Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1537. Vanderup (Wanderup),

Vis Herred (Wiesharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1763; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1532. Paul Hansen; [† 1562; (J. 922)].

2. 1562. Ratje Portener (Pförtner); see 2 Etm.; [† 1593; (J. 922)].

3. 1594 [Diak. Drelsdorf 158 ..] F. S. Johann (Hans) Portener (Pförtner) (d.æ.); vist ~ 10/2 88 . . . ; [afsat 8/4 1601; † 13/2 1602; (J. 922. 1690; R. A. (647? 649?) 1438)].

3b. (1604). Paulus Simonis; var maaske Vikar her; see Munkbrarup Diak.; [(J. 922)].

4. 1601, i. 17/5 03 [Olderup 97-99] F. Bdr. Johann Portener (Portnerus), (d.y.); St. i Rostock 85; [† 1638; vist identisk med »Joh. Gräfelein Rathiticus«); (J. 623. 922 f.; C. lit. I. 502; Rost. Matr.; R. A. No. 1576); Achelis I, nr. 705].

5. 1638 [Hofp. og Pr. p. Glücksborg 32, afsat 37] Mag. Johann Gravelejus f. Husum c. 00; F. Thomas Graveley, Degn i Husum; St. i Rostock 23, i Kønigsberg 25, i Strassbourg 28; Mag.; Crtr. Flensbg. 30; 1 ~ . . . . , † c. 33; 2 ~ 35 Margaretha Friedrichsdtr.; F. Fr. Jensen, Rdmd. i Husum; (mindst) 1 S.; [b. 19/12 1657; (J. 315. 923; 994; Køn. Matr. I. 289; Strassb. Matr. I. 601; O. H. Moller. XI. 43; N. St. M. X. 568 f.; V. f. K. 2 R. IV. 226. 445 f.; Sim. 186); Achelis I, nr. 1583, (2976 søn)].

6. 1659. Joachim Niemann, fra »Strand« i Holsten; St. i Hambg. 42, i Rostock 44; [† 1675; (J. 923); Achelis I, nr. 2167].

7. 23/8 1675. Friedrich Jacobsen (Jacobi) fra Flensbg.; St. i Kiel 70, i Rostock 72; [† 1683; (J. 923); Achelis I, nr. 3112; Danske Kancelli: Kaldsbrev].

8. i. 14/4 1684. Johann Hinrich Ripenius; [† 4/4 1706; var suspenderet 1703-04; (J. 923)].

9. 1706. Johann Nicol. Führsen, f. Hambg. 78; ~ Katharina Elisabeth Magelsen; (mindst) 1 S.; [1711 Bovenau; Klosterp. i Preetz 12; † 1737; (J. 923; Lüb. 428. 568; Pr.-Ber. 1824 III. 80; Sl. K. Ud. 152 L. 10-12); Achelis I, (nr. 5244 søn)].

10. 14/1 1712 [Fp. . . ] Hermann Biner, f. Bredsted 19/11 73; F. Thimotheus Hilarius B., P. i Bredsted; M. Anna Dorothea . . . . ; St. i Kiel 92; [† 2/10 1721; (J. 923); Achelis I, nr. 3834].

11. i. 1/3 1722. Andreas Esaias Knigge (Cnigge), f. Wolffenbüttel 18/4 87; St. i Helmstedt og Jena; C. Hambg. 14; St. i Kbh. 21, indstillet til Examen, men blev syg; ~ Kbh. Helligg. K. 27/3 22 Sophie Gjertrud Sprich; F. Ludolf Jensen S., Isenkrmr.; M. Karen Jacobsdtr.; [† 10/6 1747; (J. 923; J. H. R. Janssen 304; D.-P.; Visitat.-prot 1746); KUM II, s. 441 (»Andreas Esaias Knigge«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 96].

12. 1747. Christoph Thiel, f. Flensbg. 11/11 11; F. Christoph T. Skræder; St. Flensbg. t. Rostock 30; C. Flensbg. 38; [1763 Schenefeld; † 9/3 1788; (J. 923; Lüb. 455; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 5274].

13. 1764 [Fp. 62] Carl August Mieden; ~ Luise Flor (»Flörken«); (mindst) 1 S.; [1768 Kaltenkirchens østl. Del; † 1789; (J. 923; Lüb. 468; Propstei Neumünster. 22); Achelis II, (nr. 7402 søn)].

14. i. 18/12 1768. Friederich Johannsen; [1787 Husby; see der].

15. 13/10 1786, i. 20/3 87 [P. og Skllrr. p. Grøde 81] Poul Hansen Hoyer af Keitum, f. 30/12 52; St. i Kiel 72; C. Gottorp 79; ~ Johanne Margrethe Harboe af Hoptrup; [† 17/1 1817; (J. 692. 923; M. 244; Wulff. 1; Giessing. II,2 S. 260 Tab. III; Pr.-Ber. 1818 S. 50); Achelis II, nr. 6795].

16. 20/6 1817, i. 1/2 18 [Crtr. Meldorf 13] Christian Lorenzen Holdt; [ 22/10 1832 St. og L. Solt; see der].

17. 14/6 1833, i. 18/8 [P. og Skllrr. p. Oland 8/9 24] Jep Bundesen, f. Genner, Ø. Løgum S., 22/2 88; F. Jens B. Ldmd.; M. Bodil Jepsdtr.; St. Altona t. Kiel 13, i Kbh. 15; C. Kbh. 19; ~ Cæcilia . . . ; [# 1850; † Itzehoe 3/6 1857; (J. 695. 923; M. 244. 474; Fr. B. I. 65; Had. Joh. 57); Achelis II, nr. 8230; KUM II, s. 586 (»Andreas Guilielmus Bundesen, Apenradensis«, 27 år gl.); Fr.B. I, s. 65].

18. cst. Sp. 26/9 1850, fast ansat 26/2 51. Christian Ditlef Ammentorp Voigt; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Rørby].

19. 1864 [Breitenberg 50] Gehrt (Gerhard) Gloyer, f. Heiligenstedten 25/8 12; F. Johan G., Gdeier; M. Anna Reimers; St. i Kiel 34, i Jena 35; C. Gottorp 40; Diak. Heiligenstedten 47; ~ Louise Margrethe Catrine Ponje(?); [1866 Jevensted; † 2/6 1887; (M. 244. 765. 770. 918; Wulff. 61, II. 23; Volb. 29; Nied. F.-G. XIII. 126)].

20. 1866 [Risum 10/5 36] Nicolaus Friedrich Nissen* af Øsby, f. Aabenraa 25/3 02; St. i Kiel 25; C. Gottorp 31; ~ Øsby 26/7 43 Zennet Margaretha Dorothea Maria Schmidt, f. 16/2 11; F. Michael S., Kbmd. i Husum; M. Cathrine Marie Trap; [# 1885; † 7/3 1886, b. Flensbg.; (J. 517; M. 244. 424; Fr. B. I. 95; Wulff. 50); Achelis II, nr. 8789; Fr.B. I, s. 95].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 922-23.