Forside Forkortelser Arends’ kilder

Flensborg.

No 1494. Helligåndskirken (Danske menighed, Heiligengeist K.).

Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1851; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1588 [Hør. Flensbg. 81–82] Simon Christiani Widensis (Sonnichii); 1 ~ 16/8 90 . . . (Tuchsens?), Steddtr. af Caspar Brandes i Flensbg.; 2 ~ 17/10 96 Maria Hansdtr. Grapengether; F. H. G., Bgr. og Grydestøber (Grapengieser) i Flensbg.; M. vist Metta Heickesdtr.; [† 9/7 1600; (J. 890; R. A. No. 371. 415. 684. 811. 1045. 1179. 1366. 1385; O. H. Moller. I. Tab. IV; Sim. 184; F. Graef: Heiligengeist. 19 Note 1, 23 Note 2); Arends I, s. 280 (Joh. Gether)].

2. o. 10/5 1601. Christian Frantzen, f. Varde; St. i Rostock 94; [† 1627; (J. 890; Rost. Matr.; R. A. No. 1445); Helk I, s. 212].

Vakance.

3. 27/8 1630 [Diak. Sørup 162. ] Henricus Pauli af Sørup; St. i Rostock 18; [† 5/5 1634; (J. 890. 1018; Rost. Matr.; F. Graef: Heiligengeist. 59); Achelis I, nr. 1422].

4. 7/7 1634 [Crtr. Kolding . . ] Morten Pedersen Colding (Martinus Petri), f. Kolding; St. Roesk. 24/1 20, Bacc. 29/5 s. A.; [† 20/5 1660; (J. 890); KUM I, s. 39, 43 (»Martinus Petri Colding.«)].

5. 1660 [Hammelev 60] Georg Stuhr (Ehlersen) af Hammelev, f. 24/11 31; St. Haderslev t. Kønigsbg. 49, i Kbh. 50, Leipzig 57; ~ Catharine Nicolaisdtr.; F. Nic. Hansen p. Tørninggd., Hammelev S.; (mindst) 1 S., 1 D.; see A. Fischer i Haderslev; [† 12/9 1715; (J. 232; R. 415; Køn. Matr. I. 505; O. H. Moller. VIII. 2 Note 3; F. Graef: Heiligengeist. 33–38. 60); Achelis I, nr. 2319; KUM I, s. 227 (»Georgius Stuhr Hameleff Holsatus«)].

6. 13/12 1715. Andreas Berendsen, f. Flensbg. 20/2 1689; F. Peter B.; St. Flensbg. t. Jena 12; ~ Anna Dorothea Hoe; F. Barth. H., Bgmstr.; 2 ~ Etm.; [† 28/6 1723; (J. 890; Sl. Kb. Ud. 163 L. 7-8; F. Graef: Heiligengeist. 38; Nied. F.-G. XII. 160); Achelis I, nr. 4606].

7. 16/8 1723 [p. Cap. S. Løgum c. 20] Christian Detlev Claudius; [18/1 1729 Diak. Flensbg. Nic. K.; see Sp. ss.].

8. 1729 [Diak. Sørup 11] Valentin Valentiner af Munkbrarup, f. 8/4 86; St. Flensbg. t. Wittenberg 05; ~ 4/8 12 Dorothea Sophie Bürger, f. 94, † •/4 67; F. Michael B. i Eutin; (mindst) 2 S., 1 D.; see Wilhelm Eberhard V. i Gelting; Etm.; [† 5/8 1729; (J. 890, 1019; B. II. 367 L. 14-17; O. H. Moller. V. 10; V. f. K. 2 R. IV. 231 Note 2; Die Heimat. 1926 S. 26); Achelis I, nr. 4346].

9. 1729. Jacob Jürgensen Jueler (Juhl), f. Flensbg. 96; F. J. J., Kbmd.; St. Flensbg. t. Jena 17; ~ 18/8 30 F. D. Margaretha Dorothea Valentiner, f. 14; (see J. Juhl i Sommersted); [† 24/9 1756; (J. 890 f.; O. H. Moller. V. 10; Lorck. I. 465 f.; Nied. F.-G. XII. 184); Achelis I, nr. 4817].

10. 1757 [Skodborg 56] Matthias Fries (Friese); [4/10 1758 Flensbg. St. Maria K.; see der].

11. 17/5 1759 [Hør. v. Flensbg. Latinsk. 11/6 52; Quartus ss. 4/11 55] Balthazar Holst, f. Flensbg. 11/8 28; (Bdr. t. Hans Chr. H. t. Flensbg. St. Maria K.); F. Balthasar H., Hør. v. Flensbg. Latinsk.; St. Flensbg. t. Gøttingen 48; C. Rendsburg 52; 1 ~ 61 Anna Magdalena Esmarch, † 63; F. August E., Sp. i Ulsnæs; M. Ingeborg Petersdtr.; 2 ~ Dorothea Elisabeth Boessel; (mindst) 1 S.; see Georg Daniel H. i Sottrup; [† 22/5 1782; (J. 891; Giessing. III. 66 No. 9 og 10; Sim. 189; F. Graef: Heiligengeist. 40 ff.; Nied. F.-G. VIII. 117); Achelis II, nr. 5899; PT 14:6 (1964-65), s. 133].

12. 26/2 1783 [Crtr. Flensbg. 74] Simon Bladt, f. Flensbg. 28/3 33; F. Peter B., Skipper; St. Flensbg. t. Halle 53; C. Flensbg. 58; Hør. i Flensbg. 59; [† 1/1 1795; (J. 891; Sim. 181. Note 2, 189); Achelis II, nr. 6094].

13. 8/4 1796 [Skrive- og Regnemester i Sønderbg. 79] Lorenz Nissen; [27/2 1801 Kegenæs; see der].

14. 8/5 1801. Thomas Hoyer Jensen; [25/4 1820 Bov; see der].

Vakance.

15. o. 14/11 1821, i. 6/1 22, Hans Paulsen, f. Hovslund, Ø. Løgum S., 22/10 93; F. Mads H., Bde.; St. pr. t. Kiel 13; C. Gottorp 20; [† Hovslund 8/5 1840; (J. 891; M. 224; Wulff. 36; Had. Joh. 56; F. Graef: Heiligengeist. 45); Achelis II, nr. 8200].

16. 20/1 1841 [Lærer] Jacob Hansen Holdt; [1850 c. tydsk Compast. Aabenraa; see Løgumkloster].

17. c. Sp. 20/9 1850 [Lærer v. Holmens Kirkesk. i Kbh. 48] Carl Emil Christensen; [28/1 51 Hjerpsted; see Toftlund].

18. 22/4 1851 [Ribe Cathrine K. og Hospp. ss. 29/9 48] Gomme Frederik August Graae; [afsat 1864 af d. t. R.; see Idestrup].

19. c. Sp. 25/9 1864. Georg Karstens; [22/2 1865 Kliplev; see der].

20. c. Sp. 8/9 1865 [Cap. p. p. Kettinge 23/1 64, o. 23/2 65] Christian Jørgensen; [c. Sp. Roager og Vodder 20/2 68 – •/1 70; see Staby-M.]

21. 1868. Heinrich Hartig Brauneiser, f. Tønning 28/4 1839; F. Jacob B. p. Teglværket (»auf der Ziegelei«); St. pr. Kbh. 57; C. 64; [† 16/8 1869; Achelis II, nr. 10125].

———————————

 

 

Flensborg.

No 1494b. Ordinerede Catecheter til Helligåndskirken (Danske menighed).

[Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1851; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1852 [p. Cap. Rerslev-Ve.] Johan Theodor Sophus Krohn, tillige Lærer v. Flensbg. Bgrsk. 52–54; [1854 Nykirke (F.); see der].

2. 8/5 1855, o. 6/6, Henrik Georg Clausen Gad; [26/6 1862 Adsbøl-G.; afsat af d. t. R. 17/11 64; see Tranekjær-T.].

3. 17/8 1862, o. 10/10 [Adj. v. Latinskolen i Flensborg 9/9 59] Frederik Vilhelm Munck; [afsat af d. t. R. 20/8 1864; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Herlufsholm].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. II, s. 427-428 (Helligaands-Kirke).
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 890-891.