Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 118. Blidstrup,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/203; L. P. B. 254; K. M. 52; M. 52; Kbg. 1698.
———————————

0. 23/6 1530 [Skriver paa Krogen] Laurits Normand.

FR s. 194, 254.

1. 15 . . Jørgen . . .

2. 15 . . Mads Lille (Parvus).

3. (1584). Jacob Nielsen i 46 Aar; [var her endnu 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 147.

4. 16 . . [Cap.* c. 05] Oluf Jørgensen i 31 Aar; see 2 Etm.; [# c. 1636; levede endnu 1640].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 1.

5. o. 21/4 1630**. Peder Simonsen Hoff af Vigerslev-V. i F.; St. Od. 25; ~ F. D. Barbara Olsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans P. H. i Søborg-G.; H. M. Evendorph her; O. L. Holbech i Græsted-M.; Sønnen Mag. Simon P. H. (c. 1634–1708) blev Rtr. i Trondhjem, hans (Halv)broder, Peder Henriksen Ascanius, flyttede til ham i 1660; [† 1640, Skifte 17/2].

KUM I, s. 73 (»Petrus Simonis Hoff Fionus«); PT 8:6 (1927) s. 190; NST 9 (1944), s. 108; STD, s. 43; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 1.

6. E. f. B. 5/2 1640** [p. Cap.*, o. 3/4 39] Henrik Christensen Ascanius, f. c. 10; St. Od. 35; ~ (50) F. E., som overlevede ham; 6 S., 3 D.; see Saxo H. A. i Boddum-Y.; M. D. Reutze i Ryslinge; (C. Jørgensen i Harridslev-A.); 2 Sønner blev P. Norge: Mag. Peder H. A. (f. 18/1 45, † 4/10 1738) blev 27/2 92 Hospp. i Trondhj., og 27/9 1701 Sp. i Aure p. Nordmøre, Trondhj. St.; og Christen H. A., f. c. 48, r. Cap i Sand, Trondenæs i Troms, som døde barnløs i 1724; [† 1655].

KUM I, s. 126 (»Henricus Christierni Aseniensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Henrich Christensen«, 30 år gl.); NST 9 (1944), s. 108-109; STD, s. 37-38, 356; Erl. I, s. 414415; Skifte efter Christen Henriksen A. 1724; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 7.

7. o. 30/11 1655 [Hør. Kbh.] Henrik Mortensen Evendorph (Evendrup), vist af Everdrup; St. Slag. 50; ~ F. Stdtr. Sara Pedersdtr. Hoff, f. 14/8 36, † Hillerød 15/6 02; [† 1690; fik 68 Tilladelse til at udsætte Bækkener for Kirkedørene(1) i Kbh., men Anledningen siges ikke; maaskee var Pg. br.].

KUM I, s. 225 (»Henricus Martini«); PT 9:1 (1928), s. 138 (Bircherods Dgbg., der skriver at F. Kyhn blev sognepræst 1690, efter at have været kap. nogen tid.).

8. (1685). Mads . . . , i K. M., men ikke i M. S.; maaskee p. Cap.

9. 5/5 1688**. Mag. Frants Blasiussen Kyhn, f. c. 50; F. fmtl. B. K., der i 71 blev Eier af Øvremølle ved Arresø, Holbo Hrd.; St. Slangerup 70; Mag. Kbh. 1/7 82; St. i Leiden 87; 1 ~ Else Kirstine Evendorph, Skifte 20/1 96; 2 ~ Sidsel Jensdtr., Skifte Slagelse 30/5 38; 5 S., 2 D.; [† c. 1721; var en vældig Jæger og en maadelig Poet; skrev følgende Ansøgning om at blive Degn tillige: „Stormægtigste Monarch! al Nordens Ziir og Ære! — Det synes underligt, at Præsten Degn vil være; Men Verden er forkeert; Det Gud og hver Mand seer; Lad Præsten blive Degn, saa tigger han ei meer;“ — var en forargelig Præst, som 95 beskyldtes for Ægteskabsbrud, og at have voldt 2 af sine Børns Død; friede sig dog ved Ed; vilde ikke begraves i Kirken; „inferri sacres manes quia turpe putavi – idcirco ante fores conditus hic jaceo“(2); Ligst.; W. 1/564; N. 327].

KUM II, s. 24, 114 (»Franciscus Kyhne Blasij fil.«); Helk II, s. 171; EM 5, s. 23-25; PT 9:1 (1928), s. 138 (Bircherods Dgbg.); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 335; Fra Frederiksborg Amt, 1922, s. 148-157 (se nedenfor); SjDegn s. 72, 127; C. Nyrop: »C. F. Classen«, s. 66; Wads sedler: Blasius Kyhn; DanKir bd. 2, s. 1276 (se nedenfor); DBL.

10. 7/2 1721. Anders Koch, f. c. 83; St. Od. 03; ~ Marie Elisabeth Aagaard, E. e. Ritmestr. Møller; 1 D.; [† 2/5 1724].

KUM II, s. 284 (»Andreas Koch«, 20 år gl.).

11. 2/9 1724. Albert Holgersen Snedsted, vistnok af Snedsted, f. c. 3/5 93; St. Randers 11; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 8/11 24 Maren Andersdtr. Bay, f. Randers c. 81, b. 13/6 42; (Sstr. t. Margrethe A. B. ~ J. M. Sommerfeldt i Kolind-E.); F. A. Poulsen B.; M. Maren Pedersdtr.; u. B.; 2 ~ Kirsten Madsdtr. Langholm, E. e. . . ., † Kbh. 71; [† 26/5 1763].

KUM II, s. 358 (»Albertus Snested«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 421.

12. 9/9 1763 [p. Cap. Vordingborg-K. 14/11 60, o. 5/12; Fp. i Holsteen 29/3 62] Jørgen Holst; [24/8 1792 Veiby-T.; see der].

13. 12/10 1792 [Skp. i 3 Aar, Vicep. i Søllerød under en lang Vacance] Niels Georg Sørensen; [4/8 1797 Esbønderup-N.; see Gundslev].

14. 4/8 1797 [Helnæs 13/8 84, o. 24/9] Mathias Christopher Wederkinck af Sønderby, f. Helnæs 1/1 61; St. Nybg. 81; C. 5/6 83, h.; Lærer ved Opfostringshuset 83; 1 ~ Kbh. 27/10 84 Marie Cathrine Broust; F. Knud B., Forst. og Bghldr. v. Opfostringshuset; 1 S.; 2 ~ 8/12 14 Kirsten Jensen; F. Jens Pedersen, Gdmd. i Hesselbjerg; 1 D.; [# 8/10 1817, † Ludehøi 9/5 31].

15. 25/2 el. 4/3 1818 [p. Cap. Søborg-G. 10/6 14, o. 6/7] Peter Adolph Hilde, f. Helsing. 9/3 84; F. Andreas H., Klubvært; M. Maren Søegaard; St. Helsing. 01; C. 10/1 12, h.; ~ 22/6 12 Andrea Marie Westergaard af Søborg-G., f. 22/6 85; 4 S., 1 D.; see Jørgen L. S. H. p. Sønderho; [† 21/1 1854].

(15/4 – 24/6 1854. T. Potter; see Allested-V.).
(24/6 – 21/8 1854. C. A. Gjellerup; see Landet-R.).

16. 21/8 1854 [Cat. i Skive 27/4 46, o. 26/8] Conrad Sophus Nyegaard, f. 20/10 15; F. Jstrd. Peter Nic. N., Eier af Frederikskilde v. Sorø, Landvæsenskomm., Translateur; M. Cathrine Elisabeth Ross; St. Sorø 33; C. 22/10 38, *l.; ~ 5/6 46 Caroline Margrethe Schiødte, f. 28/7 18; (Sstr. t. Jens Georg S. i Ørslevkloster-Ø., t. Andreas Ferdinand S., r. Cap. t. Aarh. Dk. og t. Jørgen Carl S. i St. og L. Fuglede); F. Oberstlieut. Laur. S., Urtekræmmer; M. Lovise Diderikke Bech af Vallekilde-H.; 2 S., 3 D.; see Laur. L. G. N. i Aadum; F. D. T. Engelstoft, r. Cap. i Vissenbjerg; [# 3/12 1880; † 17/1 82].

———————————

Noter:

(1) »at sætte Bækken for Kirkedøren« = til indsamling af penge i kirken, dvs. henvende sig til menigheden (ell. offentligheden) om pengehjælp.
(2) »inferri sacres manes quia turpe putavi – idcirco ante fores conditus hic jaceo« = fordi jeg anså det for skændigt at indføre disse indviede hænder (i kirken), ligger jeg derfor begravet her foran døren.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Blistrup Kirke, s. 1257-1279.
Stenfelt, Niels: Om hr. Frantz Kühn i Blidstrup. Fra Frederiksborg Amt, 1922, s. 148-157.