Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 60. Amrum (St. Clemens’s K.),

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

R. M. 3/4 1766; M. S. III.; H. 3/10; Lkm. 6/103; Kbg. 1599 (nu i Tyskland).
Anm. Præsten boer i Nebel.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Didrik . . . , catholsk, siden luth. P. i 9 Aar.

2. 15 . . Frederik* (Freerks) . . . , f. i Widing (Hviding?) Hrd.; i over 50 Aar; [† 1574].

3. c. 1574**. Tycho Frudsen* (Frodde), f. paa Sylt; ~ Karen . . . , b. 19/9 30; [† 17/9 1630, b. 19/9].

KS 2:6 (1872-73), s. 550; Hegelund I s. 320; II s. 193.

4. 1629** [P. p. Nordmarsk 26] Martinus M. Flor* (Florus), f. i Bredsted 24/5 97; F. Math. F., Bgr.; M. Lucie . . . ; St. i Rostock 23; 1 ~ 25/4 30 Pop Volquartz; 6 S., 2 D.; 2 ~ Anna . . . fra Husum, b. 15/12 86; see Paul F., r. Cap. t. St. Laurentii p. Før; [b. 15/9 1686; maatte strax ved sin Ankomst begrave 147 Personer, døde af Pest, saaledes at der kun var 80 tilbage; T. 295].

Achelis I, nr. 1567.

5. o. 9/8 1679**. Jacob Boëtius, f. Galmsbøl 1/1 55; F. Bernh. B., P. t. Galmsbøl; St. i Kiel 71; ~ Magdalene Augusta Joachimsdtr. Giese, † 94; F. J. G., P. v. St. Nic. K. i Kiel; M. Elisabeth Marcusdtr. Hane; [afsat 1681; efter R. M. uskyldig fordreven 1681, hvorpaa han strax har bekommet en stor menighed og har levet i stor Velstand; Arends: P. i Lensahn 1681; i Neumünster 1716; † 12/1 25].

Achelis I, nr. 3146.

6. E. f. B. 25/5 1681** [Hofp. i Kold. 79] David Jørgensen Monrad af Aastrup, f. Svenstrup p. Als 13/1 55; St. i Danzig c. 72, Kønigsberg 75, Wittenberg 77, Kbh. 79; ~ 6/9 81 Gude Reinholdsdtr. Reimers af Bedsted; 4 D.; [† 10/1 1694].

KUM II, s. 96 (»David Georgii Monradus, Hatersl.-Holsatus«); Achelis I, nr. 3261.

7. 20/2 1694 [Hør. Kold. 89] Andreas Brorson (Brodersen) af Randrup; St. Ribe 82; ~ Maria Christophersdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkl.; u. B.; [† 1710].

KUM II, s. 115 (»Andreas Broderi Randerupius«); Achelis I, nr. 3506; PT 1981, s. 66-67, 71.

8. 1/3 1710. Georg (Jørgen) Lorentzen, f. Bredsted 4/7 80; F. Marcus L., kgl. Krigscomm. i Bredsted; M. Catharina v. d. Wisch; St. i Jena 00, i Kiel 03, i Kbh. 10; C. s. A.; ~ Anna Cathrine Jacobsdtr. Lyra; F. J. L., Sp. t. St. Johs. K. p. Før; M. Elsabe Johansdtr. Jessen; [† 1715].

KUM II, s. 353 (»Georgius Laurentii Bredstadiensis«); Achelis I, nr. 4184; PT 14:6 (1965), s. 134.

9. 14/4 1716. Bartholomæus Richardi Laugesen Wedel af St. Laurentii p. Før, f. 25/9 92; St. i Kiel 10, i Kbh. 15; C. Kbh. 16; ~ Christiane (Christina) Dorthea Andreasdtr. Reyer, som overlevede ham; F. A. R., P. t. Flensbg. St. Johs. K.; M. Christina Olausdtr. Moller; hun 2 ~ . . . . ; [† c. 1727, Skifte 22/5 28; siges ord. 1715, men hvorledes?].

KUM II, s. 395 (»Bartholomæus Vedel, Kiloniensis«, 25 år gl.); Achelis I, nr. 4542; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 5.

10. 2/1 1728 [Hør. Helsing. 22] Ditlev Gotthard Caisen Zwergius (Zwerg); [2/5 1732 Slangerup-U.; see der].

11. 6/6 1732. Nicolai Hansen Outzen, f. p. List 01; (Bdr. t. Dorothea H. O. ~ J. H. N. Clausen i Visby); F. H. Hansen O., Toldinsp. (telonii præfectus) ved Listerdyb og i Brøns; M. Anna Christine Clausen; St. pr. til Jena 25, i Kbh. 28; C. Kbh. 29; ~ 22/7 35 Anna Cathrine Christiansdtr. Riese af Agerskov, f. 10/7 09; 2 ~ Etm.; [† 1739].

KUM II, s. 501 (»Nicolaus Outzen, Haderslebiensis Holsatus«, 27 år gl.); Achelis I, nr. 5086; PT 1984, s. 122, 124.

12. 10/7 1739, o. 4/8, Frederik Jørgensen Mechlenburg, f. i (Lille)fosen (Fossundiæ) i Norge 6/9 10; F. J. Frederiksen Marstrand, Kbmd. i Lillefosen (dvs. Kristiansund); M. Else Margrethe Johansdtr. Mechlenburg; St. pr. Trondhj. 30; studerede 4 Aar i Jena; C. Kbh. 38; ~ 29/7 39 F. E., † Beftoft Pg. 21/4 98; med begge Ægtemd. 4S., 2 D. (Eptph. i Beftoft K.); see Jørgen M. i Beftoft-T.; Christian R. M. her; [† 20/3 1778].

KUM II, s. 550 (»Fridericus Georgius/Georgii Mechlenburg«, 19 år gl.); NST 5 (1936), s. 285; 7 (1940), s. 325, 329, 330; 30 (1986), s. 240; DanKir bd. 20 (1954), s. 905 (Bevtoft Kirke).

13. 17/6 1778, o. 12/8, Carsten Christiansen; [3/11 1786 St. Laurentii p. Før; see der].

14. 11/2 el. 16/2 1787. Christian Riese Mechlenburg, f. her 3/9 48; St. Aalbg. 70; C. 27/4 74, n.; 1 ~ Naomi Dorthea Petersen fra Dagebøl; F. maaskee Ingwar P., P. ss.; 1 S.; 2 ~ Margrethe Hedvig Wind, fmtl. af Brøns, f. 52; see Etm.; (P. C. Garde i Søborg-G.); [# 6/4 1827; † 3/9 33].

15. 7/6 1827. F. S. Lorents Frederik Mechlenburg, f. her 15/2 99; St. pr. 19; C. 25/10 25, l.; R.* 27/7 60; ~ 5/7 27 Matje Riewerts, f. 26/8 05, † 18/12 74; F. Tucke R. p. Amrum; M. Jung Ehlen; [# 1875; † 13/10 s. A.].

Achelis II, nr. 8485.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.