Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1477. Kegenæs (Kegnæs),

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1774; Kirkesproget er dansk.
Anm. Kirken opførtes 1615-16 af Hertug Hans d.y.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1616 [Diak. Broager . . .] Petrus Garlstedt (Garlstad, Carlstad), f. Flensborg 77; St. Hamburg t. Rostock 03; i Wittenberg 07; ~ 11/8 16 . . . . , Kammerpige hos Hertuginden; see Etm.; [† 7/10 el. 7/12 1642; (J. 326. 335; Rost. Matr.; N. St. M. II. 98; V. f. K. 2 R. IV. 215. 229; Sj. Pr. 1); Achelis I, nr. 1053].

2. 1643. F. S. Johannes Garlstedt (Carlstad); maaskee St. Od. 41; see Etm.; [† 1669; (J. 326; V. f. K. 2 R. IV. 229; Sj. Pr. 2); KUM I, s. 163 (»Johannes Petri Gavlstadius«)].

3. c. 1669 el. 76. F. S. Peter Johansen Garlstedt (Carlstedt, Carsted); St. i Kiel 68 og 75; [afsat c. 1680; (J. 326; Pontopp. Annal. IV. 604; V. f. K. 2 R. IV. 215; Sj. Pr. 2); Achelis I, nr. 3282].

4. c. 1680 [Hør. Flensborg 71–78] Simon Henrich Lillius, f. Adelby (Bdr. t. Friedrich L., Diak. i Bylderup); F. Henrich Lillie, Sp. i Adelby; M. Catharina Friedrichsdtr. Hansen; St. Rostock 63; ~ 6/9 75 Druda Valentinsdtr. Valentin, f. •/8 51; F. V. V., Kbmd. i Flensbg.; M. Druda Hoe; see Henricus L., Diak. Broager; [† 1707; forærede 91 Kirkens Krucifiks; (J. 326; Rost. Matr.; Stamt. o. Fam. Valentiner (1888); Sj. Pr. 2); Achelis I, nr. 2855; Dankir, bd. 23, s. 2392, 2395 (se nedenfor)].

5. 1707. Gregers Lauritsen Bøtticher (Bøttiger), d. Aalbg. 6/1 73; F. Laurits Pedersen, Bødker; M. Maren Gregersdtr.; St. Kallundbg. 96; ~ . . . . ; mindst 1 D.; (see M. R. J. With i Kettinge); [† 4/9 1755; (J. 326; Visitat.-prot. 1743; Sdj. Pr. 3 f.); PT 14:3 (1961), s. 32, 33; KUM II, s. 223 (»Gregorius Laurentij Bødker«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1819, 1848].

6. 1749**. Heino Gerhard Melciorsen Brolund; [1767 Hørup; see der].

7. 1767. Daniel Byberg af Stillinge, f. 19/12 32; St. Slag. 51, Bacc. 52; C. 53; ~ 24/10 69 Sara Catharina Angel; Pleiesøn: Niels Ravn B. i Hornslet; [# 1801; † Kegenæs 25/5 s. A.; (J. 326. 1687; M. 179; Sj. Pr. 4 f.); KUM III, s. 113, 119 (»Daniel Byberg«, 19 år gl.)].

8. 1801 [Flensbg. Helligg. K. 96] Lorenz Nissen, f. Østerby, Medelby S., 1/2 54; (Bdr. t. Lorenz A. N. i Øsby); F. Nis Lorenzen, Gdeier.; M. Sidsel Lorenzen; Lærer v. Almueskoler 69–74; Huslærer 75; Organist og Degn i Kosel 78; Skrive- og Regnemester i Sønderborg 79; C. Gottorp 95, uden Universitetsuddannelse; ~ 79 Anna Maria Amalie Richelsen, f. 1/8 62, † 11/1 18; F. Mik. Fred. R., Skipper; M. Anna Kathrine Simonsen; see Etm.; [† 24/2 1842; (J. 326. 891. 1687; M. 179. 224; Fr. B. I. 147; Wulff. 17; B.-D. 1327; Lüb. & Schr. 402; Alb. II. 126; F. Graef: Heiligeng. 13 f.; Sj. Pr. 5–8 (Efterslægt); Sb. Latinsk. 25 ff. (Billede); B.-L.)].

9. 1829**. F. S. Christian Friedrich Nissen, f. Flensborg 21/10 98; St. i Kiel 20; C. Gottorp 25; [† 12/5 1860; (J. 326; M. 179; Fr. B. I. 78; Wulff. 41, II. 9; Sj. Pr. 8); Achelis II, nr. 8511].

10. 1860 [p. Cap. Aaby-I. 43; Hjelpep. i Hagenbjerg 51] Theodor August Bernth, f. Korsør 5/8 17; F. Laur. Andr. B., Herredsfgd.; M. Stephine Lange; St. Hors. 35; C. 41; ~ 30/4 61 Emma Riegels, f. Hagenbjerg 16/7 27; F. Fred. Vilh. Jac. R., Husfoged; M. Maria Franciska Jakobine Hoffmann; [# 1894; † 21/2 1907; (M. 179; Elv. 654; Fr. B. I. 114; Sdj. Pr. 8–10)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Kegnæs Kirke, s. 2384-2399.