Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 751. Lyndelse (Nørre-) og siden 1803 Høiby,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 54; M. S. 2-a/16; Bl. f. G. 2/1 86; B. M. 557; St. M.; Lkm. 2/91; Kbg. 1729.
———————————

0. (1539). Christen Pedersen; see N. khist. Saml. 5/514.

1. 15 . . Hans Pedersen; [† 1567].

2. k. 24/10 1567. Mads Hansen Brendekilde el. Høibye, f. Torup i F. 44; Pr. (•/12 00); ~ Karine . . . , f. i Fyen; 8–9 B.; see M. H. Overskjærer i Munkebo; A. M. Lyndelse i N. Næraa-H.; C. M. Lyndelse i Gundslev; [levede 16/3 1608; „lavmælet; parum studuerat“(1) (J. M. l. C.); hans Initialer paa Prædikestolen 1572].

DanKir bd. 9, s. 3952, 3957 (se nedenfor).

3. c. 1609. Christen Rasmussen Schmidt (Smed); (Bdr. t. L. R. Smed i Nakskov); ~ Johanne Hansdtr., som overlevede ham; see J. Lauritsen i Svindinge; H. Andersen i Barløse; [† 1649; retskaffen i Embedet; Biskop H. Michelsen havde stor Fortrolighed til ham; gav 29 Kalk og Disk til K.].

KS 4:2 (1891-93), s. 662; Qvistgaards anden hustru, Mariche Madsdtr. Lomborg, udgår her (hun er for ung), se nr. 4; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 109; DanKir bd. 9, s. 3948 (se nedenfor).

4. o. 13/2 1650. Claus Pedersen Nyborg, f. Nybg. 18; St. Hlh. 39; Pr. 20/10 52; 1 ~ 20/7 51 Anna Nielsdtr. af Vigerslev-V., b. 28/2 60; 2 S.; 2 ~ Mariche Madsdtr. Lomborg af Ø. Hæsinge, f. 38; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. Lyndelse i Barløse; M. C. Lomborg i Allerup-D.; N. C. Lyndesøe i Radsted; A. P. Weyle i Tryggelev-F.; [† 12/12 1670; „tabte Sindets Kræfter“].

KUM I, s. 151 (»Claudius Petri Neoburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Claudius Petri«, 32 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 729; 4:2 (1891-93), s. 679; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 10; PT 3:3 (1894), s. 131.

5. 16/12 1670, o. 27/1 71, Christen Christensen Fischer* af Gjerrild-H., f. Jydld. 39; St. Vibg. 60; Pr. (90); ~ 24/12 72 F. E., b. 28/4 22; u. B.; [† 16/5 1725; gav (9/1 17) 100 Rdlr. til Fattige; T. 295; Legattavle i K.; med Hustru gav han 1713 en Lysekrone til K.; Lgst.].

KUM I, s. 284 (»Christianus Christiani Fischerus«); Sixhøj nr. 349; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 10; PT 9:2 (1929), s. 242; DanKir bd. 9, s. 3963, 3964, 3972 (se nedenfor).

6. 21/9 1715** [Fp. . .] Samuel Pedersen Bering af Verninge-K., f. 3/8 79; St. Od. 97, Bacc. 98; C. 16/5 99, illum.; ~ her 4/7 15 Ingeborg Axeldtr. Weyle af Tryggelev-F., † Od. 3/10 43; 6 S., 1 D.; see Axel S. B., r. Cap. i Thorsager-B.; Peder J. B. i Ikast; [† 28/9 1728].

KUM II, s. 226, 234 (»Samuel Petri Beringius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 57; Verninge, s. 144.
(23/12 1728. N. Bertelsen, Rtr. i Faabg.).

7. 14/1 1729 [Egense 30/5 21] Jørgen Hansen Wichmann af Flemløse, d. 11/11 88; St. Od. 05, Bacc. 06; C. 14/1 09, n.; ~ 21 (Bev. 23/8) Maren Nielsdtr. Basse, d. Bog. 22/9 90, † efter 35, E. e. N. P. Nielsen, kaldet til Successor paa Strynø; (Sstr. t. Dorothea N. B. ~ P. Rasmussen p. Dreiø); F. N. Nielsen B., først Byfgd. i Bogense, siden Gdforstdr. i Gjestelev; M. Gjertrud Sørensdtr. (Sstr. t. T. S. Waabner p. Avernakø); 1 S., 2 D.; 3 ~ Jørgen Tybring i Svendborg; see J. J. H. Behmann og L. J. Cruckow, begge i V. Skjerninge-U.; N. P. Føns i Ollerup-K.; [† 27/1 1730].

KUM II, s. 302, 309 (»Georgius Ioh. Flemlosius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 34, i Odense amt, Åsum hrd. nr. 15; Svendborg byfoged nr. 253; PT 12: 1 (1946), s. 128-131.

8. 31/3 1730. Niels Trudsen Pedersen Windekilde, f. Kallundbg. 24/4 00; (Halvbdr. t. L. B. Rhoed, r. Cap. i Skjelskør); F. P. Olsen W., Rdmd.; M. Gjertrud Marie Nielsdtr. Hviid; St. Kallundbg. 18; C. 17/3 21, l.; 1 ~ Ingeborg Mikkelsdtr. Schmidt, f. K. Helsinge 06, † 29/3 38; 1 S., 1 D.; 2 ~ 38 Arengard Sophie Pedersdtr. Dan af Brendekilde-B., f. c. 17, b. 11/8 70; 1 S., 2 D.; see N. H. Cramer i Allerup-D.; [† 12/8 1771].

KUM II, s. 419 (»Nicolaus Trudsonius Vindekilde«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 451, 243, 295, 147, 129; Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 49.

9. 2/8 1765**, o. 16/8, Laurits Langhoff*, f. Od. 20/9 38; F. Søren L., Bgr.; M. Karen Rødgaard; St. Od. 59; C. 8/9 61, n.; Pr. 79; R. m. Apr. 30/6 15; 1 ~ 66 Sara Frederiksdtr. Østrup, f. Od. 33, † 18/7 74; F. F. Ø., Hospforst.; M. Vibekke Feldtmann; 3 S., 3 D.; 2 ~ 23/2 76 Christiane Elisabeth Hvalsøe, d. Fred. 20/10 52, † 5/9 29; F. Cclrd. Hans Jørgen Jacobsen H., Tolder; M. Sara Bondesdtr. Simonsen; 4 S., 4 D.; see C. I. Hvalsøe i Allerup-D.; J. N. Richter i Steppinge-F.; [† 2/10 1821].

KUM III, s. 188 (»Laurentius Langhoff«, 22 år gl.); Kbg. Nr. Lyndelse (1814-1836) opsl. 204 (død); Kbg. Fred. Trin. K. (1685-1805) opsl. 110 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1252, 780; Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 50; Richter II, s. 658 (enkens død).

10. 5/12 1821 [Munkebo 4/10 15] Christian Andresen, f. Rønne 15/6 73; (Bdr. t. Prof. Christopher S. A. i Kjerteminde-D.); F. Generalaud. Christian A., Amtmd. p. Bornholm; M. Michelle Ottilia Schrøder; St. Rønne 92; Alumnus p. Borchs Coll. 96–97; C. 5/7 97, l.; Hør. Rønne 98; Sp. Hylke 18/5 04, o. 27/6; ~ Elisabeth Charlotte Lorentzen, f. 8/2 87, † Kbh. 8/8 61; F. Peter Andreas L. p. Schønhagen, Karby (Svans) S. i Slesvig; M. Johanne Margrethe With af Notmark; 1 S., 5 D.; [† 22/1 1832].

Borchs K. nr. 454; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 94, 65; Hustrus bosted ft. 1803; Nygaards sedler: Svigermoder; Strøm 2, s. 374-75.

11. 4/5 1832 [Refsnæs 3/3 19, o. 7/7] Ulrik Christian Mule* af N. Broby, f. 5/4 75; St. Od. 93; C. 19/7 98, h.; c. Lærer Fred. 06; Adj. ss. 5/12 08; Nybg. 13/9 11; ~ 1/5 17 Laurine Meyer, f. Od. 29/2 96, † 2/12 68; F. Lars M., Vagtmstr.; M. Anna Cathr. Ottesen; 3 S., 2 D.; see Carl L. E. M. i Hundslund; Johannes M., Cand. th. 48/4; [# 10/4 1859; † Od. 7/5 60; bekjendt som Historiker og Sprogmand; N. 402; E. 2/313 og S. 2/421].

12. 18/6 1859 [Kollerup-V. 7/8 46] Benedict Gudmundsen Scheving, f. p. Haga, Bardastrands Syssel, Islds. Vesteramt, 12/4 07; F. Gudmundur Bjarnason S., Sysselmd., siden Kbmd. p. Øen Flatey og Agent; M. Haldora Benedictsdtr.; St. Bessestad 28; C. 8/7 33, l.; Volonteur p. Sjællands Biskops Contoir •/10 35; Sp. Romø 9/2 36, o. 7/4; (Hammer-H. 25/10 40 – 30/1 41); ~ Ribe 11/11 36 Caroline Vilhelmine Henriette Neumann, f. Kbh. 30/10 18; F. Peter Gottfred N., først Postfører, siden Postmstr. og Gjæstgiver i Ribe; M. Martha Marie Jensen; 4 S., 5 D.; [† 4/7 1877; E. 3/43 og S. 3/40; Pg. br. 5/5 61].

13. 24/9 1877. Johan Carl Emil Clausen; see Ryslinge.

———————————

Noter:

(1) »parum studuerat« = havde studeret for lidt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Nørre Lyndelse Kirke, s. 3925-3980, Højby Kirke, s. 3981-4020.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.