Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 121. Boddum, Ydby og fra 11/3 1570 til 1784 Hurup,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; Vahl 76; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/320; P. M. 149; Kbg. 1669.
———————————

1. 15 . . Thomas Mikkelsen; til alle 3 Sogne; [† 1530].

2. k. 1551. Niels Morsing; Pr. (68. 84); see Etm.; [† 1589; fik 30/8 58 Tilladelse til, at studere ved et fremmed Universitet, mod at holde en Cap.; fra 11/3 1570 tillige Hurup; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Crysostomus, udgjorde det usædvanligt store Antal af 22 Bøger].

KS 2:2 (1860-62), s. 657-58; 3:2 (1877-80), s. 203; KB bd. 2 (1556-60) s. 198-199.

3. 1589 [maaskee Gislum-T. 84] F. S. Peder Nielsen Morsing; vist St. i Rostock 84 og 86, i Greifswald 87; [† 1592].

Helk I, s. 175 (»Petrus Bodemius«), s. 315 (Petrus Nicolai Morsianus), Helk II, s. 295.

4. 1592. Christen Jensen Morsing, f. Nykjøb. p. M. c. 61; Pr. c. 96; ~ F. Sstr. Karen Nielsdtr., f. Ringkjøbing c. 73, † 7/7 25; see Etm.; [† 12/4 1625; han og Hustru gav 1625 to Alterstager til K.; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 745; PT 11:3 (1942), s. 237 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 696, 699 (se nedenfor).

5. 1625. F. S. Claus Christensen Morsing, f. i Skarum på M. c. 99; St. Lund 20; ~ Kirsten Pedersdtr., f. i Hinsels; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see P. M. Hassing i Hassing-V.; P. C. Nelde i Førslev-S.; [† 1652; Lgst.].

KUM I, s. 40 (»Claudius Christierni Morsianus Cimber«); PT 11:3 (1942), s. 237 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 699-700 (se nedenfor).

6. 1652. Anders Andersen Ringkjøbing af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop i Aalborg); St. Aalbg. 45; Pr.; ~ F. E., Skifte Thisted 20/10 96; see J. M. Borchhorst i Broust-S.; H. V. Holstebro i Taarup-K.; [† 1666; var i sin Ungdom Rytter, og der fortælles, at hans Fader to Gange maatte løse ham ud fra Rytteriet. Da Biskopen engang vilde besøge ham, mødte han ham i sin hele Ryttermundering tilhest, hvorfor Faderen satte ham stærkt i Rette; see Taubers Biogr. Notitser om Disc. fra Aalbg. Sk. 3/33].

KUM I, s. 192 (»Andreas Andreæ Rincopius«); PT 11:3 (1942), s. 237 (se nedenfor); Sixhøj nr. 598.

7. 1666 [Hør. Aalbg. 62] Mag. Ulrik Hansen Schnell; [afsat 1669 formedelst Kivagtighed og Uretfærdighed, men som Svoger til Biskop Bagger i Kbh. blev han dog 9/11 s. A. P. i Sønderup-N.; see der].

8. 22/4 1669. Christen Christensen Friis af Aarh. Frue K., f. c. 43; St. Aarh. 62; Pr. 83; 1 ~ c. 70 Anna Sørensdtr. Lyngaae af Lyngaa-S., f. 17/3 43, † 2/10 77; 1 S., 1 D.; 2 ~ Karby 16/6 80 Karen Madsdtr. Schytte af Karby-H.-R., d. 10/11 61, † 1/9 97; 4 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see Christen C. F. i Alsted-B.; O. A. Sadolin til Viborg Sortebrødre K.; Knud A. C. F. i Sæby-G.; (H. P. Thorning i Jetsmark); [† 21/1 1695; fik 16/3 67 brev om at være Præst her, da den forrige skulde være død. Brevet blev kasseret, men han fik et nyt 14/2 68].

KUM I, s. 306 (»Christianus Christiani Frisius«); PT 11:3 (1942), s. 237 (se nedenfor); FAaW s. 14, 24.

9. 26/2 1695. Saxo Henriksen Ascanius af Blidstrup, f. 15/10 50; St. Roesk. 75, Bacc. 77; C. 80, mediocr.; 1 ~ F. E., † 97; u. B.; 2 ~ Vibeke Christensdtr. Schytte af Vestervig-A., † 57; 4 S., 1 D.; see Etm.; Henrik Ch. S. A. i Herlufsholm; J. W. Schmidt i Frøslev-M.; [† 1733; ualm. stærk og langmodig; sømmede selv Kisten til for sin 1ste Hustru, som han elskede høit, sigende: „Gud skee Lov, at hun ligger, som hun ligger“. Da hans Lade var blæst om i en svær Storm, glædede han sig over den frie Udsigt. Da man vilde forskrække ham med, at Svensken kom, sagde han: „Kommer han, saa kommer han“. Satte engang 3 svenske Officerer under Bordet med de Ord: „Saa Skam" see der Karle! den, som kommer først ud, faer saa Skam! see der! Hug“. Indløb en anden Gang en løbsk Hest, kastede den omkuld og holdt den fast; Cap. H. M. Reutze beskyldte ham forøvrigt for at være „suurfittig“].

KUM II, s. 57, 73 (»Saxo Henrici Hof/Ascanius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 14, 26; HiThi 1967, s. 399-420.

10. 10/4 1733**, o. 31/7, F. S. Oluf Holger Saxesen Ascanius*, f. 8/9 06; St. Helsingør 24; C. 27, h.; ~ Dorthea Kirstine Opitius, † Gudum Pg. 97; 1 S., 6 D.; see H. A. Thura i Helligsø-G.; Saxo A. i Gudum-F.; [# 1784; † Gudum Pg. 17/8 85].

KUM II, s. 462 (»Olaus Oligerus Ascanius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 14, 26, i Ringkøbing amt, Skodbg. hrd. nr. 75, 95.
(14/8 1770*. H. C. Haasum; see Gjerrild-H.)

Ved Rescr. 1/3 1765 gik Hurup fra; see dette.

11. 24/9 1784, o. 21/11, Lambert Daniel Bruun; [26/8 1785 r. Cap. Kbh. Trin. K.; see Taarnby].

12. 23/9 1785, o. 2/11 [Hør. Aalbg.] Laurits Bartholomæus Deichmann af Lerup-T., f. 5/5 61; St. Aalbg. 80; C. 10/10 83, h.; ~ 9/11 85 Elisabeth Sophie Buck, d. Kbh. 29/2 60, † Kbh. 10/10 27; F. Crtr.; 3 S., 3 D.; see O. C. H. Fogh i Romdrup-K.-V.; (L. B. v. Spreckelsen i Uggerslev-H.); [† 23/1 1811].

13. 16/7 1811 [Kollerup-S. 25/4 94] Peter Rudolph Heide, f. Værløse 28/9 56; F. Martin H., Degn; M. Johanne Margrethe Winding; St. Kbh. 76; C. 22/1 83, h.; Miss. Grl. 3/3 84, o. 21/4; ~ Kbh. 26/4 80 Kirstine Tønnesen, f. c. 58, † Refs •/3 53; 1 S., 1 D.; [† 1826].

14. 28/6 1826 [Cat. Roesk. 15/9 20] Laurits Peter Kaalund; [28/5 1839 Flemløse; see der].

15. 6/8 1839 [V. og Ø. Vandet 20/10 19, o. 10/12] Christian Brandt Carstensen af Thisted-T., f. Sæby 22/12 89; St. Hlh. 08; C. 23/7 13, h.; Lærer v. Søetatens Pigesk. 16; 1 ~ Hansine Elisabeth Lillelund af Brøndum-H., f. 8/9 99, † 1/2 34; 3 S., 7 D.; 2 ~ 36 Elisabeth Lund, † 70 el. 71; 3 B.; [† 11/2 1852; 1. Hustrus Lgst. i V. Vandet].

DanKir bd. 12, s. 284 (V. Vandet kirke).

16. 28/3 1853 [Solbjerg-S. 2/5 44] Hans Christian Cramer af Jyllinge-G., f. Ørum 9/2 03; St. Aalbg. 20; C. 19/10 26, h.; Manø 4/11 29, o. 21/1 30; N. Omme-B. 15/8 34; ~ 6/1 30 Erikke Bolette Marie Elisa Frederikke Jacobsen af St. Bjergby-M.; 3 S., 3 D.; [# 10/12 1873; Eier af en Villa v. Kbh.; † 6/7 84].

17. 17/3 1874 [Hvidbjerg-Ø.-L. 2/4 71, o. 3/5] Anders Lassen Lundbye, f. N. Raunstrup 10/2 32; F. Jens Mogensen L., Propr., Landmaaler og Tiendcomm.; M. Ane Mar. Møldrup; St. Aalbg. 52; C. 24/6 69, h1.; Skllrr. i Evetofte, Meelby S., 29/11 59; ~ Ballerup 28/12 59 Maren Kirstine Jensen, f. Ballerup 13/11 29; F. J. Hansen, Gdeier. i Pederstrup; M. Ane Olsen; (73) 2 S., 4 D.

———————————

 

 

No 122. Sognecapellaner i Boddum, Ydby og Hurup.

[Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 76; M. S. III.; P. M. 151.
———————————

1. (1580. 84). Jacob Sørensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

2. 15 . . Niels Mathiesen; maaskee St. i Kbh. (79); [† 1595].

F-P s. 92 (»Nicolaus Matthiæ Thistadiensis«).

3. (1610. 19). Jens Lauritsen.

KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 745.

4. eft. 1633. Christen Pedersen Lerup af Lerup-T.; St. Hlh. 32; [# før 29/7 1648; Skp. (52), levede endnu 53].

KUM I, s. 112 (»Christiernus Petri Lerupius«); PT 11:3 (1942), s. 237 (se nedenfor); KlitVen s. 218, 384.

5. c. 1648. Christen Christophersen; St. Vibg. 42.

KUM I, s. 141 (»Christianus Christophori«); Sixhøj nr. 121.

6. 16 . . Jens Nielsen Tømmerby; [fmtl. † el. forflyttet c. 1678].

7. o. 16/1 1678. Peder Nielsen Vogelius; [1682** Helligsø-G.; see der].

8. o. 5/9 1682 [Hør. Hors. c. 81] Samuel Jørgensen Endelave af Endelave, f. 21/7 53; St. Aarh. 75, Bacc. 78; C. 79, l.; [† el. forflyttet 1697].

KUM II, s. 59, 80 (»Samuel Georgij Endelavius«).

9. o. 20/6 1697. Henrik Madsen Reutze; [1700 Skp.; atter r. Cap. her 1701; forlod 1702 Embedet formedelst Sognepræstens „Suurfittighed“; 8/9 1702 r. Cap. Thisted og Sp. Skinnerup; see Velling].

10. o. 27/2 1702 [r. Cap. Børglum-V.-F. s. A.] Henrik Thomsen Beck, f. Od. 12/6 59; F. T. Henriksen B., Bgr.; M. Magd. Christensdtr.; St. Od. 76; C. 82; Degn i Smidstrup . . . ; ~ Kollerup 05 Anna Olufsdtr. Krag Holmboe af Vrensted-T., f. 66, b. Nykjøb. p. M. 14/12 30; [† i Boddum Kirke 1728].

KUM II, s. 63 (»Henricus Thomæ Otthinian.«); KlitVen s. 377.

11. 1728 (kgl. conf. 7/7 30) [p. Cap. Hillerslev-K. 6/9 24, o. 13/12] Oluf Andersen Hald; [13/11 1733 Hvidbjerg-Ø.-L.; see der].

12. 14/2 1738. Johannes Vilhelmsen Schmidt; [5/7 1743 Frøslev-M.; see der].

13. 4/9 1744, o. 6/11, Sebastian Peder Andresen Opitius, f. Lydomgd. 14/5 13; F. A. Frederiksen O. til Leergrav; M. Karen Madsdtr.; St. pr. 31, Bacc. 33; C. 15/9 35, h.; [levede 1766].

KUM II, s. 527, 543 (»Sebastianus Petrus Opitius«, 20 år gl.).

14. 13/9 1780, o. 20/10, Saxo Ascanius; [28/2 1782 Gudum-F.; see der].

15. 27/11 1782, o. 24/1 83, Albert Lauritsen Wanting; [18/2 1784 r. Cap. Sæby; see Esbønderup-N.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Bodum Kirke, s. 693-700, Ydby Kirke, s. 701-711, Hurup Kirke, s. 675-684.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Boddum s. 237).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 505. Hurup,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 77; Vahls M. 19; Kbg. 1669 (÷ 1734-83).
Anm. Sognet var 1570–1784 Annex til Boddum og Ydby, men blev efter Rescr. 1/3 1765 atter et Pastorat for sig.
———————————

1. (1540). Peder Nielsen; [† c. 1550].

KS 6:2 (1936-1938), s. 477.

2. (1553). Augustinus Lydersen (Ludolphi?); [† 1570; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 6 Bøger; fik 30/8 58 kgl. Tilladelse til, at studere ved et fremmed Universitet, mod at holde en Cap.].

KB bd. 2 (1556-60) s. 199; KS 2:2 (1860-62), s. 657-58.
———————————

3. 20/8 1784 [p. Cap. og Degn i Vestervig-A. 25/7 81, o. 9/11] Peder Jensen Overgaard, f. Helligkildegd. i Thy 20/10 40; (Bdr. t. Niels J. O. i Sønderhaa og t. Ingeborg M. O. ~ D. Krefting, r. Cap. i Vestervig-A.); F. J. Jørgen Nielsen O.; M. Cathrine Hansdtr. Maylund (Meyland); St. Vibg. 60; C. 65, h.; Degn i N. Nissum 25/1 71, i Resen 28/9 s. A.; 1 ~ Dorthea Marie Weilgaard, † •/10 93; 2 ~ 25/9 94 Magdalene Nyboe af Kollerup-S., f. 15/8 53, † 34; u. B.; [b. 9/9 1797].

KUM III, s. 203 (»Petrus Ofvergaard«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1262 (1256); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 51.

4. 29/12 1797, o. 16/3 98, Ole Jørgen Sadolin af Ø. Tørslev, f. Hinge 66; St. Vibg. 85; C. 12/7 91, h.; ~ Aalbg. 12/2 02 Anna Aagaard, f. Fuglsig 28/8 79, † Hæstrup 24/8 74; (Sstr. t. Sidsel H. Aa. ~ O. Rafn p. Bogø og t. Elisabeth S. Aa. ~ S. Balling i Bjergby-M.); F. Christen Aa. til Fuglsig i Hjørring St. Olai S.; M. Oline Tryde; u. B.; 2 ~ Nibe 25/2 10 Mathias Asp, Kbmd. i Nibe; 3 ~ Holmsø Mølle, Haverslev S., 20/4 29 Ole Christian Rafn af Albæk-V.; [† 23/12 1808].

KUM III, s. 411 (»Olaus Georgius Sadolin«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1436; E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 296; Nygaards sedler: Enkens 2. ægteskab, 3. ægteskab, enkens død.

5. 3/5 1809, o. 5/7, Ole Nicolai Rafn; [8/6 1827 Hedensted-D.; see Vallensbæk].

6. 15/8 1827 [Solbjerg-S. 24/1 16] Niels Christian Søe, f. Bur 11/9 67; F. Jens S. i Gørding; St. Vibg. 92; C. 5/7 97, l.; p. Cap. Baarse-B. 29/6 98; Sp. Jegindø 27/11 01; 1 ~ 10/8 99 Susanne Margrethe Clausen af Mørke-H., d. 29/4 71, † 26; 2 S., 2 D.; 2 ~ Vestervig 13/5 32 Marie Sjørslev, d. Sjørslev 2/7 80, † Dronninglund 20/11 59; F. Jens Nielsen, Skræder; M. Anne Andersdtr.; u. B.; [# 9/8 1836; † Dronninglund 13/7 43].

KUM III, s. 454 (»Nicol. Christian. Søe«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1487; Kbg. Vestervig (1831-45 V) opsl. 3 (2. vielse); Kbg. Sjørslev (1754-1807) opsl. 43 (2. hustrus dåb).

7. 25/10 1836 [o. Degn Romø 7/12 32] Conrad Ditlev Sørensen; [17/8 1854 Sæby-G.; see der].

8. 8/11 1854 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 17/5 50] Harald Paludan; [21/8 1861 Beder-M.; see der].

9. 6/11 1861 [Cat. Kjøge 11/7 55, o. 12/9] Caspar Marcus Frederik Høegh af Gjentofte, f. 11/9 18; St. Kbh. 36; C. 9/7 46, *l.; Skllrr. p. Chrhvn. •/4 48, p. Christiansø 49; ~ 8/5 50 Laura Collstrop, f. 17/1 19; F. Laur. C., Gross. og Tømmerhandler i Kbh.; M. Fred. Voigt; 1 S., 1 D.; [5/4 1876 Taagerup-T.].

10. 16/6 1876 [Missr. i Upernavik, Grld., 19/3 58, o. 12/5; hjem 66; Missr. v. Julianehaab 1/6 68; hjem 74; privat Medhjelper i Frederiksberg-H. 75] Morits Christian Julius Anthon, f. Aarh. 1/9 29; F. Jørg. Christ. A., Consumtionsinsp., senest i Hors.; M. Juliane Carol., Comtesse Holstein; St. Hors. 49; C. 26/2 58, n.; ~ 14/5 58 Anna Mathilde Elisabeth Heeboe, f. Kbh. 17/8 37; F. Pet. Christ. H., Copiist i Hof- og Statsrettens Justitscont.; M. Eva Louise Petersen; (77) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Hurup Kirke, s. 675-684.