Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1518. Munkbrarup,

Munkbrarup Herred, Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1677; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1570. Lorenz; [(J. 990)].

2. (1582). Christian Nicolai Velling, f. Fyn; 1 ~ . . . . , † 9/3 02; 2 ~ 15/7 04 . . . . ; [† 1605; (J. 990; R. A. No. 1496, 1649)].

3. 1605 [Diak.* (vist p. Cap.), holdt sin første Messe 26/8 99] Niels Christensen Hassing; St. i Kbh. (92); ~ 6/7 00 . . . . , en Kroejerske i fra Lyksborg; [afsat 1624; (J. 990 f.; C. lit. I. 238; R. A. No. 1341. 1384; A. f. S. u. K. I. 279; V. f. K. 2 R. IV. 222); F-P s. 117 (»Nicolaus Christierni Hassing«)].

4. o. 8/9 1624 [Rtr. Husum 15] Mag. Nicolaus Moth, f. Flensbg. 81; (Bdr. t. Johan P. M. t. Flensbg. St. Maria K.); F. Paul M., Bartskjær; M. Margrethe Schrøder; Sorø Skole 95; St. i Marburg 02; Mag. Wittenberg 16/4 07; Crtr. Flensbg. 07; Pr. 60-64; ~ . . . . Petersdtr. Fabricius af Broager; (mindst) 2 D.; see Etm.; T. H. Lund, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 1/7 1668; (J. 315, 991; Krafft. 331 f.; Disc. i Sorø Sk. 1586-1623; K.-S. 5R. I. 284; V. f. K. 2 R. IV. 222; Sim. 185); Achelis I, nr. 1033; SB s. 114].

5. 1668 [p. Cap.* 60] Andreas Fabricius af Varnæs; St. i Køningsberg 43; Diak. Flensbg. St. Johs. K. 50; ~ F. D. Margrethe Nicolausdtr. Moth, f. c. 18, † 18/2 96, E. e. T. H. Lund, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 1/1 1677; (J. 861. 991; Køn. Matr. I. 444; O. H. Moller. IX. 13 f. (Slægt); B.-L. X. 434 L. 2-3; V. f. K. IV. 217 (Note 4). 231); Achelis I, nr. 2135].

6. 1677 [Cap.* o. 25/5 76] Wilhelm Valentiner, f. Flensbg. 19/12 42; F. Valentin V., Kbmd.; M. Drude Hoe; St. i Rostock 65, i Kiel s. A.; Huslærer p. Als 68; p. Cap. Lyksborg 72; ~ 77 F. Steddtr. Anna Thomasdtr. Lundius af Flensbg. St. Maria K. Diak., f. 4/3 47, † 31/1 09; (mindst) 2 S., 2 D.; see Etm.; Valentin V. t. Flensbg. Helligg. K.; D. H. Holländer, p. Cap. Sørup; [† 30/9 1706; (J. 991; Rost. Matr.; O. H. Moller. V. 9; D.-S. 1 R. V. 348; V. f. K. 2 R. IV. 231 Note 2; Die Heimat. 1926 S. 26); Achelis I, nr. 2916, 4308 (Søn)].

7. 1706 [p. Cap.* 16/12 97, i. 16/1 98] Eberhard Vette, f. Flensbg. 30/10 73; F. Eberhard V., Rtr. Flensbg.; M. Elsabe Holsten; St. i Leipzig 93; ~ 25/7 1698 F. D. Margaretha Valentiner, f. 11/11 78, † 22/6 33; (mindst) 2 D.; see Etm.; P. E. Lüders p. Glücksborg; [† 4/2 1739; (J. 991; B.-D. 1559; O. H. Moller. V. 9; Nied. F.-G. XII. 143); Achelis I, nr. 3888].

8. 1739 [p. Cap.* 32] Johann Joachim Warneck*, f. Wismar 00; St. i Rostock 20; ~ 28/7 33 F. D. Christiana Vette, † 16/2 69; (mindst 1 S.); see Etm.; [† 8/4 1784; (J. 991; Rost. Matr.; Ostang Pr.-K. 26)].

9. 1784 [p. Cap.* 69] F. S. Johann Christoph Warneck, f. her 3/2 42; St. i Rostock 61, i Gøttingen 63; 1 ~ 15/12 69 Henriette Augusta Nielsdtr. Øst af Nykirke (F.), † 7/1 84; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ F. Sstr. . . . Nielsdtr. Øst, † Lyksborg 30; see J. Jacobsen i Grumtoft; [# 1807; † Lyksborg 18/10 s. A.; (J. 991, 999; M. 267; Rost. Matr.; Nied. F.-G. VIII. 121); Achelis II, nr. 6418, 7576 (Søn)].

10. 1807 [Okholm 00] Johann Heinrich Hansen, f. Slesvig 7/1 68; (Farbdr. t. Frants V. R. H. i Keitum); F. Detlev Nicolai Hansen, P. Slesvig Dk.; M. Maria Magdalena Krüsing; St. i Kiel 87; C. Gottorp 95; c. Crtr. Slesvig 95; p. Cap. Haddeby 97; 1 ~ Marie Nissen; 2 ~ 20/6 13 Nicoline Jørgensdtr. Jacobsen af Grumtoft; [† 25/6 1838; (J. 747. 991. 1100; M. 267. 472; Wulff. 17; Lüb. & Schr. 215 (No. 444); Alb. I. 305; N. St. M. X. 455; A. f. Sip. VIII. 127); Achelis II, nr. 7356].

11. 12/3 1839 [Frederiks Tydske K. p. Chrhavn. 25/3 37] Peter Thomsen; [1858 Compastor Nienstedten, Blankenese; see Stepping-F.].

12. 14/1 1859 [Kværn 16/4 52] Lorents Johannes Levinsen; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Sæby-H.].

14. 1864 [St. Laurentii p. Før 21/8 1843] Johan Carl Frederik Johnsen, f. Husum 24/10 09; F. Arrien J., Kbmd.; St. Husum t. Kiel 28; C. i Gottorp 32 (II); Sp. Stedesand 17/10 37; ~ Ida Kramer; F. Heinrich Friedrich K. af Gelting Diak., Landfoged i Husum; see Friederich A. A. J. i Humtrup; [# 1888; † Lyksborg 22/9 1896; (W. II. 292; J. 499; M. 267. 394. 427; Fr. B. I. 99; Wulff. 52, II. 7; Pr.-Ber. 1833 S. 44 f.; K.- u. S.-bl. 1896 S. 160); Achelis II, nr. 8973].

———————————

 

 

No 1518b. Diakoner i Munkbrarup.

[Munkbrarup Herred, Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1677; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1599). Paulus Simonis; ~ . . . . Enke; [(1604) maaske (Vikar?) Vanderup; hans Steddtr. holdt Bryllup 18/2 1599; (J. 922, 991 (Anm.); A. f. S. u. K. I. 279; R. A. No. 1316)].

2. 26/8 1599, holdt sin første Messe, Niels Christensen Hassing; [1605 Sp.*; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 990-91.