Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1161. Tanderup,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 353; M. S. 2-a/83; Bl. f. G. 2/1 327; L. S.*; L. P. B. 275; St. M.; B. M. 298; Lkm. 2/404; Kbg. 1666.
———————————

1. 1517. Mads Jensen; see Etm.; [† 19/2 1555].

2. 1555 [p. Cap.* 54] Niels Lauritsen, f. Føns 29; 1 ~ F. D.? Kirsten Madsdtr., † 7/9 78; 7 B.; 2 ~ Christine Jørgensdtr. af Udby i F., f. c. 61; (89) 7 B.; 2 ~ Etm.; see L. Nielsen i Huusby; [† 24/12 1595; „bonus concionator sine clamore“(1) (J. M. l. c.); Lgst.].

3. 1596 el. 98 [p. Cap. N. Aaby-I. c. 88] Knud Nielsen*; maaskee St. 87; 1 ~ F. E., † 22/6 07; 2 ~ Ane Nielsdtr. Bang af Klinte-G.; see H. C. Trochmann her; [† 14/11 1640. Var kaldet til Cap. el. Successor i N. Aaby; men der blev intet af det, da han af Vaade begik Drab. Her stod Kaldet ledigt i nogen Tid, fordi Sognefolkene vilde udelukke Enken og kalde Formandens Søn; maaskee Niels Knudsen Tanderup, St. Od. 33, der 1641–43 var Sp. i Oddernæs, Christiansands St.].

FS nr. 207 (»Canutus Nicolai Cartemundanus«); Søn: KUM I, s. 117 (»Nicolaus Canuti Tanderupius«).

4. o. 30/12 1640. Hans Pedersen Ronæs af Udby i F., f. 13; St. Od. 36, Bacc. 40; [† 1654].

KUM I, s. 132, 159 (»Iohannes Petræus/Iohannes Petri Rhonæus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Johannes Petri Rhonæus«, 27 år gl.).

5. 1654. Christen Knudsen, i neppe 1 Aar; f. Ærø; St. Slag. 42; [† 1654].

KUM I, s. 172 (»Christiernus Canuti Arrhoënsis«); Achelis I, nr. 2102.

6. 1654 [p. Cap. Fjelsted-H., o. 11/12 46] Hans Christensen Trochmann; maaskee St. Slag. 41; vist 1 ~ Apollone Knudsdtr., en Dtr. af Nr. 3; 2 ~ Anna Jensdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Knud H. T. i Skaarup-T.; [† 1665].

KUM I, s. 165 (»Iohannes Christierni«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Johannes Christierni Trochmannus«).

7. 1665. Peder Mikkelsen Arctander af Gjelsted-R., f. 38; St. Od. 57; ~ F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; [† 3/4 1687].

KUM I, s. 268 (»Petrus Michaëlis Otthonianus«).

8. k. 6/4 1687, o. 20/5 [Hør. Od. . .] Mikkel Jacobsen Rørup, f. Rørup; F. J. Lauridsen i Rørup, Degn i Gelsted v. Middelfart; St. Od. 76, Bacc. 77; C. 79, h.; 1 ~ 24/9 88 F. E.; u. B.; 2 ~ Anna Margrethe Nielsdtr. af Sandager-H., f. 10/11 83, b. 16/7 28; 1 S.; [† •/3 1721].

KUM II, s. 63, 73 (»Michaël Iacobi Rorupius«); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 36; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 29.

9. 26/4 1721. Anders Jørgensen Leck el. Lech, f. Aabenraa 25/2 86; F. Rdmd.; M. Mette Jensdtr.; St. i Kiel 03, Leipzig, i Kbh. 19; C. 11/9 19, l.; ~ 23/8 22 Inger Johansdtr. Grønnewald, b. Assens 30/4 44; [† 1732; væltede 26/1 31 og fik sit ene Been knust, hvoraf han døde].

KUM II, s. 428 (»Andreas Leck, Apenrada-Holsatus«, 32 år gl.); Achelis I, nr. 4280.

10. 27/6 1732, o. 22/8, Søren Hansen Winther af Janderup-B., f. 25/6 99; St. Ribe 20, Bacc. 22; C. 3/5 23, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 18/9 23 – 24/9 28; ~ 7/5 33 Anne Lucie Jørgensdtr. Wederkinch, f. Assens; F. Kbmd.; 1 D. (posthumus); 2 ~ P. A. Stockemark, senest til Ribe Dk.; [da han ikke var skikket til Embedet og havde stor Besværlighed for, at prædike, faldt han til Melancholie, laa meest ved Sengen og † Assens 22/1 1734 ved, forsætligt at sulte sig ihjel].

KUM II, s. 432, 443 (»Severinus Winther«, 21 år gl.); Borchs K. nr. 156; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 178.

11. 12/3 1734, o. 21/4 Henrik Albertsen Godske (Goiske, Godsche), f. Kallundbg. 06; F. A. G., Amtsforv.; M. Charlotte Amalie Borthig, 2 ~ I. O. Boeslund i Lundforlund-G.; St. pr. 23; C. 26/9 26, h.; ~ Anna Cathrine Nielsdtr. Krogstrup, f. c. 17, † 80; (Sstr. t. Hans N. K. i Espe-V., t. Herluf F. N. K. i Haslund-Ø., t. Anne N. K. ~ F. H. Schurmann i Besser-O. og t. Sara N. K. ~ A. Jacobsen i Galten-V.-H.); F. N. Hansen K., Skrvr. i Salling H., Forv. p. Brahetrolleborg; M. Gjertrud Winther; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 8/12 1773].

KUM II, s. 448 (»Henricus Alberti Godsche«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 122; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 89; Århus byfoged nr. 1584.
(11/11 1757*. M. P. Maaløe; see Gamborg).

12. 23/12 1768**, o. 28/4 69, Peter Mathias Arensbach (Hviid) af Eilby-M., f. 39; St. Od. 56; C. 15/3 59, n.; ~ 18/2 72 F. D. Gjertrud Henriksdtr. Godske, f. c. 44, † Nybg. 3/8 14; 1 D.; [† 29/1 1811].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1511; Kbg. Nyborg (1814-18) opsl. 14 (enkens død).

13. 13/4 1811 [Kjerte 29/4 03, o. 10/8] Samuel Storch af Huusby-V., f. Balslev 8/11 75; St. Od. 94; C. 22/1 99, h.; ~ Huusby 15/10 03 Eleonore Christiane Kamp, f. Kjærum 19/5 72, † her 6/12 49; (Sstr. t. Jens Adolph K. i Balslev-E.); F. Jens Christensen K., Degn; M. Hedvig Frederikke Birch (el. Buch); 3 S., 2 D.; [† 30/12 1817].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 141.

14. 10/6 1818 [Balslev-E. 27/2 07] Laurits Bang; [15/8 1834 Grevinge; see der].

15. 3/10 1834, o. 9/1 35 [Overlærer ved Søetatens Drengesk. 32] Frederik Vilhelm Bagger; [10/4 1847 Vissenbjerg; see Brahetrolleborg-K.].

16. 3/6 1847 [Kjerte 11/6 40, o. 3/9] Ferdinand Baumann, f. Kbh. 6/6 04; F. Joh. Raymund B., senest Toldembedsmand; M. Elisabeth Jørgensen; St. Hlh. 26; C. 1/5 33, h.; c. Adj. Vdbg. •/9 33; Adj. ss. 14/10 34; (S. Kirkeby-A. 15/10 18/11 60); ~ 16/5 34 Emilie Kraft, f. 30/7 05; F. Christen K., Pakhuusforv.; M. Johanne Dorothea . . . ; 3 S., 2 D.; see Julius R. B. i V. Egede-B.; [# 7/9 1876; † 2/3 77].

17. 20/1 1877 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v. 24/4 74] Leopold Ernst Ludvig Tobiesen af Dannemarre-T., f. Hodde 8/12 41; St. Ribe 59; C. 26/6 65, h1.; Cap. p. p. Stillinge 12/9 66, o. 11/10; ~ 19/6 70 Marie Achthon (Acton) Bøgh af Gamtofte, f. Skamstrup 29/10 45; (78) 1 S., 3 D.

———————————

Noter:

(1) »bonus concionator sine clamore« = god Prædikant, råber ikke.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.