Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 497. Humble,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 3-a/104; L. S. v. W.; St. M.; Kbg. 1692.
———————————

0. 15 . . Clemens . . . ; [† 1537].

DKR s. 48.

1. 12/7 1537 [maaskee Magleby p. L. 20]. Iver Hansen; ~ Anne Steensdtr.; F. S. Ottesen (Hogenschildt?) til Kile, Ejlby S.; [var her endnu 1553, da han maatte bøde for ulovlig Skovhugst; i 1551 tabte han, paa sin Hustrus vegne en Sag på Kongens Retterting].

DKR s. 48; KB bd. 1 (1551-1555) s. 92; KS 6:2 (1936-38), s. 222.

2. 15 . . Christen Eriksen; [† 1592].

3. 1592. [Rtr. Od. 28/8 90–91] Christen Pedersen; St. Od. 89; V.-Pr. 92; Pr. 95; ~ 10/10 92 Maren Gregersdtr. af Bødstrup, † 30/9 18; 8 S., 4 D.; see Etm.; R. Jacobsen i Bødstrup; G. C. Humble i S. Kirkeby-A.; M. C. Humble i Faareveile; P. C. Humble i Hesselager; E. C. Humble i Tryggelev-F.; J. M. Damsberg i Falkerslev-H.; R. C. Humble i Vreilev-H.; [† 25/5 1624; han var af den gamle adelige Familie Uldfax].

FS nr. 238 (»Christiernus Petri«); F-P s. 112; Lis Klarskov Jensen: Humble-slægten, Christen Pedersen.

4. o. 29/6 1624 [Rtr. Nybg. 16/7 23] F. S. Christen Christensen Humble, f. c. 93; St. 14; C. 15; Pr. (28); ~ Cathrine Justsdtr. (Fett); (Sstr. t. H. J. Friis i Vindinge og Halvsstr. t. Maren A. Ebbel ~ E. Christensen i Ø. Skjerninge-H.); F. J. Fett fra Flensbg, Kbmd. i Od.; M. Margrethe Hansdtr. Friis; 2 S., 1 D.; see Christen C. H. i Stenderup; D. S. Rosenstjerne og C. J. Achthon i Magleby p. Lgld.; Etm.; [vist † c. 1660].

KUM I, s. 15 (»Christianus Christiani Langland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Christianus Christiani Longolandinus«, 30 år gl.), s. 120 (»Christiernus Christierni«, 31 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 730; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 136; SL II, s. 147; Lis Klarskov Jensen: Christen Christensen Humble.

5. o. 15/6 1660. F. S. Just Christensen Humble, f. c. 32; St. Od. 50; [levede 19/11 1692].

KUM I, s. 222 (»Iustinus Christierni Humblius«).

6. 10/1 1671*. Oluf Christensen Braad af Fraugde; ~ Karen Svendsdtr. Struch, † 91; 1 S., 1 D.; see J. S. Fugl og N. B. Treven i Sønderby-H.; [† 1692].

Wads sedler: Forældre.

7. 31/3 1694 [p. Cap.* 8/8 92**, o. 20/10] Mag. Mogens Hansen Haugaard*, f. Haugaard, Vigerslev S., 27/2 64; (Bdr. t. Morten H. H. i Kjøge-Ø. og t. Esther H. H. ~ J. M. Borreby, r. Cap i Nakskov-B.); F. H. Jensen H.; M. Hanna Hansdtr. Langholt; St. Od. 85; Huslærer i 2 Aar; C. 26/7 87; Huslærer i Od.; Hør Od. 30/5 88; Huslærer p. Sjæll. 89-92; ~ Gravenstein 20/7 93 Abel Lorentzdtr. Scharfenberg, f. c. 51, † 20/3 30; u. B.; [† 28/7 1749].

KUM II, s. 137 (»Magnus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 8; Nakskov byfoged nr. 1203; KS 5:1 (1901-03), s. 537-539 (se nedenfor).

8. 13/4 1750, maaskee o. 29/5, Frederik Christian Rasmussen Thrane, f. c. 23; F. R. T., Forv. p. Baronierne Einsiedelsborg og Kjørup; M. Dorothea Frederiksdtr. v. Haven af Od. Frue K.; St. pr. 39; Pr. o. Langeland; 1 ~ 50 Frederikke Ulrikke Dinesdtr. Krag af Tranekjær-T., f. 35, b. 8/8 58; 2 S., 1 D.; 2 ~ 21/12 59 Birthe v. Pultz fra Skovsgaard p. Langeland, f. 3/4 38, † Skanderborg 31/8 18; (Sstr. t. Christiane F. P. ~ H. J. Dreyer i Aunslev-B.); F. Henrik Christopher v. P. til Møllegd. og Skovsgd.; M. Birgiite Sophie Kaas; 6 S., 1 D.; 2 ~ 90 Markus H. Wolder, Smed i Rudkjøb.; [† 11/7 1789; gav 100 Rdlr. til Præste- og Degne-Enker i Stiftet].

KUM II, s. 602 (»Fridericus Christian. Thrane«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 20; Rudkøbing byfoged nr. 568; PT 2:4 (1889), s. 153 (Pultz); 3:4 (1895) s. 147 (Krag); Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 10, s. 1469 (Rudkøbing kirke).

9. 9/9 1789 [Dalby-S. 8/5 61, o. 3/7] Jørgen Rasmussen Fog af Steenstrup-L., f. 15/6 34; St. pr. 48; C. 52, h.; var i 11 Aar Huuslærer hos Mag. S. Lemvigh i Gladsaxe; Pr. 78; ~ 4/6 62 Cecilie Leth, † 31/8 99; F. Cancelliass. Christian L., Foged i Sunds og Gudme Herreder; M. Marie Elisabeth Brinch; 7 S., 8 D.; see Christian F. i Hjørlunde; O. Steenberg i Knebel-R.; M. C. Tjerbye i Ullits-F.; Rasmus F. i Skyum H.; P. Høyer i Mesinge; Schack C. E. F. i Vellev; J. Bloch i Lønborg-E.; N. Holm i Dalby-S.; (S. Sørensen i Snoldelev-T.); [† 17/4 1799].

Strøm 3, s. 48-5; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 25.

10. 3/5 1799 [Tranekjær-T. 10/5 80**, o. 14/7] Johan Ditlev Brechling Brandt af Tryggelev-F., f. 7/12 46; St. Od. 64; C. 22/5 70, h.; ~ 31/7 89 Maria Henrica Schurmann af Frørup, f. c. 61, † 12/5 34; 2 D.; see Etm.; [† 15/4 1820; N. 86; E. 1/197 og S. 1/230].

11. 16/8 1820 [Longelse-F. 13/8 13] Ulrik Adolph Plesner* af Raarup, f. 26/1 82; St. Hors. 01; C. 23/10 04, l. egr.; Sp. Simmerbølle 17/5 10, o. 6/7; Pr. 18/5 39 – 22/2 (1/3) 51; R.* 10/6 41; Medlem af Provindsialstænderne 42–44; D.-M. 30/4 (17/5) 60; ~ 8/6 11 F. D. Anna Christine Brandt, f. Tranekjær 8/6 90, † 17/1 59; 4 S., 6 D.; see Johan J. P. i Vedersø; J. J. S. Wegener i Halsted-A.; [† 8/2 1861; E. 2/570 og S. 2/679].

12. 27/6 1861 [Tryggelev-F. 14/3 32] Hans Jacob Drejer, f. Kbh. 4/10 03; F. Etrd. Peter Rasch D., Revisor og Contoirchef i det danske Cancellie; M. Magd. Christine Knoph; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 17/7 27, l.; Cat. Rudkjøb. 16/4 30, o. 28/7; ~ 25/8 30 Petrosine Christophine Abigail Arild, f. Od. 5/7 09, † 22/7 44; F. Bertel Friis A., Kbmd. i Nakskov; M. Maren Marie Bech; 2 S., 5 D.; [# 30/6 1878; E. 1/348 og S. 1/386].

13. 4/10 1878 [Børglum-F. 9/12 72, o. 15/1 73] Hans Peter Malmstrøm, f. Aalbg. 7/7 27; F. Haagen M., Skorsteensfeiermstr.; M. Ane Pedersen; St Aalbg. 47; Sclieut. i Artilleriets Krigsres. 30/9 51; C. 17/6 56, h1.; c. Adj. Aalbg. 10/11 57; Adj. ss. 3/12 58; ~ Kbh. 1/8 59 Charlotte Florentine Marie Hellesen, f. Kbh. 9/7 38; F. Christ. Did. H., Kbmd.; M. Flora Top; (73) 1 S., 1 D.

———————————

 

 

No 498. Sognecapellaner i Humble.

[Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

M. S. 4-a/104; Lkm. 2/507.
Anm. Det res. Capellanie blev nedlagt efter Rescr. 26/8 1803, men fra 1862 er ansat en Capellan pro loco. De res. Capellaner boede i Kjædeby.
———————————

1. 14/11 1738, o. 15/1 39, Jens Hansen Hviid; [15/4 1746 Longelse-F.; see der].

2. 19/8 1746, o. 14/10, Henning Hansen, f. Od. 21/12 06; F. H. Henningsen, Gjæstgiver; M. Christine Andersdtr.; St. Od. 27; C. 25/11 33; Titel som r. Cap. 24/4 51; [† c. 1763].

KUM II, s. 487 (»Henningius Iohannis«, 20 år gl.).

3. 25/5 1763, o. 15/7, Johan Daniel Antonsen Just; [22/5 1767 Aagerup-K.; see der].

4. 7/8 1767, o. 28/8, Jens Peter Voigt; [14/5 1783 Magleby p. L.; see der].

5. 25/6 1783, o. 26/7, Erik Christian Unger; [11/4 1794 Bødstrup, see der].

6. 9/5 1794, o. 20/8, Christian Hansen; [21/6 el. 28/6 1799 Bødstrup, see der].

7. 30/8 1799, o. 15/11, Christian Graae; [10/6 1803 Bødstrup, see der].

8. 10/6 1803 [p. Cap. Simmerbølle 3/1 00, o. 2/5] August Esmarch, f. i det Slesvigske 29/4 72; F. Henrik Christ. E.; M. Anna Christine Thiesen; St. i Kiel 91; C. Gottorp 97 (3 Char.); ~ Sorø 23/8 09 Ingeborg Martha v. Rohden, E. e. . . . Walboh, f. c. 62, † Sorø 17/5 11; [# formedelst Sindssvaghed 8/2 1805; siden Hjelpepræst i Vigersted-K. . . .; i Citadellet Frederikshavn o.s.v. 20–21; i Karise-A. 22; opholdt sig senere i Kjøge; † 26/2 25; N. 155; E. 1/386 og S. 1/420].

9. 8/3 1805, o. 18/4, Christen Jørgensen Wind; [27/4 1821 Simmerbølle; see der].

10. 25/10 1862, o. 12/12, Laurits Peter Gnutzmann; [17/9 1866 Cat. Ribe; see der].

11. 29/11 1866, o. 12/12, Ludvig Otto Grundtvig Blædel af Nustrup, f. Brande 2/1 41; St. Haderslev 59; C. 23/1 65, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 28/2 66 – 28/12 66; ~ 27/9 67 Thyra Nielsen af Frørup, f. Jelling 25/5 42; [† 25/12 1869. Meget afholdt].

Achelis II, nr. 10196; Borchs K. nr. 722; Elvius s. 219.

12. 23/7 1870 [Cap. p. p. Haraldsted-A. 26/6 66, o. 25/4] Jens Valdemar Daniel Holme; [14/5 1877 Sjelle-S.; see der].

13. 1/10 1877 [Cap. p. p. Rerslev-Ve. 18/10 75, o. 27/10] Axel Nicolai Johannes Huus af Kjøng i S., f. Kjerteminde 26/6 48; St. Hlh. 67; C. 27/6 73, l.; ~ 21/11 77 Olivia Elisabeth Christensen, f. 8/1 54; F. Harald Viggo C., Læge v. Gisselfeldt og Bregentved; M. Erigine Cathr. Wulff; (78) 2 S., 1 D.

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Schøller, C. E. A.: Præsten Mogens Haugaard i Humble. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 537-539.