Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 995. Sennels (St. Nicolai K.),

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 59; M. S. III.; L. P. B. 485; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 132; Lkm. 4/256; Vahls M. 181; Kbg. 1727.
———————————

1. (1553). Jens Nielsen; er Nr. 2 i E. M.

2. (1558. 68. 71). Jens Pedersen el. Poulsen el. Sonesen; maaskee 3 Forskjellige.

3. (1584). Niels Kjeldsen; [var her endnu i 1610 og 19].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 743.

4. (1625) [Cap.* (19)] Peder Christensen, Pr. . .

KS 3:3 (1881-82), s. 744.

5. (1641. 60). Oluf Adsersen Bigum; St. Aarh. 29; ~ Maren Jensdtr. Snedsted af Snedsted; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. O. Sindels i V. og Ø. Hassing; [† 16 . . ; synes, at have vidnet falskt i en Sag, som Fru Karen Dyre(1) havde med sin Mand, Niels Arenfeld til Ullerup, angaaende at han vilde have ombragt hende med Gift].

KUM I, s. 96 (»Olaus Assueri Bigum Cimber«).

6. (1675). Anders Pallesen Linaae af Linaa-D.; St. Aarh. 60; ~ F. E.; u. B.; [† 15/12 1691].

KUM I, s. 287 (»Andreas Palladius Linnensis«).

7. 29/12 1691, o. 16/3 92, Søren Madsen Høiberg, d. Høibjerg 50; F. M. Mouritsen, Bde.; M. Karen Sørensdtr.; St. Vibg. 83; som St., Insp. p. Regensen; C. 22/5 88, h.; ~ Margrethe Jensdtr. Søndberg af Visby-H.; see I. N. Iversen i Tornby-V.; [† 30/6 1726; respecterede ikke sin Pr.; see Bk. Dgbg. 382].

KUM II, s. 124 (»Severinus Matthiæ Høberg«); Sixhøj nr. 636.

8. 16/9 1726, o. 23/10, Mag. Johannes Christophersen Friedenreich; [13/8 1734 Hobro-S.; see Stege].

9. 3/9 1734, o. 8/12, Peder Jensen Poulstrup af Rær-H.-V., f. 91; St. Thisted 14, Bacc. 15; C. 6/7 22, h.; ~ Abigael Kongsbach, f. c. 00, † 15/7 74; 2 S., 2 D.; [† 6/7 1754].

KUM II, s. 387, 390 (»Petrus Povelstrupius Tistadiens«, 22 år gl.).

10. 21/9 1753** [p. Cap. Øsløs-V.-A. 22/8 49, o. 12/9] Palæmon Fogh Olsen Obel af Øsløs-V.-A., f. Gudum 8/8 23; St. Vibg. 43; C. 17/1 46, n.; ~ Margrethe Elisabeth Bertelsdtr. Langballe, f. 14/6 33, † Tolstrup 24/4 97; F. B. Mikkelsen L. til Nebelgd.; M. Bodil Marie Henriksdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A.; see Ole F. O. i Dronninglund; [† 28/1 1773].

KUM III, s. 35 (»Palæmon Fogh Obelius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1075.

11. 7/4 1773, o. 6/8 [Cat. p. St. Croix 65] Jens Madsen Bondorph (Sparre), f. Rand 17/7 32; F. M. Rasmussen Sparre i Randers; M. Anne Jensdtr.; St. Rand. 53; C. 11/12 61, h.; ~ 6/2 76 Dorothea Kirstine Bak; 5 S., 3 D.; see J. Gundorph i Ølby-A.-F.; [# 1794; † 11/8 s. A.].

KUM III, s. 132 (»Ianus Bondorph«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 627, 849; Nygaards sedler: Børn.

12. 5/9 1794 [Rær-H.-V. 8/10 84] Frants Mathias Thestrup Hopp, f. Aalbg. 22/1 34; (Bdr. t. Andreas M. T. H. i Tornby-V. og t. Gjertrud Hedvig T. H. ~ A. E. Hvass i Nors-T.); F. Cons.-Rd. Mag. Thomas Knudsen H., Rtr.; M. Mette Andersdtr. Munchhardt; St. pr. 57; C. 4/12 59, n.; r. Cap. Hjørring-H.-O. 25/2 63, o. 6/4; Sp. Raabjerg 26/2 77; 1 ~ Skyum 14/2 64 Marie Cathrine Falck, f. 38, b. 25/1 65; 1 D.; 2 ~ Aalbg. 11/9 65 Birgitte Cathrine Lauritsdtr. Trap, f. c. 34, † 28/2 04; F. L. Hammer T., Rdmd.; 3 S., 4 D.; [# 9/9 1803; b. 3/7 06].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3013.

13. 17/2 1804 [Manø 8/8 98] Peder Lauritsen Mulvad af Haasum-R., f. 26/5 60; St. Vibg. 78; C. 5/12 80, h.; r. Cap. Borbjerg-R. 30/12 87, o. 27/2 88; p. Cap. Søften-F. 20/4 91; ~ Raabjerg 89 Karen Clausdtr.; her 1 S.; [# formedelst Sindssvaghed 3/4 1807; b. V. Vandet 20/12 08].

KUM III, s. 364 (»Petrus Laurentius Mulvad«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1384.

14. 5/2 1808 [Hirtsholmene 29/5 01] Christian Julius Smith; [31/12 1823 Sindal-A.; see der].

15. 18/8 1824 [Nørhaa 20/9 20] Bertel Langballe Obel; [6/12 1833 Øsløs-V.-A.; see Hillerslev-K.].

16. 19/3 1834, o. 14/5, Johan Valdemar Bille; [12/3 1839 Skyum-H.; see der].

17. 28/5 1839, o. 28/8, Erik Gjørup Begtrup af Paarup, f. Svendbg. 12/10 12; St. Od. 29; C. 23/4 35, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 10/6 35 – •/6 37; O.; [# 18/11 1842 som sindssvag; levede 68 p. Bistrup].

Borchs K. nr. 554.

18. 29/1 1843, o. 17/5 [Lærer p. Christiansø •/4 37] Jørgen Frederik Carstensen, f. Tønder 2/11 05; F. Christ. Mathæus C., Kbmd.; M. Marie Christine Riis af Daler; St. Ribe 25; C. 26/10 32, h.; ~ 37 Theodora Cathrine Holm, f. 11/6 12; F. Cclrd. Joachim Christopher H.; M. Ane Joh. Riis af Daler; 3 S., 2 D.; see Mathæus C. C. i N. Nissum; [† 12/2 1856].

19. 9/5 1856 [Vorbasse-H. 2/8 50, o. 18/9] Peter Christian Andersen Dybdal, f. Hundborg i Thy 17/6 07; F. Anders D., Hsmd.; M. Else Pedersdtr.; Sem. Snedsted 25/9 28, ug.**; St. Nykjøb. 35; C. 1/11 39, h.; ~ 29/5 51 Else Marie Christensen, f. 27/6 26; F. Christian C., Organist i Holstebro; M. Ane Cathrine Hansen; 5 S.; see Christ. D., cd. th. 78/2; [# 20/7 1876; † 15/5 82].

20. 5/10 1876 [Nyord 9/3 72, o. 24/4] Hans Jacob Sandegaard, f. Bækmark Teglværk v. Lemvig 9/2 14; F. Teglbrænder; St. pr. 45; C. 25/1 65, h1.; (73) O.; [† Stege Sygehuus 9/1 1877, uden at tiltræde. „Deeltog fra sit 14de til sit 24de Aar om Sommeren i Markarbeidet ved sin Faders Gd. og var om Vinteren Lærer ved Omegnens Biskoler. Kom da til Kbh., hvor han under mange Hindringer har maattet stride sig frem, for at naae sit Maal. Stundom fristedes han til at opgive det Hele, men Mænd som Sjællands Biskop og Prof. Hermansen have opretholdt hans synkende Mod“.].

21. 30/1 1877 [Cap. p. p. Grenaa 17/11 71, o. 18/12] Ulrik Sophus Borch, f. Skjerngd. 12/6 45; F. Fred. B., Propr.; M. Joh. Fred. Frausing; St. Rand. 65; C. 27/6 70, h1.; ~ 2/5 72 Frederikke Ferdinandine Vilhelmine Farschou, f. Peterminde, Trige S., 21/7 46; F. And. F., Propr.; M. Albert. Chr. Caroline Albrechtsen; (77) 3 S.; [2/6 1881 Adslev-M.].

———————————

Noter:

(1) Karen Dyre (1595-1679), ~ Niels Arenfeld til Ullerup og Knivholt (1593-1669), som 1642 måtte ved 12 mænds ed fralægge sig sin hustrus beskyldning mod ham om, at han havde forsøgt at forgive hende; men da eden viste sig at være falsk, dømtes han og hans mededsmænd til at rømme landet. Han søgte 1648 om benådning for sig og sønnen Ove og fik den, men klagede 1650 over, at Karen Dyre forbød ham at tale deres børn.

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Sennels Kirke, s. 318-331.