Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 508. Hvalsø (Kirke-) og Særløse (Særkeløse),

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/223; L. S. 1/18; L. P. B. 252; K. M. 205; Lkm. 1/341; M. 93;
Kbg. i Hvalsø 1736; i Særløse 1728.
———————————

1. c. 1563. Christopher Mikkelsen Reimark (Reymarch, Regnemark); Pr. (84); ~ . . . . ; (mindst) 1 D.; [† 21/10 1592; Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 3, s. 836-37 (se nedenfor).

2. 1592. Gregers Bendtsen; St. i Kbh. (92); [† 1598].

F-P s. 116 (»Gregorius Benedicti Roschildensis«).

3. 1598. Frederik Nielsen; [† 1619; W. 2/114; N. 427].

KS 2:5 (1869-71), s. 152.

4. 1620 [Gadstrup-S., o. 8/12 19] Hans Pedersen Warde; St. Roesk. 15; [† c. 1622].

KUM I, s. 22 (»Iohannes Petri Vardensis«); PT 8:6 (1927) s. 186.

5. o. 8/5 1622. Peder Lauritsen Udleire, f. Udleire, Alleslev S., c. 97; St. Roesk. 20; Pr. 31 (41); ~ 24 Ellen Tagesdtr. Gjerløf, fmtl. af Gjerlev-D., f. 07, † 25/2 59; see C. P. Hvalsøe i Skuldelev-S.; J. P. Hvalsøe i Snodstrup; Etm.; [† 20/4 1659; hans Navn paa Altertavlen i Særløse 1647; Eptph.].

KUM I, s. 39 (»Petrus Laurentii Litreus/Lethræus«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 8:6 (1927) s. 187; 6:2 (1936-1938), s. 477; DanKir bd. 3, s. 837-38, 846 (se nedenfor).

6. 14/7 1660 [p. Cap.**, o. 20/3 50] Hans Pedersen Hval; St. Roesk. 43; Pr. 10/10 61; ~ F. D. Dorthe Pedersdtr. Hvalsøe; 2 S., 1 D.; see Hans H. H. i Værslev-J.; J. O. Abild i Jydstrup-V.; [† 1678].

KUM I, s. 177 (»Iohannes Petri Valsøe«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 193.

7. 24/4 1678. Esbern Madsen, f. Hjembæk; St. Kallundbg. 60; ~ Anna Margrete Pedersdtr. Gans, Skifte 6/8 94; [† 4/7 el. 14/7 (maaskee da begraven) 1693].

KUM I, s. 292 (»Esbernus Matthiæ Hiembech«).

8. 1693 [p. Cap.* 91] Jacob Jacobsen; maaskee St. Vdbg. 81; ~ Gertrud Marie v. Lacken, Skifte 8/9 99; [† 24/12 1693].

KUM II, s. 111 (»Iacobus Iacobi«).

9. 6/1 1694. Anders Pedersen Hald, f. Roesk. 6/9 66 (el. 67); St. Roesk. 86; 1 ~ 94 Kirstine Olufsdtr. Huulegaard, † 06; (Sstr. t. Ingeborg H. ~ H. J. From i Rorup-G.); F. fmtl. O. Lauritsen H. i Alleslev S., M. Maren Jacobsdtr.; 5 S., 3 D.; 2 ~ 07 Apollonia Marie Damianusdtr. Stendorph af Steenmagle-S., † Roesk. 10/2 54; 2 S., 3 D.; see Peder A. H. i Idom; Damianus C. A. H. i Nibe-V.; V. K. Gamborg her; Oluf A. H. i Hvidbjerg-Ø.-L.; J. C. Kornbech i Rær-H.-V.; [† 4/1 1725; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 147 (»Andreas Petri Hald«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 80; DanKir bd. 3, s. 838, 839 (se nedenfor), s. 814 (Allerslev kirke, 1. hustrus mulige forældre).

10. 26/1 1725 [Seierø 23/9 24] Søren Jacobsen, f. Kbh. 11/12 92; (Halvbdr. t. Boel J. B. ~ J. S. Jyllinge i Jyllinge-G.); F. J. B., Veiermstr. i Kbh.; M. Birgitte Sørensdtr. af Jyllinge-G. (2 ~ Lieutn. Johan Justsen L. i Kbh.); St. Kbh. 12, Bacc. 13; (maaskee Flødstrup-U. 11/3 20*); ~ Kbh. Hel. G. K. 24/12 25 sin Stedsstr. Anna Ingeborg Lauenstein, d. Kbh. Nic. K. 4/10 94; (Sstr. t. Marie Elisabeth L. ~ O. K. J. Grundtvig i Vallekilde-H.); F. Lieutn. Johan Justsen L. i Kbh. (Bdr. t. Gjertrud J. L. ~ J. J. Monrad i Aastrup og Morbdr. t. A. C. H. Fohlmann ~ N. M. Hommel i Skjelby-Gj.); M. Trone Pedersdtr. (Justesen); u. B.; [† 12/7 1744; Eptph.].

KUM II, s. 364, 379 (»Severinus Iacobi fil.«, 20 år gl.); Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1702-35) opsl. 156 (vielse, det er Søren der er Johans stifsøn, ikke bruden); Kbg. St. Nic. K. (1694-1721) opsl. 9 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 15, 16, i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 2; PT 1998, s. 75, 78; DanKir bd. 3, s. 838-39 (se nedenfor).

11. 3/7 1744 [p. Cap. Greve-K. 3/7 39, o. 16/9] Villads Knudsen Gamborg af Greve-K., f. 1/1 10; St. Roesk. 28, Bacc. 29; C. •/2 31, l.; Hør. Roesk. 30; Pr. 64; ~ Roesk. Dk. 21/10 39 Bodil Kirstine Andersdtr. Hald, f. her . . , † 14/2 62; 9 B., hvoraf 2 S., 1 D. overlevede Faderen; see P. H. P. Abildgaard til Kbh. Nic. K.; [† 15/11 1774; Marmortavle (Eptph.)].

KUM II, s. 496, 512 (»Wilhadus Gamborg«, 19 år gl.); Kbg. Roskilde Domk. (1691-1753 V) opsl. 108 (vielse); DanKir bd. 3, s. 839 (se nedenfor).

12. 24/11 1774, o. 31/3 75, Christian Brabrand, f. Slag. 20/8 19; F. Rasmus B.; M. Cecilie Gross; St. Nakskov 39; C. 43, h.; Huuslærer i den lange Tid; O.; [† 17/3 1803; Lgst. i Taarnet].

KUM II, s. 604 (»Christianus Brabrand«, 20 år gl.).

13. 27/5 1803, o. 8/7, Michael Mathias Ditzel; [6/2 1822 Rerslev-Vi.; see der].

14. 24/5 1822, vist o. 3/7, Peter Ditlev Stybe; [28/5 1824 K. Hyllinge-L.; see der].

15. 29/9 1824 [p. Cap. Roesk. Dk. 26/5 19, o. 7/7] Hans Peter Bøye Hertz; [28/8 1829 Roesk. Frue K.-J.; see der].

16. 4/11 1829 [p. Cap. Kornerup-S. 18/4 27, o. 2/5] Poul Moth Thestrup Nørgaard; [18/11 1831 Rorup-G.; see K. Saaby-K.].

17. 24/2 1832 [Nautrup-S.-V. 29/12 26] Tycho Immanuel Christian Grove; [21/8 1854 Gadstrup-S.; see der].

18. 4/12 1854 [Ørre-S. 15/5 41] Samuel Anton Sølling af Frederiksborg-H.-H., f. Hjørlunde 26/7 04; St. Fdbg. 23; C. 31/10 32, h.; p. Cap. Frederiksborg-H.-H. 17/12 34, o. 23/1 35; ~ Kbh. Frue K. 25/6 41 Anna Cathrine Mauritsen, f. Kbh. 1/6 09, † 4/1 56; F. Cclrd. Hans Christ. M., Kæmner; M. Lovise Cathr. Brandt; 3 S., 4 D.; [# 13/12 1883; † 23/7 84; fik 11/2 77 en smuk og værdifuld Gave].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Kirke-Hvalsø Kirke, s. 825-841, Særløse Kirke, s. 842-851.