Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1429. Felsted,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1684; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1555. Jürgen (Georg) Schrøder (Sartorius); mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; Diedrich S. i Kliplev; [† c. 1575; (J. 443)].

2. c. 1575 [Rtr. Flensborg c. 60] F. S. Jürgen (Georg) Schrøder (Sartorius); Rtr.(?) Od. 58; see Etm.; [† 6/7 1592; (J. 443; R. A. No. 903; Bloch: Fyens Gejstl. I:1 S. 339; Noodt: Bordesh. 34); SerRect s. 29: Ingen ved dette navn, dog en Jørgen Hansen n. 1565].

3. c. 1592. Georg (Jørgen) Andersen Beyer (Bavarus), f. Tønder; F. Andreas B., Amtsskrvr.; St. Bordesholm t. Rostock 87; vist ~ F. D. Agathe (Anna?) Georgsdtr. Schrøder; see Etm.; Andreas B., Diak. i Igen; [levede endnu 1625; (J. 443; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 738; Hegelund I, s. 184; II, s. 115].

4. 1625**. F. S. Jørgen Beyer; St. i Rostock 20, i Kønigsberg 22; [† 11/3 1660; Lgst.; (J. 443; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 261); Achelis I, nr. 1479; DanKir bd. 22, s. 1887].

5. 1660 [p. Cap.* 56] Adolph Jensen Lund af Dybbøl; St. Flensbg. t. Rostock 41, i Kbh. 43; 1 ~ . . . . , b. 5/1 60; 2 ~ Dorothea . . . ; see Etm.; [† 12/5 1682; (J. 443; Rost. Matr.; O. H. Moller. VIII. 56 Note 5; V. f. K. 2 R. IV. 438 f. (Stamt.).); Achelis I, nr. 2059; KUM I, s. 176 (»Adolphus Lundius Sunderburgensis«)].

6. c. 1683 el. 84. F. S. Hans Philip Lund, d. Aabenraa 9/12 59; St. i Kiel 80; [† 16 . .?; (V. f. K. 2 R. IV. 438 f. (Stamt.).); Achelis I, nr. 3425; Afskrivers Komm.: maa have været Cap.].

7. 1682. Andreas Petræus d.æ., f. Møgeltønder c. 45; F. Peder Jensen, Brkfgd. i Møgeltønder; M. Ingeborg Andreasdtr.; St. i Kiel 71, i Kbh. 74; ~ 86 Birtha (Brigitta) Hansdtr. Paulsen, f. Sønderbg. 19/7 71, † 9/10 52; F. H. P., Husfgd. og Diggreve i Tønder; M. Anna Maria Steuermann; mindst 2 S., 2 D.; see Etm.; H. J. Arends i Tønder; (S. Lützen i Uge); [† 1726; Lgst.; (J. 443; Patr. Sl. I. 252; Trap: Slesvig. 354; V. f. K. 2 R. V. 455; Nordfr. Ver. XIII. 37 Note 1); Achelis I, nr. 3125; KUM II, s. 50 (»Andreas Petræus Møgel-Tundera-Holsatus«); PT 2008, s. 34].

8. 1726. F. S. Andreas Petræus d. y., f. 3/4 93; St. i Jena 13; ~ . . . . Christiansdtr. Volckhard af Bjolderup; [# 1767; † Fresenhagen, Læk S., 21/7 82; (J. 443; Nied. F.-G. XII. 170); Achelis I, nr. 4645].

9. 1767 [p. Cap.* 63] Nicolaus (Claus) Meyland (Mayland) af Varnæs, f. 23/1 39; St. Tønder t. Jena 60, i Kbh. 63; [# 1815; † 8/10 19; (J. 443; M. 123; Pr.-Ber. 1821. II. 83; Nied. F.-G. XIII. 107); Achelis II, nr. 6401].

10. 1816 [Ensted 98] Lorenz Peter Hoeck, f. Assit, Løgumkl. S., 28/3 70; (fmtl. Bdr. t. Christian H. H. i Hostrup); F. Hans Peter H., Boelsmd.; M. Anna Petersdtr.; St. Flensbg. t. Kiel 92, i Kbh. 95; C. ss. 95; ~ 1/11 98 Charlotte Hedewig Jürgensen; F. Jens J. Rdmd. i Haderslev; M. Lucia Raben; [† 11/3 1826; (J. 440. 443 f.; M. 121. 123; Fr. B. I. 252; Pr.-Ber. 1827. I. 195; Sl. Kb. Ud. 40; Nordfr. Ver. XIII. 36 Note 5); Achelis II, nr. 7536].

11. 1827 [Kværs 08] Diedrich Jessen, f. Holbøl 18/3 81; F. Jørgen J., Klokker; M. Trinke Jessen; St. Slesvig t. Kiel 02; C. Gottorp 06; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 15 Frederikke Christine Margrethe Brodersen, f. 2/10 90, † 6/9 30; F. Christian Friedrich B., Sp. i Kosel; M. Elsabe Bluhme; mindst 2 S.; see Georg F. J. i Ulkebøl; [† 23/9 1845; (J. 444. 1446; M. 123. 145; Fr. B. I. 186 f.; Wulff. 28; Alb. I. 406 L. 4–2 n.; A. f. Sip. VIII. 205); Achelis II, nr. 7938].

12. 27/2 1846 [Notmark 1/10 45] Bertel Petersen Godt; [afsat 1850; see Broager].

13. c. Sp. 25/10 50; fast ansat 7/4 51 [o. Cat. Nykjøb. p. F. 27/4 46] Mourits Mørk Hansen; [afsat af d. t. R. 8/7 1864; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 20/3 1866 Vonsild-D.; see der].

14. c. Sp. 1864, tillige Sp. Hatsted og Skobøl i Husum-Bredsted Provstie fr 17/1 51 Frederik Christian Hansen; [# Sp. her 1864; see Sottrup].

15. 5/10 1864 [Hjoldelund 15/12 62, o. 11/2 63, tillige c. Sp. Kliplev 64] Claus Theodor Jessen; [29/6 1881 Øsby; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Felsted Kirke, s. 1870-1889.