St. 22/9 56; D.-M. 6/10 62; Landsthingsmand for 5. Kreds (Maribo Amt) 18/10 66 – 2/10 70; Medl. af Rigsretten 15/12 66; Medl. af Kirke-Comiss. 18/6 68. Hans navn nævnes af Alle med Høiagtelse og Kjærlighed; † 30/1 71; „Har taget virksom Deel i sin Tids aandelige Kampe, senest i Kirkecommissionens Forhandlinger, ligesom han ogsaa siden 1848 er optraadt i det politiske Liv, hvor han dog ikke spillede nogen fremragende Rolle. Han var en human, gjennemdannet Natur og i kristelig Henseende af en mild, mæglende Retning, der maaskee undertiden førte ham til at optræde for varsomt overfor virkelige Brøst i Kirken“. See D. T. 71/32; E. 1/129 og S. 1/148].

Borchs K. nr. 500; RhoFriis I, s. 349 (se nedenfor); Elvius s. 7-8; DBL.

26. 23/2 1852 [Nykjøb.-R. 12/8 43, o. 29/9] Christian Severin Petersen, f. Slag. 26/7 04; F. Christian Ludvig P., Escadronschir.; M. Birthe Maria Bruun; St. Slag. 22; C. 24/4 27, l.; c. Adj. Vdbg. •/8 27; Adj. ss. 13/9 28; Pr. 10/5 49; ~ Slag. 6/6 27 Anna Sophie Snitker, f. Slag. 16/3 06, † 24/10 66; F. Jens Peter S., Adj. ss.; M. Sophie Kirstine (Christine) Bruun; 6 S., 7 D.; see C. C. Permin i Roslev-R.; Joh. Henr. P., P. t. Kbh. Fred. Hosp o.s.v.; Viggo Hjalmar P., cd. th. 74/2; [# 22/7 1880; † 26/4 82; Jub. 14/8 77; R.* 4/8 s. A.; see Nat. Tid. 475; „en sjeldent begavet taler“; E. 2/546 og S. 2/845].

———————————

 

 

No 804. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Nakskov og fra 1691 Branderslev.

[Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Lkm. 2/681; Rh. 1/108.
Anm. Disse Capellaner vare indtil 1618 tillige for det Meste Rectorer ved den latinske Skole; fra 1556 til 1691 tillige Sognepræster i Lille-Løitofte, som da blev Annex til Herredskirke.
———————————

1. 1579 [Rtr. her . .] Hans Hansen; [k. 18/7 1582 Rødby-R.; see der].

2. 1582. Niels Sørensen; vist tillige Rtr.

3. 15 . . [Org. Kbh. Frue K. . .] Diderik Augustinussen Keiler; [1592 Sp.*; see der].

4. c. 1592 el. 99. Niels Jørgensen Bartskjær; [1602 Sp.*; see der].

5. 1602. Laurits Rasmussen Smidt og Smed; [1603 Sp.*; see der].

6. (1610). Jochum Nielsen; [7/11 1618 Søllested; see der].

7. c. 1613. Anders Andersen Krag; [1616 el. 17 Sp.*; see der].

8. 1617. Anders Pedersen Perlestikker, tillige Rtr.; [ E. f. B. 6/3 1618 Sp.*; see der].

9. 1618 [p. Cap. Kjøng i F., o. 29/4 17] Laurits Lauritsen Gorm; [i. 6/2 1620 Ringe-H.; see der].

9b. k. 11/8 1620 [r. Cap. Od. Frue K., o. 26/2 17] Oluf Pedersen Holstebroe, f., vist Holstebro, 88; St. Roesk. 15; Famulus hos Kongens Præst, M. J. Middelfart, 16; ~ Maren . . . ; 2 ~ N. Jensen i Utterslev; [† 22/10 1620].

KUM I, s. 22 (»Olaus Petri Holstepontanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Olaus Petri Holsepontanus«, 29 år gl.); Perlestikker, s. 98-99, 169, 247, 249, 379.

10. k. 5/11 20, o. 15/11 [Rtr. her 29/6 20] Jacob Nielsen Sandbye; [1621 Rødby-R.; see der].

11. 1624. Peder Andersen; [fmtl. † el forflyttet c. 1639]).

11b. o. 28/4 1639. Jacob Clausen Rosenquist; [c. 1640 Slemminge, see der].

11c. o. 4/12 1640. Anders Pedersen Nakskov, f. c. 08; St. Ribe 28; ~ Nakskov 13/2 42 Anne Jacobsdtr., E. e. A. A. Krag, Sp. her, b. 27/1 90; 1 S., 1 D.; [b. 19/1 1658].

KUM I, s. 93 (»Andreas Petri Nagschoviensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Andreas Petri Nachschovius«, 32 år gl.); Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 368 (begr.), opsl. 313 (vielse), opsl. 14 (datter Cathrine 1642), opsl. 19 (søn Anders 1643), opsl. 416 (enkens begr.); FWDP 803,08; 804,11.
(o. 7/6 1654, Frederik Madsen; Kippinge-B. s. A.; see der).

12. 1658 [p. Cap.*, o. 27/9 54] Niels Pedersen Saxtrup (Saxtorph), f. c. 24; St. Aalbg. 46; 1 ~ (trol.) Nakskov 22/3 58 Ellen Jørgensdtr., b. 27/4 58; u. B.; 2 ~ c. 60 Abel Marie Frederiksdtr. (Krag?), b. 1/5 71; 2 S., 2 D.; 3 ~ Nakskov 7/4 78 Anna Jacobsdtr. Lund; 2 S., 2 D.; 2 ~ Nakskov 20/6 87 Cpt. Søren Leh; [† 14/10 1686. Lærd og æret. Godt Bibl. En Bombe sprang 9/6 59 i Kirken ved hans Fødder, uden at skade ham. En anden Gang faldt en Bjelke ned i Løitofte Kirke 25/12 60, ligeledes uden at han kom til Skade; W. 3/674; N. 527; Portrait i Kirken; Kisteplade; Eptph.].

KUM I, s. 201 (»Nicolaus Petri Saxdorphius«); KS 5:3 (1905-07), s. 707; Kbg. Nakskov (1638-1707), opsl. 370 (trolovedes begr.), opsl. 398 (2. hustrus begr.), opsl. 335 (3. vielse), 271 (enkens 2. vielse), Børn: opsl. 116 (Ellen 1662), 123 (Friderich 1663), 131 (Peder 1665), 137 (Maren 1667), 147 (Hans Frederich 1671, død sm. år: 398), 174 (Abel Maria 1679), 177 (Gjertrud 1680), 187 (Jacob 1684), 194 (Mads 1686); EM VII, s. 183; DanKir bd. 8, s. 117, 122, 124 (se nedenfor).

13. 27/3 1683**. Poul Andersen Rogert, tillige r. Cap. i Branderslev 20/6 91, f. c. 52; F. A. Willumsen R. fra Nykjøb. F., Sorenskr. i Vesteraalen, Norge (Bdr. t. Johanne W. R. ~ E. A. Bredal til Kbh. Frelsers K.); St. Nestved 72, Bacc. 81; ~ 20/9 86 Ide Johanne Hansdtr. Rostorph, en Dtr. af Sp. Nr. 13 her, † 13; 6 S., 2 D.; see Vilhelm P. R. i Hvidbjerg-L.; Poul P. R. i Utterslev; (Poul H. R. t. Viborg Graabr. K.-A.-T.); [† 1706; en tro Hyrde].

KUM II, s. 35, 106 (»Pavlus Andreæ Rogertus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; PT 12:5 (1950) s. 117 (Rogert); KH-STD s. 45 (hans far); O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021.

14. 15/2 1707 [Rtr. Stubbekjøb. 89] Mag. Søren Jensen Kaalund af Herfølge-S., d. 24/9 48; St. Roesk. 66; Mag. 94; 1 ~ Margrethe Nielsdtr. Barchmann, f. •/9 47, b. 6/3 90; 2 S.; 2 ~ Dorothea Sørensdtr. Tuxen af Asminderød-G., f. •/8 66, b. 14/8 19; u. B.; see Laurits S. K. p. Bogø; T. K. N. Steenberg i Oddense-O.; J. Brinchmann t. Rand. Hosp.; [† •/9 1711].

KUM I, s. 334 (»Severinus Ioannis (Iani) Kaalund Herføgle«); PT 3:5 (1896) s. 264 (Slægten Tuxen); Kbg. Herfølge (1645-55) opsl. 92 (dåb).

15. 1711 [Klokker og Bedemd. her 06] Peder Thomsen Top, d. Nakskov 17/5 83; F. T. Henningsen, Klokker og Bedemd. her; M. Maren Pedersdtr. Top (Sstr. t. Bent P. T. i Kjerteminde-D. og t. Jacob P. T. i Kjøbelev-V.); St. Nakskov 00; ~ Maren Pedersdtr., † 61; F. P. Pedersen, Kbmd. her; M. Maren Mathiasdtr.; 11 B.; 2 ~ Joh. Pedersen, Bager; [† 24/2 1721].

KUM II, s. 261 (»Petrus Thomæ Toppius«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1209, 525; Horsens byfoged nr. 58; LF-Degne s. 440, 441.

16. 1721 [p. Cap. hos Sp.* Ursin her 14] Iver Mathias Wandal, vist af Kors.-T., f. Kors. 93; St. Slag. 09; C. 4/8 12, l.; O.; [b. 19/5 1721].

KUM II, s. 341 (»Ivarus Vandalinus«, 16 år gl.).

17. 22/7 1721 [p. Cap. Dannemarre-T. 09] Jacob Mortensen Borrebye, f. Kjøge 16/10 83; F. M. B., Kbmd.; M. Cathrine Pedersdtr.; St. pr. 00; C. 4/10 03, n.; 1 ~ Cathrine Hedvig Tobiasdtr. Fimmer af Dannemarre-T., † •/7 24; 1 S., 4 D.; 2 ~ 2/5 25 Ester Hansdtr. Haugaard, b. 20/2 61, E. e. Peder Pedersen, Bager i Nakskov; (Sstr. t. Mogens H. H. i Humble og t. Morten H. H. i Kjøge-Ø.); F. H. H.; M. Hanne Hansdtr. Langholt; 1 S., 1 D.; [b. 26/3 1753; tungsindig; W. 1/142; N. 81].

KUM II, s. 258 (»Iacobus Boroppidanus«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1203, 2051, 1164, 1400, 2285; Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 8; Kbg. Nakskov (1707-57) opsl. 252 (1. hustrus død).

18. 24/3 1749**, o. 6/6 [Hør. her i 17 Aar] Claus Knudsen Lerche, f. Nakskov 28/2 14; F. K. L., Kbmd.; M. Inger Clausdtr.; St. Nakskov 32; C. 23/9 40, h.; [† brat 6/4 1750].

KUM II, s. 536 (»Claudius Lercke«, 18 år gl.).

19. 13/4 1750**, o. 29/5, Nicolai Jørgensen Copmann, f. Kjøge 20; F. J. C., Kbmd.; M. Hedvig Eleonore Nicolaisdtr. Lorenzen af Oxenvad-J.; St. Nakskov 40; C. 12/12 44, h.; ~ 2/10 53 Bartholine Cathrine Sølling, f. Maribo; 3 S., 5 D.; 2 ~ Apoth. Werner i Svendbg.; see F. Wichmann i Fuglse-K.; [b. 10/5 1771; roses].

20. 3/7 1771, o. 16/8, Lorents Jacob Christiansen Benzon; [2/1 1777 Vestenskov-K.; see der].

21. 15/5 1777, o. 18/7 [Hør. her c. 69] Niels Rudolph Suhr; [22/7 1785 r. Cap. Kallundbg.; see Rudkjøb.-S.].

22. 30/9 1785, o. 14/11 [Cat. Kbh. Nic. K. 75] Jacob Mortensen Kullerup af Ærøskjøb. r. Cap., f. 5/4 39; St. Od. 59, Bacc. 62; C. 4/5 63, h.; Cat. Kbh. Frue K. . . ; ~ Kbh. V. F. 27/9 73 Anna Sophie Mølmark, f. Gunderup, d. Herfølge 22/12 43, † Arninge Pg. 4/3 10; (Sstr. t. Maren M. ~ P. S. S. Dorn i Stubbekjøb.-M. og t. Anna Maria M. ~ J. Egtved i Arninge); F. Peder Johansen Mølmark, Forp. p. Gunderupgd.; M. Mette Marie Simonsdtr. Kærumgaard; i Kbh. 2 D.; [b. 2/6 1788].

Achelis II, nr. 6342; PT 14:6 (1964-65), s. 33, 34 (Slægten Mølmark).

23. 5/9 1788. John Lund, f. 30/12 53; F. Morten Kndsen L.; M. Christentze Johnsdtr.; St. Vibg. 75; Hør. og Cant. Vibg. indtil 82; C. 24/1 87, n.; ~ 30/10 88 Frederikke Dultzmann; 1 S.; see John C. L. i M. Bjergby-B.; [† Kbh. uordineret 7/11 1788].

KUM III, s. 342 (»Iohannes Lund«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1367.

24. 5/12 1788, o. Kbh. 27/3 89 [Lærer v. Waisenhuset . .] Jens Brask Obel; [17/2 1804 Sp.*; see der].

Nedlagt efter Rescr. 29/9 1803.

———————————

 

 

No 805. Ordinerede Catecheter i Nakskov.

[Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/112.
———————————

1. 6/10 1809 [Adj. her 5/6 07] Christian Balthasar Porth Holst; [22/11 1816 Fæmø; see Skjelby-Gj.].

2. 26/2 1817 [p. Cap. Halsted-A. 22/3 11] Hans Glud Clausen; [18/3 1818 Halsted-A.; see der].

3. 15/6 1818 [p. Cap. Faxe 20/2 s. A., o. 13/3] Eggert Rasmussen Galthen; [22/11 1820 Sandby; see Fjelsted-H.].

4. 7/3 1821. Nicolai Conrad Nannestad; [2/12 1825 Vicepastor o.s.v. Vesterborg-B.; see Vestenskov-K.].

5. 10/8 1826. Lic. th. Gerhard Peter Brammer; [7/4 1830 Snedsted-N.; see Vemmelev-H.].

6. 28/7 1830 [Cat. Kbh. Garn. K. 25/9 29] Marcus Christian Vilhelm Michelsen; [25/7 1837 Thisted-T.; see der].

7. 28/10 1837 [Adj. p. Hlh. 183. .] Georg Christian Mechlenburg Branner; [17/6 1846 Næsby-T.; see Slag. St. Petri K.].

8. 24/8 1846, o. 30/10 [Lærer v. Nakskov Realsk. 38] Laurits Nicolai Hallager; [9/3 1853 Taars; see der].

9. 26/11 1853, o. Od. 1/2 54, Johan Carl Emil David Hornsyld Boeck; [21/9 1861 Brøndum-H.; see der].

10. 16/2 1862, o. 26/3 [Lærer v. Nakskov Realsk. 1/12 58] Peter Martin Lund, f. Fæmø 13/3 31; F. Christ. Andersen L., Skllrr., siden Parteculier; M. Kirstine Mortensen; St. Nykjøb. 49; C. 25/6 55, h.1; Folkethingsmd. (Maribo A. 1) 4/6 66; ~ 19/4 59 Hanne Francisca Holm, f. 17/6 35; F. Henrik Ernst H., Kbmd. og Brygger i Nakskov; M. Cathrine Thorsen; (73) 2 S., 4 D.; [5/4 1873 Arninge].

11. 22/9 1873, o. 3/10, Ole Flensborg Cortsen; [16/7 1877 Voer-E.; see der].

12. 15/10 1877, o. 23/11 [Lærer v. Nørrevold Kvarteers Betalingssk. 1/4 76] Frants Ludvig Petersen, f. Kbh. 22/4 50; F. Carl Lud. P., Slotsgartner v. Rosenborg; M. Henr. Chr. Christensen; St. v. W. 67; C. 29/6 74, h1.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Nakskov Kirke, s. 89-126, Branderslev Kirke, s. 468-480, Løjtofte Kirke, s. 584-592.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Naschov Kiøbstæd s. 100-147, Præsterne: s. 115-137, 731, II s. 271).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Nakskov Kjøbstad s. 69-82, 607-608, Præsterne: s. 98-114, 349). PDF-udgave.
Perlestikker, Anders Pedersen: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, [1564-1629]. ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, København 1954.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Nakskovs Reformationshistorie, Kirkehistoriske Samlinger, 5:3 (1905-07), s. 581-585.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 142. Branderslev,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, dengang til Fyens Stift.

Rhode 1/124; M. S. 2-b/2; Kbg. 1764.
———————————

1a. 25/7 1528. Rasmus Pedersen, vist Bdr. t. Hans Pedersen i Horslunde; [# 1529].

FR s. 172, 204.

1b. 24/4 1529. Rasmus Michelsen; [† 1537].

FR s. 204; DKR s. 48; KS 3:4 (1882-84), s. 363-64.

1c. k. 18/8 1537. Oluf Rafn; [mistede 1544 Embedet formedelst et begaaet Drab; see Helsingør St. Olai K. 1 r. Cap.].

1 (d). (1570. 84). Rasmus Jacobsen.

2. 1584. F. S.? Jørgen Rasmussen, i 35 Aar, f. c. 58; see P. J. Branderslew i Tranekjær-T.; [† P. 8/11 1619; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 479 (se nedenfor).

3. o. 27/12 1620. Jørgen Christensen; [1629 Nakskov; see der].

4. o. 20/12 1629. Hans Hansen Barchmann, f. 99; St. Roesk. 23; ~ Herringe 29/8 29 (viet af Biskop H. Mikkelsen) Ellen Lauritsdtr. Gorm af Ringe-H.; see Johannes H. B. i Ølsemagle; [† 1653 el. 54; Pg. br. 36; havde Ord for, at han kaldte de Døde ud af Kirkegaarden og fik vigtige Ting at vide af dem; „In Sandby me invisit Dn. Johs. in B. cum lacrymis conquerens infortunium suum ob ædes suas cum substantia igne absumtas“(1). See F. H. 7/87].

KUM I, s. 62 (»Iohannes Iohannis f. Barchmannus«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Johannes Johannis«, 30 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 41, 52 (Poul Danchels Optegnelser).

5. 1653 el. 54 [p. Cap. Nakskov 49, o. 6/6] Gregers Rasmussen, f. c. 18; F. R. Gregersen i Nakskov; St. Slag. 42; ~ Karen Jørgensdtr. (Birch?), † Nakskov 91; [† 1679; var Udsending ved Kongehyldingen 60; Svenskerne afbrændte Pg. 60; blev 8/11 63 »dømpt till at giffue 100 Rdlr. till Brandersløff Kirche, fordi hand uden Seddel troloffuede Peder Hanssen och Willum Kremers Kone, som haffde hieme i Naxschow; dem troloffuet hand i sit Sogn sine venia.«].

KUM I, s. 172 (»Gregorius Erasmi Lollandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Gregorius Erasmi«, 31 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 431; PT 11:6 (1945), s. 48 (Poul Danchels Optegnelser); HT-Sadolin s. 541.
(7/6 75*, o. 22/4 76, Oluf J. Lundt; see Veggerløse).

6. 1679. Jacob Hansen Mauritius; St. Od. 70; [† el. forflyttet 1681].

KUM II, s. 20 (»Jacobus Iohannis Mauritius Colding«).

7. 1681 [Strynø, o. 3/5 1663, afstod Kaldet til Etm. 17/6 71] Thomas Pedersen Slagter, f. Svendbg. c. 34; F. P. Castensen, Slagter i Svendbg.; St. i Rostock 56; St. i Kbh. (fra Sorø) 57; 1 ~ . . . ; B.; 2 ~ 81 (Bev. 21/9) Mette Frandsdtr. Fahrenholt; see P. M. Radich p. Strynø; [afsat 1682 ved Høiesteretsdom, formedelst „Uskikkelighed“; † Kbh. . . .].

KUM I, s. 272 (»Thomas Petræus Slacterus Suenoburgensis«); Helk I, s. 384; SB s. 192; KS 5:3 (1905-07), s. 739; Danske Kancelli: Ansøgning om, at få afstå kaldet p. Strynø til efterfølgeren, som han kalder sin svoger (fmtl. svigersønn).

8. 4/11 1682. Christen Hansen Falster; [9/5 1691 Skjelby-Gj.; see der].

Derefter blev Branderslev, efter Rescr. 7/4 1688, Annex til Nakskov.

———————————

Noter:

(1) »In Sandby me invisit Dn. Johs. in B. cum lacrymis conquerens infortunium suum ob ædes suas cum substantia igne absumtas« = I Sandby kom hr. Hans i Branderslev til mig og beklagede sig med tårer over sin ulykke, fordi hans hus med hele indboet var fortæret af en brand. (24 juni 1636).
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Branderslev Kirke, s. 468-480, Løjtofte Kirke, s. 584-592.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Brandersløv Sogn s. 147-153, Præsterne: s. 152-153).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Branderslev Sogn s. 121-126, Præsterne: s. 125). PDF-udgave.
Perlestikker, Anders Pedersen: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, [1564-1629]. ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, København 1954 (= PT 1954).