Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 417. Helnæs,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/89; B. F. G. 2/1 237; B. M.; St. M.; Kbg. 1776.
Anm. Kirken, bygget af Bønderne, indviedes 1/5 1618. Ved Rescr. 6/6 1738 blev det et Pastorat for sig. I den cath. Tid (1509) til Dreslette.
———————————

a) Af Capellaner under Foreningen med Sønderby,
hvortil denne Halvø oprindeligen hørte, kjendes følgende, som
maaskee have boet her:

1. o. 17/12 1619 [vist Rtr. Saxkjøb. 1/12 18]. Hans Simonsen, f. c. 91; St. Od. 17.

KUM I, s. 29 (»Ioh. Simonis«); KS 3:5 (1884-86), s. 139, 117 (»Johannes Simonis«, 28 år gl.).

2. o. 4/5 1623. Morten Eskildsen; [1629 Søllested-V.; see der].

3. o. 23/8 1629. Hans Iversen Langeland; [1632 Landet-R.-Aa.; see der].

3b. o. 16/9 1630. Jacob Nielsen, maaskee af Sønderby; f. c. 03; vist St. Od. 28; var maaskee p. Cap.

KUM I, s. 90 (»Iacobus Nicolai Assenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Jacobæus Nicolai«, 27 år gl.).

4. o. 7/8 1633 [Rtr. Bogense 12/12 28] Laurits Bendixen; [1634 Verninge; see der].

5. o. 4/6 1634. Poul Nielsen; [c. •/11 1634 Sandager-H.; see der].

6. o. 26/11 1634. Niels Lauritsen, f. Ribe 04; St. Ribe 30.

KUM I, s. 103 (»Nicolaus Lavrentius Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Nicolaus Laurentii Ripensis«, 30 år gl.).

7. o. 20/11 1636. Niels Jacobsen Egesborg, vistnok af Ø. Egesborg, f. 09; St. Hlh. 30; [blev 1639 „forraadt“ af Præstens Pige, som havde født en Søn, og afsat].

KUM I, s. 100 (»Nicolaus Iacobi f. Egisburg«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Nicolaus Jacobi Egisburgius«, 27 år gl.).

8. o. 28/11 1639. Albert Jørgensen Thim; [Cap. Varde c. 41; see Ribe Hosp.].

8b. o. 20/10 1641. Ditlev Johansen Monrad; [1645 Sønderby; see der].

9 (10). o. 8/3 1646. Anders Bertelsen; [1658 K. Søby-T.; see der].

10 (11). o. 29/8 1658. Jørgen Hansen Søllested; [1663 r. Cap Faaborg-D.; see der].

11 (12). o. 4/12 1661. Jacob Jacobsen Holst; [8/2 1666 Kjøng i F.; see der.

12 (9). 1666. Peder Rasmussen; [5/6 1666 V. Aaby-Aa.; see der].

12b. 1666. Hans Ibsen; druknede paa Langeref (nu Langøre).

12c. c. 1667. Jacob Madsen Lund; [26/8 1668 Flemløse; see der].

13. k. 22/10 1668. Mourits Isaksen; [1688 Sønderby-H.; see der].

 

b. Sognepræster.

1. 1/8 1738, o. 3/9, Christoper Espensen Wederkinch; [17/4 1767 Sønderby; see der].

2. 26/10 1766*, o. 19/6 67, Niels Christian Pedersen Kragelund, f. Grimstrup 15/9 20; F. P. Nielsen K. af Leirskov-J., Degn; M. Elisabeth Teilmann; St. Vdbg. 40, Bacc. 41; C. 43; Hør. Vdbg. 40; Correcteur ved det Høpffnerske Bogtrykkeri 54–63; O.; [† 22/5 1784; W. 3/436; N. 320].

KUM III, s. 6, 10 (»Nicolaus Christianus Kragelund«, 20 år gl.).

3. 13/8 1787, o. 24/9, Mathias Christopher Wederkinck; [4/8 1797 Blidstrup; see der].

4. 4/8 1797, o. 27/10, Frederik Nielsen Halsøe; [23/11 1804 Sønderby; see der].

5. 23/11 1804, o. 19/12, Laurits Bang; [27/2 1807 Balslev-E.; see Grevinge].

6. 27/2 1807, o. 8/4, Johan Frederik Høgh; [28/6 1811 Kjerte; see Gamborg].

7. 27/9 1811, o. 8/11, Niels Hjardemaal Høyer; [9/1 1829 Flemløse; see der].

8. 25/3 1829, o. 24/4, Claus Holm; [9/12 1831 Udby i F.; see der].

9. 9/3 1832 [p. Cap. Flemløse 3/9 28, o. 16/10; Oure-V. 9/10 29]; Hans Jacob Potter; [26/9 1837 Støvring-M.; see der].

10. 6/1 1838 [p. Cap. Brenderup-O. 23/12 35, o. 5/2 36] Peter Wessel Brown; [16/1 1847 S. Høirup-Aa.; see der].

11. 3/4 1847 [p. Cap. Ørsted i F. 31/8 39, o. 20/11] Jacob Christian Jacobsen; [10/6 1859 Søllerød; see der].

12. 17/8 1858 [p. Cap. Vindinge 18/7 44, o. 11/9; Ringe 14/7 50] Laurits Frants Salomon Joachim Lange, f. Ørbæklunde 22/10 14; F. Jstrd. Rasmus L., Godseier; M. Laurence Lindegaard; St. Od. 34; C. 13/1 40, h.; (11/1 – 15/3 58 Sp. Linnerup-H.); (22/2 – 17/4 Kjerte); ~ Herrested 11/10 53 Henriette Christiane Tobiesen af Vindinge, f. 9/12 03, E. e. J. L. Bechmann p. Syderø, Fær.; u. B.; [# 27/6 1876; boer i Kbh. Fik, da han var kaldet til K., en Bibel, indbunden i Fløiel og beslaaen med Sølv; see D. T. 75/111].

13. 5/9 1877 [Cap. p. p. Magleby p. M. 24/4 74, o. 13/5] Hans Dahlerup af Ø. Ulslev-G., f. 2/2 43; St. Nykjøb. 62; C. 22/1 69, l.; Instit. i Stege . . ; ~ Magleby p. M. 22/1 78 Sophie Marie Anine Petersen, Pleiedtr. af Past. Rosing i Magleby, f. Kbh. 30/1 45; F. Pet, Vilh. P., Malermstr.; M. Charl. Amal. Weitemejer.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.