Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1206. Tranebjerg,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/116; P. 80; Provst Jacobsens Manuscript; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/274; Kbg. 1700.
———————————

0. 25/7 1530. Søren Esbernsen.

FR s. 261.

1. o. 1537. Niels Nielsen; [† 1564].

2. o. 1564. Mag. Søren Madsen; Mag. i Wittenberg 15/8 64; [† 1578].

Helk I, s. 308.

3. o. 1578. Poul Sørensen; see Etm.; [† 1600].

4. o. 1600. Søren Nielsen Pind (Pindarus), f. Aarh. 67; ~ 02 F. D. Dorothea Poulsdtr., f. 80; 5 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/9 1611; Eptph. med alle hans Børn opregnede; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 2605-06, 2608 (se nedenfor).

5. o. 1611. Bertel Jensen Galthen* af Galten-V.-H., f. 84; St. i Kbh. (08); 1 ~ 12 F. E., † 52; 3 S., 4 D.; 2 ~ Bodil Simonsdtr., fmtl. af Alrø, † Alrø c. 84; see Etm.; H. S. Colding i Tersløse-S.; [# før 1654; † 1662; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1611; hans Navn pa Kirkeklokken 1654, som »forrige Sognepræst«; Eptph. med alle hans Børn opregnede].

F-P s. 237 (»Bartholomeus Jani f. Galten«); KS 3:2 (1877-80), s. 749; Aarh-LM 1642-90, opsl. 89, 142; DanKir bd. 4, s. 2604, 2606-07 (se nedenfor).

6. o. 12/9 1649**. F. S. Jens Bertelsen (Galten), f. 20; St. Sorø 40; ~ 50 Bodil Hansdtr.; [† 21/3 1664; hans Navn paa Kirkeklokken 1654].

KUM I, s. 156 (»Ianus Bartholini Samosatenus«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16; SB s. 155-56; DanKir bd. 4, s. 2604, 2607 (se nedenfor).

7. o. 1664. Mag. Jens Hansen Borchardsen (Burchardi) af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe 35; St. Kbh. 53; Mag. 69; 1 ~ c. 64 Ingeborg Nielsdtr. Foss, f. Lund 38, † 76; F. N. Christiansen F., Kong Chr. IVdes Livmed.; M. Karen el. Cathrine Mathiasdtr. Jacobæa; 2 S., 4 D.; 2 ~ Elisabeth Margrethe Bartholomæusdtr. Hansteen, f. Kbh. 30/9 53; 2 D.; 2 ~ Etm.; see O. C. Zeuthen i Gangsted-S.; see H. K. Agger i Hvirring-H.-T.; [† 1/5 1681; W. 1/198; N. 79; hans Navn paa Sygekalken 1678; Eptph.].

KUM I, s. 241 (»Ianus Burchardus«); DanKir bd. 4, s. 2593, 2605 (se nedenfor).

8. o. 14/10 1681. Mag. Mads Iversen Wellejus, f. Veile 29/9 53; St. Roesk. 72; Mag. Kbh. 21/6 77; ~ F. E., b. Kbh. Frue K. 9/2 25; [b. 15/12 1719; meget berømt for Lærdom, især velbelæst i de geistlige og verdslige Antiqviteter. Giessing kalder ham og Bülch i Besser: „det store Viisdomspar i det lidet Land“; 1710 frøs Vinen i Kalken; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 31, 74 (»Matthias Ivari Velleius«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 17; Kbg. Kbh. Vor Frue k. (1704-26 D) opsl. 218 (enkens begr.), 220 (ny begr.); DanKir bd. 4, s. 2605, 2609 (se nedenfor).

9. 12/4 1720, o. 10/5, Niels Hass (Hasse), f. Tønder 1/4 90; F. Johann Wilhelm H., Stadssecr.; St. i Jena 09, i Wittenberg . . , i Kbh. 15; C. 21/10 s. A., l.; V.-Pr. flere Gange; 1 ~ 17/12 20 Antonette Vilhelmine Lauritsdtr. Stadelin af Kongsted, f. 00, † 8/3 25; 1 S., 2 D.; 2 ~ •/1 52 Margrethe Berntsdtr. Suhr af Viby-T.; u. B.; 2 ~ N. J. Høstmark i Pjedsted-G.; see C. E. Einsperg i Skibet; [† 12/1 1752; kun gift faa Dage med sin 2den Hustru].

KUM II, s. 395 (»Nicolaus Hass, Wittebergæ degit«, 26 år gl.); Achelis I, nr. 4515.

10. 3/3 1752 [Nordby p. S. 22/6 31, o. 27/7] Jesper Clausen*, f. Od. 02; F. Smed; M. Maren Andersdtr. Rønninge; St. Od. 24, Bacc. 27; C. 25/9 28, l.; V.-Pr. (66); ~ 11/6 32 Helene Sophie Hansdtr. Winther af Janderup-B., f. 95, b. Nordby p. S. 20/6 73; 1 S., 2 D.; see Hans W. J. C. i Nordby p. S.; [† 21/12 1781; havde stor Kjærlighed til og syslede meget med Smedehaandværket; lod Pgden. forfalde og Haven forhugge; Lgst. i Nordby K.].

KUM II, s. 461, 492 (»Casparus Claudii«, 22 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2789 (Nordby kirke).

11. 10/11 1779*, o. 17/4 82, Johan Frederik Henckel af Nøvling-S., f. 11/3 44; St. Vibg. 61; C. 23/9 65, n.; Huslærer i Drammen 68–75; ~ Torrild 29/9 82 Christine Finsen (Fiuren?) Eilertz (maaskee af Aarh. Dk. 1 r. Cap.), f. 29/9 64, † 2/7 19; F. Jacob E., Rdmd. i Kbh.; 9 S., 6 D.; see Andreas H. i Koldby; [† 3/5 1818; meget formuende; ombyggede Pgden. og gjorde meget for Mark og Have].

KUM III, s. 214 (»Ioannes Fridericus Henckel«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1277.

12. 20/8 1818. Niels Lunde Hansteen, f. Nestved 31/1 88; F. Melchior Volsach H., Skovrider; M. Maren Harboe; St. Kbh. 08; C. 17/4 13, l.; ~ 10/10 21 Elisabeth Marie Sorterup, f. Nestved 28/9 00, † Høibjerg 1/6 74; F. Christ. S., Viinhandler; M. Christine Magd. Payngk; 1 D.; see J. F. B. Langhoff i Høibjerg-E.; [† 8/6 1858; fik Tilladelse til, at holde Cap. i fire Aar, forinden han tiltraadte sit Embede, for at vedblive som Huuslærer paa Gisselfeldt hos Grev C. C. S. Danneskjold-Samsøe; Naturforsker; E. S. 1/709; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 2612 (se nedenfor).

13. 27/8 1858 [Skjelby-Gu. 20/2 50] Peter Laurentius Husum* af Vigersted-K., f. 21/12 01; St. v. W. 20; C. 17/1 27, l.; Sp. Lomborg-R. 19/9 28, o. Roesk. 8/10; Tranderup 9/6 35; (Ørsted-D. 17/6 – 22/7 46); ~ N. Jernløse 28/10 28 Nicoline Betzy Birchedal, f. p. Hofmansgave 2/8 04; F. Ludvig Harboe B., senere Forp. og Godsinsp. i Aalebækgd. paa Møen; M. Agathe Joh. Husum af Vigersted-K.; 2 S., 7 D.; see J. S. C. Juul p. Strynø; Ludvig B. H., cd. th. 72/2; [† 20/12 1879; Jub. 19/9 78; Guldbr. 28/10 s. A.; fik et kostbart Taffeluhr; see Nat. Tid. 907; E. S. 1/871].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Tranbjerg Kirke, s. 2561-2618.