Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1538. Store Vi (Großenwiehe),

Vis Herred (Wiesharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1728; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1545). Peter Nicolai (Nissen?); maaskee St. i Wittenberg 31; [(J. 920; Meddelelse fra Præstearkivet i St. Vi); Achelis I, nr. 57].

2. 15 . .

3. 15 . .

4. (1602. 10). Olaus Ivarus; [(J. 920)].

5. 1624. Johannes Andreas Jessen, f. Flensbg. 11/4 94; F. Martin J., Bgr. og Kbmd.; M. Monika Adolfsdtr.; St. Hambg. t. Rostock 12, i Kønigsberg 22; 1 ~ 28/8 25 Margrethe Friedrichdtr. Dame af Flensbg. St. Nic. K., f. 13/7 05, † 23/7 26; vist u. B.; 2 ~ 13/9 29 Margaretha Lange, f. 22/3 09, † 14/3 83; (Moster t. Catharina J. Breckling ~ A. Hoyer i Karlum); F. Hans L., Rdmd. og Kbmd. i Flensbg.; M. Maria Lorch; (mindst) 5 S., 1 D.; see D. Brodersen i Læk; [† 2/12 1663; (J. 920; O. H. Moller. I. 5, XII. 30; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 264; J. & M. IV. 26 f.; Fr. v. Jessen); Achelis I, nr. 1260, (2411, 2631, 3074 sønner); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5, 7, 8].

6. 1664 [Diak. Bordelum 62] Albert Genske fra Rostock; St. i Rostock 46; ~ . . . . ; (mindst) 1 S.; [† 1689; (J. 735. 920; Haustedt: Bord. 133); Achelis (I. 3568 søn)].

7. 1689. Hermann Friedebek, fra Tønder; F. fmtl. Wilhelm F., Bgr; St. i Jena 86, i Kbh. 88; 1 ~ Varnæs 16/6 91 Christine Johansdtr. Fabricius af Varnæs; (mindst) 1 S.; 2 ~ Lucia Boysdtr. Thomsen; F. Boy Th. i Karlum; (mindst) 2 S.; [† 1727; (J. 920; Nied. F.-G. XII. 142); Achelis I, nr. 3617, (4534, 4739 sønner); KUM II, s. 158 (»Hermannus Fredebech, Tundera-Holsatus«)].

8. 1727. Johann Gottfried Rist, f. i Wedel; F. Johann Caspar R., P. i Wedel; fmtl. ~ Adelgunde Sophia Sommer, † 71; F. maaskee Lorentz S., P. i Wedel; [1738 Wedel; † 1747; (J. 920; B. II. 272; Schl.-H. Anz. S. 868 ff.)].

9. 1739 [Diak. Drelsdorf 18, siden Compast.] Andreas Hoyer af Flensbg. St. Johs. K., d. 1/5 86; St. i Halle 05, i Wittenberg, i Kbh. 14, i Helmstedt 17; ~ Metta Maria Vette; F. Joachim V. af Ullerup, P. i Drelsdorf; M. Barbara Mauritzdtr. Eriksen; (mindst) 1 S.; [1750 Kaltenkirchens østl. Distr., byttede Kald med Etm.; † 6/6 1752; (J. 730. 920; Lüb. 468; O. H. Moller VIII. 51; Sj. Gejstl. 59); Achelis I, nr. 4356; KUM II, s. 382 (»Andreas Høyer Flensburgensis, antea civis Wittebergensis«, 24 år gl.)].

10. 1750 [Kaltenkirchens østl. Distr. 40, byttede Kald med Fmd.] Johann Wolfgang Hansen af Humtrup, f. 4/2 11; St. i Jena 31; P. i Bordelum 37, tillige Compast. i Brügge til 38; ~ 15/9 37 Maria Sophie Riese af Agerskov, f. 26/2 14; (mindst) 1 S., 1 D.; see G. Hansen i Medolden; N. Bønnelykke i Jerne-S.; [† 25/3 1759; (J. 734. 920; Lüb. 468; Z. f. Schl.-H. G. III. 118 f.; Haustedt: Bord. 112; Nied. F.-G. XIII. 10; K.-S. 4 R. I. 683 Note); Achelis I, nr. 5302, (II 8437 søn); Nygaards sedler: Datter i Jerne].

11. 1760 [Compast. Süderstapel 52] Adolph Friedrich Silberloh; [1791 Adelby; see der].

12. 23/12 1791 [Okholm 62] Johannes Johannsen af Valsbøl, f. 18/5 37; St. i Halle 56; C. Flensbg. 61; ~ Renlich Bahne-Todsen; (mindst) 1 S., 1 D.; see Nicolaus J. i Grønbæk-S.; [† 13/2 1806, indebrændte; (J. 746 f. 920; M. 230; Fr. B. I. 144 L. 28-27 n.); Achelis II, nr. 6212; Fr.B. I, s. 144].

13. 12/12 1806, i. 7/6 07 [Compast. Friederichstadt 15/5 01] Jacob Nicolai Wildhagen, f. Slesvig 11/10 69; F. Johann Christian W., Bgr. p. Dom-Ziegelhof; M. Benedicte Christiane Frederikke Wildhagen; St. Slesvig t. Kiel 89; C. Gottorp 93; Compast. Friedrichstadt 7/8 97; ~ 05 Margrethe Augusta Edlefsen, f. Helgoland 10/9 68, † 13/10 43; (Sstr. t. Peter W. E. i Nykirke (T.)); F. Edlef E., P. i Tønning; M. Marie Margrethe Sievers; (mindst) 1 S.; see Hermann F. A. W., Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 21/4 1843; (J. 920. 1301 f.; M. 230. 551; Fr. B. I. 160; Wulff. 15; Lüb. & Schr. 698; Alb. II. 571; F. A. V. 231 ff.; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7426; Fr.B. I, s. 160].

14. 26/8 1843 [Dagebøl 16/12 28] Peter Petersen, f. Foretoft 14/11 98; Jacob Jens P., Ldmd.; St. Husum t. Kiel 21; C. Gottorp 25; [# 1861; † Flensbg. 7/12 1874; (J. 522; M. 230. 377; Fr. B. I. 76; K.-K. 1862 S. 19); Achelis II, nr. 8587; Fr.B. I, s. 76].

15. 15/4 1862 [Valsbøl 23/9 59] Henning Frederik Feilberg; [22/5 1864 afsat af den t. Reg.; # af den d. Reg. 28/10 s. A.; see Darum-B.].

16. 1864 [N. Løgum 19/8 34, # 50] Hans Balsløv Momsen; [1868 N. Løgum; see der].

17. 1868 [Garding 54, # 64] Claus Emil Carstens, f. Tønder 21/6 13; F. Johan Nicolay C., Amtstuefuldm.; M. Bertha Elisabeth Clausen; St. Flensbg. t. Kiel 34; C. Gottorp 40; Nykirke (F.) 50; ~ 16/6 50 Caroline Wilhelmine Henriette Horn fra Selent, f. 30/6 23; † Eutin 14/11 1902; 4 S., 2 D.; [# 1881; † Eutin 28/9 1892; (M. 230. 269. 501; Wulff. 61, II. 23; Alb. I. 115; K.-K. 1862 S. 44; Volb. 34); Achelis II, nr. 9331; Alsnissen´s slægtsdb.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 920.