Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 896. Radsted,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/450; M. S. 2-b/37 og 72; F. M.; L. P. B. 38; Lkm. 2/660; Kbg. 1779.
———————————

1. 1536. Jørgen . . .; [† 1560; havde været Munk].

2. 1560. Christen Jensen; [1580 Horslunde; see der].

3. 1580. [r. Cap. Nykjøb.-S. 15 . .] Niels Kjeldsen Winther*; ~ Mette Svensdtr., vist † •/8 29; [† 20/2 1629; riig; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 997-998 (se nedenfor).

4. 1629 [p. Cap.*, o. 22/7 27] Anders Thøgersen Gunderup af Gunderup-N., f. 00; St. Vibg. 22; ~ Gunder (Gunild) Jacobsdtr., f. c. 03; 2 ~ Etm.; [† 20/9 1630; Lgst.].

KUM I, s. 56 (»Andreas Theochari Gunderopius«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Andreas Theocari Gunderupius«, 27 år gl.); DanKir bd. 8, s. 995, 998 (se nedenfor).

5. 1630, E f. B. 25/6 32 [p. Cap. Vordingborg-K., k. 13/2 27, o. 24/1] Poul Andersen Thirsted (Tistad), f. Tirsted . . ; St. 13; Rtr. Vdbg. 10/12 24; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 22/3 1636; stødtes engang med sin Degn i Choret; om ham fortælles denne „besynderlige og upaalidelige“ Efterretning, at han talede, efter at han var død, og sagde med lydelig Røst, at han var fordømt].

KUM I, s. 10 (»Paulus Andreæ Tystadius«); KS 3:3 (1881-82), s. 10 (rektor i Vordingborg), 3:5 (1884-86), s. 126 (»Paulus Andreas Tistadius«); PT 8:6 (1927) s. 189.

6. o. 19/7 1636 [Rtr. Vdbg. 9/6 35] Mag. Claus Jensen Warbjerg, f. Halland 1/9 09 el. 10; (Morbdr. t. M. T. Ruchrad i Utterslev og t. J. T. i Ruchrad i Vesterborg-B.); St. Kbh. 27, Bacc. 28; udenlands: St. i Wittenberg 31; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. 66; 1 ~ F. E., † 20/5 64; 1 S., 2 D.; 2 ~ Christine Jørgensdtr. af Stadager-K.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. M. Winding her; P. Olufsen i Borre; [† 27/2 1671; Eptph.; hans Sstrs. Lgst. i Vesterborg].

KUM I, s. 83, 92, 116 (»Clavdius Iani Warbergensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Claudius Jani Wardebergensis«, 26 år gl.); Helk I, s. 418; PT 8:6 (1927), s. 226 (Bircherod); 16:4 (1976), s. 52; DanKir bd. 8, s. 994, 995 (se nedenfor); s. 630 (Vesterborg kirke); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 40.

7. o. 4/4 1671. [Hør. Nykjøb. p. F. c. 06] Laurits Hansen, f. Nykjøb. p. F. 35; St. Slag. 55; ~ F. E., levede 03; u. B.; [† 1690].

KUM I, s. 258 (»Laurentius Iohannis Nycop.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 16.

8. 25/10 1690. Hans Mikkelsen Winding af Aastrup, d. Moseby Pg. 11/9 63; St. Nykjøb. p. F. 81; ~ 21/4 91 Gunild Clausdtr. Warbierg, f. her, † Saxkjøb. 28; B.; 2 ~ Jørgen Thomassen, Brkdmr. i Saxkjøb.; (see H. H. Berth, r. Cap i Rødby-R.); [† 1702; Lgst.].

KUM II, s. 108 (»Iohannes Michaëlis Vindingius«); HT-Sadolin s. 540; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 40; PT 1:4 (1883), s. 295 (Bircherods Dgbg.); 16:2 (1974), s. 168; DanKir bd. 8, s. 998 (se nedenfor).

9. 7/3 1702 [Helgenæs 13/1 80, o. 4/6] Christen Sørensen Fischer, f. c. 55; St. Aarh. 72; ~ 81 F. E. i Helgenæs: Maren Pedersdtr. Stub af Veggerby-B., f. 18/3 34, † Helgenæs 19/3 12; [† 21/1 1710; Eptph.].

KUM II, s. 33 (»Christianus Severini Fischerus«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58; FAaW s. 42; DanKir bd. 8, s. 996 (se nedenfor).

10. 22/2 1710 [Hof- og Reisep. hos Grev Rewentlov, o. 20/5 05] Niels Clausen Lyndesøe af N. Lyndelse, f. 7/6 65; St. Od. 83; C. 17/3 86, illum.; ~ Gjerrild 8/4 10 Anna Andersdtr. Haasum af Gjerrild-H., f. 23/11 87, † 22/12 30; 4 S., 6 D.; see Etm.; H. F. N. Krogstrup i Haslund-Ø.; (N. L. Dahl i V. og Ø. Hassing); [† 11/12 1744; „en nyttig og oprigtig Lærer“; dog stod på hans Lgst., at hans Levemaade syntes ikke altid opbyggelig. Hans Minde vil ikke uddøe, saalænge Laalænderne kjende „Hr. Nielses Draaber“; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 122 (»Nicolaus Claudij Lyndesius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 74; DanKir bd. 8, s. 996, 998 (se nedenfor).

11. 9/7 1736**, o. 15/8 Søren Nielsen Wiborg, f. p. Bognæs v. Roesk. 8/4 08; F. N. Øgaard, p. Bognæs i Herslev S.; M. Johanne Christine Wiborg; St. Roesk. 26; C. 17/12 31, h.; 1 ~ F. D. Anna Nielsdtr. Lyndesøe; 3 B.; 2 ~ Dorothea Ludvigsdtr. Heerfordt af Hasle-B., f. 18, † 53; u. B.; 3 ~ Taars Pg. 4/10 54 Karen Nyborg, † Saxkjøb.; F. Simon (Olufsen) N., Insp. i Nyboder i Kbh. (Bdr. t. M. O. Schytte i Jelling-H. og t. O. O. Schytte i Taars); [† 14/1 1777; kom daarligt ud af det med Formanden og med Degnen, med hvem han havde en Sag, som tabtes 51].

KUM II, s. 481 (»Severinus Viborg«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 71.

12. 26/4 1777 [r. Cap. Kjettinge-B. 13/4 75, o. 2/6] Frederik Christian Svendsen Krag, f. Kbh. 30/1 41; F. Commerce-Ass. S. K., Høiesterets-Advoc.; M. Heinine Christiane v. Raben; St. Nykjøb. 66; C. 7/12 68, h.; ~ Rosenlund 4/12 75 Cathrine Marie Sigvart, f. Haverlykke-Gaard 12/3 47, † 18/10 17; F. . . . , dengang Forp. p. Haverlykkegd., siden p. Rosenlund, Thoreby Sogn; M. Judithe Augusta Berritz; 1 D.; [# 11/7 1800, † 19/1 02; byggede Enkesæde, men var indbildsk; W. 3/438; N. 319; Pg. br. 22–23/4 99; hans Navn paa Kirkeklokken 1782; Eptph.].

Rhode II, s. 298-316 (Tillæg); DanKir bd. 8, s. 992, 994 (se nedenfor).

13. 3/10 1800, o. 14/11, Johan Harder, f. Heiligenstädten i Holsteen 19/11 68; F. Bde.; St. i Kiel 91; udenlands til Jena; C. i Glückstadt 03 (II*); V.-Pr. •/3 20 – •/4 29; ~ Vilhelmine Dorothea Frederikke Borchers (Borchhorst?), f. 80; sep. . .; † Nysted 18/9 31; 4 S., 1 D.; [† 15/9 1831; ivrig Præd.; heftig i Væsen og Bevægelser, endogsaa paa Prædikestolen; men, at han ruskede de Nærmestsiddende i Haartoppene (Rh.), var en physisk Umulighed; N. 226; C. 1/586 og S. 1/711].

14. 4/1 1832 [r. Cap. Kjøbelev-V. 14/5 23] Mag. Hans Ulrik Møller; Stpr. 27/3 41; [12/2 1843 Torkildstrup-B.; see Thoreby].

15. 4/4 1843 [Cat. Kjerteminde 12/1 43, o. 29/3] Carl Anton Dons, f. Halsted 6/6 14; F. Jstrd. Johannes Klingenberg D., Bkdmr. og Skriver ved Juellinge o.s.v.; M. Frederica Marie Cornelia Meyer; St. Hlh. 32; C. 25/4 37, l.; c. Adj. Nybg. s. A.; Adj. Hlh. 30/10 s. A.; ~ 31/5 43 Dorothea Struckmann, f. Ditlevshøi, Hømb S., 28/7 17; F. Krigs-Ass. Andreas Christian S., c. Toldforv. i Vedbæk; M. Inger Augusta Dorothea Triie; 5 S., 1 D.; E. S. 1/379.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Radsted Kirke, s. 981-1000.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Radsted Sogn s. 534-547, Præsterne: s. 544, II 298, 316-319).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Radsted Sogn s. 441-454, Præsterne: s. 450). PDF-udgave.