Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 362. Gyrstinge og Flinterup,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/239; K. M. 5; Lkm. 1/485; M. 76; Kirkehist. Saml. 2/111-21; Kbg. 1645.
———————————

1. 1532 [Roesk. Graabr. K. . .] Hans Pedersen; [† 9/2 1560; levede ugift her i 24 Aar].

2. 1560. Hans Pedersen Yde; [† 13/9 1572].

3. 1572 [Rtr. Ringsted i mange Aar] Jens Nielsen; see M. J. Gyrsting, r. Cap. t. Slag. St. Mik K.; J. J. Gysting i Korsør-T.; B. J. Gysting i Lidemark-B.; [† 11/7 1608; hans Navn paa Altertavlen 1593 og paa Kirkedøren 96].

KS 2:4 (1867-68), s. 402; KS 2:5 (1869-71), s. 149 (note 18); DanKir bd. 5, s. 390, 392 (se nedenfor).

4. 1608 [p. Cap. Faareveile (08)] Jens Dinesen Hemming, f. Fyen, St. Sorø 03; [afsat 29/11 1610 paa Conventhuset i Kbh. for usømmelig Gjerning; St. i Heidelberg 12, i Königsberg 15; han var en Fætter til Sorø-Rektoren, senere Prof. Johannes Stephanius’ Hustru].

FS nr. 396 (»Johannes Dionysii Fionus«); F-P s. 199; SB s. 111; Helk I, s. 247; KS 2:5 (1869-71), s. 149.

5. 1610 [Skp. . .] Jens Poulsen, f. Roesk.; ~ (Catharina?) Gelliusdtr. Sascerides; F. Prof. G. Johansen S.; M. Anne Hansdtr. Schytte; 2 ~ Etm.?; see H. T. Colding i Bringstrup-S.; J. C. Helverschou i Skamstrup-F.; [? 1623 P. i Malmø].

KUH III, s. 618-625 (om prof. Gellius Sascerides); Skp-C4 s. 417.

6. 1623 [Hør. Sorø 19] Jens Poulsen, i 40 Aar, f. Nestved 23/4 97; St. Roesk. 17; 1 ~ F. E.? Catharina Gelliusdtr.; 2 ~ (45) Karen Hansdtr., † før 54; 3 ~ Gyrstinge 13/12 54 Maren Christensdtr. † 6/5 63; med alle 3 S., 6 D.; see G. J. Sascerides i Elmelunde; (J. B. Hansteen i Vordingborg-K.); [innebrændte 6/5 1663 tilligemed 6 Andre, hvoriblandt hans Hustru og hendes Broder, og H. T. Colding i Bringstrup-S., som var her, for at tage ham til Alters; de sidste To ere saaledes maaskee samme Person; hans Navn paa Kirkelokkerne 1637 og 1651; Lgst.].

KUM I, s. 29 (»Ianus Pauli Nestved.«); PT 8:6 (1927), s. 41-42 (Bircherods Dagbog); Kopskatten 1645, opsl. 59; FWDP 160,12; DanKir bd. 5, s. 392, 394 (se nedenfor).

7. o. 20/5 1663 [Hør. Sorø] Glob Christensen, f. Rand. 13/12 27; St. Rand. 51; 1 ~ Elisabeth Hansdtr.; 2 ~ ca. 72 Valborg Christensdtr., † Slaglille 07; [† 9/11 1688].

KUM I, s. 230 (»Globius Christierni«); Kbg. Alsted (1645-1761), f. 51a, opsl. 44 (2. hustrus navn).

8. 16/6 1686**. Peder Hansen Lollich, f. c. 52; (Bdr. t. Søren H. L. i Marvede-H.); M. Maren Sørensdtr. (2 ~ Niels Madsen Lollich, Bgr. i Kallundbg.); St. Slag. 72; (Nordrup-F. 24/4 82*); ~ 86 F. D. Else Globsdtr., f. 66, † 09; 13 B., hvoraf 9 overlevede forældrene; see P. A. Gyrsting i Førslev; P. J. Motzfeld p. Asnæs; (C. C. Wiinholt i Horslunde-N.; P. C. Wiinholt i Oure-V.); [† 4/4 1710; Lgst.].

KUM II, s. 31 (»Petrus Iohannis Lollich«); PT 8:5 (1926), s. 22; Kalundborg byfoged: Skifteprot. (1695-1708) f. 454b opsl. 457 (mor og stedfar); DanKir bd. 5, s. 394 (se nedenfor).

9. 3/11 1709*. Peder Jensen Ladorph, f. 84; F. J. Pedersen i Ladby; St. Hlh. 02; Pr. 28; ~ Kirstine Hansdtr. Kaad, † 15/12 52; [† 18/10 1741; Mindetavle].

KUM II, s. 277 (»Petrus Iani«, 19 år gl.); Hlh., s. 76; DanKir bd. 5, s. 392 (se nedenfor).
(24/2 1736*. J. J. Hee; see Ø. Hæsinge-H.)

10. 8/12 1741, o. 6/6 42, Cai Jørgensen Wederkinch, f. Bogense 12; (Bdr. t. Henrik J. W. i Nykjøb.-S.); F. J. W., Pstmstr. og Birkeskrvr.; M. Maren Hansdtr.; St. Od. 33, Bacc. 34; C. 37; ~ 25/7 42 Anna Kirstine Tilemansdtr.; F. T. Evertsen i Kbh.; 5 S., 5 D.; see Etm.; Jørgen C. W. i Græse-S.; [† 11/4 1775; „en sagtmodig Lærer og den velvilligste Menneskeven“ (Gravskriften)].

KUM II, s. 545, 550 (»Cajus Wederkinch«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 104.

11. 8/12 1774 [r. Cap. Stubbekjøbing-M. 2/3 64] Jens Daniel Pedersen Wedel af Frederiksborg-H.-H., f. Stavning 25/11 31; St. Fdbg. 49; C. 9/11 52; p. Cap. Frederiksborg-H.-H. 17/8 59, o. 5/9; 1 ~ 9/11 64 Anna Margrete Bering, f. 43, † 29/10 76; F. Johan Nielsen B., Degn i Snoldelev; M. Cecilie Davidsdtr. Lerche; u. B.; 2 ~ 76 F. D. Petrine Ane Lucie Caisdtr. Wederkinch, „et lille, mandhaftigt Fruentimmer, som bragte hans daarlige Finantser paa Fode og levede henved 50 Aar efter ham“; u. B.; [† 29/6 1792. Om hans Frieri til og Giftermaal med Lucie W. og hans Forskrækkelse, da Biskop Balle meldte sig til Visitats, see Rh. 2/109-11 (efter Kirkehist. Saml.)].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 35, 66, i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 37, Roskilde byfoged, nr. 212; Richter I, s. 120.

12. 14/9 1792 [Tersløse-S. 3/7 76] Nicolai Henrik Ursin af Kyndby-K., f. 32; St. Fdbg. 48; C. 62, h.; r. Cap. Kjøbelev-V. 20/7 74, o. 26/8; ~ Cathrine Elisabeth Kjeldskov, f. c. 36, b. her 6/4 04; F. Jacob Hansen K., Degn i Utterslev; M. Cathrine Pedersdtr. Suhr af Utterslev; u. B.; [# 19/4 1805; † Førslev 5/1 25].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 87, 88; LF-Degne s. 80.

13. 12/7 1805, o. 7/8 [Insp. v. Efterslægtens Realsk. i Kbh. 03] Peter Hans Mønster; [19/3 1813 Ringsted-B.; see der].

14. 16/7 1813 [r. Cap. Ringsted-B. 29/11 11, o. 3/1 12] Martin Vesterboe, d. Kbh. 5/1 76; F. Hans Mortensen, Brbr.; M. Christine Olsdtr.; St. Kbh. 93; C. 23/1 00, l. egr.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 02 – 11/12 06; ~ •/2 12 Frederikke Christine Falkenthal, f. p. Chrhvn. 20/3 88, † 42; F. Tobias Christ. F., Stadschir.; M. Sara Christine v. Osten; 2 S.; see Johan T. I. V. i Flade-D.; Iver C. T. V. i Fjelsted-H.; [† 15/10 1817; E. 3/519 og S. 3/592].

Borchs K. nr. 477.

15. 18/3 1818 [Frøslev-M. 30/12 09] Mathias Svendsen, f. Kbh. 29/9 78; F. Bendix Brochdorff S., Kbmd.; M. Abelone Jensdtr. Øllegaard; St. Fdbg. 97; C. 15/1 02, l.; Hør. Fdbg. 02–06; ~ 16/1 05 Charlotte Ottobine Bruhn, f. 21/7 84, † Bistrup 29/9 61; F. Johan Otto B., kgl. Skovrider; M. Charlotte Amalie Baildon; 4 S., 2 D.; [† 2/3 1820].

16. 26/7 1820 [Aggersø-O. 23/7 13] Laurits Johansen Svendsen; [24/9 1825 Krummerup-F.; see der].

17. 30/11 1825 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 18/8 20; ved Kbh. Trin. K. 3/7 22 – 10/3 24] Jørgen Overgaard Thisted, f. Aalbg. 18/1 35; F. Søren T., Gartner; M. Anna Christensen; St. Aalbg. 11; Lieut. v. Kbhs. Inf.-Rgmt. 13–14; C. 19/4 20, l.; 1 ~ 10/1 15 Marie Elisabeth Elmquist, † 6/4 29; F. Gudman E., Skomager i Kbh.; M. Marie Thisted; 1 S.; 2 ~ 1/6 32 Abel Cathrine Ahrens, E. e. Jørgen Hansen, Kbmd. i Aalbg., f. 81, separeret c. 34; 3 ~ Major Niels Knap, Branddir. p. Lolld.; 3 ~ 16/4 46 Mariane Mønster af Ringsted-B. (F. blev Biskop i Aarh.), f. 31/10 15, † 10/2 52; u. B.; see Valdemar A. T. i Tømmerup; [† 28/9 1855; E. 3/331 og S. 3/373].

18. 8/12 1855 [Svaneke-I. 2/9 45] Edvard Julius Anger; [20/7 1868 Horslunde-N.; see der].

19. 5/10 1868 [P. t. Straffe-Anstalten p. Chrhvn. 7/8 65] Emil Boesen af Eltang-V., f. Sest 21/2 14; St. Vdbg. 32; C. 25/10 39, h.; p. Cap. Raabjerg 7/10 43, o. 22/11; Hundstrup-Ø.-H. 19/10 47; Folkethingsmd. (Thisted A. 2) 27/5 53; P. t. Straffe-Anstalten v. Hors. 18/6 54; R.* 26/10 65; ~ 18/10 44 Karen Marie Wesenberg; F. Kmrd. Carl Aug. Hans W., Stiftslandinsp. i Ribe Stift; M. Ingeborg Cristence Brix; (68) 1 S., 5 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Gyrstinge Kirke, s. 387-394; Kirke-Flinterup Kirke, s. 395-401.
Thisted, J., Pastor i Gyrstinge: Et Træk af forrige Aarhundredes Præstehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 1:2 (1853-1856), s. 111-121.