Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 100. Beftoft og Tislund,

N. Rangstrup Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

L. S.*; K. 1/184; M. S. III.; Rh. 47; Lkm. 6/124; Kbg. 1703.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (1528). Erich . . . ; Pr. (28); see Etm.; [# 1542]

1. 1542. Jørgen Wulff (Lupinus); fmtl. ~ F. D.; see Etm.; [† 1569].

2. 1569 [Skrydstrup 53] F. S.? Niels Jørgensen Wulff; see Etm.; [† c. 1584 (1608?); hans Skjæg var 1 Alen langt].

3. o. 21/2 1608. F. S. Peder Nielsen Wulff*; Pr. 13/6 48; see Etm.; [† 1651?].

Hegelund I s. 494, II s. 270.

4. o. 8/3 1651. F. S. Jacob Pedersen Wulff; St. Kbh. 47; [† 1657].

KUM I, s. 205 (»Iacobus Petri Wolfius«).

5. o. 16/1 1658. Jørgen Jacobsen Boysen af Øsby Diak., f. 30/11 31; St. Haderslev t. Rostock 51, Kbh. 53, Wittenberg 56, i Leipzig og Jena; ~ 5/6 61 Magdalena Christiansdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkl., E. e. Lorenz Boysen, Gdmd. i Løgumkl., og † 23/4 97; 2 S., 1 D.; see Jacob J. B. i Magstrup-J.; Christian J. B. i Rødding-S.; Etm.; [† 3/6 1704].

Achelis I, nr. 2430 (»Georgius Boëthius, Hadersleben«); KUM I, s. 246 (»Georgius Boëthius Haterslebia-Holsatus«); PT 1981, s. 65.

6. 13/2 1700 [p. Cap.* 24/4 88**] Christen Hansen Eichel, f. Haderslev 64; F. H. Christiansen E., Bgmstr.; M. Anna Johansdtr. Schrøder af Aller-T.; St. i Wittenberg 83, i Kbh. 88; 1 ~ c. 90 F. D. Christina Magdalena Jørgensdtr. Boysen, f. c. 21, † 29/3 1697; 1 S., 1 D.; 2 ~ vist B. Christina Eichelin, f. 73, † 98; see 2 Etm.; Georg E. i Hostrup; [† 1707].

Achelis I, nr. 3528; KUM II, s. 157 (»Christianus Iohannis Eichel«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; PT 1980, s. 45-48; DanKir bd. 20 (1954), s. 905 (se nedenfor).

7. 29/3 1707. Poul Christian Ernstsen Boldich (Boldig) af Helsing. St. Mariæ K., f. Helsing. 1/8 81; St. Helsing. 00, Bacc. 01, i Rostock 04; ~ 07 F. D. Magdalene Christensdtr. Eichel; 4 B.; 2 ~ Etm.; see C. H. Clausen i Vilstrup; N. Nissen i Uge; [† 1727].

KUM II, s. 259, 263 (»Paulus Christiani/Christianus Boldich/Boldichius«); Helk II s. 78; PT 1980, s. 45-48; 1981, s. 75.

8. 20/10 1727 [p. Cap. Tvedt, Kr.sands St., 20, Skp. 24] Augustinus Andersen Chrystalsin af Egebjerg, f. 8/10 el. 16/10 97; St. Roesk. 15, Bacc. 16; C. 18; Inform. i Norge; Pr. (56); ~ 2/3 29 F. E.; 2 D.; see P. Gutfeldt i Skjærbæk; D. C. Outzen her; [† 5/3 1761].

KUM II, s. 394, 397 (»Augustinus Chrystalsinus«, 18 år gl.); PT 1980, s. 45-48.

9. 18/7 1760** [Toftlund 27/10 58] Peder Gutfeldt; Pr. 79; [13/6 1788 Søllerød-H., see Skjærbæk].

10. 12/9 1788 [Branderup 3/8 59] Ditlev Christiansen Outzen af Toftlund, f. 21/6 24; St. Ribe t. Halle 44, t. Kbh. s. A., Bacc. 45; C. 27/3 48, n.; p. Cap. her 8/11 57, o. 4/3 58; 1 ~ 60 Christiane Augustinusdtr. Chrystalsin, f. 12/10 31, † Branderup 21/7 69; 3 S., 3 D.; 2 ~ 70 Sophie Magdalena Freuchen af Branderup, f. 6/6 31, † Branderup 6/10 74; u. B.; [† 25/7 1789].

Achelis II, nr. 5764; KUM III, s. 41, 51 (»Ditlevus/Detlevus Outzen«, 21 år gl.); Kbg. Bevtoft (1703-1809), s. 39, opsl. 22 (1. hustrus fødsel); Kbg. Branderup (1667-1814), s. 201, opsl. 113 (1. hustrus død); s. 108, opsl. 64 (2. hustrus fødsel); s. 222, opsl. 123 (2. hustrus død); PT 14:6 (1965), s. 134-35; 1984, s. 126, 128.

11. 16/10 1789 [Høirup 5/1 80] Jørgen Mechlenburg af Amrum, f. 21/9 41; St. Flensbg. t. Halle 62, i Kbh. 65; C. Kbh. 11/6 66, l.; p. Cap. Agerskov 10/6 68, o. 7/9; Pr. 90; 1 ~ Magdalene Sophie Samuelsdtr. Friedlieb af Mariager-H.-S., f. 5/7 45, † Høirup 17/7 85 i Barselseng; 6 D.; 2 ~ Johanne Christine Wind af Brøns, f. 14/1 51, † 8/6 27; see N. Kamph i Skjærbæk; H. C. Jespersen i Nebsager-B.; [† 17/7 1808; Eptph.; 1. Hustrus Lgst. i Høirup Kgd.].

Achelis II, nr. 6510; DanKir bd. 20, s. 905 (se nedenfor); bd. 21 s. 1203 (Højrup kirke).

12. 10/3 1809 [r. Cap. Assens-Kj. 31/7 95] Niels Christopher Juul el. Juel*, f. Hors. 25/11 57; F. Jacob Nielsen J., Feldbereder; M. Ida Kirstine Holst; St. Hors. 78; C. 16/4 87, n.; Hør. Hors. 78; r. Cap. Ribe Cathr. K. o.s.v. 31/12 90, o. 16/2 91; ~ Hors. 18/5 91 Margrethe Benedicte Jacobsdtr. Hansen af Hors. r. Cap., d. 21/8 68; [† 19/12 1838].

Nygaards sedler: Hustrus dåb.

13. 5/3 1839 [Gudum-F. 7/8 22] Simon Henrik Rosendahl, f. Heils i Sl. 12/2 85 (Bdr. t. Rasmus H. R. i Rødding-K. og t. Peter H. R. i Helgenæs); F. Thomas Henriksen R., Degn; M. Anna Marie Johansdtr.; St. 04; C. 9/1 07, l.; o. Cat. paa Romø 28/6 11, o. 28/6; Sp. Harboøre 24/12 17; ~ Christiane Hass, f. Aalbg. 21/5 90, † Haderslev 3/2 48; F. Niels H., Viinhandler; M. Helvig Kirstine Krog; 9 B.; see P. Rasmussen i Hee; [† 9/2 1843; B. D. G. 1/157].

Achelis II, nr. 7970.

14. 29/4 1843 [Skrydstrup 25/4 32, o. 19/6] Jørgen Christensen Randbøll, f. Kbh. 12/2 02; F. Niels Christ. R., Kbmd.; M. Christiane Bolette Schmidt; St. Kbh. Bgdsk. 20; C. 17/10 26, l.; Lærer v. Latinsk.; ~ Kbh. Trin. K. 28/8 32 Amalie Charlotte Glæsel, f. c. 07, † 22/11 87; [20/5 1867 afsat af d. t. R. formedelst Edsnægtelse; † Haderslev 10/6 78; nidkjær Sjælesørger, ualm. elskværdig Personlighed; see Nat. Tid. 764].

15. c. Sp. 1867, fast ansat 68 [Katharinenheerd 63] Andreas Martin Andresen, f. Holtager, Enge S., 20/8 23; F. Martin A., Ldmd.; St. Flensborg t. Kiel 48, i Bonn 50, i Kbh. 52; C. Flensbg. 54; Sp. Simonsberg 57; c. Pr. Tørninglen 71; Pr. 74; [1885 Øsby; † der 7/6 1888].

Achelis II, nr. 9869.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Bevtoft Kirke, s. 888-906, Tislund Kirke, s. 907-922.