Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1496. St. Johannis paa Før,

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1660; Kirkesproget er tydsk.
Anm. Præsten boer i Nieblum.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Johannes Bohn, f. Midlum p. Før; P. ved Reformationstiden; (J. 565; Pr.-Ber. 1826 S. 381).

2. 15 . . Jacob; (J. 565).

3. 15 . . Willem; maaskee fra Halle; maaskee St. Wittenberg 37; (J. 565; Pr.-Ber. 1826 S. 381; Witt. Matr. (»Caspar Wilhelm«, fra Halle)).

4. c. 1566 [Büsum 58, forjaget 64] Hieronymus Willemann, f. Hamburg; St. i Wittenberg 38; Sp. i Risum før 52; Heide 52; [c. 1576 Diak. Morsum p. Nordstrand; Diak. Kønigsbüll; Sp. i Oldenbrock (Hannover); vist † Oldenbrock; (Hellm. 67; F. 188-91. 242, Tillæg 59 L. 7-9; J. 516. 565. 662 f.; Witt. Matr.; Prall: Heide. 38; P. J. F. Boysen. 95)].

5. c. 1576(?) [Ladelund 157 . ] Johann Klinker; [1583 St. Laurentii p. Før; see der].

6. 1583 [Diak.* 72] Conrad Hollmann, f. Burgdorf (Borchdorff) i Pommern c. 40; St. i Wittenberg 60; Dr.; Hør. Tønder (72); [† 1600; (J. 565 f.; Krafft. 401 L. 12-11 n.; Witt. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 382. 384); SdjyAarb 1963, s. 178].

7. 1600 [St. Nic. p. Før 97] Mag. Ocke Røhrden, f. Midlum, St. Johs. S. p. Før; F. Røhrd Arfsten, Skipper i Midlum; St. i Wittenberg 92; Mag. sst. 17/9 94; o. sst. s. A.; Diak.* 94; ~ 22/10 98 Drude Bernhardsdtr.; F. B. Mauritius, Sp. i Eckernførde; 2 ~ Etm.; [† 16/8 1603; (J. 565 f. 569; Krafft. 401 L. 13 n.; Hegelunds Kal. 1598 22/10; Witt. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 382. 386); Achelis I, nr. 831 (»Otto Richardi«); PT 15:2 (1968), s. 188 (Helk)].

8. 1604. Jacob Boëthius; St. i Rostock 99, i Wittenberg 02; ~ F. E.; see Bernhard B. i Galmsbøl; [† 1629; (J. 565; Krafft. 401; Had. Joh. 30; Witt. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 382; Sj. Aarb. 1910 S. 177); Achelis I, nr. 970].

9. 1629 [Diak.* 20] Lorenz Jacobsen, tillige Organist til 60, af Abild, f. 97; St. i Rostock 16; ~ Naamen (Nummen) Paysen, † 31/8 64; (mindst) 3 S.; see Otto L. i Morsum p. Sild; Jacob L. i Risum; Etm.; [† 1667; (J. 565 f.; Krafft. 401; Rost. Matr.; C. lit. II. 501 L. 18-21; B.-D. 1199; Pr.-Ber. 1826 S. 382. 384); Achelis I, nr. 1355].

10. 1667 [p. Cap.* 57] F. S. Bernhard Lorenzen, f. Alkersum p. Før; St. i Helmstedt 48; ~ 5/7 59 Dorothea Margaretha Witte, † c. 68; F. Oswald W., Jægermstr.; M. Elsabe . . . ; F. Kbmd. i Hamburg; [† 6/6 1673; (J. 566; C. lit. I. 335, II. 501 L. 22; B.-D. 1253 (Personalia); Pr.-Ber. 1826 S. 382); Achelis I, nr. 2296].

11. 1673 [Diak.* 58] Jacob Lyra (d.æ.), f. Hildesheim i Grubenhagen; ~ Elsabe Johansdtr. Jessen; F. Joh. Paysen J., Diak. i Bredsted; M. Margaretha . . . ; (mindst) 2 S., 1 D.; see Barthold L. her; G. Lorentzen p. Amrum; [† 12/12 1686; (J. 566; C. lit. II. 501; Pr.-Ber. 1826 S. 382. 385; Michl.: Rendsb. 17; Haustedt: Bord. 111)].

12. 1686 [Diak.* 74] Peter Lobedanz af Morsum p. Sild; St. i Helmstedt 63, i Kiel 65; [† 1692; (J. 566 f.; Pr.-Ber. 1826 S. 383. 385); Achelis I, nr. 2747].

13. 1692 [Diak.* 86] Barthold Lyra, en Søn af Nr. 11, f. Alkersum p. Før 11/3 63; St. Husum t. Kiel 82, i Helmstedt 85; see Etm.; [† Alkersum 1721; (J. 566 f.; Pr.-Ber. 1826 S. 383. 385); Achelis II, nr. 3495].

14. 1721 [p. Cap.* 10] F. S. Jacob Lyra (d.y.), f. Alkersum p. Før 31/8 91; St. i Jena 10, i Kiel 14; [† 7/2 1733; (J. 566; V. f. K. 2 R. V. 460; Michl.: Rendsb. 17; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4531].

15. 1733 [Diak.* 28] Peter Cramer, f. Flensbg. 25/9 97; F. Rudolph August C., deputeret Bgr.; M. Anna Prehn; St. Flensbg. t. Jena; St. i Halle 19; ~ . . . . , f. c. 1692, † c. 1792; F. . . . . Matthiesen, Landfoged p. Før; (mindst) 1 S., 1 D.; see Peter C. i Møgeltønder; I. Petersen i Keitum p. Sild; [1742 St. Mich. K. i Slesvig; Slesvig Dk. 49; † 16/5 1777; (J. 566 f. 1077. 1087; O. H. Moller. I. 8; Pr.-Ber. 1823 II. 93 L. 23-18 n., 1826 S. 383); Achelis I, nr. 4866].

16. 1742 [tydsk Cap. t. Kbh. Garn. K. 24/4 1736, o. 25/4] Christian Christiansen Crause, f. Neustadt i Meissen 2/6 95; F. Chr. C., Skræder; M. Marie Ziegenbalg; St. i Wittenberg 18, i Kbh. 36; C. Kbh. 36; [† 29/10 1756; (W. II. 207; J. 566; D.-P.; Pr.-Ber. 1826 S. 383); KUM II, s. 568 (»D. Christianus Crause, Neostad. Misnic.«)].

17. 1757 [Galmsbøl 56] Jørgen Henrichsen, f. Holbøl 26/6 26; F. Henrich Jørgensen i Hønsnap, Holbøl S.; St. Flensbg. t. Halle 46; ~ Christine Nomsen; (mindst) 1 S., 2 D.; see Edlef H. i Læk; B. Asmussen t. St. Nic. p. Før; Jacob Boysen i Gl. Haderslev; [† 19/4 1791; (J. 523. 566; Fr. B. I. 171. L. 9-6 n.; Pr.-Ber. 1826 S. 383); Achelis II, nr. 5847].

18. 3/8 1791, i. 12/4 92 [Diak. Nybøl (T.) k. 16/9 87, i. •/3 88] Christian Friedrich Posselt af Ullerup, f. 27/6 61; St. i Kiel 78, i Gøttingen 80; C. Gottorp 84; ~ Kliplev 24/9 88 Margaretha Maria Petræus, f. 17/10 71; F. Andreas P. af Felsted, Pensionær (Bestyrer) p. Søgd.; M. Martha Margaretha Brodersen; (03) 4 S., 1 D.; [1814 Oldenburg, tillige Pr.; † sst. 9/11 1819; (J. 508. 566; Lüb. 360; M. 391. 1143; Wulff. 5, II. 10; Lüb. & Schr. 446; Pr.-Ber. 1821 II. 82, 1826 S. 383; Nied. F.-G. X. 69); Achelis II, nr. 6994; Ft. 1803 løbenr. 882].

19. 29/6 1814 [Dagebøl 22/1 12] Moritz Carstens af Emsbøl, f. Poppenbüll 10/8 81; St. i Kiel 00; C. Gottorp 06; [# 1850; † Alkersum 10/9 55; (J. 522. 566; M. 376. 391; Fr. B. I. 48; Wulff. 28, II. 7); Achelis II, nr. 7867; Fr.B. I, s. 48].

Vakance 1581-1854 (betj. af Diak. Johannes C. L. Sievert).

20. 1854 [Rtr. Ekernførde 45] Simon Adolph Schroedter, f. Ernsthausen, Oldenburg S., 13/1 04; F. Christian Wilhelm S., Forp. p. Ernsthausen, siden Ldmd. i Wackenbeck, Bordesholm S.; St. Slesvig t. Kiel 32; C. Gottorp 37; c. Rtr. Wilster 41-42, i Tønning 43; ~ 26/12 44 Maria Leopoldine Spethmann; [† 22/9 1862; (M. 391; Wulff. 57, II. 18; Volb. 53; K.-K. 1862 S. 25, 1864 S. 25-30; Alb. II. 367; Sonnink. z. Wilster. 119); Achelis II, nr. 9219].

Vakance 1862-1866 (betj. af Diak. Johannes C. L. Sievert).

21. 1866 [Lunden 64] Hans Peter Petersen, 1. Compastor, f. Jørgensby, Flensbg., 24/5 11; F. Lorenz P., Skipper i Jørgensby; St. Flensbg. t. Kiel 33; C. Gottorp 37; p. Cap. Bredsted 49-50; p. Cap. Meldorf 51-53; Hjælpep. i Posen 55; Sp. i Schulitz (Posen) 59; [† 18/2 1876; (M. 391. 878; Wulff. II. 19; K.- u. S.-bl. 1877 S. 8); Achelis II, nr. 9262].

 

———————————

 

 

No 1496b. Diakoner til St. Johannis paa Før.

[Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1660; Kirkesproget er tydsk.
Anm. Diakonen boer i Alkersum, 1803: Øster Nieblum.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Berend; (J. 566.; Pr.-Ber. 1826 S. 383).

2. 1566. Boy Jensen (Lütke); [1572 Morsum p. Sild; see der].

3. 1572 [Hør. Tønder (72)] Conrad Hollmann; [1583 Sp.*; see der].

4. 1583 [Hoge c. 81] Herman Kønig; [# 1584; see St. Laurentii p. Før Diak.].

5. 1584. Peter Becker (Pistorius); [fmtl. † c. 1594(?); (J. 566)].

6. 1594. Mag. Ocke Røhrden; [1597 St. Nic. p. Før; see Sp.*].

7. 1599. Justus Casius; [1604 Horsbøl; see der].

8. 1605 [Regnemester i Husum 98] Johann Odendahl, f. Husum; F. vistnok Johann O., Vintapper; St. i Rostock 95; [1609 Svesing; b. 15/11 31; (J. 566. 610; Krafft. 364. 397. 401; Lass. II. 106; Rost. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 384); Achelis I, nr. 886].

9. 1611 [Crtr. Husum 08] Henning Hagge (Hayze), f. Husum; F. Henning H., Rdmd.; St. Hamburg t. Helmstedt 01, i Wittenberg s. A.; [† 7/12 1618; (J. 566 f.; Krafft. 344. 401; Witt. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 384); Achelis I, nr. 1023].

10. 1620. Lorenz Jacobsen, tillige Organist; [1629 Sp.*; see der].

11. 1629. Mathias Friis; [1636 Abild; see der].

12. 1636 [Odenbüll 24-34] Volquard Petrejus, f. Evensbüll; F. Johann P., Sp. i Odenbüll; St. i Rostock 19, i Hamburg 22, i Greifswald 23; ~ . . . . ; Sønnen Johann blev Sp. p. Hoge; [† 1657; (J. 567. 1307; Krafft. 401. 406; Rost. Matr.; Greifsw. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 384; K.-S. 4 R. VI. 503); Achelis I, nr. 1447].

13. 1658. Jacob Lyra (d.æ.); [1673 Sp.*; see der].

14. 1674. Peter Lobedanz; [1686 Sp.*; see der].

15. 1686. Barthold Lyra; [1692 Sp.*; see der].

16. 1692. Peter Christian Rotberg, f. Tolk c. 50; F. Christian R., Sp. i Tolk; St. i Kiel 72; [† 1726; (J. 567; Pr.-Ber. 1826 S. 385; V. f. K. 2 R. V. 460); Achelis I, nr. 3162].

17. •/11 1726. Andreas Johansen Ravn af Aabenraa Diak., f. Aabenraa 14/2 97; St. i Kiel 17, i Jena 19, i Kbh. 22; C. Kbh. 22; [† •/10 1727; (J. 567; D.-P.; Had. Joh. 43; Pr.-Ber. 1826 S. 385; Nied. F.-G. XII. 185); Achelis I, nr. 4792; KUM II, s. 448 (»Andreas Corvinus, Apenradensis«)].

18. 1728. Peter Cramer; [1733 Sp.*; see der].

19. 1733. Daniel Axen af Nybøl (T.), f. 6/3 08; St. i Jena 28; C. Rendsbg. 30; ~ Marina Arendsdtr. Wessel(ing), f. c. 15, † 18/4 82; F. A. W., Eier af Dyrhus, Tønder Landsogn; M. Maria Elisabeth Zverg; [† 1749; (J. 567; F. 504; Pr.-Ber. 1826 S. 385; Nied. F.-G. XIII. 7); Achelis I, nr. 5172].

20. 1750. Martin Augustini, f. Aabenraa 2/2 13; F. Bertram A., Kantor; St. i Kiel 32; [† 3/7 1779; (J. 567; Pr.-Ber. 1826 S. 385); Achelis I, nr. 5310].

21. 1780. Jacob Boysen; [1790 Gl. Haderslev; see der].

22. 1790. Edlef Hinrichsen; [1794 Læk; see der].

23. 5/12 1794. Lorenz Andreas Nissen; [30/6 1797 Diak. Aabenraa; see Øsby].

24. k. 31/8 1797. Johann Christian Gazert, f. Lunden 27/2 72; F. Phillip Georg Friedr. G., Sp. i Lunden; M. Dorothea Helena Georgsdtr. Volquartz; St. i Kiel 91; C. Glückstadt 95; ~ . . . . † før 03; [1808 Büsum; # 41; † 9/8 1843; (J. 567; M. 392. 862; Wulff. 16; Pr.-Ber. 1826 S. 385; V. f. K. 2 R. IV. 77; P. J. F. Boysen. 96); Ft. 1803, løbenr. 1248].

25. 3/5 1808, i. 18/9, Ludewig Christoph Arnold Friederici af Broager, f. Kaleby 11/7 77; St. i Kiel 96; C. Gottorp 01; ~ Friederica Amalia Dithmer; [1815 Kaleby-Moldened; # 34; † Fysing 22/2 1835; (J. 567. 1317; M. 392. 594; Wulff. 24; Pr.-Ber. 1826 S. 385 f.; Ostang. Pr.-K. 32); Achelis II, nr. 7706].

26. 23/8 1815 [Nordstrand-Moor 24/4 11] Momme Jacobsen, f. Nybøl (T.) 9/6 82; F. J. Hansen; M. Herrlich Lorenzdtr. Hinrichs; St. Flensbg. t. Kiel 04; C. Gottorp 07; ~ Poppe(?) Andresen fra Nybøl (T.), f. 5/5 81, † 16/3 14 (maaske E. e. Poppe?); [# 1848; † Niblum 28/10 1849; (J. 567. 1307; M. 392; Fr. B. I. 47; Wulff. 29); Achelis II, nr. 7984; Fr.B. I, s. 47].

27. 1849. Johannes Carl Ludwig Sievert, # 50-51, betjente tillige Hovedpastoratet i 2 Vakancer 51-54 og 62-66, f. Pløn 15/10 14; F. Ludwig S., Skomager; St. i Kiel 34; C. Gottorp 39; [1866 2. Compastor her; † 14/1 1889; (M. 391 f.; Wulff. 60, II. 23; Volb. 54; K.-K. 1862 S. 25; K.- u. S.-bl. 1889 S. 16)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 565-567.