Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1172. Sognepræster i Thorsager og Bregnet,

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/52; P. 74; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/281; Kbg. Thorsager 1685, Bregnet 1668.
Anm. Naar Bregnet blev Annex, vides ikke;
Bent Sørensen Sommer nævnes 1611 som Sp. ss.
———————————

1. 21/2 1529. Simon Poulsen el. Pedersen Skonning el. Schønning, f. c. 98; see Etm.; [† 1562; Eptph.].

FR s. 198-199; SevKV s. 8.

2. 1562. F. S. Poul Simonsen Skonning, f. c. 40; see Simon P. S. i Rimsø-K.; Etm.; [† 1604; Eptph.].

3. 1604 [fmtl. p. Cap.* . .] F. S. Hans Poulsen; St. i Kbh. (92); Pr. (e. 20); [† c. 1631].

F-P s. 126 (»Johannes Pauli Torsagriensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755.

4. 1631. Jens Christensen Wejerslev, fmtl. af Veierslev-B.; St. Nykjøb. 24; Pr. 20/5 70; see C. J. Thorsager i Holme-T.; T. C. Helsing og C. M. Querndrup i Tved i J.; Etm.; [† c. 1677].

KUM I, s. 66 (»Ioannes Christiani f. Morsinus«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8, hvor hans egen underskrift er »Joannes Christierni Vejersleuius«.

5. 19/2 1668**, o. 17/9 69, Rudolph Ditmarsen Bülch (Bülcke, Bølck, Bülken); St. Slag. 63; Pr. 95 el. 96; ~ vist F. D. Karen Jensdtr., f. c. 43, b. Værum 21/6 14; see Ditmar R. B. i Besser-O.; Jens R. B. i Værum-Ø.; [† 30/1 1702].

KUM I, s. 314 (»Rudolphus Dithmari Bulichius«); Nygaards sedler: Hustru.

6. 12/8 1701*, o. 10/5 02, Mag. Svend Madsen Sparre, f. Sorø c. 76; F. M. Christensen S., Overførster og Byfgd.; St. Sorø 94, Bacc. 95; Mag. Kbh. 30/4 04; Pr. 28/4 28; Cons.-Rd. . . ; ~ Folby 7/8 08 Dorothea Nielsdtr. Hjersing, f. 86, b. 15/10 59; (Sstr. t. Jens N. H. i Ørting-F.; Jørgen N. H. i Lyngaa-S., Niels N. H. i Søften-F., Hans N. H. i Skivholme-S. og t. Anne Christence ~ S. J. Clementin i Hvorslev-G.); F. N. Nielsen H., Forv. ved Grevskabet Frijsenborg og Forp. paa Faurskov; M. Cathr. Hansdtr. Owidt fra Tønder; 8 B., hvoraf 3 S., 4 D.; see Etm.; Niels H. S. S. i Ring-F.; F. C. Westphal i Tirstrup-F.; C. C. Wasmer i Sorterup-O.; [† 22/3 1742; „Manden er god og retsindig nok, men han har en stor og ham næsten for voxen Hob af ugudelige og selvraadige Tilhørere“. (Biskop Hygoms Dom, see J. H. 3/385)].

KUM II, s. 202, 208, 292 (»Sveno Mathiæ Sparre«); Nygaards sedler: Hustrus søskende; PT 5:6 (1909), s. 167-168 (svigerfars biografi).

7. 28/7 1741*, o. 15/6 42, F. S. Mathias Severin Svendsen Sparre, d. 6/8 09; St. pr. 27; C. 23/3 37, n.; ~ Anna Margrethe Benedicte Ewers, f. c. 14; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. Hansen, r. Cap. i Hors.; [† 20/3 1753].

KUM II, s. 489 (»Matthias Severinus Sparre, Svenonis fil.«, 20 år gl.).

8. 4/5 1753. Peder Henningsen, f. Aarh. 25; F. Henning Ulrik Pedersen, Kbmd.; M. Anne Jensdtr. Sommerfeldt; St. pr. 44; C. 16/9 47, h.; 1 ~ F. E., † 30/10 72; u. B.; 2 ~ Aarh. Frue K. 10/10 83 Helene Cathrine Frederiksdtr. Westphal af Tirstrup-F., f. 48, † Assens 28/7 14; u. B.; [† 8/10 1793; stiftede (18/12 83) et Legat paa 133 1/3 Rdlr., hvoraf Halvdelen af Renten (5 %) uddeles til otte værdige Trængende i Thorsager By, Halvdelen anvendes til Indkjøb af Bøger til fattige Børn].

E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1111, Assens byfoged nr. 1063; Kbg. Assens (1805-15) opsl. 112 (enkens død).

9. 3/1 1794 [Værum-Ø. 12/10 87] Christen Jørgensen Evaldsen, f. Auning 7/1 56; F. J. E., Skovrider; M. Ane el. Aneken Windtmølle; St. Rand. 73; C. 20/7 79, h.; Sp. Tirstrup-F. 2/12 86, o. 14/12; ~ 8/6 89 Petrine Birgitte Næss, † Rand. 26/5 21; F. Claus N., Forp. paa Frisenvold, Værum S.; 3 S.; [† 17/4 1796; agtværdig].

RandAarb 1913, s. 23-24 (se nedenfor).

10. 8/7 1796 [Værum-Ø. 3/1 94, o. 9/4] Bertel Christian Budtz*, f. Rand. 26/12 67; F. Jens B., Kbmd. og Veiermstr.; M. Dorothea Kirstine Bering; St. Rand. 86; C. 7/11 92, l.; Cons.-Rd. 3/1 44; ~ 2/12 94 Cecilie Marie Friis, f. 12/4 77, † •/3 66; F. Otto F., Forv. paa Frisenvold; M. Ulrikke Christiane Licht; 7 S., 10 D.; see P. Henriksen i Gjerrild-H.; I. H. Vadum i Galten-V.; J. N. Hornbeck i Høibjerg-E.; [† 18/5 1851].

11. 23/8 1851 [Hornslet 22/4 35] Jens Frederik Vilhelm Edsberg; [5/12 1858 Lindelse; see der].

12. 4/3 1859 [Røgen-S. 25/8 52] Rasmus Hansen Holm, f. Rand. 21/11 08; F. Jacob H., Kbmd.; M. Benedicte Kirstine Holm; St. Rand 27; C. 7/7 34, h.; Andenlærer ved Lyngby Sem. 5/1 36; Sp. Dollerup-F.-R. 6/1 44, o. 21/2; ~ 12/4 44 Birgitte Trap, f. Rand. 28/1 15; F. Niels T., Kbmd.; M. Karen Margrethe Caspersen; 3 S., 2 D.; see Jac. H., cd. th. 70/1, f. T. d. Præst i Chikago; [# 26/1 1869].

13. 26/5 1869. Gustav Frederik Eyermann; † 16/7 1873; see Visby.

14. 3/10 1873. Carl Christian Permin; # 17/4 1877; see Roslev-R.

15. 5/7 1877 [Cap. p. l. Følleslev-S. 27/10 73] Carl Christian Hansen, f. Kbh. 18/7 47; F. Lars H., Kornhdlr.; M. Ane Cathr. Pedersen; St. v. W. 65; C. 21/6 71, l.; Cap. p. p. Lyderslev-F. 30/3 72, o. 24/4; ~ Johs. K. v. Kbh. 4/9 74 Cathrine Nissen, f. Kbh. 14/2 53; F. Julius N., physisk og optisk Instrumentmgr.; M. Mar. Joh. Müller; (78) 3 S., 1 D.

———————————

 

 

No 1173. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Thorsager og Bregnet.

[Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; Lkm. 5/282.
Anm. Fra 1570 have været Capellaner her, som tillige var Præster til Kalø Slot og boede i Rønde, men ingen kjendes før nedenanførte residerende Capellaner.
———————————

1a. (1620) [Hør. el. Cap.* 03] Niels Sørensen Rampten; St. i Kbh. (02); [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1603].

———————————
F-P s. 188 (»Nicolaus Severinus Ramptenius«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 746 (»Nicolaus Seuerini Rampthius«).

1 (b). 8/6 1742, o. 14/9, Knud Jensen Schiwe; [19/2 1745 Ø. Velling-H.-G.; see Haslund-Ø.].

2. 19/2 1745, o. 30/4, Frederik Christian Nielsen Westphal; [20/5 1746 Mariæ-Magdalene-S.; see Tirstrup-F.].

3. 27/5 1746, o. 18/11, Axel Samuelsen Bering af N. Lyndelse, f. 28/12 20; St. Od. 41; C. 20/3 45, h.; [† 1764; susp. 58 formedelst Leiermaal].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Randers Amts Historiske Aarbog 1913, årg. 7. Thorsager Sogn s. 23-24, Bregnet Sogn s. 22-23.