Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1294. Vellev,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/286; P. 30; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/440; S. i Alterbogen; Kbg. 1676.
———————————

1. c. 1509. Rasmus . . . ; [† c. 1552].

2. c. 1552. Bertel Madsen Bruun; [† c. 1599].

3. c. 1599 [p. Cap. Ry . .] Rasmus Rasmussen; maaskee St. i Kbh. 79; [† 1607].

F-P s. 89 (»Erasmus Erasmi«).

4. 1607 [Rtr. Rand. ½ Aar] Peder Hansen Byrial Randers, f. 75; St. i Kbh. (99); ~ Anne Jensdtr.; [† 20–21/2 1651; Lgst.; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen i Aarh. 1609].

F-P s. 164 (»Petrus Johannis Randrusiensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Petrus Johannides Rhandrusianus«); P-Aarh. f. 34a, opsl. 36 (»Peder Byrial«).

5. 1647**, o. 7/4, Niels Jensen Karmark, f. Karmark 5/9 16; (Bdr. t. Jens J. K. i Langaa-T.-V.); F. J. Nielsen K., Fgd. p. Karmark, Skjern S., Middelsom Hrd.; M. Maren Pedersdtr.; St. Vibg. 39; Pr. 4/5 71; 1 ~ . . . ; 2 ~ Kirsten Christensdtr. Brasch af Hvorslev-G., f. c. 42; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Jens N. K., r. Cap. i Nykjøbing-L.-R.; [† 17/10 1675].

KUM I, s. 150 (»Nicolaus Ioannis Karmark«); Sixhøj nr. 73; P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; f. 12b, opsl. 15; FAaW, s. 16; Karmark s. 2-3, 4-6.

6. 1/12 1675, o. 16/2 76. Henrik Frantsen Blichfeldt af Vitten-H.-H., f. 23/4 49; St. Aarh. 66; ~ 13/9 76 F. E., b. 13/2 16; 2 S., 3 D.; see Thomas B., r. Cap. Strandby-B.-M.; Etm.; J. S. Filsted og V. B. Kop. i Assens-Kl.; Frants H. B., r. Cap. Besser-O.; [ 20/1 1700; gav 24 Rdlr. til Skolebørn (Hfm. 2/430)].

KUM I, s. 336 (»Henricus Francisci Blickfeld«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 13; Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn; FAaW, s. 16, 28-29.

7. 13/3 1700, o. 30/4, Peder Pedersen Aaboe, f. c. 66; St. Aarh. 87; F. P. Michelsen, Gdeier. i Aabogd., Ormslev S.; M. Anne Nielsdtr.; ~ 6/10 00 F. D. Maren Henriksdtr. Blichfeldt, f. c. 80, † 28/7 37; 2 S., 4 D.; see Etm.; R. L. Blichfeldt i Vinkel-R.; Mikkel P. Aa. i Gjødvad-B.; [† 8/9 1733; tilsidst blind; men dog, uden at ledes, gik selv baade for Alteret og paa Prædikestolen, da han kunde de sædvanlige Collecter, Epistler, Evangelier o.s.v. udenad].

KUM II, s. 154 (»Petrus Petræus Aabo«); FAaW, s. 29; Sixhøj nr. 1305; Nygaards sedler: Børn.

8. 14/7 1730**, o. 17/11, F. S. Henrik Blichfeldt Pedersen Aaboe, f. 18/6 99; St. pr. 19; C. 8/9 21, h.; O.; [† 25/12 1754; „var i næsten 10 Aar ganske contract(1), saaledes at han hverken kunde gaae eller staae, og dog for den meste Tid selv forrettede Tjenesten, til hvilken Ende han lod sig bære i en dertil apteret Stol, som kunde snoes omkring, og sad saaledes derudi for Alteret og prædikede, hvormed han continuerede til ungefær ¼ Aar førend han døde“ (Aarh. M.)].

KUM II, s. 425 (»Henricus Blichfeld«, 21 år gl.).
(13/9 1748*. H. J. Esmarch; see Houlbjerg-G.).

9. 4/9 1750*, o. 21/2 55, Christian Lauritsen Meyer, f. Borre i Veierslev, d. 6/5 23; F. L. Børgesen M., Brkdmr. i Frijsenborg Birk; M. Margrethe Lund; St. Vibg. 44; C. 21/3 47, n.; ~ Anna Bodil Lene Borre, f. 24, † 9/10 79; 4 S., 6 D.; see Etm.; H. H. Hassager i Veierslev-A.-T.; [† 22/12 1798].

KUM III, s. 41 (»Christianus Laurentii Meyer«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1088.

10. 20/8 1784**, o. 8/9, Hans Nicolai Lund af Grundfør-S., f. Søby 8/2 59; St. Aarh. 79; C. 24/1 82, h.; ~ Frijsenborg Capel 13/8 90 F. D. Magrethe Meyer, f. 58, † her 31/10 31; 3 S., 2 D.; see Christian M. L. i Falslev; [† 26/11 1821].

11. 13/2 1822 [Sjelle-S.-L. 25/9 09] Schack Carl Emil Fog af Humble, f. Dalby 2/5 68; St. Od. 87; C. 27/10 94, h.; Sp. Spandet 9/1 01, o. 9/4; ~ 4/9 01 Johanne Amalie Hahne, f. 15/2 70, † 19/1 47; F. Etrd. H., Stempelpapirsforv. i Kiel; 2 S., 1 D.; see Carl F. i Skjolde; [† 27/10 1840].

12. 17/12 1840 [Liørslev-Ø. 24/6 36, o. 31/8] Ole Flensborg af Skivholme-S., f. Borum 28/7 06; St. Aarh. 26; C. 24/10 32, l.; ~ 16/12 36 Johanne Marie Bache, f. 11/9 11; F. Fred. Christ. Emil B., senest Toldcontr. i Kbh.; M. Marie Cathrine Ovesen; 3 D.; (see O. F. Cortsen i Voer-E.); [† 22/7 1868].

13. 5/10 1868 [Torning-L. 19/9 60] F. Svoger Theodor Bache, f. Damsgd., Pedersborg Sogn, 2/11 17; St. pr. 35; C. 21/4 41, l.; p. Cap. Vestebølle-Ø. 17/5 43, o. 12/7; Grønbæk-S. 3/12 45; Sp. Dollerup-F.-R. 13/11 52; O.

———————————

Noter:

(1) contract (kontrakt) = det at være sammenbøjet og stiv af sygdom (gigt olign.)
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.