Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 741. Lomborg og Romb,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/709; R. M. 3/6 1766; M. S. III.; Lkm. 6/504; Kbg. 1716, Romb 1762.
Anm. Romb var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

0. (1583) Peder Jensen; [† 15/2 1602].

Hegelund I s. 157, 377, II s. 98; KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

1. o. 5/5 1602. Eske (Eskil) Gregersen, i Lomborg alene, af Hove; St. i Kbh. (03); ~ Anna Jørgensdtr.; 6 S., 10 D.; [† c. 1645; beskyldtes 24/10 45 for sammen med to af sine Sønner og to Døtre at have dræbt en Mand i Lomborg Kirke; Eptph.].

F-P s. 194 (»Eschyllus Gregorii Cimber«); Hegelund I s. 381, II s. 221; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 6:2 (1936-38), s. 223; 2:6 (1872-73), s. 545.

2. o. 17/6 1645**. Christian Christiansen Meirup, vistnok af Meirup; f. c. 13; St. Vibg. 39; see N. C. Lomborg i Hassing-V.; Etm.; [b. 16/4 1669; „Vir a pietate, mansuetudine et concordia commendabilis“, siger hans Nabopræst, Jens Christensen Jegind i Lemvig-N., om ham i Lemvig Kbg.].

KUM I, s. 150 (»Christiernus Christierni Mejerup«); Sixhøj nr. 69, 408.

3. 20/4 1669, E. f. B. 29/5, Laurits Clausen Borch af Fjaltring-T.; St. Vibg. 62; Pr. (91); ~ fmtl. F. D. Anna Christensdtr. Lomborg, † Lemvig 23/8 23; 2 S., 2 D.; see F. H. Rosenberg i Lemvig-N.; [† 28/10 1717].

KUM I, s. 312 (»Laurentius Clavdij Borrichius«); Sixhøj nr. 408; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 7, 8; Nygaards sedler: Hustrus fader.
(Udgår her, havde kun ventebrev. 4. 17/1 1706*. Hans Hansen Guldberg, tillige fra 1692 Ramme; see der.) Nygaards sedler: Ventebrev.

5. 7/10 1713**, o. 13/12 15, Jens Hansen Paludan af Tjele-V., f. Vibg. 7/8 80; St. Vibg. 00; C. 30/1 03, n.; ~ Anna Sørensdtr. Aagaard af Romø, f. c. 87, b. 11/1 60; 5 S., 3 D.; see Søren Aa. J. P., r. Cap. i Grenaa; [† 29/12 1736].

KUM II, s. 257 (»Iohannes Paludanus«); Sixhøj nr. 732, 357; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 15, 35, 42; Nygaards sedler: Børn, børn (Lemvig Kbg.), far.
(8/2 1737 [Hør. Sæby 33-34] Peder Frederiksen Bloch af Hals, f. 02; St. Sæby 20; C. 31; vilde el. kunde ikke aflægge Eden efter Fdn. 23/10 1700)
        KUM II, s. 433 (»Petrus Blochius«, 21 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 7.

6. 12/7 1737 [Kbh. Børnehuset 6/11 33, o. 20/11] Johan Jørgensen Elert (Ehlers, Eilert), f. Nykjøb. p. F. 15/1 06; F. J. E., Glarmester p. Nykjøb. Slot („regiæ arcis nicopensis vitriarius“); St. Nykjøb. 26, Bacc. 27; C. 15/9 29, h.; Pr. 53; 1 ~ Kbh. Holmens K. 17/3 34 Thyra Cecilie Zimmerberg fra Skaane, f. c. 06, † 29/5 49; 4 S., 2 D.; 2 ~ Møborg •/7 50 Sara Kirstine Pedersdtr. Stauning, f. Hors. •/12 28; (Sstr. t. Anna P. S. ~ J. G. v. Cappelen i Møborg-N.); F. P. Jørgensen S. av Greis-S., Kbmd.; M. Sidsel Andersdtr. Bræstrup; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 20/11 1761; Nygaard: »Var en rædsom gris med sin kb.«].

KUM II, s. 482, 493 (»Iohannes Elers«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 1164, 1244; Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 31, 46, 62, 86, 87, 91; Nygaards sedler: Børn (Lemvig), børn.

7. 8/1 1762 [p. Cap. Nibe-V. 7/4 52, o. 11/10] Mads Marcussen Alsing af Nibe-V., f. 7/10 24; St. Aalbg. 44; C. 25/11 47, n.; ~ 28/1 F. E., b. Lomborg 29/5 72; 3 S.; [† •/5 1772 tilligemed sin Hustru i smitsom Sygdom].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 62, 86, 87, 91, 100; Nygaards sedler: Hustrus begr..

8. 20/8 1772, o. Aarh. 26/2 73, F. Bdr. Peter Struve Alsing af Nibe-V., f. 10/2 30; St. Aalbg. 46; C. 4/7 50, h.; Pr. 80; ~ Nibe 29/7 73 Severine Amalie Bering af Romdrup-K., f. c. 32, † Nibe 15/9 14; u. B.; [† 10/3 1803].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 82, 100; Nygaards sedler: Vielse, enkens død.

9. 10/6 1803 [Hove 26/10 80**] Andreas Aschenberg Fellum, f. Aarh. 42; F. Math. F.; M. Helene Marie Aschenberg; adopt. af Past. Lindegaard, p. t. Waisenhuset i Kbh.; St. Kbh. 58; C. 61, h.; p. Cap. Saxild-N. 29/9 77, o. Vibg. 19/11; ~ Georgine Christiane Losak, f. 44; [b. Hove 13/9 1803].

Nygaards sedler: Adj. et Succ.

10. 17/2 1804 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 20/10 97] Vilhelm Neess; [28/6 1815 Selde-Aa.; see Varde].

11. 22/11 1815, o. 15/3 16, Severin Hjortsvang; [26/3 1824 Paarup; see der].

12. 18/8 1824, o. 24/11, Svend Vilhelm Saxtorph; [18/7 1828 Fjaltring-T.; see Græsted-M.].

13. 19/9 1828, o. 5/10 el. 6/10, Peter Laurentius Husum; [9/6 1835 Tranderup; see Tranebjerg].

14. 21/8 1835 [p. Cap. Greve-K. 6/6 29, o. c. 28/6; Thisted-T. 2/3 31; Lumby 21/9 s. A.] Peter Rasmussen; [11/3 1848 Hee; see der].

15. 17/5 1848, o. 19/7, Christian Ludvig Bagger; [22/6 1858 Hjerk-H.; see der].

16. 29/8 1858, o. 29/10 [Skllrr. i Søllested 7/2 48] August Ehlers Blædel af Assens-Kj., f. Stubbekjøb. 2/2 18; St. Od. 36; C. 5/5 43, h.; Institutbest. i Assens . . .; ~ 21/7 48 Vilhelmine Augusta Prahl, f. Ekernførde 16/11 21; F. Christian Fred. P. af Birkerød, Rgmtchir. ved „Christians Pleiehuus“; M. Charlotte Laurent; 2 S., 8 D.; [3/8 1874 Assens-Kl.; fik 21/7 73 et smukt Sølvservice; see D. T. 73/194].

17. 28/10 1874.  Hans Jens Vilhelm Berthelsen; see Bjerregrav-Aa.-T. r. Cap.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2008, Lomborg kirke, s. 725-765.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 942. Romb,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

Kbg. 1762.
———————————

1a. (1584) Villads Christensen; [† 22/8 1599].

Hegelund I s. 334, II 199; ; KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

1b. o. 29/8 1599. Laurits Andersen Lomborg; St. Kbh. (97); var her endnu 1619, see N. khist. S. 6/545; og fmtl. endnu i 1642.

KoM, s. 349 (»Laurentius Andreæ Lomborg«); Hegelund I s. 335, II 200; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 545; DanKir, bd. 18, s. 768 (se nedenfor).

1 (c). E. f. B. 24/11 1647. Daniel Jørgensen Dallhoff; F. vistnok J. D., Rdmd. i Vibg.; St. Vibg. 34; ~ Maren Laursdtr.; 2 ~ Etm.; [† 19/5 1663].

KUM I, s. 121 (»Daniel Georgii Dalhoff«); Sixhøj nr. 31.

2. E. f. B. 23/7 1663. Jens Jensen Høst; maaskee St. Kbh. 60; ~ Lemvig 4/2 66 F. E.; [† 1671].

KUM II, s. 281 (»Ianus Iani Hafniensis«); IBB, Skodborg herred, Lomborg og Rom (Gravtræ); Nygaards sedler: Vielse.

Ved Rescript 12/5 1670 blev det Annex til Lomborg.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2008, Rom kirke, s. 767-808.