Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1440. Holbøl,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1672; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Hans . . . ; P. ved Reformationstiden; [(J. 451)].

2. 15 . . Christen (Carsten) Hansen; maaskee St. Rostock 56 (Christianus Joannis Slesuicensis); [(J. 451); Achelis I, nr. 233].

3. (1582. 92). Thomas Iversen; [(Krafft. 401; J. 451)].

4. 1620 [Diak., Degn og Skoleholder i Kliplev c. 17] Niels Ketelsen (Chiliani), f. Kolding; maaske St. Kbh. (09); vist Diak. Varnæs 09; [† 1636; (J. 296. 451. 1444; Kom.-Matr.; Krafft. 401); F-P s. 254 (»Nicolaus Chiliani Colding«)].

5. 1636. Michael Iversen af Ensted, f. Stubbæk Pgd. 08; St. Flensborg t. Rostock 32, i Kbh. 35; 1 ~ Mette . . . , f. c. 18, † 18/5 42; 2 ~ Ellin (Helene) . . . . ; [† 17/11 1663; (Krafft. 401; J. 451; Rost. Matr.; O. H. Moller. X. 1. Note 2; V. f. K. 2 R. IV. 236); Achelis I, nr. 1796; KUM I, s. 131 (»Michaël Ivarus Holsatus«)].

6. 1664. Poul Sommer, f. Slesvig 15/5 33; F. Hans S., Bager; St. Helmstedt 54; see Etm.; [† 4/10 1702; Portrait i Kirken; (J. 451); Achelis I, nr. 2544; Kbg. Holbøl (1700-1710) opsl. 6 (biografi); DanKir bd. 22, s. 2021].

7. 4/10 1702 [p. Cap. 20/6 00] Samuel Mortensen Nissen af Oxbøl, f. 27/4 73; St. i Jena 90, i Kbh. 96; ~ F. D. . . . Poulsdtr. Sommer; see Nicolaus N. i Uge; [† 28/8 1730; (J. 451; Nied. F.-G. XII. 144); Achelis I, nr. 3757; KUM I, s. 223 (»Samuel Nyssenius Holsatus«); Kbg. Holbøl (1700-1710) opsl. 7 (biografi)].

8. 8/4 1731. Johannes Schneider* af Haderslev Diak., f. •/12 05; St. i Jena 23; C. Rendsburg 29; [† 19/5 1786; (J. 451; Sl. Kb. Ud. 171 L. 14–13 n.; Nied. F.-G. XII. 248); Achelis I, nr. 5001].

9. 1786. Daniel Petersen; [1795 Oxenvad-J.; see Bov].

10. 1796. Eschild Jespersen Schmidt, f. St. Emmerske, Tønder S., 31/12 69; F. Jesper Eschildsen, Smed; St. pr. i Kbh. 92; C. 95; ~ Helene Schwensen, f. 10/11 70; F. Peter S., Eier af Bommerlund Kro; M. Anna Margrethe Jürgensen; [† 12/5 1805; (J. 451; M. 129; Fr. B. I. 250; Ehrencr.-M. VII. 246); Achelis II, nr. 7544].

11. 1806. Zacharias Lüders Hansen, f. Aabenraa 6/8 76; F. Peter Bennick H., Kbmd.; St. Husum t. Kiel 96; C. Gottorp 03; [† 18/12 1836; (J. 451; M. 129; Wulff. 26); Achelis II, nr. 7738].

12. 4/7 1837 [Hjoldelund 10/2 33] Jes Petersen, f. Holbøl 1/10 04; F. Peter Jessen P., Ldmd. i Rønshoved; M. Botilla Festersen; St. Flensborg t. i Kiel 26; C. Gottorp 30 (2. Char.); ~ Flensbg. Maria Schrøder, f. Flensbg. 10/2 33; [† 30/4 1870; (J. 451. 751; M. 129. 458; Fr. B. I. 87; Wulff. 49; Volb. 16); Achelis II, nr. 8847; Had-His, Holbøl].

13. 1870. Emil Christian Johansen; [1881 Felsted; (Had-His, Holbøl)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Holbøl.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Holbøl Kirke, s. 2007-2023.