Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 355. Gudum og Fabjerg,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 569; K. 2/145; R. M.; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 6/516; Kbg. 1744.
———————————

1. 15 . . Niels Hansen; [† c. 1541].

2. 1541 [vist Vandborg 30] Christen Simonsen; [† 1560].

3. 1558 [Rtr. Ringkjøb.] Jens Kjeldsen; [† 1600; 20/11 1558: »Malthe Jensen beretter, at Hr. Jens Kieldsen tiltaler ham for 2 Gaarde, den ene i Gudom, den anden i Faberig, som Hr. Jens mener skulle være Præstegaarde til Gudom og Nessom [Nissum] Sogne, medens Malthe Jensen siger, at han efter Kongens Befaling har udlagt en Præstegaard i Nessom Sogn , og at hans Fader har udlagt en Præstegaard i Gudom Sogn fra Gudom Kloster, hvorfor han mener, at han ikke bør udlægge flere Gaarde fra Klosteret, med mindre Kongen vil have det; Klosterets Forstandere have bestandig haft Jus patronatus til de to Sogne«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 222; NB! Må ikke forveksles med sin navnebroder i N. Nissum, de var begge i hvert sit kald i 1584, se KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

4. o. 23/7 1600. Peder Clemensen; [† 1607].

Hegelund I s. 350, II s. 207.

5. k. 8/3 1607, o. 6/4 [Rtr. Ringkjøb. 17/3 03 – 6/12 06] Jacob Hansen Hegelund, f. Ribe •/9 78; (Bdr. t. Hans H. H.. r. Cap. og Rtr. i Holstebro-M.); F. H. Jensen H., Rdmd.; M. Mette Pedersdtr. Krag; St. pr. 99; udenlands 06; ~ Ringkjøb. 19/7 07 Agatha Henrichsdtr.; F. H. Willemsen i Zwolle; see Anders J. H. i Vinding-V.; [† 1629].

F-P s. 167 (»Jacobus Johannis Hegelius«); Hegelund I s. 399, 475, 481; II s. 231; Kinch II, s. 151.

6. o. Varde 13/12 1629. Søren Thygesen, f. Holstebro; St. Od. 27; [† 1640].

KUM I s. 84 (»Severin. Tych. Holstebr.«).

7. 1640 [r. Cap. Vibg. Dk. (33)] Peder Christensen Barmer af Sebber-L., f. c. 07; St. Kbh. 27; ~ Barbara . . . , levede 60; [b. 23/1 1682; W. 1/217].

KUM I s. 83 (»Pet. Christian. Barmer«).

8. 5/9 1673**, E. f. B. 28/5 74, Abraham Lauritsen Skaland (Skadeland), maaskee af Vinkel-R.; St. Kjøge 60, Bacc. 66; ~ 69 (Bev. 8/11) Maren Eriksdtr.; [† c. 1677].

KUM I s. 280, 332 (»Abrahamus Laurentij Schalandus«).

9. 21/4 1677**, E. f. B. 16/8, Laurits Villadsen Grove f. Vibg.; (Bdr. t. Albert V. G. i Staby); F. V. Nielsen, Glarmstr. i Vibg.; M. Maren Lauritsdtr.; St. Vibg. 69; ~ Sophie Jacobsdtr. Hegelund; [† 1686].

KUM II s. 13 (»Laurentius Wilhadi Grovius«); Sixhøj nr. 494, 608; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

10. 4/1 1687. Mag. Jørgen Nielsen Lachmann, f. Kbh. 6/8 59 af borgerlig Stand; St. Kbh. 83; Mag. 96; ~ Ellen Nahmesdtr. Rud, † 15; 1 S., 5 D.; see Niels J. L. i V. Tørslev-S.; J. C. Seiling i Tørring-H.; [† 16/1 1715; W. 1/566; N. 330; bekostede Opmaling af Pulpituret c. 94].

KUM II s. 122 (»Georgius Nicolai Lachman«); Nygaards sedler: Død; DanKir bd. 18, s. 1123 (se nedenfor).

11. 25/3 1715. Christian Johan Lauritsen Damstrøm, f. Lemvig c. 83; F. L. Olufsen D., Forv. p. Ryssensteen; M. Birgitte Petræa; St. Lemvig 01; ~ Mette Pedersdtr., som overlevede ham; see H. H. Rosenberg i Resen-H.; [† 6/1 1744].

KUM II s. 269 (»Petrus Laurentii Damstrømius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 18, 40.

12. 7/2 1744 [r. Cap. Varde 23/11 31, o. 20/2 32] Poul Mortensen Borrebye, f. Kjøge 9/9 91; F. M. B., Kbmd.; M. Cathr. Pedersdtr.; St. Kjøge 10, Bacc. 11; C. 9/4 15; Hør. Kjøge 26; 1 ~ Kbh. 3/7 32 Dorothea Bendixdtr. Borrebye, b. 11/3 33; 1 S.; 2 ~ Janderup 24/9 33 Mette Marie Jonsdtr., E. e. Simon Christensen t. Hebo, f. Varde 2/7 11, † 12/5 34; 1 S.; 3 ~ Lemvig 8/6 36 Gjertrud Marie Madsdtr. Lemvig; F. Kmrd. M. Pedersen, Eier af Kongensgd., Nissum S.; M. Anne Marie Madsdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see C. H. Hjelmcrone i Borbjerg-R.; (P. Winther i Hundslund); [† 17/5 1748, b. Janderup 25/5; velformuende og velstuderet; gav 100 Rdlr. t. Janderup Skole; see Hfm. 4/5 93; hans og 2. Hustrus Kisteplader i Janderup K.].

KUM II s. 351, 354 (»Paulus Martini Boroppidanus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 28, 39, 49, 53, 55; Nygaards sedler; 2. vielse, 3. vielse; DanKir bd. 19, s. 1069 (Janderup kirke).

13. 12/7 el. 17/7 1748, o. 4/9, Lars Johan Jacobsen Jelstrup af Rerslev-Vi., f. 11/2 20 el. 21; St. Roesk. 42; C. 47; Cons.-Rd. 10/6 57; 1 ~ 19/9 49 F. E., † 56; u. B.; 2 ~ Maren Henriksdtr. de Leth, d. 30/1 40, b. 27/1 64; (Sstr. t. Niels H. de L. i Karlby-V.); F. Bondeplageren H. Nielsen de L. t. N. Vosborg; M. Sophie Kirstine Frantsdtr. de Linde; 2 S., 3 D.; 3 ~ Christiane Birgitte Obelitz, f. 7/8 46, † 17/9 03; 7 B.; [# 1765; Eier af Gudumkloster, siden af Vorgaard, senest af Kokkedal; † som Jstrd. 14/8 92].

Kbg. Gudum (1744-1816) opsl. 343; SevKV s. 57-58; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 51.

14. 8/4 1765 [p. Cap.* 8/7 57, o. 26/10] Peder Hassing Lauritsen Hee, f. Lemvig 20/2 22; F. L. Nielsen H., Organist; M. Margrethe Pedersdtr. Zimmermann; St. Od. 46; C. 49; Degn her 48; ~ 29/12 50 Anna Marie Madsdtr. Stabye, f. 14, b. 20/9 81; (Sstr. t. Rebekka K. S. ~ P. J. Taftebjerg p. Holmsland); F. M. Christensen S. p. Gudum Kloster; M. Anna Marie de Warnich; u. B.; [b. 8/1 1782].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 54, 68, 71; Kbg. Gudum (1744-1816) opsl. 16.

15. 28/2 1782 [r. Cap. Boddum-Y.-H. 18/9 80, o. 20/10] Saxo Ascanius af Boddum-Y.-H., f. 14/11 41; St. Vibg. 62; C. 20/3 65, n.; ~ Janderup 18/9 83 Bodil Kirstine Schree, d. Holstebro 27/6 67, † 29/4 15; F. Niels Thomsen Schree, Kbmd. i Holstebro; M. Elisabeth Pedersdtr. Sørensen; 2 D.; [† 11/6 1817].

KUM III, s. 225 (»Saxo Ascanius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1294; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 95; Kbg. Holstebro (1762-1815) opsl. 18 (hustrus dåb); Nygaards sedler: Død, børn, svigerforældre.

16. 27/2 1817 [Miss. i Grld. 21/2 06, o. 28/2] Bernt Hartz, f. Trondhj. 15/7 81; F. John H., Bjergværksopsynsmd.; M. B. L. Bryhn; St. Trondhj. 01; C. 20/1 06, h.; ~ Egedesminde 6/9 07 Sara Margrethe Lammersen, f. Umanak 7/2 90; † Lemvig 21/4 69; F. Johan Fr. L., Asst. i Umanak; M. Ane Irgens, f. Dorph; 3 S., 3 D.; [† 20/2 1822].

17. 7/8 1822 [Harboøre 24/12 17] Simon Henrik Rosendahl; [5/3 1839 Beftoft-T., see der].

18. 25/5 1839 [Lemvig-N. 14/5 24] Samuel Christian Prahl; [28/7 1854 Baarse-B., see der].

19. 6/10 1854 [Miss. v. Holsteinborg 24/1 40, o. 4/3; Ved Godthaab og Semforst. ss. 44] Carl Junius Optatus Steenberg af Viby-T., f. Hyllested 4/6 12; St. Aarh. 31; C. 2/5 39, h.*; ~ 14/4 49 Emma Octavia Janssen, f. Kbh. 14/4 29; F. Kmrd. Poul Ernst J.; Renteskrvr.; M. Karen Børresen; 6 S., 6 D.; [30/6 1869 Sanderum; E. S. 3/240].

20. 13/9 1869. Rasmus Tøxen Worm; see Rold-V.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2010, Gudum Kirke, s. 1025-1088, Fabjerg Kirke, s. 1089-1130.