Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 397. Hassing (Vester- og Øster-),

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 11; L. P. B. 187; L. S.; M. Nr. 497; Lkm. 4/58; P. M. 41;
Vahls M. 139; Kbg. V. Hassing 1688, Ø. Hassing 1755.
Anm. Kaldet har været henlagt til Aalbg. lat. Skole.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1552. Christopher . . . ; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 7 Bøger.

2. (1553). Just . . . ; havde Sønnen Niels Justesen, der døde som Hører i Helsingør.

3. (1568). Christen Pedersen; Pr. (84); ~ Maren Jensdtr.; [† 1588].

4. 1588 [Rtr. Aalbg.] Niels Lauritsen Krog; [† c. 1619].

KS 3:3 (1881-82), s. 741.

5. (1613). Christopher Thomsen Galskjøt af Hammer-H.-S.-A., f. c. 88; St. i Kbh. (10); ~ . . . ; 2 S.; [† c. 1624].

F-P s. 263 (»Christophorus Thomæ Galskytt«).

6. c. 1624 [Cap.* (20)] Peder Poulsen Stavad, f. Stavad, Thise S. c. 95; F. P. Jensen; M. Anne Jørgensdtr. Wejle af Ingstrup-H.-A.; St. 12; ~ Barbara Pedersdtr.; 2 ~ (30) en Præst i Vendsyssel; [† c. 1627].

KUM I, s. 5 (»Pet. Pavl. Seldensis«).

7. 1627 [Rtr. Kallundbg. 22] Mag. Anders Hansen, f. Vdbg. 13/3 91; St. Vdbg. 14; Mag. 21; Rtr. Holbæk 21; Pr. (61); ~ Anne Hansdtr., f. Skien i Norge 01, som overlevede ham; (60) 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 13/5 1665; Eptph.].

KUM I, s. 16 (»Andreas Iohannides Vardenburgensis«).

8. 1665 [Crtr. Aalbg. 24/3 61] Peder Ægidius el. Ægidiisen, f. Rand. 36; F. Dr. med. Æ. Jensen (Bdr. t. M. J. Juul i Ulsted); M. Margrethe Nielsdtr.; St. Vibg. 55; C. 61; Crtr. Aalbg. 61 for sin Tjeneste unde Kbhs. Beleiring; V. og Ø. Hassing 6/5 61*; Pr. 79; ~ 62 F. D. Kirsten Andersdtr., † 88; 4 S., 3 D., som toge Navnet Lasson; see Ægidius P. Lasson i Farstrup-A.; [† Aalbg. 1688 i Gjælds-Arrest. Noget forsømmelig; Pg. br. 70].

KUM I, s. 257 (»Petrus Ægidij Rhandrusiensis«); Sixhøj nr. 310.

9. 14/2 1688, o. 28/3 [Hør. Hlh.] Jens Olufsen Sindels af Sennels, f. 19/12 52; St. Aarh. 71; C. 31/3 80, illum.; Pr. 89; [† 1689].

KUM II, s. 27 (»Ioannes Senelsensis«).

10. 26/2 1689, o. 20/3, Peder Lauritsen Thess, f. Kbh. 19/12 66; F. L. T.; M. Margrethe Poulsdtr. (2 ~ H. H. Ramløse t. Aalbg. Frue K.); St. Aalbg. 83; C. 85, h.; ~ 10/12 90 Margrethe Baggesdtr. Grubbe, f. Aalbg. c. 65; F. B. Lauritsen (Suur), Rdmd. i Aalbg.; M. Jacobe Christensdtr. Schytte; 2 S., 1 D.; (1 S. blev ligget ihjel af Ammen); 2 ~ Etm.; [b. 9/5 1696].

KUM II, s. 125 (»Petrus Laurentii Thes«).

11. 26/5 1696 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 18/7 94, o. 18/7] Otto Jørgensen Steenløse af Steenløse-F., f. 58; St. Od. 78; C. 20/12 81, n.; Hør. Kjerteminde c. 84; ~ 23/9 97 F. E.; 2 S.; ~ 3 Hals 17/10 02 Peter Rosenmeyer, Administrator p. Borreby og Bdr. t. Biskop Deichmanns Hustru (Od. St. Knuds K.); [b. 10/5 1699].

KUM II, s. 82 (»Ottho Georgii Saxalytensis«); Strøm 1, s. 89-90.

12. 15/5 1699, o. 14/7, Mag. Habakuk Jacobsen Koch, f. Od. 2/4 72; F. J. Lauritsen K., Skomgr.; M. Anna Jørgensdtr.; St. Od. 92; C. 94, n.; Mag. 02; ~ 99 Vibekke Pedersdtr. Syv af Hellested, b. Kjøge 26/6 35; 3 S.; 2 ~ c. 15 Niels Nielsen Ilkjær, Herredsfoged i Hornum og Fleskum HH.; 3 ~ Nibe 20/9 26 Villads Pedersen, Bgmstr. i Kjøge; [b. 28/10 1712; blev kaldet af Kongen uden af have søgt Ø. og V. Hassing eller vidst at det var ledigt; forsømmelig; see Bkrd. Dgbg. 520].

KUM II, s. 187 (»Habacuch Iacobi Koch«); HimF s. 231.

13. 4/8 1713 [Pestp. i Kbh. 11] Peder Jacobsen Hammer, f. Roesk. 5/8 70; St. Roesk. 86; C. 96, n.; ~ 2/11 13 Hedvig Sophie Marcusdtr. Ulsøe, d. Aalbg. 14/4 98; F. Kgrd. M. U., Rgmtskrvr.; M. Anna Cathrine Balke; u. B.?; 2 ~ Etm.; [† 5/5 el. 1/5 1716].

KUM II, s. 147 (»Petrus Iacobi Hammer«).

14. 7/8 1716, o. 11/9 [Hør. Aalbg. 14] Søren Andersen Hortulan, f. Aalbg. 7/9 88; (Bdr. t. Christian A. H. i S. Kirkeby-A. og t. Christen A. H. i Storvorde-S.); F. A. Christensen, Podemester; M. Maren Sørensdtr.; St. Aalbg. 08; C. 18/9 14, l.; ~ 30/6 17 F. E.; 5 S., 4 D.; 3 ~ V. V. Schmidt i Snedsted; [b. 14/7 1733].

KUM II, s. 334 (»Severinus Andreæ Hortulanus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1812, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 44.

15. 8/8 1733, o. 9/10 [Hør. Aalbg. 30] Ole Pedersen Agerholm af V. og Ø. Vandet, f. 5/5 01; St. Aalbg. 22, Bacc. 23; C. 2/4 26, h.; ~ 27/7 34 Birgitte Sixtusdtr. Aspach af Aalbg. Frue K., f. 7/4 13, † Helligkildegd. 28/12 80; 6 S., 10 D.; [† 1762].

KUM II, s. 445, 450 (»Olaus Agerholm«, 21 år gl.).

16. 26/3 1762 [p. Cap. Thisted-T. 1/8 60, o. 19/11] Søren Juul Pedersen Cortsen; Pr. 17/6 72; [14/4 1774 Tversted-U.-B.; see der].

17. 25/5 1774 [Rubjerg-M. 11/9 61, o. 2/11] Hans Jørgen Mortensen Koefoed, f. Svaneke 28/7 28; F. M. K., Cpt.; M. Cathrine Susanne Hjorth; St. Helsingør 50; Skoleholder i Laurvigen; C. 60, l. (en af Universitetets bedste Cand.); 1 ~ Kbh. 10/2 64 Dorthea Maria Rose Pedersdtr. Cortsen af Thisted-T., f. 19/10 37, † 13/10 67; 2 ~ Skallerup 15/4 68 Karen Christine Schmidt af Rubjerg-M.; 3 S., 2 D.; 3 ~ Else Christiane Conradi, f. 54, † Hals 26/7 15; 1 S., 3 D.; [† 28/4 1785].

Mygind, Cai: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 130-131.

18. 3/6 1785 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 23/6 79, o. 1/10] Niels Lyndesø Dahl, f. 2/2 44; F. Thomas D., Bkdmr. p. Christianssæde; M. Anna Margrethe Christiane Lyndesø af Radsted; St. Nykjøb. p. F. 61; C. 3/12 66, n.; ~ 8/5 80 Lucie Abelone Studsgaard, E. e. H. J. Fuglsang i Holeby-B., og † Slag. 1/12 29; [† 22/2 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Sakskøbing byfoged nr. 323; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 74.

19. 17/10 1806 [P. t. Kbhs. Tugt- o.s.v. Huus 22/2 99] Simon Jacob Omann; [7/6 1820 Vissenbjerg; see der].

20. 6/12 1820 [Tæbring-O.-R. 6/1 97] Engel Johan Daniel Jermiin, f. p. Venø 20/11 64; F. Dr. med. Henrik J.; M. Anna Sophie Barbara Ecchardt; St. Aalbg. 89; C. 30/4 94, h.; ~ 98 Helene Kirstine Sand, f. p. Glomstrup, Hvidbjerg S., c. 81, † Aalbg. 3/5 49; B.; [† 30/5 1830. Da han fik Hassing, uagtet Rygtet bestemte en af Biskop Jansens Svigersønner til det, og han ængstedes af Frygt for Execution for Skatter og for Reprimander fra Biskop og Amtspr. for manglende Indberetninger, udbrød han i sin Glæde i Aalborg Avis 1/1 21: „Jeg var i Knibe bragt af dem, som føre Trætte – Mig hjalp af Naade Gud og Frederik den Sjette! floreat pietas! vivat Rex augustissimus!“].

21. 18/8 1830 [Hammer-H. 17/8 92, o. 23/10] Laurits Bjørn Spliid*, f. Kbh. 31/1 70 el. 69 (O. P.); F. Hans Lorents S. af Durup-T., siden Bfgd. i Nykjøb. p. M.; M. Anna Margr. Bredal; St. Vibg. 86; C. 11/7 91, l.; Hør. Vibg. •/8 91; Cons.-Rd. 17/8 42; 1 ~ 31/1 93 Mette Marie Sørensdtr. Haaslund, d. Aalbg. 15/7 64, † 25/10 00; F. S. H., Kbmd.; 2 S., 4 D.; 2 ~ 15/12 01 Ane Cathrine Soelberg, f. 29/11 73, b. 9/12 32; F. Adam S., Guldsmed i Sæby; M. Ane Cathrine Wille; 4 S., 5 D.; [† 3/8 1845. Velbegavet og særdeles værdig. Ingen Medhjælper; cfr. B. D. G. 2/184].

KUM III, s. 415 (»Laurentius Spliid«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1443.

22. 17/10 1845 [Roslev-R. 17/11 30] Niels Munk Plum; [10/8 1862 Taarnby; see der].

23. 16/12 1862 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 4/5 57] Hans Vilhelm Riber Schøler, f. Hammel 18/8 11; F. den bekjendte Veirprophet Nicolai Pedersen S., Kksgr. og Skllrr.; M. Marg. Sommer af Gosmer-H.; St. Aarh. 31; C. 4/11 39, l.; udenlands 40–42; Sp. Vodder 2/11 43, o. 5/1 44; Medbestyrer af Rødding Høiskole 44; Staby-M. 6/1 46, hvor han 52 oprettede en Bonde-Høiskole; Folkethingsmd. (Ringkjøb. A. 1) 4/12 49, 4/8 52, 26/2 53, 27/5 53, 1/12 54; Medlem af Rigsraadets Folkething (Aalbg. A. 1) 5/3 64 og 30/5 65; 1 ~ Kongens Lyngby 3/12 43 Johanne Marie Ammitzbøll, f. p. Mørup 3/11 14, † Kbh. 28/6 64; F. Iver A., Propr.; M. Dorothea Elisabeth Falkenthal; 2 ~ 29/9 65 Amalie Elisabeth Norden Sølling, f. Kbh. 19/12 42; F. Kmrd. Erik Norden S. i Rungsted; M. Mathilde Erasmine Henriette Frederikke Ammitzbøll; (73) u. B.; [† 29/3 1875. „Han var en varmtfølende Patriot, men indtog som Politiker ikke nogen fremragende Plads. Han talte ikke sjeldent, men hans Foredrag var ofte vel bredt og savnede hyppigt tilstrækkelig Klarhed“. See Berl. Tid. 75/74; E. S. 3/128].

24. 13/3 1876 [Cap. p. l. her 5/3 73, o. 30/4] Jens Jacobsen Bjerre, f. Kokholm v. Lemvig 24/5 47; F. J. Pedersen, Gdeier.; M. Anna Christensdtr.; St. pr. Kbh. 66; C. 22/6 72, l.; c. Cat. Grenaa •/2 – •/12 71; (75) O.

———————————

 

 

No 398. Capellan pro loco i V. og Ø. Hassing.

[Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift]

———————————

1. 28/4 1864 [p. Cap. Galtrup-J. 6/8 60] Christian Joachim Andreas Sørensen af Karby-H.-R., f. S. Haa 29; St. pr. 49; C. 25/1 56, h.; Bestyrer af Oddense Høiskole 1/5 58 – 30/4 59; ~ 28/10 64 Elise Rasmussen, f. 27/12 27; F. Pet. R., Forp. af Tjele Mølle; M. Marg. Buhmann; u. B.; [4/12 1872 Aggersborg; 3/10 78 Karby-H.-R.].

2. 5/3 1873, o. 30/4, Jens Jacobsen Bjerre; [13/3 1876 Sp.*, see der].

3. 1/6 1876 [Cap. p. p. Gamtofte 27/1 75, o. 26/2] Christian August Obelitz, f. Christiansø 14/6 50; F. Christ. Aug. O., Commandeur i Søetaten; M. Caroline Anette Feveile; St. v. W. 69; C. 19/1 74, h1.; ~ Gamtofte 16/9 76 Juliane Marie Bøgh af Gamtofte, f. Skamstrup 14/9 49; (77) u. B.; [25/9 1879 Sneum-T.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 114-119.