Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1482. Adelby,

Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1630; Kirkesproget var blandet.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Matthias, tillige Diak. t. Flensbg. St. Nic. K. 4/6 1563; see der.

2. 15 . . Orban (Urban?); [(J. 965)].

3. før 1548. Nicolaus Klincker (Klincke); [(1548) Grumtoft; atter Adelby, see Nr. 7].

4. 1552. Hinrich Burmester, tillige Diak. t. Flensbg. St. Maria K., † 1556; see der.

5. c. 1556. Hermann Buttius (Büttius), vist tillige Diak. t. Flensbg. St. Nic. K. 53; † 1/1 1561; see der.

6. 1563 [Læk c. 50] Matthias Friederici, tillige Diak. t. Flensbg. St. Nic. K.; † 8/9 1565; see der.

7. 15 . . [Grumtoft (48)] Nicolaus Klincker (Klincke), Sp. her før 1548; [† 11/1 1564; boede i Ramsharde og var tillige Kornskriver; (J. 965. 983; R. A. No. 100)].

8. 1564. Asmus (Erasmus), tillige Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; † 16/9 1565; see der.

9. (1570). Claus (Nicolaus), tillige maaskee Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; † 1574; see der.

10. c. 1574. Severin; [† 20/3 1593; (J. 966; R. A. No. 944)].

11. 1593 [Diak. Grumtoft 87] Franciscus Møller; ~ 5/11 87 . . . . ; see Peter F. M., Diak. t. Flensbg. St. Johs K.; (Franciscus P. M., Nr. 15 her.); [† 1611; (J. 966. 983; R. A. No. 630. 642)].

12. 1611. Jens Binge, f. Sønderbg.; St. i Rostock 08; [† 1629; (J. 966; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1166].

13. c. 1630 [Hofp. og Pr. p. Glücksborg, o. 2/2 23, afsat 30] Mag. Johannes Pedersen Conradi; [1631 Bov; see der].

14. c. 1631 [Cantor i Flensbg. 30] Henrich Lillie (Lille), f. Flensbg. c. 01; St. i Rostock 23, i Kønigsberg 26; Pr. 46; ~ 24/4 31 Catharina Friedrichsdtr. Hansen af Flensbg. St. Nic. K. Diak., f. 9/5 06, † 8/12 57; (mindst) 3 S., 1 D.; see 2 Etm.; Friedrich L., Diak. i Bylderup; Simon Henrich L. i Kegenæs; Johannes L. t. St. Nic. p. Før; [† 18/6 1667; (J. 966; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 294; B.-D. 1262 (Ligt. o. Hustruen); Sim. 186; Sj. Pr. 2); Achelis I, nr. 1569].

15. 1668. Franciscus Petersen Møller af Flensbg. St. Johs. K. Diak., f. 38; ~ 23/1 68 F. D. Anna Catharina Lillie; 2 ~ Etm.; [† 31/3 1679; (J. 966; Sj. Pr. 3)].

16. 1679. Nicolai Jebsen, f. Sønderbg. 16/6 54; F. Jens J., Rdmd.; M. Maria Pedersdtr. Paulsen; St. i Kiel 71, i Jena 74, i Kbh. 77; ~ F. E.; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 1720; (J. 966; Sj. Pr. 3; Nied. F.-G. XII. 117); Achelis I, nr. 3223; KUM II, s. 70 (»Nicolaus Iebsenius Sunderburgo-Holsatus«)].

17. c. 1720 [p. Cap.* 11] Hans Hinrich Hinrichsen, f. Volmerstoft, Bov S., 13/5 85; F. Hans H., Tolder og Toldskriver (»Zöllner u. Rechensmann«); St. Flensbg. t. Halle 01, i Rostock 05, i Leipzig; 1 ~ 11 F. D. . . . . Nicolaisdtr. Jebsen; 2 ~ Margarethe Dorothea Hinrichsen; med begge (mindst) 2 S.; see Etm.; [† 1751; (J. 966; Rost. Matr.; Visitat.-prot. 1746); Achelis I, nr. 4198].

18. 1751 [p. Cap.* 49] F. S. Nicolaus Hinrichsen, f. her 2/3 16; St. i Jena 33, i Halle s.A.; C. Flensbg. 46; vist St. i Halle 47; ~ 64 Anna Georgsdtr. Jordt af Grumtoft, f. 44; [† 23/4 1791; (J. 966; Worm. I. 430); Achelis I, nr. 5385, (II nr. 5876)].

19. 1791 [Store Vi 60] Adolph Friedrich Silberloh, f. Slesvig 19/12 24; F. Friedrich S., Bager; M. Margaretha Hinrichs; St. Slesvig t. Kbh. 44; C. 47; Compast. Süderstapel 52; ~ . . . . ; (mindst) 1 S.; [# 1799; † 1809; (J. 920. 966. 1262; Stapelholm. 376; D.-P.; Schl.-H. Anz. 1759 S. 668); Achelis II, nr. 5770, (II 7506 søn); KUM III, s. 38 (»Adolphus Fridericus Silberloh, Slesvicensis«)].

20. 1799 [Bov k. 1789, i. 24/1 90] Christan Clausen*, f. Flensborg 9/12 39; F. Hans Peter C., Kbmd.; M. Maria Magdalena Petersen; St. Flensbg. t. Helmstedt 59; C. Flensborg 64; Huslærer p. Mehlbek, Schenefeld S., 65; Huslærer og Vesperp. i Preetz 69; Cat. i Altona Tugthus 73; Sp. i Sahms, Lauenburg, 2/6 76; Siebeneichen 79; Cons.-Rd. 26; ~ 76 Catharina Margaretha Augusta Bay, † 7/4 26; F. Overinsp. p. Neubühren, tidl. Forp. p. Mehlbek; [† 19/3 1829; (J. 906. 966; M. 247; B. I. 182; Kordes. 62; Lüb. & Schr. 105, Suppl. 682; Pr.-Ber. 1929 S. 309–20); Achelis II, nr. 6352].

21. 10/11 1829 [Svabsted 12/9 20] Lorenz Lorenzen, f. Husum 30/10 95; F. Lorenz L., Stadsbygmester; M. Maria Dorothea Petersen; St. Husum t. Kiel 15; C. Gottorp 19; c. Pr. Flensbg. 39-40; Kgl. valgt Medl. af den slesv. Stænderforsaml. 34–46; R.* 28/6 40; Medl. af den slesv.-holst. Stænderforsaml. 48–51; ~ 23/1 21 Elisabeth Franziska Cathrina Christine Grothusen, f. 8/7 99, † 21/9 75; F. Jstrd. Gerhard G., Overkontr. f. Hertugd. Slesvig og Holsten; [# 1850; Superintendent i Lüneburg 52; † 22/6 1866; (J. 634. 966; M. 247. 489; Fr. B. I. 59; Wulff. 35, II. 7; Alb. I. 538; B.-L.); Achelis II, nr. 8300; Fr.B. I, s. 59].

22. c. Sp. 19/9 1850 [Ærøskøbing 12/1 49] Peter Nicolai Jespersen; [10/12 1850 Arnæs; see Sommersted].

23. 4/11 1850 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 13/11 42] Hans Christian Lassen; [1864 afsat af d. t. R.; see Bogense-S.].

24. c. Sp. •/3 1864, fast ansat 28/5 s. A. [Diak. Oldensworth 27/6 61, afsat formedelst Edsnægtelse 5/12 63] Friedrich Heinrich Carl Ludwig Hoeck; [# 1/5 1873; see Augustenborg].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 965-66.