Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1514. Glücksborg, Lyksborg (Glücksburg),

Munkbrarup Herred, Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1660; Kirkesproget var blandet.
Anm. Sognet bestaar af Flækken Lyksborg og Slottet Glücksborg. Slotscapellet benyttes som Sognekirke for Beboerne i Lyksborg.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

Slotspræster

Slots- eller Hofpræsten var tillige provst

1. o. 2/2 1623. Mag. Johannes Pedersen Conradi; [falt i Unaade, afsat 1630; c. 1630 Adelby; see Bov].

2. c. 1630 [Cabinetsp. hos Abedissen i Itzehoe . .] Johann Riesler, f. Buxtehude 24/9 89; St. i Rostock 14; P. i Horneburg v. Bremen i 11 Aar, blev fordrevet derfra; [c. 1632(?) Stade; † 19/4 1658; (J. 315. 994; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 226. 445)].

3. k. 5/4 1632 [Crtr. Flensbg. 30] Johann Gravelejus; [afsat 1637; see Vanderup].

4. o. 3/1 1638 [Præseptor p. Glücksborg] Bonaventura Weiser, f. Erfurt 03; St. i Rostock 35; ~ Catharina . . . ; (mindst) 1 S.; see Philipp W. i Nykirke (F.); [† 13/11 1651; (J. 315. 995; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 232. 446. 452 Note 1)].

5. 1652 [Garnisonsp. i Freiburg 51] Mag. Christoph Jäger, f. Skeuditz i Meissen; Mag.; ~ (F. E.?) Katharina . . . . ; [afsat 12/7 1660; P. v. St. Afra i Meissen; † 1675; (J. 995; C. lit. II. 396; J. & M. IV. 142; V. f. K. 2 R. IV. 232. 235. 446 f.)].

6. 23/9 1660 [Cap.* Munkbrarup 49, Cap.** sst. 9/11 56] Henning Petersen, f. i Wesselburen; St. i Kønigsberg 48; Pr. 64; 1 ~ Sophia Hedevig Thomasdtr. Lund af Flensbg. St. Johs. K. Diak., f. 16/9 36, † 7/2 64; (mindst) 1 S.; 2 ~ Catharina . . . . . , † 21/11 65; 3 ~ 7/1 68 Regina Sophie Moller, † 31/4 99; F. Dr. jur. Joh. Moller, Rdmd. i Flensbg.; see Etm.; Philip P. i Broager; [† 19/10 1693; (J. 991. 995; Køn. Matr. I. 500; C. lit. I. 486; O. H. Moller IX. II. L. 20-25; V. f. K. 2 R. IV. 233. 236. 251. 447 ff.); PT 12:6 (1951), s. 130, 144-45].

6b. c. 1670. Thomas Lundius, skal have været Extraordinær Hofp. her; [1672 Diak. Flensbg. St. Maria K.; see der].

7. 1693 [Cap.* 87] Heinrich Hammerich, f. Rendsburg c. 62; F. Heinrich H., Rtr. Rendsburg; M. Dorothea Wittemak (el. Cecilie Mejer?); St. i Kiel 80; 1 ~ 3/10 88 F. D. Sybilla Ursula Henningsdtr. Petersen, d. 11/2 69, † 25/9 89; 2 ~ 21/10 90 Anna Magdalena Hartmann; F. Robert H., Rtr. i Heiligenhafen; (mindst) 2 S.; see i Christian H. i Ullerup; Henrik H. i Sottrup; [† 4/4 1710; (J. 995; C. lit. I. 233; Schl.-H. Anz. 1759 S. 682 ff.; Lengnick: Fam. Hammerich I. S. 1; V. f. K. 2 R. IV. 251-54. 429. 449 f.); PT 12:6 (1951), s. 138, 148].

8. i. 24/10 1710 [Fp. u. d. spanske Arvefølgekrig, o. Kbh. 18/3 05] Johannes Daetry, f. Flensbg. 21/9 75; (Bdr. t. Andreas D. i Grumtoft); F. Paul D., Skrive- og Regnelærer v. Flensbg. Skole; St. i Jena 92. O.; [# 1722; † 28/3 1739; (J. 995; V. f. K. 2 R. IV. 450 f.; Nied. F.-G. XII. 145); Achelis I, nr. 3849].

9. 1722 [Rylskov 18] Peter Petersen, f. Husum 18/5 86; F. Merten P., Bgmstr. (Skomgr.?) i Husum; M. Lucia Dankwerth (Dtr. af Bgmstr. i Husum); St. i Rostock 09, i Jena 10, i Kiel 12; ~ 3/11 18 Christina Sibylla Weyser af Nykirke (F.), f. c. 87, † 19/1 73; (mindst) 1 S., 1 D.; [† 2/4 1730; (J. 971 f. 995; Krafft. 356; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 452; Haustedt: Bordelum 114; Nied. F.-G. XII. 169); Achelis I, nr. 4510 (II. 5677 søn)].

10. 1730 [Cap. Munkbrarup 28] Philipp Ernst Lüders*, f. Grumtoft 6/10 02; F. Christian L., fyrstelig Overførster p. Freienwillen (Langballegd.); M. Anna Dorothea Axen; St. i Wittenberg 21, i Jena 23; Pr. 55; ~ 16/6 29 Elsabe Margrethe Vette af Munkbrarup; (mindst) 2 S.; [† 20/12 1786; (J. 991. 995; Schl.-H. Anz. 1765 S. 57-62; Pr.-Ber. 1792 VI. 207-215; V. f. K. 2 R. IV. 452; Ostang. Pr.-K. 24; Jul. Christesen, 89 f.; Die Heimat 1926 S. 26; Nied. F.-G. XII. 248; B.-L.); Achelis I, nr. 4939, (II. 6170, 6417 sønner)].

(10). o. 11/1 1770. Cap. Ingwar Jacobsen Richter, f. Langhorn; St. Slesvig t. Jena 60; [† 28/3 1774; (J. 995; Nied. F.-G. XIII. 107); Achelis II, nr. 6406].

11. 1787 [Kaleby 76] Ernst Ludwig Friederici; [1797 Sønderborg; see Broager].

12. 2/12 1796 [Cap.** i Nykirke (F.) 1/3 93] Jørgen (Georg) Jacobsen; Pr. 22/4 07 – 22/10 39; [12/1 1816 Grumtoft; see der].

13. 15/6 1816 [Siversted, i. 10/1 96, # 1796 for at reise udenlands m. Grev Water-Neversdorfs Sønner] Heinrich Christoph Theodor Kuhlmann (Kühlmann), f. Slesvig 3/2 66; F. Johannes Matthias K., (Lombard-) Skriver; St. Slesvig t. Kiel 85; C. Glückstadt 92; [1826 Ulsnæs; † 5/4 1827; (J. 943. 995. 1193; M. 256. 624; Wulff. 13; Pr.-Ber. 1828 S. 162; A. f. Sip. VIII. 167); Achelis II, nr. 7242].

14. 24/4 1827 [Diak. Sørup 19/12 20, o. 25/2 21] Johann Friedrich Ludwig Lau, f. Neustadt 13/8 77; F. Johann Christian L., P. i Neustadt; M. Anna Dorothea Fried. Brügmann; St. i Kiel 95; C. Glückstadt 17; Subrtr. v. Borgersk. i Uetersen 06; ~ Caroline Augusta Rost, f. 2/1 86, † 24/10 38; F. Carl August Christian R., Klostersyndicus i Uetersen; M. Caroline Friederica Cramer; (27) 12 B.; [# 3/3 1845; † Vorbrügge 2/7 1856; (J. 995. 1019; M. 256. 280; Fr. B. I. 178; Wulff. 34, II. 7); Achelis II, (nr. 9517 søn); Fr.B. I, s. 178].

15. 15/7 1845. Friedrich (Fritz) Scholtz, f. Slesvig 7/10 09; F. Ludwig Heinrich S., Amtmd. i Reinbek; M. Lucie Hoë; St. Rendsburg t. Kiel 31, i Jena 32, i Berlin 33; C. Gottorp 35; [# 1850; Bernburg p. Anhalt 51; Hofp. og Superintendent i Ballenstedt . . ; † 14/2 1886; (M. 256; Fr. B. I. 117; Wulff. 56, II. 16; K-. u. S.-bl. 1886 S. 32; Nied. F.-G. XIII. 125); Achelis II, nr. 9181; Fr.B. I, s. 117; DBL (faderen)].

16. cst. 30/11 1850, o. 1/12, fast ans. 1/2 51 [Lærer ved Petri K. Realsk. 47] Carl Christian Jensen; [18/1 1859 Veiby-T.; see der].

17. 6/5 1859, o. 6/7, Bernt Christopher Wilkens Lind Hjort; [20/2 1863 Michaelis K. i Slesvig; see r. Cap. i Asminderød-G.-F.].

18. 6/8 1863 [Cat. Stubbekjøb. 23/4 63, o. 15/7] Rasmus Winther Assens Ferslev; [8/5 1864 afsat af den tydske Regjering; # 20/10 s. A. af d. d. R.; see Hylke].

19. 1864-1869.

20. 1869 [Compast. Tønning 51] Ernst Ludwig Gosche, f. Krusendorf 5/5 07; (Bdr. t. Heinrich T. J. E. G. i Rylskov); F. Heinrich Christian G., P. i Tumby-S.; St. Slesvig t. Kiel 32; C. Gottorp 38; Diak. Breklum 49; # 50; [† 4/2 1881; (M. 256. 442. 531; Voss. 48; Wulff. 59, II. 20; K.- u. S.-bl. 1881 S. 28); Achelis II, nr. 9205].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 994-95.