Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1013. Skamstrup og Frydendal,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/70; M. S. 1-a/172; K. M. 191; Lkm. 1/1023; M. 79; L. P. B. 82; Kbg. 1720.
Anm. Hovedgaarden Frydendal hedte forhen Torbenfeld. Capellet er bygget 1459 af Engelbrecht Engelbrechtsen Bydelsbach.
———————————

1. 15 . . Mads . . .

2. 15 . . Jørgen . . .

3. 15 . . Niels . . .

4. 15 . . Jens Nielsen; [† 1567; derefter Ingen i to Aar formedelst Uenighed, som yppedes for to Personers Kaldelse, hvilke begge afsagdes].

5. c. 1569. Jørgen Nielsen Skagbo (Skavbo); [maaskee † c. 1584, eftersom her ingen Præst var ved Hyldningen dette Aar; W. 2/323].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

6. c. 1584? (1608. 10). Morten Andersen Schawboe (Scavenius); Pr. (10); see A. M. Skamstrup i Karrebæk; [† 1612; N. 524; hans Navn paa Prædikestolen 1591].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 4, s. 835 (se nedenfor).

7. k. 29/9 1612 [Sorø, k. •/4 1610] Frants Richardsen (Aurofontanus, Vedenburg), f. Helsingør; St. i Kbh. (04); Hør. Sorø til 08; ~ Anna Hansdtr., † 17/10 38; 2 ~ (45) Maren Jørgensdtr.; [fmtl. † c. 1651; hans Navn paa Kirkeklokken 1646: »Francisci Richardi Auræfontani Helsingorensis« og 1647].

F-P s. 209 (»Franciscus Richardi«); KS 2:5 (1869-71), s. 481-84; DanKir bd. 4, s. 841, 842 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 12.

8. o. •/12 1651. Mag. Jacob Christensen Helverschou (Helvadskov), f. Kbh. . . ; St. Hlh. 42; Mag. Kbh. 8/5 49; ~ Kbh. 7/11 52 Anne Jensdtr. Sascerides af Gyrstinge-F., som overlevede ham; [† •/3 1665].

KUM I, s. 175, 217 (»Iacobus Christierni Hafniensis/lacobus Christiani Helve[r]schovius«).

9. 10/5 1665, o. 7/6, Mag. Niels Andersen Vandstad, f. Vandstad i Skaane 11/3 25; F. A. Nielsen Trelleborg, Sp. i ss.; M. Dorthe Thuresdtr.; St. Lund 42; St. i Franeker 47, i Leyden 48; Præceptor for Otte, Albert og Jørgen Skeel 1652–54; udenlands 54–58: Tübingen 54, Heidelberg 55, Lyon 56, Paris 57, Padova 57 m.m.; Udenlands som Præceptor 59–60 og 62–63; Mag. Kbh. 5/7 65; Pr. . . ; ~ Kjøge 3/8 63 Magdalene Poulsdtr., † 4/7 76, havde været Kammerjomfru hos Fru Ide Lange til Valdbygd.; [† 1677; W. 2/551; N. 642; Eptph. over hans 3 B.].

KUM I, s. 171, 330 (»Nicolaus Andreæ«, »Dn. Nicolaus Andr. Wandstad, pastor ecclesiarum Torbenfeld et Scamstrup«); Helk I, s. 418; EM VIII,s. 423-24; KS 3:2 (1877-80), s. 622-629 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 842 (se nedenfor); DBL.

10. 1/4 1677 [Fensmark-R. 30/9 69] Peder Arrildsen Friis („Kirfulsøer“); vist St. Fdbg. 51; p. Cap. St. Hedinge, o. 6/4 66; r. Cap. ss. c. •/2 69; V.-Pr. 89; Pr. 13/6 94; 1 ~ 69 (Bev. 17/11) Maren Arnoldsdtr. Kruse, † 23/11 87; 3 S., som døde smaa; 2 ~ 89 den lærde Christence Hermansdtr. Friis, † 98; F. H. F., Bgmstr. i Middelfart (see N. 178); 3 ~ Skamstrup 14/7 97 Anna Margrethe Jochumsdtr. Bruun af Sæby-G., E. e. J. H. Hornemann i Lerup-T.; see A. P. Kruse, r. Cap. i Mariager; [† 2/4 1711; begge Hustruers Navne paa en Præstekonestol i K.; 1. Hustrus Personalia på en Skriftestol i K.].

KUM I, s. 230 (»Petrus Arnoldi«); PT 9:2 (1929), s. 163 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 4, s. 835, 838 (se nedenfor).

11. 8/5 1711 [Hør. Roesk. 01] Nicolai Stephansen v. Essen, f. 13/1 83; F. S. v. E., Rdmd. i Roesk.; St. Roesk. 00; C. 13/2 10, l.; 1 ~ 13 Karen Pedersdtr. Schade, f. 86, † 20/8 26; F. P. Hansen S., Rtr. i Roesk.; M. Karen Bartholin; 2 ~ 10/3 29 Damiane Kirstine Damiansdtr. Stendorph af Steenmagle-S., † 35; (36) 5 B.; see H. H. Høyer i Ry; [† 24/1 1745; Lgst.; Pg. br. 24/3 36].

KUM II, s. 261 (»Nicolaus Stephani von Essen«); DanKir bd. 4, s. 843 (se nedenfor).

12. 18/4 1744*, 4/9 44**, o. 30/9, Jacob Jacobsen Bagger; [1771 Hagested-G.; see Kundby].

13. 6/3 1771, o. 22/3, Søren Johan Heiberg; [22/8 1788 Faxe; see der; Pg. br. 17/6 75].

14. 22/8 1788, o. 8/8 (!), Otto Westengaard; [3/7 1789 Kundby; see der].

15. 10/7 1789, o. 14/8, Jacob Nicolai Prahl; [20/2 1801 Birkerød; see der].

16. 3/5 1801 [r. Cap. Nybg. 8/7 85] Anders Larsen Schonning* af Nybg., f. 31/7 52; St. Nybg. 72; C. 21/7 78, h.; r. Cap. Skive-R. 16/2 80, o. 3/5; ~ Nybg. 2/8 80 Cathrine Marie Bruun, d. Kbh. 31/10 48, † 29/12 33; F. Rasmus B., Theehandler, siden Skoleholder p. Fredensborg; M. Lydia Palms; 4 S., 3 D.; [# 6/7 1831; † 30/10 s. A.; N. 537; E. 3/85 og S. 3/90].

17. 24/8 1831 [r. Cap. Thisted o.s.v. 12/5 30] Jacob Christian Formann; [29/7 1835 Kundby; see der].

18. 2/9 1835 [p. Cap. Kundby 4/5 32, o. 16/5] Nicolai Seidelin Bøgh; [28/6 1857 Gamtofte; see der].

19. 19/9 1857, o. 7/10 [c. Adj. Sorø 15/7 43; Adj. ss. 3/1 45] Julius Theodor Borup, f. Kbh. 1/1 14; F. Niels B., Landsoverrets- samt Hof- og Statsrets-Proc.; M. Hanne Sophie Hambroe; St. Kbh. 31; C. 22/11 36, *l.; Lærer i Kbh.; cst. Adj. Sorø 15/7 43, fast ans. 3/1 45; R.* 26/5 92; ~ 1/7 48 Marie Rosa Caroline Trier, f. Kbh. 13/6 27, † Skamstrup 17/8 97; F. Jacob Stephan T., Grosserer, Tømmerhandler; M. Bella Nathanson; (Moster t. O. J. Jacobsen i Børglum-F.); 5 S., 3 D.; see Johan Jacob Nansen B., cd. th. 77/2; [# 31/12 1897; † Kbh. 11/4 1904].

Elvius, s. 443; G-HF II, s. 102-103.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Skamstrup Kirke, s. 809-847, Frydendal Kirke, s. 849-867.
Rørdam, Holger Fr.: Fem Præstebiografier. Kirkehistoriske Samlinger. 3:2 (1877-80), s. 621-673 (Niels Andersen Vanstad s. 622-629).