Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1424. Bov (Bou, Bau),

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift,
(tidl. Vis Herred, Flensborg Provsti).

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1659; Kirkesproget er blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Jørgen Petersen (Georg Petri); St. Rostock 47, Wittenberg 50; [(J. 905); Achelis I, nr. 146].

2. 1578. Mag. Laurits Mortensen* (Laurentius Martini), f. Stubdrup, Eskris S., 50; St. i Rostock 74, Wittenberg 76; Mag. Tübingen 77; ~ Ida . . . , f. Egvad 54, † Bov 35; Lgst.; [† 1630; (J. 905; Rost. Matr.; R. A. No. 276); Achelis I, nr. 515; DanKir bd. 22, s. 2040].

3. 1631 [Adelby c. 30] Mag. Johannes Pedersen Conradi af Lysabild; St. i Kønigsberg 14; Mag. Wittenberg 19; Pro-Rtr. Kønigsberg 23; Hofp. og Pr. p. Lyksborg 23; [† 27/3 1657; Eptph.; (J. 905. 966. 994; C. lit. I. 110; Køn. Matr. I. 213; P.-T. 2 R. II. 228 Note 1; V. f. K. 2 R. IV. 221. 225 f. 444 f.); Achelis I, nr. 1315; DanKir bd. 22, s. 2039].

4. 1659 [Fp. v. Rytteriet . . .] Detlev Lorentzen Jessen, f. Flensborg; F. Lorentz J., Byfgd.; St. i Kønigsberg 44, Rostock 51, Helmstedt 55, Kbh. 57; see Etm.; [† 27/12 1699; (J. 905; Køn. Matr. I. 465; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2172; KUM I, s. 267 (»Dithlevius Iessæus Holsatus«)].

5. 1700 [p. Cap.** 93] F. S. Daniel Detlevsen Jessen, f. 19/2 64; St. i Kiel 83, Leipzig 88; ~ Maria Wessel; mindst 4 S., 1 D.; see Etm.; [# 1731; † 17/1 32; (J. 905); Achelis I, nr. 3519].

6. 1731. F. S. Henrich Danielsen Jessen, f. 12/4 99; St. Flensborg t. Kiel 19, i Leipzig 23; C. Slesvig 29; [# 1765; † 71; (J. 905; Leipz. Matr.); Achelis I, nr. 4886].

7. 1765 [p. Cap.** . . .] Barthold Hoë, f. Flensborg 20/6 37; F. Gerhard H., Kbmd., siden Bgmstr.; St. Flensborg t. Halle 58, i Kbh. 63; [† 26/4 1778; (J. 905 f.); Achelis II, nr. 6276].

8. 1778 [Brodersby-T. 62] Johann Christoph Geisler; [1790 Tønder; see der].

9. 1789 [Siebeneichen 79] Christian Clausen, f. Flensborg 9/12 39; F. Hans Peter C., Kbmd.; M. Maria Magdalena Petersen; St. i Helmstedt 59; C. Flensborg 64; Huslærer p. Mehlbek, Shenefeld S., 65; Huslærer og Vesperp. i Preetz 69; Cat. i Altona Tugthus 73; Sp. i Sahms, Lauenburg, 76; ~ 76 Catharina Margaretha Augusta Bay, † 7/4 26; F. Overinsp. p. Neubühren, tidl. Forp. p. Mehlbek; [1799 Adelby; † 19/3 1829; (B. I. 182; J. 906. 966; M. 247; Kordes 62; Lüb. & Schr. 105, Suppl. 682; Pr.-Ber. 1929 S. 309–20); Achelis II, nr. 6352].

10. 1800 [Fjelstrup 96] Daniel Petersen af Broager, f. 6/1 58; St. i Kiel 75; C. Gottorp 83; Sp. i Holbøl 86; Oxenvad-J. 95; 1 ~ Botilla Helene Posselt af Ulderup, f. c. 24/4 71, † Fjelstrup 29/1 00; 1 D.; 2 ~ Bov 12/4 01 Caroline Frederike Stange; F. Dr. med. Carl Friderich S. i Flensborg; M. Anna Sophia . . . ; (mindst) 1 S.; see Philip P. i Torslev-L.; [1820 Horst i Holsten; † 12/12 23; (J. 191. 224. 451. 906; Lüb. 252; M. 214. 740; Wulff. 4; Kordes 263. 557; Lüb. & Schr. 428, Suppl. 866; Alb. II. 191; A. f. S. u. K. IV. 185; B.-L.); Achelis II, nr. 6899; Elvius s. 529; Kbg. Fjelstrup (1786-1820) opsl. 83 (datter 1797), opsl. 358 (1. hustrus død); Kbg. Bov (1763-1836 V) opsl. 118-119 (2. vielse); at han skal have været gift med yderligere to søstre Posselt efter sin 1. hustru, må bero på en misforståelse].

11. 1820 [d. P. t. Flensbg. Helligg. K. •/4 01, o. Slesvig Domk. 31/5 s. A.] Thomas Hoyer Jensen, f. Tønder 27/5 71; F. Nic. J., Byfgd., siden Bgmstr.; M. Mette Magdalene Hoyer; St. i Kiel 90, i Jena 92; C. Gottorp •/10 95; Huslærer hos Bendix Holst på Trøiborg 94-98; Huslærer hos Herredsfgd. Autzen på Faargd. ved Løgumkloster 98-1800; 1 ~ Flensbg. 22/10 02 Marie Dorothea Petersen, f. 23/9 82, † 14/11 20; F. Sønke P., Postmstr. i Flensborg; M. Marie Doroth. Laub; 14 B.; 2 ~ 20/12 22 Anna Marie Margrethe Lützen, f. 15/7 83, † Bov 12/3 45; F. Sønke L., Sp. i N. Haksted; M. Lauretha Johannsdtr. Petræus; [# 1843; † Bov 13/12 46; Portrait af ham og 2. Hustru i Kirken; Monument p. Kgden.; (J. 891. 906; M. 214. 224; Fr. B. I. 166; Wulff. 17; Lüb. & Schr. 279; Alb. I. 402; Schr. d. schl-holst. patr. Ges. 1822 II. 241; Allen II. 160–64, 353 Note; Graef: Heiligengeist. 44; Nied. F.-G. XIII. 119; B.-L.); Achelis II, nr. 7464; DanKir bd. 22, s. 2038, 2040; SdjyAarb. 1932, se nedenfor].

12. 1844 [Hjerpsted 37] Andreas Hansen; [# 1850; see Broager].

13. 15/6 1850 [Cat. Kbh. Petri K. 11/8 49] Dr. phil. Peter Hansen; [21/8 1861 Høislev-D.-L.; see der].

14. 1862 [Rylskov 51] Johann Gottlob Ehrenreich, f. Hardenberg, Radsted S., 4/6 21; (Bdr. t. Carl L. E. i Vaabensted-E.); F. Gottl. E., Landinsp. og Godsforv. p. Hardenberg, Lolland; M. Birthe Marie Christophersen; St. Vdbg.? 40; C. Kbh. 45; c. Sp. Olderup 51; ~ Laura Frederikke Ebbesen, f. 18, † 25/2 1906; mindst 1 D.; [afsat af d. t. R. 1864; † Kbh. 5/6 70; (M. 214. 274. 476 f.; Fr. B. I. 314; Elv. 482 L. 5–6, 554 L. 11–12; K.-K. 1862 S. 31; Hjelholt)].

15. c. P. 1864 [Cap. Burg 64] Eduard Carl Thomas Rönnau; [1864 c. P. Adsbøl-G.; see nr. 17].

16. 1864 [Ihringen, i Storhertugd. Baden, 62] Georg Christian Petersen af Stenderup, f. 12/1 1817; St. Haderslev t. Kiel 36, i Jena 38; C. Gottorp 41; Hellevad-E. 49; afsat 50; Vikar i Lorbach i Hessen 51; Sp. i Aglasterhausen v. Heidelberg 53; [1874 Hanved; # 93; † Flensborg 30/12 1896; (M. 127. 215. 233; Fr. B. II. 176; Wulff. 62, II. 26; Volb. 16; Had. Joh. 66; Nied. F.-G. XIII. 126); Achelis II, nr. 9421].

17. 1874 [Ensted 65, tillige c. P. i Emmerlev 67] Eduard Carl Thomas Rönnau, f. Odenbüll 11/9 35; F. Thomas R., Sp. ss.; M. Ida Friederika Henriette Jebe; St. Slesvig t. Kiel 55, i Kbh. 57; C. Flensborg 62; Cap. Burg (F.) 63; c. P. her 64; c. P. Adsbøl G. s. A.; ~ 13/5 64 Christine Dorothea Elisabeth Henrichsen, f. 25/5 38, † 18/8 99; F. Herman H.; M. Elisabeth Schultz; [# 1904; † Flensbg. 26/3 1927; (M. 113. 121. 214 f. 313. 1156; Wulff. II. 39; Volb. 15; Sj. Aarb. 1923 S. 200); Achelis II, nr. 10079].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Bov Kirke, s. 2024-2042.
Petersen, H. F.: Grænsepræsten Thomas Hoyer Jensen. Sønderjyske Årbøger, 1932, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 125-133.