Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 184. Daler (St. Mauritii),

Møgeltønder Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 1/447; R. M. 30/4 1776; M. S. III.; Lkm. 6/112; Kbg. 1680 (÷ 1685-1706).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Svend Tychsen el. Thygesen; see Etm.

2. 15 . . F. S.? Thycho el. Thyge Svendsen.

3. c. 1551. Hans Pedersen Bruun; Pr.; ~ Bodil . . . . ; [† 14/3 1590; „døde hr. Hans (Bruun) i Daler og Visby, som næsten 40 år havde været præst der.“].

Hegelund I s. 207; II s. 83; KS 3:2 (1877-80), s. 211.

4. 1590. Peder Hansen Daler, f. Østerby, Daler S.; St. i Wittenberg 80, i Rostock 84; ~ 29/10 92 Ursula Gøslor; mindst 2 S.: Hans og Christopher; [† 1634].

Hegelund I s. 234, 611; II s. 151; Achelis I, nr. 617; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 550.

5. 1634 [p. Cap.* 31] Jens Clausen (Claudius) af Emmerlev, f. 25/4 09; St. Sorø 30; visst Hør. Ribe c. 30–34; Pr. 13/2 55; ~ 37 F. BB. Lucie Peters, f. Tønder 20, † her 97; 3 S., 2 D.; see Etm.; Hans J. Claudius i Brarup; Sønnen Claus blev Rtr. i Thisted; [† 1658 el. 60; hans og Hustruens Navn paa Kirkestoler 1640].

KUM I, s. 101 (»Ioannes Clavdius«); SB s. 154; PT 11:4 (1943), s. 188 og 189; KS 6:6 (1948-50) s. 207 (Frederik Forles selvbiografi); DanKir bd. 21, s. 1347 (se nedenfor).

6. E. f. B. 3/5 1660 [Hør. Ribe 8/10 59] Ægidius Nielsen Brøns, f. Ribe; St. Kbh. 57; ~ F. D. Ingeborg Jensdtr. (Claudius), † c. 60; 2 ~ Anna Petersdtr.; F. P. Jensen, Bkfgd. i Tønder Amt; [† 1/7 1675].

KUM I, s. 272 (»Aegidius Nicolai Brøns Ripensis«).

7. 6/8 1675, o. 30/10, Ægidius Hansen Gram af Gram, f. c. 39; St. Ribe 59, Rostock s. A.; Strassbourg 61, Kbh. 63; ~ F. D. Ingeborg Marie Ægidiidtr., f. •/10 56, b. 1/11 42; see P. Æ. Dahler i Brøns; Etm.; [† 26/2 1707].

KUM I, s. 315 (»Aegidius Grammius Holsatus«); Achelis I, nr. 2728; Kbg. Daler (1707-61) opsl. 63 (død); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

8. 8/5 1705**. Andreas Ægidiisen Wedel af Brøns, f. 31/1 77; St. Ribe 95; Pr. 09; 1 ~ F. D. Anna Cathrine Ægidiidtr. Gram, f. c. 83, † 30/11 07; 2 ~ Mette Christine Wilhelmsdtr. Buchholtz af Hanved, † c. 28; see Andreas C. W. i Abild; [† 1730; nidkjær].

KUM II, s. 212 (»Andreas Ægidii Wellejus«); Achelis I, nr. 3977; Kbg. Daler (1707-1761), s. 28, opsl. 18 (konens yngste søn 16/7 1727).

9. 21/10 1730. Bendix Meyer; [14/4 1741 Møgeltønder; see der].

10. 26/5 1741, o. 15/9, Jørgen Eriksen Voss (Foss), f. Kbh. 26/10 10; F. E. Jørgensen; M. Maria Olesdtr.; St. pr. 31; C. 3/4 41; O.; [† 1753].

KUM II, s. 533 (»Georgius Ericus Vossius«, 26 år gl.).

11. 20/7 1753, o. 5/9, Vilhad Christian Jørgensen Zoëga; [12/11 1756 Møgeltønder; see der].

12. 26/11 1756 [Lidemark-B. 20/6 55, o. 6/8] Jørgen Frederik Jensen Riis*, f. Kold. 8/9 22; F. Cmcrd. Jens Jørgensen R., Postmstr., Toldcontr., siden Bgmstr.; M. Johanne Arvidsdtr. Kongelef fra Kbh. (1 ~ Johan Fr. v. Wahren, Postmstr. og Contr. i Kolding); St. Kold. 41, Bacc. 42; Hør. Kold. 42; C. 10/4 45, h.; Hør. Kold. 45-55; Pr. 91–00; ~ 14/10 57 Cathrine Hansen, f. 34, † 14/4 77; F. Andreas Christian Gothardsen H. t. Søndergaarde; M. Elisabeth Hedvig Nicolaisdtr. Clausen fra Trøiborg; 4 S., 4 D.; 2 ~ Abild 4/4 78 Mette Christine Wedel af Abild, f. 6/8 51, b. her 18/5 90; (see P. G. Münster i Grimstrup-N.; J. F. Carstensen i Sennels); [# 10/4 1812; † 27/4 s. A.; Lgst.].

KUM III, s. 14, 18 (»Georgius Fridericus Riis«, 19 år gl.); KoldStud s. 267-269; Arends II, s. 201: W. I. 260, Suppl. 26; J. 1564; M.308; Vahl. XVI. 139; Sj. Aarb. 1910 S. 185 f.; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1460; Nygaards sedler: Kaldsbrev; DanKir bd. 21, s. 1350 (se nedenfor).

13. 7/8 1812 [p. Cap.* 9/10 10, o. 9/11] Nissenius Gregorius Wedel af Magstrup-J., f. 26/6 71; St. t. Kiel 90, Jena s. A.; C. Gottorp •/9 99; u. B.; [† 17/9 1827].

14. 9/11 1827, o. 11/1 28, Peter Severin Fønss; [17/9 1830 Ballum; see Grundfør-S.].

15. 17/11 1830 [Cat. Kbh. Garn. K. 10/9 30] Jens Bille Stauning; [5/1 1836 Ulsø-B.; see Herlufmagle-T.].

16. 26/4 1836, o. 14/6, Caspar Frederik Gram; [28/5 1849 Kbh. Holm. K., 2 r. Cap.; see der].

17. 10/7 1849. Paulli Dominico Regoli; [30/6 1858 Oure-V.; see der].

18. 3/9 1858, o. 29/10 [Lærer v. Dronningens Asylskole i Kbh. 43; Insp. ss. 54] Diderik Nicolai Blicher Schmidt, f. Kbh. 24/5 15; F. Christ. Aug, S., Gross.; M. Anna Pouline Blicher af Gundslev; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 13/1 42, h.; ~ Medolden 14/5 52 Anna Maria Knudsen, f. Forballum, Medolden S., 18/8 27; F. Knud Lausen K., Gdeier.; M. Gyde Marie Olesen; (58) 2 S., 1 D.; [afsat af d. t. R. 20/5 1867; 17/11 1871 Munkebo; † 12/10 83].

19. c. Sp. 5/4 1867, fast ansat 68. Johan Laurits Sandal Bohr; tillige Sp. i Møgeltønder; see der.

1867 – 1876 betjent af Sp. i Møgeltønder.

20. 1876. Jacob Nicolai Peter Jacobsen, f. Haderslev 47; [1883-1917 Vonsbæk].

Had-His, Daler.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1153-57.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Daler Kirke, s. 1337-1351.