Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 544. Janderup (Jandrup) og fra 5/3 1630 Billum,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/517; L. S. 1/51; L. P. B. 561; R. M. 21/10 1766; M. Nr. 502; Danske Samlinger 2/29;
Lkm. 6/339; Kbg. 1637.
Anm. Billum var tidligere et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. 15 . . Hans Clausen, den første evangeliske Præst i Janderup; see J. H. Janderup til Ribe Cathr. K. r. Cap.; [† 1567; Lgst.].

DanKir bd. 19, s. 1067 (se nedenfor).

2. 1567 [p. Cap.* (45)] Anders Hansen Smed; F. Smed; ~ . . . . ; hun levede 98; see Etm.; [† 1584; i hans Tid blev Præstetienden af Janderup lagt til Ribe Cathr. Sognekald].

3. c. 1584 [p. Cap.* 61] F. S. Søren Andersen; ~ Johanne Christensdtr.; see Etm.; [† 4/7 1597; havde megen Modgang, deels ved 8 Aars Sygdom, deels ved at Pg. br. 2 Gange, deels ved sin Uenighed med Fogden Jørgen Sørensen (see D. S. l. c.); han fik 68 og 29/6 72 Kongetienden af J.; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 299, 301, II s. 184; hans hustru var næppe »af Lunde-Ou.«; DanKir bd. 19, s. 1067-68 (se nedenfor).

4. 1597, o. 20/9, F. S. Christen Sørensen; 1 ~ Sidsel Olufsdtr., † 14/5 14; (mindst) 2 S.; 2 ~ (17) Anna Christensdtr. Høst af Lunde-Ou.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 10/3 1626; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547 (kaldet Kapellan); Hegelund I s. 301, 302, II s. 184; PT 11: 5 (1944), s. 53-54; Viborg Landstings Dombog C, 18/1 1617 (f. 39, 1. hustru); DanKir bd. 19, s. 1068 (se nedenfor).

5. k. 16/4 1626. Hans Pedersen Riber, vist af Ribe Hosp., f. Ribe; (eller F. P. Sørensen, Kbmd.; M. Gyde (Gye) . . . ); St. Ribe 22; Pr. 53; 1 ~ F. E.; 1 D.; 2 ~ (37) Sophie Ægidiidtr.; F. Æ. Lauritsen af Ribe Cathr. K., Rtr. i Ribe; M. Maren Andersdtr. Wedel af Kbh. Hofp.; 4 S.; 1 D.; 3 ~ Anna Pedersdtr., f. c. 17, † 24/5 59; mange Børn; see Etm.; [† 1657; i hans Tid indtraf den store Stormflod 10-11/10 34, da Vandet gik op i Pg.; Eptph.; hans Navn p. Prædikestolen i Billum K. 1634].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Petri Ripensis. Ex schola patria«); Kinch II, s. 809; PT 9:5 (1932), s. 217-218; Vester Horne Tingbog 20/12 1645, fol. 75a-79a (1. hustrus barnløse søsters skifte); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 25 (1. hustrus barnløse søster); Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 19, s. 1063-65, 1068, 1096 (se nedenfor).

6. k. 11/1 1658, o. 3/2 [Hør. Ribe 22/10 55] Søren Pedersen Winther, f. Fyen c. 33; F. Peder Sørensen Skriver, Rdmd. i Ribe; M. Dorete Lydiksdtr.; St. Ribe 53; ~ F. D. Anna Hansdtr., † 3/8 98; 6 S., 4 D. (eft. D. S. 12 B.); see Etm.; Peder S. W. i Haarslev-J.; [† 15/4 1695; var bemidlet; en god Avlsmand; Studehandler; levede tarveligen; var nogle Aar Forp. af Lydomgd.].

KUM I, s. 244 (»Severinus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 293, 160; Ribe tingbog 15/11 1659; Nygaards sedler: Børn, død, enkens død.

7. 31/1 1688**. F. S. Hans Sørensen Winther; St. Varde 82; ~ Maren Nielsdtr. Heboe, f. c. 64, † Nordby p. Samsø 20/6 50; (Sstr. t. Anna N. H. ~ H. N. Paludan i Aal, Bdr.dtr. af Anders N. H. i Thisted-T. og af Ingeborg N. H. ~ N. H. Arensberg t. Varde St. Jacobi K.); F. N. Nielsen til Hebo; M. den bekjendte Digterinde Lisbeth Pedersdtr. Heboe af Aal; 2 S., 3 D.; see J. Clausen i Tranebjerg; P. A. Stockemark til Ribe Dk.; Søren H. W. i Tanderup. Sønnen Niels blev Præst i Archangel!!! [† 12/8 1720; han var velhavende; eiede 1718 c. 44 Tdr. Htkn. i Herredet; mistede Forstanden, men fik den igjen forinden han døde].

KUM II, s. 117 (»Iohannes Severini Wintherus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 1, 6; PT 2008, s. 37-40; DanKir bd. 4, s. 2789 (Nordby kirke).

8. 2/10 1720 [Hør. Vibg. 11] Niels Jensen Hammer af Dollerup-F.-R., f. 4/7 83; St. Vibg. 06; C. 86/6 16, h.; Degn i Dollerup 06; i Daugbjerg 08; ~ 31/8 08 Sophie Amalie Bruun, † 12/1 38; 5 S., 2 D.; [† 12/1 1758. „ I Embedet han viste Flid, – Ustraffelighed i al sin Tid. Sot, Armod, Smerte, Sorrig med – Ham fulgte i hvert Livets Fjed. Hans Dotter paa hans Hjerte laa – Nu ved hans Side i denne Vraa. Saa ender Livets Bekketid – For Guds Børn i en Seirsstrid“ (D. S. 2/39); Gravminde af Tegl].

KUM II, s. 313 (»Nicolaus Hammer«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 777; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 20; DanKir bd. 19, s. 1068 (se nedenfor).

9. 16/4 1751** [p. Cap.* 4/6 45, o. 25/8] F. S. Jens Christian Nielsen Hammer, f. Vibg. 12/12 13; St. Ribe 34, Bacc. 35; C. 20/9 42, h.; ~ Henne 4/6 51 Else Kirstine Johansdtr. Krag; F. Bgmstr. og Byfgd. i Varde og Eier af Hennegd.; M. Vibekke Pedersdtr. Endorf; 4 S., 7 D.; [† 28/3 1770. Han fandt „en Guldvogn“ i en Høi. Anlagde 1758 et Teglværk af Marskleer].

KUM II, s. 553, 559 (»Ianus Christianus Hammer.«, 21 år gl.).

10. 14/8 1770, o. 2/11, Niels Pedersen Sehested, f. Timgd. 40; (Morbdr. t. Dorothea E. Møller ~ N. Windfeldt i Hodde-T. og J. N. Krarup i Aal); F. P. Sørensen, Forv.; M. Dorthe Cathrine Christensdtr. Brøllund; St. Ribe 60; C. 65, n.; Pr. 80; O.; [† 8/8 1807; Eptph.].

Nygaards sedler: Forældre; DanKir bd. 19, s. 1065 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Holstebro byfoged nr. 291 (hans søster).

11. 23/10 1807, o. 9/3 08, Søren Børgesen Wandborg, f. Frøslevgd., d. 8/4 82; F. Jens W.; M. Anna Dorthea Sørensdtr. Børgesen; St. pr. Aalbg. 99; C. 17/7 05, h.; ~ Trin. K. 18/4 07 Anna Kirstine Andreasen (Madsen), f. c. 86, † Ringkjøb. 58; F. Snedker i Kjøge; 2 S., 1 D. [† 29/10 1824].

12. 25/4 1825, o. 15/7 [Eier først af Kjærsgd. ved Ebeltoft, siden af Frederiksminde …] Thøger Kjersgaard Asch; [29/12 38 Anst-G.; see der].

13. 16/3 1839, o. 14/5, Jacob Østrup; [15/3 1848 K. Hyllinge-L.; see der].

14. 27/5 1848 [Ho-O. 2/3 40, o. 18/4] Jens Peter Georg Jensen, f. Kbh. 7/2 06; F. Peder J., Uhrmager; M. Christiane Elisabeth Luchner; St. pr. 25; C. 25/4 33, l.; Adj. Hors. 23/7 36; ~ Cecilie Sophie Frederikke Hassenfeldt, f. Sorø 24/3 07; F. Cicilianus Nic. H., Forstkass.; M. Anna Marie Hansen; 3 S., 3 D.; [† 27/2 1853; E. 1/775 og S. 1/939; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 19, s. 1070 (se nedenfor).

15. 22/5 1853, o. 22/6 [Overlærer v. Søetatens Dgsk. 8/7 45] Emanuel (Immanuel) Honoratus Seidelin; [26/9 1868 Storring-S.-G.; see der].

16. 2/1 1869, o. 27/1 [c. Adj. Ribe 26/10 50; Adj. ss. 20/7 51] Jacob Helms; [25/4 1874 Skjellerup-E.; see der].

17. 3/12 1874. Jørgen Christian Leonard Petersen; see Aastrup-S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Janderup Kirke, s. 1031-1072, Billum Kirke, s. 1073-1104.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 112. Billum,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

D. S. 2/1 42; R. M. 21/10 1766; Kbg. 1637.
Anm. Billum var perpetueret Sognepræsten til Ribe Cathrine Kirke, fra 1/10 1629 til Capellanen til Ribe Domkirke. Præsten boer i Kelst (Kielst).
———————————

1. 15 . . Ægidius el. Gilles Christensen; efter D. S. Tolk for den første evang. Biskop i Ribe, Joh. Wandal; see Etm.; L. G. Billum til Ribe Cathr. K.; [han er forvekslet med Ægidius i Ballum].

Kinch II, s. 11, 163; PT 9:5 (1932), s. 215-216.

2. (1584). F. S. Christen Ægidiisen; ~ Christine . . . ; 2 ~ Etm.; see C. C. Billum i Brøns; [† 28/9 1595; Gravramme].

Hegelund I s. 274, 289, 290; II s. 172, 180; KS 3:2 (1877-80), s. 213; PT 9:5 (1932), s. 216; DanKir bd. 19, s. 1101 (se nedenfor).

3. o. 31/12 1596 [Hør. Ribe (89)] Ib Christensen, f. c. 63; St. Ribe 84; ~ 6/2 97 F. E., † 31; u. B.; [afstod Kaldet 1629; levede endnu •/10 31; den 23/3 1627 indberetter Bønderne i Janderup og Billum Sogne, »at Sognepræsten i Billum Sogn paa Grund af Alder ikke længere kan betjene sit Kald, hvorfor de begærer, at naar han dør eller selv for sin Alders Skyld vil afstaa sit Kald, de to Sogne da maa blive annekterede, da Indtægten er for ringe til at underholde to Præster og Vejen mellem Sognene kun er kort. De skal indsende deres Erklæring om, hvorvidt de to Sogne kan annekteres, dog saaledes at det ikke sker til Skade for Sognepræsten til Sortebrødre Kirke i Ribe, da Janderup Sogn er perpetueret til Underholdning for Sognepræsterne ved nævnte Kirke.«; den 1/10 1629 tildeles Jacob Hansen, Cap. til Ribe Domk. »Kronens Part af Korntienden af Janderup Sogn paa Livstid. Den har hidtil været tilstaaet Sognepræsten til Billum Sogn for hans ringe Kalds Skyld, men er nu blevet ledig ved hans Død, og Billum Sogn skal nu annekteres til Janderup Sogn.« Han var slet ikke død paa dette Tidspunkt, men har aabenbart afstaaet Kaldet; (han er delvis forvekslet med Jacob Christensen i Ballum)].

F-P s. 102 (»Jacobus Christiani Ripensis«); Hegelund I s. 290, 291, 294; II s. 180; han er næppe »af Lunde-Ou.«, han for ung; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; KB (1627-29) s. 46-47, 782; Vester Horne Tingbog 9/7 1631, opsl. 78-83, 15/10 1631, opsl. 128; PT 11: 5 (1944), s. 53; 9:5 (1932), s. 216.

Efter Rescr. 28/3 1627 og 1/10 29 Annex til Janderup.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Billum Kirke, s. 1073-1104.