Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 93. Balslev og Eiby,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/100; J. M. 380 L. S.*; B. M.; S. i K.: Lkm. 2/455; St. M.; Kbg. 1678 (÷ 1720–24, 1756).
———————————

0. (1539). Jens Nielsen; [var her 1541, og havde tidligere havt St. Annæ Vikarie i Middelfart].

KS 2:5 (1869-71) s. 511; 6:2 (1936-38), s. 462.

1. (1580). Hans Pedersen af N. Aaby-I.; Eptph.

2. (1584). Oluf Eriksen*, f. Assens c. 53; St. 75; 1 ~ . . . . ; 2 B.; 2 ~ . . . . ; 2 B.; 3 ~ Anna . . . ; 3 B.; see Etm.; [† 30/6 1632; „vocalis“(1). „Quæsivi deligenter, an possent auditores intelligere pastorem docentem. Respondebant: ia, ia! quamvis ipsum docentem intelligebam.(2) Melet fortagis, nar hand extender vocem,(3) som der var et stycke Kød i Munden; verum ubi submisse docet, eo caret vitio“(4) (J. M. l. c.); Eptph.].

FS nr. 638 (»Olaus Erici«); F-P s. 74.

3. 1632 [p. Cap.*, o. 8/7 23] Hans Andersen Langeland, f. c. 94; St. Od. 17; Rtr. Rudkjøb. 17/1 19; ~ 26 F. D. Gjertrud Olufsdtr., f. c. 86, † 25/5 46; [† 15/12 1653; Lgst.].

KUM I, s. 29 (»Iohannes Andreæ Langland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Johannes Andreæ«), s. 120 (»Johannes Andreæ«, 29 år gl.).

4. 1653, o. 16/2 54, Jacob Torbensen Hasebard, f. c. 25; F. T. Jacobsen H., Præst, Provst og Cannik i Lund; M. Mette Marcusdtr.; St. Kbh. 46; ~ Od. 20/8 54 fmtl. Maren Lambertsdtr., f. Nyborg 22/12 26; (Faster t. N. P. Trellund i Skjødstrup-E.); F. L. Jensen (Trellund fra Ribe), (Farbdr. t. J. N. Wandal i Vindinge), Rdmd. i Nybg.; M. Maren Christensdtr. (Hemmeth) af Ørbæk; 2 ~ Etm.; [† 1655; fmtl. den Student Jacob Hassebardt, der paa Rettertinget 1652 blev dømt til at betale sin Skrædder i Kbh. 50 Rdl. for Klæder].

KUM I, s. 196 (»Iacobus Torberni«); KS 2:6 (1872-73), s. 736; 5:3 (1905-07), s. 703, 707; 6:2 (1936-38), s. 462; SL II, s. 72, 74, 257.

5. o. 8/6 1655 [Rtr. Middelfart 49] Kjeld Jørgensen Føns af Føns-Ø., f. 24; St. Od. 44, Bacc. 50; ~ (fmtl. F. E.) Maren Lambertsdtr.; 3 ~ Etm.; [† 1658].

KUM I, s. 184, 226 (»Chilianus Georgii Fønensis, Fionus«); KS 2:3 (1864-66) s. 259; 2:6 (1872-73), s. 737; 5:3 (1905-07), s. 710-11; Kbg. Balslev (1678-1719) opsl. 23 (hustrus navn); SL II s. 256-57; PT 1:1 (1880), s. 83, 305; SerRect s. 23.

6. o. 29/8 1658, Søren Thomsen af Kbh. Frue K. 2 r. Cap., f. Kbh. c. 29; St. Vibg. 51; ~ F. E., b. 2/5 90; see Etm.; K. S. Balslev i Oure-V.; (H. P. Storm i Sønderup-N.); [† 21/11 1678].

KUM I, s. 233 (»Severinus Thomæ«); KS 5:3 (1905-07), s. 724; Kbg. Balslev (1678-1719) opsl. 23 (enkens begr.); KS 2:6 (1872-73), s. 737 5:3 (1905-07), s. 724.

7. 3/11 1675**. Laurits Jensen Gjevning (Giefning), f. i Sjælld. 18/3 46; St. Roesk. 64; 10/1 91 Conf. paa begge Sogne; ~ 16/7 79 F. D. Dorthea Sørensdtr. (Balslev), f. 16/7 60, † 27; 5 S., 5 D.; see Etm.; E. E. Helm i Gudme-B.; [† 26/2 1708; gav Kalk og Disk 1701; see Bkrd. Dgbg. VIII.; Eptph.].

KUM I, s. 324 (»Laurentius Iani Gevoningius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 12, i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 19, 41.

8. 13/5 1705**, o. 22/4 05, Niels Hansen Aalborg af Veilby i F.; St. Od. 87; ~ F. D. Maren Kirstine Lauritsdtr. Gjevning; 5 S., 2 D.; 2 ~ Udby 7/8 27 Mogens Immanuelsen Petresch; 3 ~ Peder Olufsen Schou, Hører i Faaborg og Degn i Svanninge; [† •/1 1725].

KUM II, s. 152 (»Nicolaus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 37, i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 62; KS 2:6 (1872-73), s. 737.

9. 26/1 1725 [Hør. Ribe 21] Peder Andersen Stokkemark (-march el. -marche); [21/7 1741 Ribe Dk.; see der].

10. 28/7 1741 [Udby i F. 10/4 33] Laurits Pedersen Winther; [30/3 1742 Kjerte; see der].

11. 13/4 1742, o. 27/7, Samuel Edvardsen Storch, f. Lund, Christiansands Stift, 12/12 11; F. E. Samuelsen S., r. Cap. ss., senere Sp. i Valle i Setesdal; M. Birgitte Mogensdtr. Rasch; St. Christiansand 30; C. 15/2 42, l.; ~ 25/9 42 Maren el. Maria Saxesen, f. c. 06, b. 15/9 74; 1 S.; see Hannibl S. L. i Huusby-V.; [† 12/6 1756; Stamfader til den danske Afdeling af Familien Storch, til hvilken min Kone hører; see min Stamtavle over denne Familie(5)].

KUM II, s. 521 (»Samuel Storch«, 21 år gl.).

12. 6/8 1756 [p. Cap.** Gjelsted-R. 30/5 55] Mourits Gotthold Christensen Krag; [1764 Gjelsted-R.; see der].

13. 21/9 1764, o. 1/2 65, Hannibal Samuelsen Storch; [10/5 1793 Huusby-V.; see der].

14. 21/6 1793, o. 28/8, Niels Müller; [22/4 1803 Huusby-V.; see der].

15. 22/4 1803 [Kjerte 4/12 95, o. 16/12] Frederik Christian Stehr, f. 24/8 55; F. Niels S., Insp. p. Egeskov; M. Anna Rifborg; St. Od. 74; C. 82; ~ Lucie Margrethe Rieffestahl, f. c. 66, † p. Tybrind 30/11 43, (Sstr. t. Præsten i Munkebo, t. Carl F. R. i Søllested-V. og t. Karen R. ~ H. Crone i Flødstrup-U.); F. Johan Balthasar R., Apoth.; M. Karen Braadt; 1 S., 1 D.; [† 2/1 1807].

Strøm 2, s. 373.

16. 27/2 1807 [Helnæs 23/11 04] Laurits Bang; [10/6 1818 Tanderup; see Grevinge].

17. 11/11 1818 [o. Cat. Fred. Trin. K. 22/11 15, o. 15/3 16] Jens Adolph Kamp, f. Kjærum 19/3 78; (Bdr. t. Eleonore Christiane K. ~ S. Storch i Tanderup); F. Jens Christensen K., Degn ss.; M. Hedvig Frederikke Birch (el. Buch); St. Od. 95; C. 20/7 02, h.; ~ Anna Sophie Hansen af Horsens r. Cap., d. 17/12 75, † Ass. 4/9 44; u. B.; [† 11/10 1831].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 141.

18. 4/1 1832 [Skarrild-A. 29/9 24, o. 24/11] Hans Herman Selchier, f. 11/6 99; F. Cpt. Hans Christian Harbo S., senest Amtsforv. i Assens; M. Margrethe Elisabeth Hermansdtr. Lange; St. Roesk. 18; C. 30/4 24, h.; 1 ~ . . . , sep.; u. B.; 2 ~ Borris 1/11 27 Christine Wilstrup af Borris-F., f. 24/8 09; 2 S., 3 D.; see A. C. G. Rasmussen i Allerup-D.; [† 8/10 1863; i Skarrild skal han have anlagt den smukke Præstegaardshave fra ny af og skal have været en dygtig Landmand. Han var saaledes den første i Skarrild, der dyrkede Kartofler].

Nygaards sedler: Vielse, barn i Skarrild; J. Sulkjær: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. udg. 1939, s. 138; Fader: Hirschs Samling; Ovenstad bd. 2, s. 399-400.

19. 8/1 1864 [Mariæ-Magdalene-K. 7/12 48, o. 23/2 49] Andreas Evald Meinert Thomsen af Nordborg, f. Hjortkjær i Sl. 6/7 11; St. Chrhvns. Bgdsk. 31; C. 1/5 37, l.; c. Adj. Aarh. 4/10 45; Adj. ss. 13/11 46; ~ 7/8 46 Adelaide Cathrine Nicoline Nissen, f. Aabenraa 9/2 16; F. Nicolai N., Kbmd.; M. Ingeborg Cathr. Lorenzen; 1 S.; [# 25/6 1879; † Od. 4/10 86].

———————————

Noter:

(1) »vocalis« = klangfuld stemme.
(2) »Quæsivi deligenter, an possent auditores intelligere pastorem docentem. Respondebant: ia, ia! quamvis ipsum docentem intelligebam« = Jeg spurgte nøje, som Tilhørerne kunde forstaa Præsten, naar han prædikede. De svarede ia, ia! endskøndt jeg [ikke?] forstod hans Tale.
(3) »extender vocem« = hæver Stemmen.
(4) »verum ubi submisse docet, eo caret vitio« = men saa snart han taler sagte, undgaar han den Fejl.
(5) S. V. Wiberg: Stamtavle over Familien Storch, eller Edvard Storchs mandlige Descendenter. Faaborg 1863.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 335-36.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), Balslev s. 736-737.