Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1090. Steenmagle og Steenlille,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/237; K. M. 6; L. P. B. 255; Lkm. 1/423; M. 76;
Kbg. Steenmagle 1760 (÷ 1787-96), Steenlille 1761 (÷ 1778-97).
Anm. Sognene havde vist hørt til Sorø Kloster(1) og vare blevne besørgede derfra. Tilhørte i 1584 og 1610 Merløse herred, Holbæk amt.
———————————

1. (1576). Christopher Svendsen; ~ Gjertrud Svendsdtr.; beskyldt for, at have mishandlet sin Hustru saaledes, at hun døde; det maa have været hans første Hustru; thi (1/6 81) fik hans Hustru, Gjertrud Svendsdtr., kglt. Brev, at hun maatte gifte sig igjen; han levede dengang endnu, men var dømt til at straffes paa Livet (N. khist. Saml. 4/394).

2. (1584). Peder Mortensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (Merløse hrd.).

3. Før 1600. [Sorø c. 86(?); tillige Rtr. ss. 86] Hans Jensen Stougaard; Pr. i Merløse Hrd. (10); ~ Barbara Hansdtr. Paludan, † 02; F. H. P., Dr. med., Livmed. hos Kong Fred. II; M. Helvig v. Brouchhoven; 1 S.; [† c. 1620; hans Navn paa Prædikestolen 1606].

KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Merløse hrd.); DanKir bd. 5, s. 408 (se nedenfor).

3b. 1/1 1620 [vist Sorø 20/1 19] Søren Ibsen, f. Ribe; St. i Kbh. (08); Hør. Sorø; Rtr. Varde 20/12 10; p. Cap. Varde St. Nic. K., o. 16/6 11; ~ 13/10 1611 Vibeke Jacobsdtr. af Varde St. Nic. K.; [† c. 1625].

F-P s. 237 (»Severinus Jacobi Ripensis«); Hegelund I s. 556, 558, 559, 567, 574; II s. 289; PT 8:6 (1927), s. 185, 186.

4. o. 23/7 1625. Lauge Jacobsen Lintrup, vistnok af Lintrup-H.; St. Ribe 17; [† 1649 el. 50].

KUM I, s. 29 (»Lago Iacobi Lindtrup.«); Achelis I, nr. 1396; PT 8:6 (1927), s. 188.

5. k. 10/2 1639**, o. 3/4, Vilhelm Damianusen Stendorph, fmtl. af Herslev-G., f. c. 03; St. 31; ~ c. 41 Anna Anthonidtr., f. c. 15; 3 S., 3 D.; 2 ~ . . . . ; 1 S.; see Etm.; [b. 7/2 1671].

KUM I, s. 105 (»Vilhelmus Damiani«); KS 2:1 (1857-59), s. 501; SB s. 196, 208, 209 (3 sønner); Kopskatten 1645, opsl. 58 (han 42, hun 30 år gl. + 3 døtre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 63; Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.

6. 29/11 1669*, o. 18/11 70**, F. S. Damianus Villumsen Stendorph, f. 27/12 46; St. Sorø 65; 1 ~ (73) Abelone Hansdtr.; 2 ~ Roesk. Dk. 12/10 79 Bodil (Paula) Hansdtr. Schade, f. 57, † Roesk. 29; F. Mag. H. Pedersen Callundborg, Rtr. Roesk.; M. Bodil Danclef; 4 B.; see A. P. Hald i K. Hvalsø-S.; N. S. v. Essen i Skamstrup-F.; H. P. Lundt i Aagerup-K.; (D. C. Knudsen i N. Felding-T.); [† 1685; hans og 1. Hustrus Navn paa Alterkalken i Steenlille K. 1673].

KUM I, s. 330 (»Damianus Wilhelmi Lithomegalensis«); SB s. 196; DanKir bd. 4, s. 462 (se nedenfor); Kbg. Roskilde Domk. (1678-1798), opsl. 9; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 63.

7. 1/9 1685. Anders Hansen Juul (Julius), f. 9/12 58; (Bdr. t. Anna H. J. ~ P. A. Samsing i Ramme); F. H. Hansen J., Sp. i Kjells, Nøbbeløf og Felestad i Skaane; M. Johanne Andersdtr. Siim, der døde i Od. 84; St. Landskrona t. Lund 76; St. i Kbh. 78; 1 ~ 85 (Bev. 19/11) Ingeborg Jacobsdtr., f. Ystad 4/2 45, † 26/6 91; 2 ~ (09) Margrethe Jacobsdtr. Deichmann af Høie-Taastrup, f. 13/6 75, som 54 boede i Asfærg Pg.; [† 28/2 1728; gav en Sølvkande til Steenmagle K. og (28/2 28) 200 Rdlr. til Sorø Acad.; hans og 2. Hustrus Navn paa Vinkanden 1709; Lgst.].

KUM II, s. 79 (»Andreas Iohannis Iulius«); Helk II, s. 162; DanKir bd. 5, s. 406-408, 410 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28; Odense byfoged nr. 741; Strøm 2, s. 347; PT 7:2 (1917), s. 141.

8. 10/10 1722*. Joseph Lauritsen Aagaard, f. 97; St. Nestved 16; C. 22/2 19, l.; ~ 16/2 29 Marie Elisabeth Larsdtr. Grønberg af M. Bjergby-B.; [† mente captus •/1 1741].

KUM II, s. 401 (»Iosephus Aagaard«, 18 år gl.); Han var ikke »af Helsing. St. Olai K.«, jfr. E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 61, 70.

9. 3/3 1741 [Durup-S. 24/3 31**] Søren Frederiksen Wiccardt, f. Mariager Kloster(2) 6/8 99; F. F. Olufsen, Forv. p. Mariager Kloster, siden Forp. p. Trinderup; M. Mette Sørensdtr.; St. Sorø 17; C. 3/8 24, h.; Hør. Roesk. (24); Durup-S. 6/9 29*; p. Cap. Vorning-K.-H. 5/1 31, o. 26/1; ~ 14/7 31 Mette Elisabeth Holst, f. 09, † Skaftelevgd., Nordrup S., 26/5 81, b. Bromme 31/5; F. Hans Andersen H., Apoth. p. Bragernes (Drammen); u. B.; [† i stor Armod 19/4 1760].

KUM II, s. 408 (»Severinus Wichardus«, 18 år gl.); SB s. 239-40; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 105; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 181; Skifte e. hustrus far 13.02 1750.
(28/2 1749. J. N. Brorson; see Thisted-T.).

10. 1760 [Vollerslev-G. 12/5 59] Nicolai Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 11/2 28; St. pr. 45; C. 17/5 49, h.; Cat. Kbh. Nic. K. 11/9 50; Steenmagle-S. 6/4 53*; Sp. Branderup 6/11 56, o. 6/12; O.; [† 1788].

11. 30/5 1788, o. 25/6, Immanuel Lauritsen Walther, f. Kbh. 4/3 63; (Bdr. t. Niels W. i Egebjerg); F. L. W., Taxateur ved Holmen; M. Karen Ring; St. Kbh. 81; C. 9/1 86, h.; ~ Kbh. 27/5 89 Anna Christiane Christensdtr. Halboe, f. Kbh. 27/5 71; (Sstr. t. Birgitte Magdalene H. ~ A. Holm i K. Helsinge-D.); F. C. H., kgl. Kjelderskriver(3); M. Cecilie Marg. Oberkampf; 1 S., 2 D.; [† 19/6 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 77; Registre (H) til Københavns kirkebøger (Halbo).

12. 25/8 1797. Mads Bergenhammer Sommer af Gosmer-H., f. 3/10 70; St. Aarh. 88; C. 29/4 93, l.*; ~ 10/5 98 Marie Kirstine Klingberg, f. 17/3 75, † 24/5 39; F. Rasmus Friis K., Tolder i Stege, Randers og Vejle; M. Christiana Magdalena Hindsberg; 1 S.; [† Kbh. 6/11 1803; tilintetgjorde i Sindsforvirring Kbgen. 1775–97].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 86; Vejle byfoged nr. 604; PT 7:3 (1918) s. 240.

13. 17/2 1804 [Vindblæs-D. 21/2 00] Jens Henrik Fischer; [28/11 1827 Bregninge-B.; see der].

14. 13/2 1828 [Lime 2/11 04, o. 16/1 05] Gottfred Henrik Bendtsen, f. Hillerød 17/4 73; F. Mag. Poul B., Rtr. v. Fdbg. Sk.; M. Anna Gjertrud Simonsen; St. Fdbg. 91; C. 21/1 96, l.; ~ 06 Inger Elisabeth Svanekjær, f. 6/2 89, † Krøierup Skole 15/1 52; dygtig og forstandig; 4 S., 7 D.; see H. F. Gøtzsche i Gjerslev; [† 9/3 1849].

15. 23/9 1849, o. 7/11 [Crtr. Flensborg 25–48, da han maatte forlade Embede og Hjem] Dr. phil. Georg Carl Theodor Francke af Sønderborg, f. Husum 25/1 00; St. i Kiel 16; Dr. phil. 21; Subrtr. Flensborg s. A.; C. i Gottorp 42 (II***); ~ 22 Agathe Marie Müller, f. p. Rantzausgave, d. Hvilsted 22/12 01, levede 68 paa Sindssygeanstalten i Sl.(4); F. Kgrd. Henrik M., Propr.; M. Anna Marie Pape; 1 S., 3 D.; [# 3/3 1853; † Helsing. 9/1 66; E. S. 1/507; DBL].

16. 13/5 1863 [Sulsted-A. 18/7 51, o. 13/8] Henrik Christopher Hegelund Møller, f. Kbh. 7/5 14; F. Niels M., Bestyrer af og Medinteressent i et Sukkerraffinaderie; M. Kirstine Krag; St. Kbhs. Bgdsk. 32; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 35; tillige ved Efterslægtens Realskole 36; C. 6/11 39, l.; Lieut. i Krigsreserven 24/5 48; R.* 6/10 50; Capt. 51; ~ 18/9 41 Jensine Caroline Emilie Lytken, f. 3/11 14; F. Joh. Peter L., Smedemstr.; M. Ellen Soph. Christophersen; 6 S., 2 D.; see Christen V. V. M., r. Cap. t. Kbh. St. Pouls K.; Niels P. C. M., Cand. th. 65/2; [# 2/10(1/10) 1878].

———————————

Noter:

(1) Sorø Kloster blev grundlagt som et benediktinerkloster i 1142 af Hvideslægten, men blev omdannet 1161 til cistercienserkloster og blev et af Danmarks rigeste. Efter reformationen blev klosteret omdannet til skole og dannede dermed grundlaget for Sorø Akademi.
(2) Mariager Kloster, nu en herregaard ved Mariager by, blev oprettet som birgittinerkloster i 1446 og blev et af landets rigeste klostre. Ved Reformationen 1536 kom klostret under Kronen, men nonnerne i Mariager fik, hvis de ønskede det, lov at fortsætte deres tilværelse på klosteret livet ud, og stedet fortsatte som adeligt jomfrukloster indtil 1585. Derefter overgik det til privateje. Kirken blev bykirke 1588.
(3) Kjelderskriver (kælderskriver) = person, der førte vinkælderregnskabet ved hoffet ell. i store husholdninger.
(4) Sindssygeanstalten i Sl. = Sindssygeanstalten ved Slesvig by blev bygget i 1820 og blev dermed den første nyanlagte anstalt i Det Danske Monarki. Den var en moderne udtænkt anstalt bygget af C. F. Hansen (arkitekten bag bl.a. Københavns domkirke) efter den franske psykiater Esquirols principper. Slesviganstalten betjente de sydlige dele af Helstaten: Sønderjylland og Holsten men havde også en del patienter af de højere samfundslag fra Kongeriget (nord for Kongeåen). Hospitalet ved Slesvig betragtes i dag som det første hospital i det nuværende Nordtyskland, der byggede på den videnskabelige humanistiske psykiatri. Det må være der præstekonen har været indlagt, og da før præsten kom til Stenmagle, for hun boede ikke hos ham i 1850 og 1860.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Stenmagle Kirke, s. 402-411; bd. 4 (1979) Stenlille Kirke, s. 453-466.