Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1428. Ensted,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1656; Kirkesproget er dansk.
Anm. Præsten boer i Stubbæk.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Andreas Johansen (Johannis); [til 1564, hvorefter han bosatte sig i Flensborg; (J. 440)].

2. c. 1564. Michael Mathiesen (Matthiæ), f. Hamburg (?) c. 24; St. i Wittenberg 55; [† 1604; (J. 440; Z. f. Hamb. G. IX. 601)].

3. 1604. Iver Hansen (Johannis), f. Terp, Bedsted S., c. 74; maaskee St. i Kbh. (94); 1 ~ . . . . ; 2 ~ Birgitte Ebbesdtr(?); F. vist Gdmd. i Mårbæk; 2 ~ Etm. (Nr. 5); see Hans Iversen her; M. Iversen i Holbøl; [† 8/10 1638; (Krafft. 401; J. 440; O. H. Moller. X. § 1 (Efterslægt); V. f. K. 2 R. IV. 228); F-P s. 135 (»Ivarus Johannis Ripensis«); Bed-1600 s. 2].

4. 1638 (usikker) [Diak. Emsbøl 36] Sebastian Cammermeyer, vist fra Thüringen; Rtr. Bredsted 30–32; [† el. forflyttet s. A.; (Krafft. 402; J. 531)].

5. 1639. Jens Pedersen Møller; [afsat 1642; p. Cap. og Degn Bedsted 47; see Spandet].

6. 1642. Hans Iversen, en Søn af Nr. 3 i 1ste Ægtesk., f. Stubbæk Pg. 26/3 15; St. Flensborg t. Lübeck 35, i Lüneburg 36, i Rostock 33(?), i Kønigsberg 38; 1 ~ 11/2 46 Catharina Hansdtr. Anchersen af Aabenraa, f. 27/1 27, † 11/3 58; 2 ~ 29/2 60 Margaretha Barthelsdtr. Sarrow, † 24/12 72; F. B. S., Bager i Aabenraa; 2 ~ Etm.; see I. Johansen, Diak. i Løit; [† 11/9 1670; (Krafft. 401; J. 440; Køn. Matr. I. 392; O. H. Moller. X. (Stamt.) § II); Achelis I, nr. 1862; DanKir bd. 22, s. 1861].

7. 1671. Johannes Eskelsen Lohmann af Uge; St. i Kiel 65; 1 ~ F. E., † 24/12 72; 2 ~ 73 Anna Magdalena Andreasdtr. Ambders a Burkal, f. 22/11 56, † 30/8 25; see Eskel A. L. i Tinglev; Etm.; [† 10/10 1717; (J. 440; O. H. Moller. X. Note 8); Achelis I, nr. 2935].

8. 1717 [p. Cap.* 12] Johann Christian Lautrup, f. Bredevad, Bylderup S., d. 3/11 79; F. Nis L.; St. i Kiel 98; ~ 16/8 12 F. D. Anna Maria Johansdtr. Lohmann, f. 12/9 81, † 9/7 64; (see Johann C. L. i Tyrstrup-H.; Johan C. L. i Brede); [† 19/1 1731; (J. 440; V. f. K. 2 R. V. 455); Achelis I, nr. 4100].

9. 1731. Vilhelm Johansen Fabricius; [19/4 1748 Varde; see der].

10. 1748. Nicolaus Freuchen af Branderup, f. 2/9 22; St. i Halle 40, i Kbh. 47; C. Kbh. 25/11 47; c. Pr. 88–92; ~ 50 Christine Pedersdtr. Auw; (Sstr. t. Chr. Pedersen (A.) i Fol, t. Maria C. P. A. ~ E. Ebbesen i Bjert, og t. Marina ~ C. Petræus i Hjerpsted); F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; (see Ole J. F. i Faxe); [# 1798; † Hostrup 1/11 1800; (J. 440; Lüb. & Schr. 175; Carstens: Die Stadt Tondern. 151; K.-K. 1864 S. 132-64; Cl. Rolfs. 451 Note 4; D.-P.); Achelis I, nr. 5646; KUM III, s. 78 (»Nicolaus Freuchen, Haderslebia-Slesvicencis«, 26 år gl.)].

11. 1798. Lorenz Peter Hoeck; [1816 Felsted; see der].

12. 1817. Hans Christian Petersen; [1823 Kliplev; see der].

13. 1824. Jürgen Friedrich Sønnichsen; [1832 Høier; see der].

14. 1832. Johan Heinrich Carl Meyer; [1847 Ravsted; see der].

15. 1848 [Hjerpsted 44] Marcus Johannsen Kjær, tillige c. Sp. i Tumby-S. 50; [1857 Ris; see der].

(c. Sp. 11/9 1850. Henrik Anton Bay; [c. Sp. Kliplev 9/12 1850; see Allested-V.]).

16. 20/2 1858 [Slotsp. p. Augustenborg 13/4 51] Christian Michael Julius Poulsen; [afsat af d. t. R. 15/4 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Karleby-H.-Ø.].

17. 1865 [c. P. Bov 64, c. P. Adsbøl-G. s. A.] Eduard Carl Thomas Rønnau, tillige c. P. Emmerlev 67; [1874 Bov; see der].

18. 1875. Balthasar Asmussen, f. Kliplev 45; [1903 Varnæs].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Ensted.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Ensted Kirke, s. 1854-1863, Årup Kapel, s. 1864-1869.