Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1038. Skivholme og Skovby,

Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 3/396; P. 8; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/200; Kbg. 1814.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

0. (1537). Ansgarius . . . ; see N. khist. S. 5/491.

KS 6:3 (1939-41), s. 168 (Rettertinget).

1. (1584). Mikkel Sørensen; see Etm.; N. R Bramstrup i Todbjerg-M.

2. 15 . . F. S.? Laurits Mikkelsen.

3. (1600). Niels Thomsen.

DanKir, s. 1979 (se nedenfor).

4. 1606 [maaskee Cap.* 02]. Christen Nielsen, f. Rand. c. 81; (Bdr. t. Thomas N. i Lyngaa-S.); F. N. Lauritsen, Bgr. i Rand. ; Pr. . . . ; 1 ~ 03 Maren Lauritsdtr. (Snor); 2 ~ (24) Maren Jonsdtr.; see Etm.; Peder C., r. Cap. Kjøge-Ø.; [† 12/11 1634; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1602; hans Navn paa Kalken].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 745 (»Christianus Nicolai Randrusiensis«); PT 1991, s. 59.

5. o. 1635. Jens Jacobsen Randers, vist af Rand. Graabr. K.; kom i Sorø Skole 22; St. Sorø 29; Huslærer 31; ~ efter 12/8 38 F. D. Inger Christensdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1643].

KUM I, s. 97 (»Ioannes Iacobi Randrusiensis«); SB s. 144; PT 1991, s. 60-61.

6. k. 19/3 1644 [Hør. Aarh. 39] Jacob Bondesen (Bunisøn R.) af Aarh. Frue K., f. c. •/3 14; gik i Aarh. Skole; St. Hamburg t. Kbh. 36; C. 39; Pr. (45), 26/5 59; 1 ~ F. E.; 2 S., 5 D.; 2 ~ (68) Margrethe Hansdtr.; u. B.; [† c. •/10 1676; Eptph.].

KUM I, s. 136 (»Iacobus Budæi Arhusiensis«); P-Aarh. f. 4b, opsl. 7; f. 35a, opsl. 37; Helk I, s. 186; PT 1991, s. 60-67; DanKir, bd. 16, s. 1963 (se nedenfor).

7. o. 27/4 1677. Jens Jensen Holstebroe; St. Ribe 66; Pr. 96 el. 99; 1 ~ Dorthe Madsdtr., Skifte 4/4 01; 1 D.; 2 ~ Helle Svendsdtr., E. e. . . . . , levede i Aarh. 14; [† 1708; drikfældig; imponeret Medtjener; skal være bleven ilde mishandlet en Nat paa Hjemreisen fra Skovby, hvoraf han døde ei længe efter].

KUM I, s. 337 (»Ianus Iani Holstepontanus«); FAaW s. 24.

8. 6/1 1700**, o. 30/4, Mogens Christensen Blichfeldt, f. c. 74; F. C. Christensen B. af Lyngaa-S., Forv. p. Frijsenborg, siden bosat p. Enslev i Vellev S.; M. Maren Lauritsdtr.; St. Rand. 93; ~ F. D. Anne Marie Jensdtr.; 2 ~ Aarh. 9/4 15 Christoffer Olufsen Wegener, Bartskærer i Hors.; [† 1705, Skifte 12/6 s. A.].

KUM II, s. 198 (»Magnus Blichfeld«); FAaW s. 24.

9. 26/3 1708, o. 18/5, [Hør. Aarh. . .] Terkil Christensen Nissen; [5/6 1711 Ormslev-K.; see der].

10. 8/6 1711, o. 25/9, Hans Nielsen Hjersing*, f. Faurskov 30/7 82; (Bdr. t. Jørgen N. H. i Lyngaa-S., t. Niels N. H. i Søften-F., Jens N. H. i Ørting-F., t. Dorothea N. H. ~ S. M. Sparre i Thorsager-B. og t. Anne Christence ~ S. J. Clementin i Hvorslev-G.); F., den i sin Tid vidtberømte, brave Mand, N. Nielsen H., velbetroet Forv. ved Grevskabet Frijsenborg og Forp. paa Faurskov; M. Cathr. Hansdtr. Owidt fra Tønder; St. Aarh. 98; C. 13/2 10, h.; ~ 6/10 12 Mette Christensdtr. Sommer af Sjelle-S.-L., f. c. 93, † 16/7 63; 3 D.; see Etm.; J. J. Adslev i Borum-L.; J. A. Krogstrup i Sjelle-S.-L.; [† 6/5 1766; roses ganske særdeles i Aarh. M.; overordentligt kraftig; kunde endnu i sin høie Alder besørge alle sine Embedsforretninger, læse den allermindste Skrift uden Briller; var en stor Historiker og havde en fortræffelig Hukommelse].

KUM II, s. 238 (»Iohannes Nicolai Hiersingius«, 17 år gl.); FAaW, s. 39; Nygaards sedler: Søskende; PT 5:6 (1909), s. 167-168 fars biografi).

11. 31/12 1751*, o. 16/9 57**, Niels Andresen Krogstrup af Galten-V.-H., (F. A. Jacobsen), f. Ærøskjøb. 22; St. Vibg. 39; C. 6/4 43, h.; ~ F. D. Ida Margrethe Hansdtr. Hjersing; [† 19/7 1789].

KUM II, s. 602 (»Nicolaus Krogstrup«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1039.

12. 29/8 1788*, o. 10/9 [Capelpræst p. Frijsenborg 86] Laurits Nicolai Morsing af Aulum, f. Næsset el. Fosnæs, Nummedals Pr., 15/1 52; St. pr. 73; C. 23/4 77, n.; Hjerk-H. 4/6 84*; ~ 8/1 02 Anna Dorthea Elisabeth Jessen af Kjetterup-G.; [† 6/1 1810].

NST 5 (1936), s. 302.

13. 23/2 1810 [p. Cap.* 29/4 09, o. 12/7] Erhard Saabye; [27/10 1826 Lading-F.-S.; see der].

14. 20/12 1826 [Borum-L. 17/5 05, o. 23/5] Andreas Nicolai Flensborg af Harlev-F., f. 12/1 82; St. pr. 99; C. 16/7 04, h.; ~ 27/9 05 Cecilie (Sille) Marie Bay, f. Rand. 8/6 79, † 23/8 40; F. Jens B., Bgr.; M. Inger Kirstine Ebbesen; 3 S., 3 D.; see Johan A. F. i Hvorslev-G.; Ole F. i Vellev; Thøger L. A. F. i Haurum-S.; Etm.; [# 25/9 1841; † Vellev 1/11 48].

15. 11/11 1841, o. 18/2 42 (tilligemed sin Broder i Sandby-V.), Carl Thomsen, f. Fred. 5/5 10; F. Chr. Theodor T., Stadshauptmd. og Kbmd.; M. Anna Cathr. Helene Flensborg af Eltang-V.; St Fred. 29; C. 12/7 34, l.; ~ 12/10 41 F. D. Ane Elisabeth Flensborg, f. 22/3 17, † Grundfør Mølle 11/3 77; 3 S., 3 D.; see Christ. Th. T., Cap. p. l. Østofte; gav ved sit Sølvbryllup 300 Rdlr. til Fattige i Pastoratet; fik Sølvtøi af Skivholme og et Taffeluhr af Skovby; Pg. br. 9/11 55; [† af et Slagtilfælde 5/5 1873].

16. 21/7 1873. Balthasar Christopher Bøggild; see Aaby-B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Skivholme Kirke, s. 1941-1968, Skovby Kirke, s. 1969-1985.
Villadsen, Villads og Helle Villesen: Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt, Personalhistorisk Tidsskrift, 1991, s. 49-71.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 7-8.