Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 817. Nibe og Voxlev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.; L. P. B. 164; Lkm. 3/230; Kbg. 1765.
Anm. Præsterne boede først i Dalsgaard, senere i Voxlev før L. N. Kraases Tid.
———————————

1. 1518. Niels Pedersen; havde været Klerk (Munk) i Ribe St.; kastedes i Bolt og Jern, fordi han blev anklaget for at have sluttet sig til Skipper Clemens, Anklagen blev modbevist og han beholdt sin Stilling; see Etm.; [levede endnu 1545].

FR s. 62, 158-59, 219, 418, 436; DV, s. 168; Færch 2019, s. 60-62 (se nedenfor).

2. (1555. 62). F. S.(?) Jens Nielsen.

Færch 2019, s. 62 (se nedenfor).

3. (1568). Anders Bruun; [† 1585–86].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 2:6 (1872-73), s. 620.

4. (1571. 84). Jacob Sørensen; havde fra 1571 Strid med Beboerne i Nibe, fordi han boede i Dalsgd., hvor dog Kongen og Rigets Raad (Rigens Dombog 20/5 73) tillode ham, at blive boende (Pont. Ann. 3/435).

KS 3:2 (1877-1880), s. 204, 6:3 (1939-41), s. 162; Færch 2019, s. 62-63 (se nedenfor).
(Udgår her, var sp. i Veggerby-B.. 5. (1584). Anders Gjed.)

6. (1597) [Rtr. Vibg. 88-92] Søren Nielsen Juul; F. N. Sørensen J., Kannik og Rtr. i Vibg.; M. Anna Kjeldstr. Juel (F. blev Biskop i Vibg.); ~ Vibg. 18/7 96 Kirstine Andersdtr. Mariager af Kbh. Nic. K.; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 1600].

Hegelund I s. 285, II s. 177; DV s. 362; Nibe tingbog 7/9 1633; Færch 2019, s. 63 (se nedenfor); Helk I, s. 272 (faderen).

7. (1604). Rasmus Madsen; maaskee St. i Kbh. (94); ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; [† før 1608].

F-P s. 137 (»Erasmus Matthiæ Vejersloff«); Færch 2019, s. 63 (se nedenfor); Nibe tingbog 7/9 1633.

8. (1608. 34). Laurits Mikkelsen (Resen?); Pr. . . ; 1 ~ F. E., † 24, Skifte 16/12 24; 1 S., 4 D.; 2 ~ Maren Christensdtr. (Resen?); 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. C. Wiborg i Gislum-T.; [† c. •/6 1641].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; han var ikke ~ Karen Jensdtr. Bloch af Vibg. Dk.; Nibe tingbog 7/9 1633; Færch 2019, s. 63-65 (se nedenfor).

9. 1641. Niels Pedersen Aalborg; St. Aalbg. 35; Pr. (48); 1 ~ F. E., † 48; 2 ~ Maren Pedersdtr. Gjelstrup, † c. 67, E. e. . . . ; F. P. Nielsen G., Birkeskrvr. i Nibe og Hornum; 3 ~ c. 74 Inger Rasmusdtr. Horsens; (Sstr. t. P. R. Horsens i Ølby-A.-F.); 2 ~ c. 82 E. J. Munck i Bjerregrav-Aa.-T.; [† 1675].

KUM I, s. 130 (»Nicol. Petri.«); PT 11:3 (1942), s. 232 (se nedenfor); HimF, s. 135; JJJ; Færch 2019, s. 65 (se nedenfor).

10. 1675 [p. Cap.*, o. 72], Laurits Nielsen Kras (Kraas, Krasse, Crasas, Kraser), f. c. 35; F. N. Laursen K. i Moldbjerg; M. Dorte Andersdtr.; St. Aalbg. 56; C. 30/3 59, illum.; Nibe-V. 18/12 1669*; Rtr. Varde 71; 1 ~ Johanne Jacobsdtr. fra Aalbg.(?); mindst 1 D.; 2 ~ 76 Magdalene Olufsdtr., † 08; 4 D.; see H. M. Harboe i Durup-S.; [† c. •/8 1700; var susp. 1676, antagelig formedelst Anklager om Slagsmaal, Musik og Leg med umyndige Piger; var en velsitueret Mand, der havde flere Eiendomme i Nibe].

KUM I, s. 262 (»Laurentius Nicol. Kros/Kraasius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev (ventebrev); RSGE s. 141; PT 7:4 (1919) s. 224-225; Færch 2019, s. 65-66 (se nedenfor).

11. 4/9 1700. Mag. Jacob Jørgensen Meulengracht, f. Ørslevskovgd., Ørslev S. i F. c. 74; F. J. M., Rdmd. i Kbh.; St. Fdbg. 94; Mag. Kbh. 30/4 04; ~ Kbh. Frelsers K. 4/1 02 Abigael Kirstine Jørgensdtr. Thanch; (Sstr. t. Jens J. T. i Rønne-K. og t. Peder J. T. her); F. J. Hansen T., Insp. over Gyldenløves Gods, tillige Ekvipagemstr. v. Det Ostind. Comp. i Kbh.; M. Sophie Amalie Tychoff; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† •/2 1706].

KUM II, s. 266, 292 (»Iacobus Laurentii(!) Meulengracht«, 20 år gl., »Dn. Iacobus Georgii Meulengracht, pastor ecclesiarum Nibe et Woxløf«); PT 1981, s. 224-225 (Torben Glahn: Moth – Tanch); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 1.

12. 13/3 1706. Mag. Jens Thomsen Svane, f. Vibg. 1/11 73; F. T. S., Bgmstr.; M. Kirstine Svigtenberg; St. Vibg. 91, Bacc. 92; St. i Oxford 98; Mag. 06; (Hammer-H.-S.-A. 22/3 01*); ~ F. E.; 3 D.; 3 ~ Etm.; [† paa Prædikestolen i Nibe K. 15/3 1711].

KUM II, s. 182, 186 (»Ianus Svane«); Sixhøj nr. 681; PT 1981, s. 225 (Torben Glahn: Moth – Tanch); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 1.

13. 17/4 1711. Mag. Jens Lassen Petersen, f. Aarh. 17/12 80; F. Peder Jessen, Farver, Rdmd.; M. Marie Jensdtr. Lassen (Sstr. t. Lyder J. L. t. Rand. St. Mortens K.); St. pr. Aarh. 99; C. 13/1 03, n.; Mag. 14; ~ F. E.; u. B.; 4 ~ Lieut. Christian Henrik Qveccius; [† 1716].

KUM II, s. 249 (»Ianus Lassonius«, 19 år gl.); PT 1981, s. 224-227 (Torben Glahn: Moth – Tanch); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 641, Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 1; Nygaards sedler: Forældre.

14. 21/7 1714*. Peder Mathias Jørgensen Thanch (Tancke), f. Kbh. 13/2 89; (Bdr. t. Jens J. T. i Rønne-K. og t. Abigael J. T., ~ Nr. 11-13 her); F. J. Hansen, Insp. over Gyldenløves Gods, tillige Ekvipagemstr. v. Det Ostind. Comp. i Kbh.; M. Sophie Amalie Tychoff; St. pr. Kbh. 05; C. 14/1 09; udenlands 12–14; 1 ~ Else Bartholomæusdtr. Deichmann af Od. St. Knuds K. (F. blev Biskop over Vibg. St.), b. 3/3 32; 4 S., 2 D.; 2 ~ 18/12 36 Else Maria Garmann, d. 9/8 11, † 6/5 39; F. Johan Christophersen G., Generaltoldforv. i Bergen; M. Karen Johansdtr. Frimann; 1 S., 1 D.; [7/5 1723 Bergens Dk. og Cons.-Ass.; (Biskop over Trondhj. St. 18/4 24*); † 18/4 47; brav Præst og ferm Jurist].

KUM II, s. 301 (»Petrus Math. Tanch«, 17 år gl.); Helk II, s. 260; PT 1981, s. 223-225 (Torben Glahn: Moth – Tanch); Lampe I, s. 52-54; DBL.

15. 4/6 1723. Marcus Nielsen Alsing, f. Kbh. 24/8 92; F. N. A., Kbmd.; M. Ellen Nielsdtr. Griis; St. Kbh. 13; C. 12/8 17, h.; Pr. 40; 1 ~ 23 Elisabeth Sophie Petersdtr. Struve, f. 24/7 04, † 11/8 42; F. P. S., P. i Krusendorf i Holsteen; M. Anna Elisabeth Dosserin (Sstr. t. Barbara D. ~ M. P. Holm i Kbh. Frue K.); 9 B.; 2 ~ Severine Amalie . . . , f. c. 32, † 15/9 14; see Marcus M. A. og Peder S. A., begge i Lomborg-R.; G. K. Lund i Ferring; B. P. Jessen i Louns-A.; J. H. Høyer i Harring-S.; [† 30/4 1766; Pg. br. 22/5 65].

KUM II, s. 370 (»Marcus Alsing«, 21 år gl.); IBB, Skodborg herred, Lomborg og Rom; PT 13:5 (1957), s. 118.

16. 30/5 1766 [Ferslev-D.-V. 4/10 37, o. 4/12] Damianus Christian Andersen Hald af K. Hvalsø-S., f. 24/4 08; St. Roesk. 26; C. 3/11 33, n.; Hør. Roesk. c. 34; Pr. . . ; ~ 13/8 38 F. D. i Ferslev: Elisabeth Cathrine Pedersdtr. Bruun, d. 21/5 15, † Vibg. 9/2 91; 10 S., 5 D.; see H. C. Bruun i Ulsted; A. H. Lassen i Hals; N. J. Nysom i Flade-D.; Lars Jac. Damiansen H. i Høibjerg-E.; (Christian H. H. i Lumby); [† 5/12 1780].

KUM II, s. 481 (»Damianus Christiani Hald«, 20 år gl.).

17. 7/2 1781 [Gjerding-B. 18/4 76, o. 15/5] Jens Reiersen af Frederiksbg.-H.-H., f. Mov 26/8 47; St. Aalbg. 64; Alumnus p. Valchendorffs Coll. 69–72; C. 22/6 74, h.; 1 ~ 76 Rosine Nielsdtr. Basse af Sønderby, f. 8/3 47, † 2/7 83; 2 D.; 2 ~ 19/10 85 Christine Elisabeth Haugaard, f. 14/5 58, † Vissegd. 17/3 29; F. Ove H.; M. Else Margrethe Lassen; 2 S., 1 D.; [# 27/5 1820; † Vissegd. 13/7 27].

PT 12: 1 (1946), s. 140.

18. 15/11 1820, o. 24/11, Peter Tetens; [17/6 1841 Horsens; see der].

19. 21/8 1841 [Vilsted-V. 10/3 38] Peter Thomsen; [20/12 1857 Veggerløse; see der].

20. 15/3 1858 [Hals 25/3 48] Ludvig Daniel Hass, f. Ringsted 4/11 08; F. Peder Daniel H., senere Toldbetjent i Kbh.; M. Elisabeth Wandler; St. Kbh. 26; C. 30/10 32, l.; Sp. Medolden 21/8 35, o. 31/10; # 8/9 40; Miss. i Smyrna 42–47; Folkethingsmd. (Aalbg. Amts 1 Valgkreds) 4/8 52; 26/2 53; 27/5 53; 1/12 54; 1 ~ •/8 37 Theodora Cathrine Iversen, f. Lydersholm, Burkal S., Tønder A., 29/12 13, † Smyrna 3/12 45; F. Thomas I.; M. Botille Ingwertsen; 1 S., 2 D.; 2 ~ 3/10 46 Johanne Ipsen, f. Kbh. 17; F. Mogens I., Gross. i Kbh.; M. Ane Cathr. Hansen; u. B.; [# 30/4 69; † 11/7 81. Bekjendt Homøopath; 1850–62 flere Gange idømt Fængsel og Mulkter for uberettiget Praxis og Medicinhandel; Portrait i Medolden K.; E. 1/587 og S. 1/715].

Elvius s. 361; DanKir bd. 21, s. 1454 (Mjolden kirke).

21. 20/7 1869, o. 8/9 [c. Lærer v. Aalbg. Cathedralsk. 13/12 58; Adj. ss. 13/1 60] Ovidius Sophus Assens; [2/8 1875 Rødby-R.; see der].

22. 11/10 1875 [o. Cat. Skive 1/10 69, o. 12/1 70; Jersi-S. 13/4 51; Clemensker 21/2 52] Edvard Richard Mathias Eller, f. Maribo 13/9 39; F. Jstrd. Math. Christ. Siegfr. E., Amtsforv.; M. Pouline Birg. Løser; St. Hlh. 59; C. 23/1 66, h1.; Lærer v. Kbhs. vestre Betalingssk. 1/6 66; ~ Kbh. Frue K. 28/5 68 Anna Sophie Amalie Melchior, f. Kbh. 6/6 41; F. Cclrd. Henrik Em. M., Skolebestyrer; M. Aug. Ludovica Løser; (73) 3 D.

———————————

 

 

No 818. Ordinerede Catecheter i Nibe.

[Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift]

———————————

1. 7/11 1837, o. Aalbg. . . , Christian Bagge Plesner; [16/10 1840 Blære-E.; see Levring-H.].

2. 12/3 1841, o. 12/5 [c. Adj. Hors. 21/9 36] Christian Frederik Schmidt, f. Nybg. 20/8 07; F. Chr. S., Skllrr.; M. Marg. Fred. Langsted; St. Nybg. 25; C. 30/4 36, h.; ~ 41 Nicoline Elisabeth Beder, f. Kbh. 15/10 15; F. Peter B., Assistenst v. Auctionscont.; M. Kirstine Marie Bachstrand; 3 B.; [† 13/6 1847; i Hors. for facil, her for streng, derfor ikke afholdt og trykket af Næringssorger; B. D. G. 3/209].

3. 31/8 1847, o. 28/10, Laurits Kjellerup Kold; [1/11 1852 Rubjerg-M.; see Levring-H.].

4. 25/2 1853 [p. Cap. Stadil-T. 4/2 51, o. 5/3] Johan Vilhelm Bagge, f. Bellevue 7/5 15; F. Cclrd. Joh. B., Restaurateur; M. Mette Christine Thomsen; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 31/10 42, h.; [† 4/9 1854].

5. 4/12 1854 [p. Cap. Aagerup-K. 29/11 49, o. 18/1 50] Lars Christian Christopher Nyholm; [17/8 1862 Lime-H.; see der].

Nedlagt 20/1 1863.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Torben Glahn: Moth – Tanch. Personalhistorisk Tidsskrift, 1981, s. 223–227. (Om præst nr. 11–14).
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Nibe s. 232).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Vokslev-Nibe s. 57-66).