Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 730. Lidemark og Bjeverskov,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 6/119; M. S. 1-a/89; K. M. 34; W.; Lkm. 1/570; M. 122; L. S. v. W.; Kbg. 24/7 1780.
———————————

1. 1530. Jon Andersen; havde været Munk i Roesk.

2. (1545). Mads Pedersen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 141.

3. (1551). Jacob Pedersen; „blev paa Taagerøds Eiers, Hartvig Høcksens, Foranstaltning, af dennes Skytte ihjelskudt, som han gik hjem om Aftenen fra Taagerød, hvor han var indbuden til Bords paa samme Dag, som H. H. havde gaaet til Skrifte og Alters. Aarsagen til dette gruelige Mord skal have været denne: fordi P., som en brav og nidkjær Mand, havde i Skriftestolen foreholdt H. H. hans skjændige og utugtige Levnet med Ægtemænds Koner og Piger i Sognet. Ved Skyttens Undvigelse af Landet blev Sagen intet nærmere undersøgt“ (et gammelt Papir, som undgik Pgs. Brand 1780).

4. 1551. Niels Ramussen; [† 1566; skal ogsaa være bleven dræbt, men dette beroer maaskee paa en Forvexling; efter M. blev J. Pedersen dræbt 1566].

5. 1566. Rasmus Pedersen Halland; O.; [† 8/5 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

6. 1585. Anders Jensen el. Pedersen (M.); [† 1587; gudsfrygtig og eenfoldig (oprigtig), men altid „sjug“].

7. 1587 [p. Cap.* c. 85] Laurits Andersen, f. c. 55; 1 ~ c. 87 Pernille Rasmusdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ c. 94 Birgitte Hansdtr.; 4 S., 6 D.; [† 26/4 1622; hans Navn paa Kirkeklokken i Vollerslev 1601 og paa et Tinfad her 1619; Ligst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 144, 146; DanKir bd. 6, s. 261 (Vollerslev kirke), s. 245-246, 248 (se nedenfor).

8. o. 17/7 1622**. [Hør. Kbh. (20)] Mads Jensen Aalborg; St. Aalbg. 18; omtales i N. khist. S. 6/385 som ebrius.; [fmtl. † c. 1631; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; hans Navn paa et Pulpitur 1630].

KUM I, s. 32 (»Matthias Iohan. Alburg.«); PT 8:6 (1927), s. 187; KS 2:6 (1872-73), s. 385; DanKir bd. 6, s. 254 (se nedenfor).

9. 1631 [p. Cap. Slaglille-B., o. 17/11 30] Hans Mortensen Krummerup; St. Roesk. 27; [afsat 1633].

KUM I, s. 82 (»Iohan. Martin. Krummerup«); PT 8:6 (1927), s. 191.

10. k. 10/8 1633 [r. Cap. Gadstrup-S., o. 29/6 32] Bertel Jensen Gysting, maaskee af Gyrstinge-F.; St. Slag. 27; Pr. 40; ~ (45) Karen . . . ; [† 1655].

KUM I, s. 84 (»Bartol. Ian. Gysting«); PT 8:6 (1927), s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 55.

11. 1655 [Hør. Kbh. 51] Erik Jensen Kongelv, f. c. 25; St. Kbh. 45; Pr. 69; ~ Alsted 13/2 62 Karen Andersdtr. Bruun, E. e. . . ., † 89; 2 D.; see Etm.; [† 7/5 1689].

KUM I, s. 190 (»Ericus Ioannis Congelius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 5.

12. 22/9 1677**. Christian Christensen Lemvig, f. Lemvig 49; St. Kbh. 73; F. C. Sørensen, Rdmd. og Kbmd.; M. Ellen Pedersdtr.; ~ F. D. Birgitte Eriksdtr. Kongel; 2 S., 1 D.; see Erik C. L. i Ringsted-B.; Caspar C. L. i Haarlev-H.; [† 1721].

KUM II, s. 38 (»Christiernus Christierni Lemvicensis«); KbhMet s. 667; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 5.

13. 21/7 1719**. Hans Hansen Sidenborg af Taagerup-T., f. 88; St. Nykjøb. 10, Bacc. 11; C. 18/3 13, h.; 1 ~ Terslev 18/11 20 Ane Margrethe Loumann fra Ottestrup, † 30; F. Frands Sørensen L., Forp. p. Ottestrup; M. Anne Margrethe Kjærulf; 1 S., 2 D.; 2 ~ 31 Kirsten Hylling af Sandby-V., † 17/11 47; 1 S., 1 D.; 3 ~ Kbh. Nic. K. 19/4 49 Anna Maria Friis, f. c. 96, b. Kbh. Frue K. 67; [† 1755; klagede 2/10 42 bl. A. over, at B. Bønder ikke vilde betale ham Ostetienden, fordi de foregave, at Forordningen derom kuns var en Bispe-Forordn., samt at „den Ost, de kan bringe tilveie af deres Malkning, maa de lægge i deres Hovpose til Herskabets Arbeide og Hoveri at fortsætte.“ „Følgelig derfor, at Præsten i L. fremfor andre P. skal paa ligelang Tid føde Bondens Tjenestfolk, der gjør Arbeide og Hoveri til Herregaarden Spanager“].

KUM II, s. 349, 354 (»Iohannes Sidenborg«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 65, 76, 86, 138.

14. 20/6 1755, o. 6/8, Jørgen Frederik Jensen Riis; [16/11 1756 Daler; see der].

15. 28/1 1757 [p. Cap. Gram 8/5 51, o. 18/6] Hans Schack Pedersen Kraglund; [14/8 1761 Vallø; see Herfølge-S.].

16. 14/8 1761, o. 21/8 [Cant. p. Vallø 14/7 53] Mag. Andreas Nicolai Johansen Ryge, f. Roesk. 12/6 24; (Bdr. t. Josias J. R. i Mov); F. J. Christiansen R., Cant.; M. Mette Sophie Anderløv; St. Roesk. 41; C. 24/3 46, l.; Mag. 52; ~ 9/10 61 Anna Lorentsen, f. 14/8 38; 1 S., 1 D.; 2 ~ Melhuus, Trondhj. Stift, Jørgen Fæsser, og † 5/4 79; F. Fred. L., Birkedmr. p. Vallø; M. Marie Larsen; see Andreas N. R. i Mov; [† 22/9 1767; „En velfortjent og i vort Fædrelands Hist. kyndig Mand“].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 104.

17. 1/1 1768, o. 12/2 [Hør. Trondhj. 66] Peder Danielsen Baade, f. Trondhj. 8/3 37; F. D. B., Bgr.; M. Malene Maria Lange; St. Trondhj. 55; C. 18/6 57, n.; Pr. 84; ~ 28/4 73 Karen Friis Spliid af Tem, f. 25/9 45, † 18/9 13; 9 B. hvoraf 6 i Lidemark; [Pg. br. 2den Pintsedag 80; 1785 Wiig i Bergens St.; s. A. Borgen (Borgund) s. St.; Pr. . . . ; R.* 11; # Pr. 16; geistligt Medlem af Nordstjernen 19; † 25/10 23; W. 3/32; N. 24; K. 39].

18. 1/7 1785 [Chinap. 15/10 80] Laurits Hansen Gjessing, f. Helsing. 18/8 42; F. H. Lassen G., Tolder; M. Benedicte Mathiesen; St. Helsing. 62; C. 21/9 74, n.; Degn og Sygetrøster v. Kbhs. Hospitaler 76; ~ 15/2 92 Anna Kirstine Jørgensen Møller, f. 71, † Slag. 14/11 47; F. Forp. p. Roesk. Ladegd. (Bidstrup); 1 S.; [† 22/8 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 141.

19. 7/11 1794 [Haudrup-S. 27/7 92, o. 17/10] Niels Christian Hersom, f. Nestved 31/8 60; F. Christen Christensen H., Cant. og Chordegn; M. Anna Sophie Nielsdtr. Holm; St. Hlh. 80; C. 4/10 85, n.; Pagehovmstr. p. Fredensborg . . . ; ~ Kbh. Trin. K. 24/10 92 Birgitte Johanne Borup, d. Kbh. Trin. K. 17/12 66, † 11/12 32; F. Jens B., Urtekrmr. i Kbh.; M. Dorothea Holm; 5 S.; [† 10/9 1829].

Kbg. Kbh. Trin. K. (1791-1828) opsl. 13 (vielse), (1765-92) opsl. 15 (hustrus dåb); Kbg. Lidemark (1814-37) opsl. 138 (død).

20. 20/11 1829 [Veggerby-B. 24/8 27] Jens Christian Petersen; [14/11 1835 Terslev-Ø.; see der].

21. 19/1 1836 [Cat. Ringsted 3/10 34] Johan Caspar Roos, f. p. Vemmetofte 22/4 04; F. Cclrd. Bernhard Ludvig Friederich R., Chir. ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster og Høystrup Gods; M. Christine Elisabeth Witte, en Præstedtr. fra Horst i Holsteen; St. Hlh. 22; C. 27/10 28, h.; p. Cap. p. Vemmetofte 18/9 29, o. 8/10; ~ Kbh. Frue K. 2/6 29 Lovise Marie Beck, f. 08, † Kbh. 4/5 43; F. Johs. C. B., Tobaksfabr.; 1 D.; Pg. br. 25/6 67.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Lidemark Kirke, s. 243-248, Bjeverskov Kirke, s. 249-256.